LUKE 11

1Ɛkɛtɛ nnyɔn Jesus ɔdɔkɔ baang ka ɔzɔɔmnɛ luzɔɔm. Ulenɛ livva lɛzɔɔm, ɔlɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Uyini, akopoloyɛlɛ luzɔɔm tɛ̀ttɛ̀ John ukopolonɛ balɔɔt a kɔssɛ ammɛ.” 2Jesus ɔttɛ, “Uwɔng ulenɛ luzɔɔm gwa ale azɔɔmyɔng: ‘Dedde: Ɔkkpɛlɛ ayyɔɔt ikɔɔm lɛkɔɔl annɔ ka budoddo itelezɛ; Afɔngɔyɛlɛ ifula ka Itutum annɔ. 3Annyiyɛlɛ bwakuzzi bwa iggyannɛ kɛtɔm ɔkkpɛlɛ. 4Asɔɔkyɛlɛ bubbi ayyɔɔt ka ayyɔɔt isɔɔknɛ balɔɔt ba banaangnɛyɛlɛ ayyɔɔt bubbi. Afɔngɔyɛlɛ kɛllɛ gaang gaang!’ ” 5Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Ulenɛ bɔfɛɛn ɔlɔɔt vvɔn bumiinɛ ka ssala ɛnngwa ammɛ kɛtɔm, ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, ‘Ɛnngwa anaam, afolonɛ igɔngɔ a brɛɛd ikkyaat. 6Ɛnngwa anaam vvɔn uffunɛbong ka ssala, bwa nnyimɛnɛ uzzi ba nyanga.’ 7Ulenɛ bɔfɛɛn a ɛnngwa annɔ ɔppyɛlɛwɔnɛ kamma ɔttɛ, ‘Fɔngɔnɛ la lɔsap, bassɛɛnbong ɔkpaka, ɔgbaa bwaan anaam la anaam biini itii ka kimini ɔkkpɛlɛ. Ba nbɛlɛ likkwoong nfeele nwongolo ggwoon nnyiwɔ bwa aggyannɛ.’ 8Ale anaang nang? Gɔɔ mkkpa budɔkɔ usi lifeele unnyiwɔ brɛɛd ka alenɛ ɛnngwa ammɛ, vvenɛ ufeele ka abapmɛnɛ tɛ̀ttɛ̀ abapmɛnɛ baang. 9Ɔzzànga nlɔɔk la annyɔɔng nttɛ: Abapnɛ, vvenɛ atɔkyɔngbwɛ. Aggyannɛyɔng, vvenɛ ayɛnyɔng. Alipnɛyɔng ka lɛmma ggwoon, vvenɛ liwongolo. 10Ɔlɔɔt duu wa ɔbapnɛ vvenɛ ɔtɔkbwɛ. Wa ɔggyannɛ vvenɛ ɔyɛnbwɛ, wa ulipnɛ ka lɛmma ggwoon vvenɛ liwongolomɛ. 11Waantiti ɔbapnɛ ɛsɛɛnabannyi, attina attɛyɔng abassɛ ’wɔwɔng ule ɔsam ɛzzɔkɔ unnyi awaan lutini ɛsɛɛnabannyi? 12Ɔlɔk waantiti ɔbapnɛ lɛssɛlɛ, attina attɛ abassɛ ’wɔwɔng ule ɔsam ɔlaang unnyi awaan? 13Annyɔɔng ba abbɔlnɛyɔng asannɛ annyiyɔng bwaan annyɔɔng bɛfɛɛn bya doddo, ba asan attɛyɔng abassɛ bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ vvenɛ unnyi ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa ɔggyannɛ Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔɔ!” 14Jesus ɔdɔkɔ ka kɛggba ipiliza ya isinɛ kɛlɔɔk likkwoong. Ipiliza ’yɔng baang igbatanɛ issekemɛ, ɔlɔɔt ’wɔng baang ukkwoong kɛlɔɔk. Kibbi balɔɔt sa kɛdɔkɔnɛ baang kɔkɛɛlɛbɛ. 15Balɔɔt balɔk battɛ, “Beelzebul, ubeet ubbukanggbe, unnyimɛnɛ lakke za ɔggbanɛ ipiliza.” 16Balɔɔt balɔk baggyan battɛ bakaamɛ. Ɔzzánga battɛ ɔnaang bɛmaanga ɔyɔɔ nkwaaning basan battɛ ammɛ Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka lɔkkwɔɔn. 