JUDE 1

1Lissi ka Jude, bɔɔyi a Jesus Christ, etele a James– Ɔtɔɔm ufee balɔɔt ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛbɛ lɛkkwɔɔ, bataa ka kɛsaap a Dedde, Ɔlɔɔmɔlɔɔm, la ikata Jesus Christ. 2Ayangayɔng kibbelɛttɔ la bɔkaat, la kɛsaap uggboggbo. 3Inngwa anaam ka luppyam, ndɔkɔ nbum nttɛ nkkpɔk ntum kɔlɔɔk a kuddu kwa itulnɛ itɔkyɔng gedegede mung. Mung nkkpɔk nbbawɔyɔng bikɔɔm nttɛ abum ayangayɔng kiyila sa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ balɔɔt ammɛ linnyi ukpeke. 4Balɔɔt balɔk ba basinɛ kɔlɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm liyila bamalbongyɛlɛ ka bɛzzɔkɔ ba isan. Abbɛ bassangnɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm ayyɔɔt basikili ɔlɔk lɛtaa bbwak la babbu linaang abbɛ. Bafimbong Jesus Christ, Dedde ayyɔɔt la Uyini ayyɔɔt, ka isimi ka isimi. Luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔkbong lutum lubbe gwa balenɛ lɛtɔk. 5Mkkpandɔk aleyɔng ’byɔng ɔkkpɛlɛ lɛsan, nggyan nttɛ nkkewɔyɔng tɛ̀ttɛ̀ Uyini ɔkkalanɛ balɔɔt a Israel ka ɛkpansi Egypt ɔppyɛɛ ɔwwɔɔl balɔɔt ba basɛlɛnɛ kiyila. 6Akkeyɔng bayilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba basinɛ lakke za bannyinɛbɛ lɛkɔɔm bakpeke ka ɛfɛɛn a battɛnɛ bakpeke, bappyɛɛ bamma basseke ssala abbɛ. Bassɛɛnbongbɛ ikpɔkɔlɔ ya kɛfal a kɛfal ka kisul kuttɔɔk, ka ɛfɛɛn Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulokonɛbɛ ɔkat Kɛtɔm-a-lakpeke za ule ɔwwɔɔlbɛ. 7Akkeyɔng Sodom la Gomorrah, la laffɛ za lakkɛtɛnɛbɛ. Balɔɔt ’bɔng baang badɔkɔ banaang kɛbɛpɛ tɛ̀ttɛ̀ bayilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ’bɔng baang. Bakup bwanavva balɔɔt, banaang bɛfɛɛn a lakkpi, vvenɛ bayɛn akama ka lɔkɔɔn gwa kɛfal a kɛfal tɛ̀ttɛ̀ lɔttama wa ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ. 8Kɔssɛ kule kɛssanga ssɔn. Balɔɔt ’bɔng baang ba bayɛnnɛ buyɛnɛ bwa budɛmnɛbɛ banaang bubbi batum kkwɔɔt abbɛ. Bafim lakke Ɔlɔɔmɔlɔɔm, bassɛɛn balɔɔt a latele ba libat ka izzit. 9Gɔɔ Michael, ubeet a bayilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ’kwɔng usi lɛnaang ka ɛkɛtɛ kɔwɔlɔ abbɛ la Ubbu-kuyeeng ka ɛkɛtɛ batutalanɛ kkwɔɔt a Moses. Michael usi Ubbu-kuyeeng lɛkpɛn la lammwɔɔl za labbɔlnɛ. Ɔdɔkɔ ɔlɔɔk ɔttɛ, “Uyini ɔnaangwɔ mkpatamkpat.” 10Ɔzzànga balɔɔt ’bɔng baang bakpɛn bɛfɛɛn bya basinɛ lɛsan, la bɛfɛɛn ’byɔng baang bya bɛnaangwɔnɛ ka luppyam tɛ̀ttɛ̀ ɛsɛɛn a kɛmat. Abbyɛ bɛfɛɛn ’byɔng baang bɛwwɔɔlnɛbɛ. 