LUKE 10

1Nkwɔng baang kɔsaknɛ, Uyini ɔssang lalɔp a balɔɔt lakkyaat la balɔɔt zzɔɔppabaffa; ɔbɛlɛngɛlɛbɛ balɔɔt baffa baffa ɔttɛ bakɔɔm bassɛ bamii ka laffɛ la ɛfɛɛn ya ammɛ bumiinɛ. 2Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Liyaat littalabong ɔzzànga bayaat-a-liyaat bale ssup. Azɔɔm assɛɛnyɔng uyini liyaat, nkwaaning ɔyanga balɔɔt a liyaat ggbadam bayaat liyaat ’sɔng baang. 3Amiiyɔng. Ntɔɔmwɔyɔng tɛ̀ttɛ̀ itɔɔn ka bɛzzɔkɔ igɔɔt. 4Tɛ̀ttɛ́ akɔɔmyɔng issɔ, gɔɔ ɛssɔ-lubbwoom. Tɛ̀ttɛ́ assɛɛnyɔng ikkpabukkpɔ. Tɛ̀ttɛ́ abee awomoyɔng ɔlɔɔt ɔlɔk ka ɛtɔk. 5Ssala duu sa affɔnɛyɔng akɔɔm ɛtɔk attɛyɔng, ‘Bɔkaat butaa la ssala ’sɔng.’ 6Ulenɛ ɔlɔɔt wa bɔkaat busaapmɛnɛ ullunɛ baang, bɔkaat ’bwɔng baang vvenɛ butaa la ammɛ. Ɔlɔɔt wa bɔkaat busaapmɛnɛ usinɛ baang lile, appyɛlɛ atɔkyɔng luwomo bɔkaat annyɔɔng. 7Ataayɔng ka ssala ’sɔng baang sa ɔggyan-a-bɔkaat ullunɛ. Azziyɔng kazzi duu kwa bannyiwɔnɛyɔng, avvayɔng kɛvva duu sa bannyiwɔnɛyɔng. Ɔnaang-a-kɛnaang ule wa kinnyi ikipili. Tɛ̀ttɛ́ assɛyɔng ka ssala balɔɔt balɔk gbɔɔ gbɔɔ gbɔɔ. 8Lɛffɛ duu za amiinɛyɔng batɔkwɔyɔng ka bɔwaa bannyiwɔyɔng kazzi, azziyɔng kazzi ’kwɔng baang kwa bannyiwɔnɛyɔng. 9Attulayɔng balɔɔt ba ɔffaaknɛbɛ ka lɛffɛ ’zɔng baang, abwɔɔlɔyɔng balɔɔt ’bɔng baang attɛyɔng Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm itii kɛtɛkɛtɛ. 10Amiinɛyɔng ka lɛffɛ za basiwɔnɛyɔng lɛtɔk, atta assɛyɔng ka ɛtɔk, alɔɔk attɛyɔng; 11‘Gɔɔ ibut ya iggbɔnɛyɛlɛ ka bukkpɔ ya issinɛ ka lɛffɛ annyɔɔng, vvenɛ ikkwɔlɔyɛ illɔt ippyɛɛkwɔyɔng. Akkeyɔng tɛ! Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm itii kɛtɛkɛtɛ tɛ!’ 12Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ ka kɛtɔm-a-kɛkkaal Sodom vvenɛ ubbe Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛttɔ ɔtta lɛffɛ ’zɔng baang! 13“Vvenɛ ayɛnyɔng akama wa lɛbaang annyɔɔng Chorazin la Bethsaida. Bɛmaanga bya nnaangnɛ ka annyɔɔng bunaangbyɛ ka Tyre la Sidon nzang balɔɔt ’bɔng baang baggba ka lisse lɛtaa, battɔng bissaka-ibba bakkwula, baggumu littɔɔng ballɔtbɛ kɛyɔɔng, bayɔɔ battɛ bakkyaabong kɛnaang a bubbi bafɔngɔ! 14Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔyɔɔ balɔɔt a Sidon la balɔɔt a Tyre kibbe-lɛttɔ ka Kɛtɔm-a-Kɛkaal ɔttawɔyɔng annyɔɔng. 15Kwa annyɔɔng balɔɔt a Capernaum! Adɔkɔ aggyan attɛ asamwɔyɔng kɛyɔɔng amiiyɔɔng ka libat ɔɔ? Vvenɛ basamwɔyɔng bassɛɛn ka ɛfɛɛn akama.” 16Ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt duu wa ɔgɔpɔlɔnɛ kwa annyɔɔng, ɔlɔɔt ’wɔng baang agɔpɔlɔnɛbong anaam. Ɔlɔɔt wa ufimnɛ kwa annyɔɔng ɔlɔɔt ’wɔng baang ufimbong kwa anaam. Ɔlɔɔt wa ufimnɛ kwa anaam, ufimbong kwa ammɛ wa ɔtɔɔmnɛnɛ.” 17Lalɔp a balɔɔt ’zɔng baang lakkyaat la balɔɔt zzɔɔppabaffa bappyɛlɛ la laggele za lɛbaang. Balɔɔk battɛ, “Uyini gbaak la ipiliza iteleyɛlɛ lutele ka iggbanɛyɛ ka lɛkɔɔl annɔ.” 18Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Nyɛnbong Satan ka ussinɛ ka libat tɛ̀ttɛ̀ immwalang uffu ɔttɔ ka lisse. 19Agɔpɔlɔyɔng tɛ, nnyiwɔyɔngbong lakke za asingnɛyɔng izzɔkɔ la ilaang isiwɔyɔng bulɔk lɛnaang, la lakke za ale abɛtɛyɔng Ɔlɔɔt-a-Kɔfɔk. Bulɔk bwa bule bunaangwɔyɔng ba bule. 20Ɔzzànga tɛ̀ttɛ́ aggeleyɔng ka liyeeng sa linaangnɛ kɛsɛɛm litelewɔnɛyɔng. Lutini ’gwɔng aggeleyɔng ka balenɛ lakɔɔl annyɔɔng ka libat lɛssɛɛn.” 21Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kunnyi Jesus laggele. Jesus ɔttɛ, “O Dedde, Uyini libat la ɛkpansi, nwomowɔbong kɛnaang ka ayɔɔnɛ balɔɔt ba batakanɛ likkoop kɔlɔɔk kwa alupnɛ asseke balɔɔt ba basannɛ kɔlɔɔk, la balɔɔt ba bakkoopnɛ lilɔɔk. Dedde, ’kwɔng mung anaang ka luttina annɔ biini, la bɔwaa. 22“Dedde anaam unnyinɛbong bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ, ɔlɔɔt wa ɔsannɛ Awaan ba ule, ule Abassɛ keem. Ɔlɔɔt wa ɔsannɛ Abassɛ ba ule, ule Awaan kɛyɔɔng la balɔɔt ba Awaan ɔggyannɛ ɔttɛ basan.” 23Jesus usikili ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ka wɛɛk ɔttɛ, “Ayyɛɛpyɔng lɔfɔm gaang gaang ka ayɛnnɛyɔng bɛfɛɛn bya ayɛnnyɔng mung! 24Nbwɔɔlɔwɔyɔng, bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm la babeet ggbadam badɔkɔ baggyan battɛ bayɛn bɛfɛɛn bya ayɛnnɛyɔng, ɔzzànga basi likkwoong bayɛn. Baggyan battɛ bappyee, gɔɔ basi likkwoong bappyee.” 25Ukopolo-Lafɔɔ vvɔn uffu ɔssɛlɛ Jesus la ibap ɔttɛ nzang ɔttɔnɛ ɔkaamɛ. Ɔbap Jesus ɔttɛ, “Ukopolo-lukopolo, mung nle nnaang nang tɛ́ttɛ́ nyanga kuddu kwa kɛfal a kɛfal?” 26Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Mung Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔdɔkɔ lɔlɔɔk nang, adɔkɔ akkwɔɔ nang?” 27Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Ale atele Ebinukkpaapi, Ɔlɔɔmɔlɔɔm annɔ, la luppyam annɔ ɔkkpɛlɛ, la lɔtan annɔ ɔkkpɛlɛ, la likke annɔ ɔkkpɛlɛ la luttina annɔ ɔkkpɛlɛ. Wa annyɔɔng ɔsaapwɔ tɛ̀ttɛ̀ asaapwɔnɛ kɛyɔɔng.” 