17Jesus ɔsanbong ittina abbɛ ɔkkpɛlɛ. Ɔzzánga ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Lɔkaan gwa lɔbɛngɛlɛnɛgwɛ kɛyɔɔng babbu abbabbɛ, lɔkaan ’gwɔng baang baala luttumu, gɔɔ itutum ya ibɛngɛlɛnɛyɛ kɛyɔɔng, itutum ’yɔng baang vvenɛ ittɔ. 18Ulenɛ ka itutum a Satan ibɛngɛlɛnɛyɛ kɛyɔɔng ka lakup ballu abbabbɛ, itutum ’yɔng baang ile inaang nang ittumu. Mung attɛyɔng Beelzebul unnyinɛnɛ lakke za kɛggba ipiliza. 19Anaam nggba ipiliza ka lakke ubeet ubbukanggbe ngkka balɔɔt a kɔssɛ annyɔɔng baggba ipiliza ka lakke nyinɔɔng? Balɔɔt a kɔssɛ annyɔɔng bayɔɔwɔyɔngbong battɛ bbwak ba aleyɔng. 20Maaye Oo! anaam nggba ipiliza ka lakke Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Kwakkwɛ kɔnaangnɛ asan attɛyɔng likke Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm liffubong ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng. 21“Ɔlɔɔt wa ɔkkaamnɛ ɔbamanɛ bɛfɛɛn a kullu uloko ɔkat ssala ammɛ, vvenɛ ɔkkala bɛfɛɛn ammɛ ɔkkpɛlɛ uloko. 22Ɔzzànga ka ɛkɛtɛ ya ɔlɔɔt wa ɔkkaamnɛ ɔttamɛ uffunɛ, vvenɛ utup uyini a ssala ɔnnaa bɛfɛɛn bya ɔkɔɔmnɛ ɔkat ssala ammɛ, ɔssang bɛfɛɛn bya bɛsaapmɛnɛ umii. 23“Ɔlɔɔt duu wa usinɛ wa anaam lile, ka lɔkkwɔɔn ntunmɛ lutun. Ɔlɔɔt wa usinɛnɛ littele nbama ɛfɛɛn, ɔlɔɔt ’wɔng baang ka lɔkkwɔɔn ɔggyanbyɛ kɛbɛpɛ. 24“Ubbu kuyeeng ’kwɔng baang kɔgbatanɛ usseke ɔlɔɔt ka kkwɔɔt, kɔssɛ ning bang kukkpit ka tɔkɔlɔ kɛmat sa bannyi basinɛ lile kɔggyan ɛfɛɛn ya kɔfɛkɛlɛnɛ. Kusinɛ ɛfɛɛn ya kɔfɛkɛlɛnɛ lɛyɛn, kɔlɔɔk la akkwɛ kɛyɔɔng kɔttɛ, ‘Vvenɛ nppyɛlɛ nmii ka ɔtɔm a ssala anaam sa mgbatanɛ nkɔngɔ.’ 25Kuyeeng ’kwɔng baang vvenɛ kɔppyɛlɛ isimisimi kumii ka ɔtɔm a ssala akkwɛ, kɔyɛnnɛ ssala yyɛɛpayyɛɛpa ka balenɛ lɛbama baloko. 26Vvenɛ kɔtta kumii kɔkkwɔɔ liyeeng linnangikkyaat, sa libbɔlnɛ lisakkwɛ akkwɛ biini liffu litaa baang ɛfɛɛn nnyɔn. Ɔlɔɔt ’wɔng baang utii ka akama wa lɛbaang ɔtta tɛ̀ttɛ̀ ɔdɔkɔmɛnɛ ubbu-kuyeeng kkwɔn ka tɔkɔlɔ.” 27Jesus ɔlɔɔknɛ ning baang, wanavva vvɔn ubee bakang ka tɔkɔlɔ kibbi, ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Laggele lale za wanavva ’wɔng baang wa ɔmaatkwɔnɛ unnyiwɔ libee.” 28Ɔzzánga ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Laggele latta lile za balɔɔt ba bappyeenɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm balokozɛ.” 29Balɔɔt balenɛ liffu ning baang ggbadam bakkpit Jesus, Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Balɔɔt a bɛtɔm mbyɔng babbɔlbong gaang. Babap bɛmaanga battɛ bayɛn, ɔlɔk bayɛn lakke Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔzzànga bɛmaanga bya bale bayɛn bile bikpeke bya Jonah kɛyɔɔng. 