LUKE 12

1Innɔ balɔɔt balenɛ libbi ɛfɛɛn nnyɔn, ɔlɔɔt ɔlɔɔt ɔkɔɔm using wabbɛ, Jesus ɔkɔɔm ɛtɔk ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Akatwɔyɔng kɛyɔɔng assekeyɔng yeast a balɔɔt a Pharisees tɛ: nkkwɔɔ kɛkkala lɛlaak abbɛ. 2Bɔfɛɛn duu bwa bulenɛ ka lalup; vvenɛ butta ka vveeng. Likup duu za babwɔɔpnɛ, vvenɛ lɛtta ka vveeng. 3Kwakkwɛ nttɛnɛ kɔlɔɔk duu kwa alɔɔknɛyɔng kɛtɔm, vvenɛ bappyeekwɛ kikoon. Kɔlɔɔk duu kwa alɔɔknɛyɔng ka buzzaap ka lɛnɔk a ggwoon, vvenɛ bayaamkwɛ ka ogyila. 4“Nbwɔɔlɔwɔyɔng inngwa anaam! Tɛ̀ttɛ́ balɔɔt ba bassɛnɛ ggbɔɔ-ggbɔɔ-ggbɔɔ bawwɔɔl balɔɔt babbwɔpɔwɔyɔng. Kwa kɔbbɔlnɛ gaang ba bataka bakkwoong banaang. 5Vvenɛ nyɔɔwɔyɔng ɔlɔɔt wa ule ɔbbwɔpɔwɔyɔng. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbbwɔpɔwɔyɔng. Ammɛ ukkwoongnɛ ɔwwɔɔl ɔlɔɔt, vvenɛ ukkwoong ɔsammɛ ɔssɛɛn ka ɛfɛɛn a akama. Iii, nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbbwɔpɔwɔyɔng! 6“Buggwele kubbwɔɔk lissi ka bataanɛ ka ikkobo iffa ɔɔ? Ɔzzànga Ɔlɔɔmɔlɔɔm ppyɔn ggbɔɔ ba ɔtaka usumala. 7Gɔɔ gbaak la bittulu bya lɛttɔ annyɔɔng baang ukkwoonbongbyɛ ɔkkpɛlɛ. Tɛ̀ttɛ́ kɔbbwɔpɔwɔyɔng, annyɔɔng attanɛyɔng buggwele ggbadam. 8“Nbwɔɔlɔwɔyɔng: Ɔlɔɔt wa ɔlɔɔknɛ ppwool ppwool ka lusso babbɛ ɔttɛ, ammɛ usseke wa anaam, vvenɛ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ɔssɛ ɔnaang ning baang la ammɛ ka lusso bayilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 9Ɔzzànga ɔlɔɔt duu wa ɔkalanɛnɛ ɔttɛ, ammɛ wa anaam lissi, vvenɛ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ɔssɛ ɔkala ɔlɔɔt ’wɔng baang ka lusso bayilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 10“Ɔlɔɔt duu wa ɔlɔɔknɛ bubbi utum Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ, bakkwoong mung basɔɔkmɛ bubbi ammɛ. Ɔzzànga ɔlɔɔt wa ɔlɔɔknɛ bubbi utum Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, mɛbwɛ baala basɔɔk. 11“Ɛkɛtɛ ya bakɔɔmwɔnɛyɔng, bamii ka kɛkaal ka ssoon a imitin, ɔlɔk ka lusso bazzilɛttɔ ɛkpansi, tɛ̀ttɛ́ ɔbbwɔpɔwɔyɔng. Tɛ̀ttɛ́ attina atumyɔng tɛ̀ttɛ̀ ale anaang akkalawɔyɔng kɛyɔɔng, ɔlɔk tɛ̀ttɛ̀ ale alɔɔkyɔng. 12Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ kukopolowɔyɔng kwa ale alɔɔkyɔng ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang.” 13Ɔlɔɔt vvɔn ka kibbi ’sɔng baang ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Ukopolo-lukopolo, abwɔɔlɔ etele anaam, isam bɛfɛɛn bya dedde ɔgbatanɛ ɔkɔngɔyɛlɛ ibɛngɛlɛ.” 14Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Walam, mung nnyinɛ unnyinɛnɛ lakke za kɛkaal a kɛkaal, ɔlɔk za kɛbɛngɛlɛ bɛfɛɛn annyɔɔng kinnyiwɔyɔng?” 15Ɔbbal litolo, unnyibɛ ɔkkpɛlɛ ɔttɛ, “Akatwɔyɔng kɛyɔɔng ggbeggbe assekeyɔng bɛssanga liwɔnɔk ɔkkpɛlɛ. Bɛfɛɛn bya ɔlɔɔt ɔyanganɛ lissi ulenɛ kuddu ɔlɔɔt, gɔɔ mkkpa ɔyyɛɛpmɛ.” 16Ɔzzánga Jesus ɔssabɛ ifɛɛt yɔng ɔttɛ, “Uggboggbo ɔlɔɔt vvɔn ɔyanga ɛkpansi ya uwoopnɛ bɛfɛɛn bɛyyɛɛpmɛ. 17Ɔtaa ssii uttina kɛyɔɔng ammɛ ɔttɛ, ‘Ɛfɛɛn ya nle nloko bɛfɛɛn byɔng mung ba nyanga. Mung nle nnaang nang?’ 18Ɔlɔɔk kɛyɔɔng kɛyɔɔng ɔttɛ, ‘Nkwɔng kulenɛ kwa nle nnaang. Vvenɛ nlɔp ukunu anaam nzzɔɔk, nppyɛlɛ ntte wa lɛbaang, ɔlɔk nloko bɛfɛɛn a liyaat anaam la bɛfɛɛn bɛlɔk ngbaa. 19Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang vvenɛ nppyɛlɛnɛ kamma kɛyɔɔng nttɛ, ‘Ɔyyɛɛp a lɔfɔm, ayangabong bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya doddo bya aggyannɛ ka likkpa ggbadam. Akɔɔm lɛfal annɔ bɛtɛbɛtɛ. Azzi, avva ataa ka laggele.’ 20Ɔzzánga Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛmɛ, ‘Ukun ɔlɔɔt, vvenɛ assɛɛn lɛttɔ ka kɛtɔm sa mmwɔɔn mung. Nnyinɛ ule ɔyanga bɛfɛɛn byɔng baang ɔkkpɛlɛ bya ulokomɛnɛ kɛyɔɔng?’ ” 21Jesus utele lɛttɔ ɔttɛ, “Kule kule ning baang la balɔɔt ba bafaannɛ iyyɛɛp balokobɛ kɛyɔɔng, ka lusso Ɔlɔɔmɔlɔɔm bɛ ba ɔyyɛɛp.” 22Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Nkwɔng kulenɛ kwa nbwɔɔlɔwɔnɛyɔng! Tɛ̀ttɛ́ akekeyɔng kwa kazzi kwa azzinɛ adduyɔng, ɔlɔk attinayɔng kwa ibba ya akwulanɛyɔng ka kkwɔɔt. 23Kuddu kuggbenge kɔsak kazzi. Ɛkkpakkwɔɔt annɔ eggbengenɛ ɛsak ibba ya akkwulanɛ ka kkwɔɔt. 24Ppyɛɛk bunɔɔn; bɔtɔɔm ba buyanga, ɔlɔk buyaat liyaat, gɔɔ ikwunu gbɔɔ ba buyanga ya bulokonɛ bɛfɛɛn abbwɛ. Ɔlɔɔmɔlɔɔm unnyinɛbwɛ kazzi. Annyɔɔng lissi attanɛyɔng bunɔɔn bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm unnyinɛbwɛ kazzi ɔɔ? 25Ɔkkpɛlɛ annyɔɔng baang nyinɛ ukkwoongnɛ ɔtaa ukeke, lavve lagbaamɛ ka kɛfal ammɛ? 26Asinɛ likkwoong akɔɔm waan a bɔfɛɛn bwa ssup, anaang nang amii akeke kwa bɛfɛɛn bɛlɔk? 