28Jesus ɔttɛ, “Kɛppyɛlɛ kamma annɔ kile bbwak. Anaangnɛ ning vvenɛ ataa ka kuddu.” 29Ukopolo-Lafɔɔ ɔdɔkɔ ɔggyan ɔttɛ nzang ɔssɛ ka ɛtɔk ya bbwak, ɔzzánga ɔbap Jesus ɔttɛ, “Mung nnyinɛ ulenɛ wayyɔɔt?” 30Jesus ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt vvɔn ɔdɔkɔ baang wa ussinɛ Jerusalem umii Jericho. Babbyap bakupmɛ umii ɔffɔ ka kasɛkɛ atingating batupmɛ, ɔmɛɛm; bagbata bakɔngɔmɛ kɛyɔɔng; umini baang tɛ̀ttɛ̀ ulenɛ libbe. 31Ɔttɛ ɔnaang, ɔssɛɛn-a-luzɔɔm uffu ɔsak ka ɛtɔk ’yɔng baang. Ɔyɛnnɛ ɔlɔɔt ’wɔng baang, ɔgbɛɛlɛ ka lufoom a ɛtɔk ɔsak ussekemɛ. 32Ka ɛtɔk ’yɔng baang nnyɔn, ɔlɔɔt a itutum a Levi uffu ɔsak; ɔyɛnnɛ ɔlɔɔt ’wɔng baang, ɔgbɛɛlɛ ɔsak ussekemɛ. 33Ɔlɔɔt vvɔn wa Samaria wa ɔssɛnɛ ka ɛtɔk ’yɔng baang uffunɛ, ɔyɛn ɔlɔɔt ’wɔng baang ka umininɛ. Ɔzzánga bibbemɛ lɛttɔ gaang gaang. 34Ɔttɔm ɔkkɛtɛmɛ, ɔllɔtmɛ batak la bannɛ ka biddopo. Ɔsam bɛfaak ibba ɔggbɔmɛ ka biddopo. Ɔsam ɔlɔɔt ’wɔng baang, uttele ka libat eyim, umii la ammɛ ka tɔkɔlɔ a ggwoon a kɛfɛkɛlɛ, ɔtaa baang ɔppyɛɛkmɛ. 35Ussolonɛ libbessolo, ɔsanga ikkpoko unnyi ɔlɔɔt wa ɔppyɛɛknɛ ggwoon, ɔttɛ, ‘Appyɛɛkmɛ, ɛkɛtɛ ya Mppyɛlɛnɛ vvenɛ nnyiwɔ ikkpoko ɔkkpɛlɛ ya atakanɛ ka lɛttɔ ammɛ.’ ” 36Ɔzzánga Jesus utele lɛttɔ ɔttɛ, “Attina attɛ balɔɔt ’bɔng ɔkkpɛlɛ abbɛ bakkyaat nnyinɛ ule wabbɛ?” 37Ukopolo-Lafɔɔ ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa bibbemɛnɛ lɛttɔ uttulamɛ, ammɛ ulenɛ wabbɛ.” Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Annɔ amii assɛ anaang ning baang tɛ̀ttɛ̀ ammɛ ɔnaangnɛ.” 38Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bagbata. Jesus uffu ka lɛffɛ zzɔn za wanavva wa ɔzzanganɛ Martha ɔtɔknɛ Jesus ka latele, ɔssɛɛn ka ssala. 39Ɔyanga etele ya ɛzzanganɛ Mary wa ɔtaanɛ Jesus ka lataak, ɔgɔpɔlɔ lukopolo ammɛ. 40Martha kutunmɛ ka kɛnaang kilenɛ uggboggbo sa kɔnaang. Ɔzzánga uffu ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Uyini, asan attɛ etele anaam ɔgbatabong ɔkɔngɔnɛ kɛnaang ’sɔng mung ɔkkpɛlɛ kɛyɔɔng ɔɔ? Alɔɔkmɛ uffu uttelenɛ bɛɛ!” 41Uyini ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Martha! Martha! Annɔ attina kwa bɛfɛɛn ppwap luttina lɔbbɔlwɔ. 42Ɔzzànga kaang ule bɔfɛɛn bbwɔn keem bwa aggyannɛ. Mary ɔsangabong bɔfɛɛn bwa bbwak, ɔlɔɔt mɛ bwɛ ba ɔbɛlɛ likkwoong ɔtɔk.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\