30Kɛssanga ssɔn sa Uppyee-kutolo-Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔzzanganɛ Jonah ɔdɔkɔnɛ ɔnaang ɔyɔɔ balɔɔt a Nineveh. Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ mgbaa vvenɛ ɔssɛ ɔnaang ɔyɔɔ balɔɔt ba bɛtɔm mbyɔng. 31Ka Kɛtɔm-a-kɛkaal vvenɛ Ubeet-a-wanavva wa ussinɛ kutɔɔk a lɔfɔɔn ufeele ubee unnyi balɔɔt a bɛtɔm mbyɔng kibbi ka ulenɛ lɛssɛ kufoom ɛkpansi kkwɔn ududa ɔgɔpɔlɔ lukopolo kukele a Solomon. Nbwɔɔlɔwɔyɔng, bɔfɛɛn bulɔk butii mung bwa buttanɛ Solomon. 32Ka Kɛtɔm-a-kɛkaal, balɔɔt a Nineveh vvenɛ bannyiwɔyɔng kibbi ka balenɛ kɛfal abbɛ lifoolo ka bappyeenɛ lukopolo a Jonah. Ɔzzànga nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ ɔlɔɔt ɔlɔk utii mung wa uggbengenɛ ɔsak Jonah. 33“Ɔlɔɔt wa uyengenɛ otinika ulup ka tɔkɔlɔ ɛssɔ ɔlɔk ulup ka kuttɔɔk igolo ba ule. Lutini gwɔng, uyengenɛ otinika utele ka kkpelegedee nkwaaning ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa ɔmalnɛ ɔyɛn ppwool. 34Zzeen annyɔɔng lataa tɛ̀ttɛ̀ otinika ka kkwɔɔt annyɔɔng. Zzeen annyɔɔng lappwolonɛ, kkwɔɔt ɔgbaa lissɛ lippwolo. Ɔzzànga zzeen annyɔɔng labbɔlnɛ, kkwɔɔt annyɔɔng lisseke kisul. 35Akatwɔyɔng kɛyɔɔng asan attɛyɔng buppwolo annyɔɔng kisul lissi tɛ. 36Ulenɛ ka kkwɔɔt annyɔɔng ɔkkpɛlɛ lippwolonɛ, kufoom kɔlɔk kusi ka kisul lile, ɔkkpɛlɛ assɛ lile lile ka kkpelegede tɛ̀ttɛ̀ abeenɛ ka buppwolo otinika wa uwongolonɛ gaang.” 37Jesus ulenɛ livve lɛlɔɔk, ɔlɔɔt a Pharisees ɔkkwɔɔmɛ kazzi ka ssala ammɛ. Ɔzzánga Jesus ufeele umii kazzi. 38Ɔlɔɔt a Pharisees ’wɔng baang kɔkɛɛlɛmɛ ka Jesus usinɛ eleme abbɛ ya bayilanɛbong ibɔɔk tɛ́ttɛ́ bazzi bɔfɛɛn liloko. 39Uyini ɔlɔɔk la wa Pharisees ’wɔng baang ɔttɛ, “Annyɔɔng balɔɔt a Pharisees azzaayɔng isimi bɛkkpala la immonggo keem usseke ka tɔkɔlɔ. Ɔzzànga ka tɔkɔlɔ kang ulewɔyɔng ibbyap la bubbi. 40Bazingizingi bɛfɛɛn! Ebinukkpaapi ya ɛnaangnɛ ɛkkpakkwɔɔt annyɔɔng lissi ɛnaangnɛ tɔkɔlɔ annyɔɔng ɔɔ? 41Aggyannɛ attɛ azzaawɔyɔng kɛyɔɔng allɔyɔng, asamyɔng bɛfɛɛn bya bilenɛ ka tɔkɔlɔ bɛkkpala annyɔɔng la immonggo asɔɔkyɔng balɔɔt a ibbɔl, usseke ayyɛɛpyɔng. 42“Vvenɛ kɔbbɔlwɔyɔng gaang gaang annyɔɔng balɔɔt a Pharisees, ka annyinɛyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm kufaak a bɛfɛɛn a liyaat annyɔɔng tɛ̀ttɛ̀ umakkpa la bukalafɔk, ɔzzànga lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk la kɛsaap Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba aggyanyɔng. Akkoopyɔng ’byɔng: Tɛ̀ttɛ́ afimyɔng bɛlɔk usseke bɛlɔk. 