11Vvenɛ kɔbbɔl kɔsak la balɔɔt ba bakupnɛ ɛtɔk ya Cain ɔssɛnɛ. Basambongbɛ kɛyɔɔng bannyi kɛsɛpɛ sa Balaam ɔsɛpɛnɛ bakup kusapa ikkpoko. Bafimbong lakke ɔlɔɔt ɔlɔk tɛ̀ttɛ̀ Korah ufimnɛ. Mung bawwɔɔlbongbɛ tɛ̀ttɛ̀ ammɛ. 12Bale tɛ̀ttɛ̀ labil za lalenɛ ka tɔkɔlɔ kazzi kɛkaan; izzit ba basan. Bassɛ gbɔɔgbɔɔgbɔɔ bavva batak babimi, bazzi lizzi. Kɔbɛtɛbɛ kwa abbɛ biini kɛyɔɔng. Bale tɛ̀ttɛ̀ ikkpálá ya isɛlɛnɛ bannyi ka kɛffa kɛffanɛyɛ. Bale tɛ̀ttɛ̀ bɛssɛ bya bisinɛ lakkpɔ lɛwɔm ka ɛkɛtɛ ya buwɔmnɛ. Bale tɛ̀ttɛ̀ bɛssɛ bya balenɛbyɛ lɛmmɔk. Babbebong ɔkkpɛlɛ. 13Bataa tɛ̀ttɛ̀ labba bannyi ka lihu. Bɛfɛɛn izzit bya banaangnɛ bɛfɔl bɛ̀tɔ̀kɔ̀ tɛ̀ttɛ̀ iffuku. Bataa tɛ̀ttɛ̀ bwaan-ittuma ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛbɛ ɛfɛɛn liloko ka kisul sa lɛbaang a lɛbaang basseke ka bassɛnɛ gbɔɔ bakkpit. 14Ɔdɔkɔ Enoch wa ɔnaangnɛ ka balɔɔt bwɔlaaning ba bassinɛ ka kikkwu Adam bbwak, ka ɔyɛnnɛ biyɛnɛ utumbɛ ka isimi ka isimi ɔttɛ, “Ppyɛɛk, Uyini vvenɛ uffu la innɔ innɔ bayilabɔtɔɔm ammɛ ba doddo. 15Vvenɛ uffu ɔkaal kɛkaal ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ, ɔwwɔɔl balɔɔt ba banaangnɛ bubbi basi ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm lile ka babbu linaang sa banaangnɛ, la babbu lammwɔɔl za balɔɔknɛ batum Ɔlɔɔmɔlɔɔm!” 16Ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ balɔɔt ’bɔng mung batutala lututala bakɔɔm bannyi babbɛ kibbi bakup kuwɔnɔk abbɛ biini. Banaang kamma abbɛ biini. Bakɔɔm kɛyyɛɛp a kamma baggyan ɛtɔk a budoddo ya abbɛ. 17Akkeyɔng tɛ, inngwa anaam. Akkeyɔng kwa bayilabɔtɔɔm Uyini ayyɔɔt, Jesus Christ, babwɔɔlɔwɔnɛyɔng tɛ! 18Babwɔɔlɔwɔyɔng battɛ, “Ɔffɔnɛ ka bɛtɔm a lakpeke, balɔɔt vvenɛ baffu ba bakkalanɛ lalaak la annyɔɔng. Mbɔng baang bakkɔlɔnɛ bɛfɛɛn bya bisinɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛsaap.” 19Abbɛ balenɛ balɔɔt ba bazzɔɔknɛ nyakala ka kɔlɔɔk, bakup kuwɔnɔk abbɛ biini. Abbɛ balenɛ ba basɛlɛnɛ Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 20Ɔzzànga annyɔɔng inngwa anaam, akɔɔmyɔng ning baang, ka kiyila annyɔɔng sa lɔkkwɔɔn. Azɔɔmyɔng ka lakke Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 21Ataayɔng ka kɛsaap Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ka alenɛyɔng ka kɛkat a Jesus wa ule unnyiwɔyɔng kuddu kwa kɛfal a kɛfal ka kibbe lɛttɔ sa abbemɛnɛyɔng. 22Balɔɔt ba bayanganɛ ikangala ka luppyam babbewɔyɔng lɛttɔ. 23Akkalayɔngbɛ, asangayɔngbɛ ka lɔkɔɔn. Babbewɔyɔng lɛttɔ ɔgbaa. Ɔzzànga babwɔpɔwɔyɔng kinnyi kibbi, ka linaang abbɛ lilenɛ lɛbbɔl ka kusapa bubbi abbɛ. 24Abungumɛyɔng ammɛ wa ukkwoongnɛ ɔnaangwɔyɔng asiyɔng lɛttɔ. Ukkwoong utunu babbu lilɔɔk ka kkwɔɔt annyɔɔng, ataayɔng ka laggele ka lusso ammɛ. 25Ɔlɔɔmɔlɔɔm, Ɔkkala-ikkala, ayyɔɔt keem. Latele la Mgbeede la kizzi lɛttɔ ka ussinɛ ka bɛkkpa bya isimi la bya gedegede mung, bɛssɛ ka Christ, Uyini ayyɔɔt bɛffɔmɛ kɛfal a kɛfal. Kulening.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\