43“Kɔbbɔlwɔyɔng gaang gaang kɔsak annyɔɔng, balɔɔt a Pharisees! Akkapayɔng bɛtaa bya bɛsaapwɔnɛyɔng, alokowɔyɔng kɛyɔɔng ka ssoon a mitin, aggyan attɛyɔng balɔɔt ɔkkpɛlɛ banaangwɔyɔng mgbeede ka kappya duu kwa amiinɛyɔng. 44Vvenɛ kɔbbɔlwɔyɔng gaang gaang! Aleyɔng tɛ̀ttɛ̀ lalli ukunukunu za balɔɔt bassɛnɛ ka libat basi lɛsan.” 45Ukopolo-Lafɔɔ vvɔn ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Ukopolo-lukopolo lilɔɔk sa alɔɔknɛ la balɔɔt a Pharisees baang ɔkkpɛlɛ, assɛɛnbongyɛlɛ ayyɔɔt ngbaa ka bɛnɔk tɛ!” 46Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Iii! Vvenɛ ayɛnyɔng akama gaang gaang annyɔɔng bakopolo-Lafɔɔ ɔgbaa. Asamyɔng latɔkɔ za lɛbaang afeekyɔng balɔɔt ka isimi, annyɔɔng biini gɔɔ kituulu kɛnnɔ kittelebɛ lissi. 47Vvenɛ ayɛnyɔng akama gaang gaang! Alɔngɔyɔng lalli Bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ba balɔɔt annyɔɔng ba iyɛddɛ-iyɛddɛ bawwɔɔlnɛ layyɛɛp. 48Annyɔɔng biini ayɔɔyɔngbong attɛyɔng kwa balɔɔt annyɔɔng banaangnɛ kɔsaapwɔyɔng lɔsaap. Abbɛ bawwɔɔlnɛ bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm, annyɔɔng abɔɔkyɔng lalli lɔbɔɔk. 49Kwakkwɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka bikɔɔm ammɛ ɔttɛnɛ, ‘Vvenɛ ntɔɔm bappyee-kutolo anaam la balɔɔt ba bale balɔɔk kɔlɔɔk anaam nfeebɛ; vvenɛ bawwɔɔl balɔk, bayɔɔ balɔk akama.’ 50Nkwaaning balɔɔt ba bɛtɔm mbyɔng bayɛn akama ka bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba balɔɔt abbɛ ba iyɛddɛ-iyɛddɛ bassinɛ bawwɔɔl ka vveeng ussinɛ utte, 51ka ussinɛ ka ɛkɛtɛ bawwɔɔlnɛ Abel, uffu ɔffɔ ka ɛkɛtɛ ya bawwɔɔlnɛ Zachariah ka bɛzzɔkɔ labun Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ppyɛɛk nbwɔɔlɔwɔyɔng!, balɔɔt a bɛtɔm mbyɔng vvenɛ bayɛn akama ɔkkpɛlɛ ka lɛttɔ balɔɔt bɔng baang. 52Vvenɛ ayɛnyɔng akama gaang gaang, annyɔɔng bakopolo-Lafɔɔ! Alupyɔngbong waan-ɛkpɔkɔlɔ wa kɛkɔɔm kiwongolo lɛmma-ggwoon a kukele Ɔlɔɔmɔlɔɔm; ɔzzànga annyɔɔng biini ka tɔkɔlɔ ba amalyɔng, atunuyɔng balɔɔt ba babumnɛ battɛ bamii ka tɔkɔlɔ!” 53Jesus ɔgbatanɛ ka ɛfɛɛn yɔng baang, bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees bakkpaakmɛ ibap batum lilɔɔk ’sɔng baang. 54Bakkin innya bakatmɛ battɛ ɔlɔk bakaamɛ ka lilɔɔk sa ule ɔlɔɔk ɔsɛpɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\