27Ppyɛɛk tɛ̀ttɛ̀ idodo immalanɛ, kɛnaang ba inaang. Ibba ba ikwulu. Ɔzzànga nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ, Ubeet Solomon wa ɔdɔkɔnɛ ɔyyɛɛpmɛ tɛ̀ttɛ̀ ɔyyɛɛpmɛnɛ lɔyyɛɛp baang, usi likkwoong ɔyanga ibba ya iyyɛɛpnɛ tɛ̀ttɛ̀ idodo yɔng baang. 28Ɔlɔɔmɔlɔɔm ukwulanɛ lifaat ibba, lifaat sa lilenɛ mung mmwɔɔn vvenɛ likkɔm lufat, attina attɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm annyɔɔng ule ɔppyɛɛkwɔyɔng nang? Annyɔɔng bayanga kiyila ssup ’bɔng! 29“Ɔkkpɛlɛ annyɔɔng tɛ̀ttɛ́ tɔkɔlɔ ɔbbɔlwɔyɔng kwa kazzi la bwa ale avvayɔng. 30(Ɔssɛbibit wa vveeng ’wɔng mung ɔggyannɛ bɛfɛɛn ’byɔng mung;) Ssaawɔ annyɔɔng ɔsan lɔsan ɔttɛ aggyanyɔng bɛfɛɛn ’byɔng mung ɔkkpɛlɛ. 31Akɔɔm ɛtɔk assɛɛnyɔngbong Itutum ammɛ ka luppyam, vvenɛ unnyiwɔyɔng bɛfɛɛn mbyɔng mung ɔkkpɛlɛ bya aggyannɛyɔng.” 32Tɛ̀ttɛ́ ɔbbwɔpɔwɔyɔng kɛkaan a bwaan itɔɔn. Ssaawɔ annyɔɔng kɔsaapmɛ lɔsaap kinnyiwɔyɔng Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 33Ataanyɔng bɛfɛɛn annyɔɔng ɔkkpɛlɛ bya ayanganɛyɔng asam ikkpoko annyiyɔng balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ. Annyɔɔng biini anaangyɔng issɔ ya ile isi lillut, usseke abɔngɔlɔyɔng kibeet annyɔɔng ka libat, ka ɛfɛɛn ya kile kisi lɛssɔlɔ. Ussip ba ule wa ule ɔffɔ ka assɛ, ɔsamwɔ sɛ. Bɛfɛɛn baala bikkwoong bizziwɔyɔngsɛ. 34Luppyam annyɔɔng lule lule ka ɛfɛɛn iyyɛɛp annyɔɔng ilenɛ. 35Aggbɔyɔng innyɔ, lakɔɔmyɔng itinika, akatyɔng kwa kule kuffu. 36Ataayɔng tɛ̀ttɛ̀ babili ba bakatnɛ abassɛ abbɛ battɛ ɔppyɛlɛ libbeel. Ɔppyɛlɛnɛ, ulipnɛ ka lɛmma ggwoon, vvenɛ bawongolomɛ lɛmma eseese. 37Ppyɛɛ ule wa babili ’bɔng baang ba abassɛ abbɛ ɔppyɛlɛnɛ ukopobɛ kwetkwet ka bataanɛ bakatmɛ. Nbwɔɔlɔwɔyɔng ka lɔkkwɔɔn nttɛ abassɛ abbɛ vvenɛ ɔsam ɛkkpa ɔggbɔ ka kɛsan ɔlɔɔkbɛ ɔttɛ bataa-lɔtaa, ammɛ ɔppyɛɛ unnyibɛ kazzi. 38Ppyɛɛ ule wa babili ’bɔng baang ba abassɛ abbɛ ɔppyɛlɛnɛ ukopobɛ kwetkwet ka kɛkat. Gɔɔ mkkpa budɔkɔ ɔppyɛlɛ ka kasɛkɛ kɛtɔm, ɔlɔk ka ule ka ɔggyannɛ kissolo. 39Akkeyɔng nkwɔng tɛ! Uyini a ssala ɔsannɛ ɛkɛtɛ ya ussip ule uffu, baala ɔfɔngɔ ussip ’wɔng baang ɔmal ka ggwoon ammɛ. 40Annyɔɔng ngbaa akatyɔng! Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ule uffu ka ɛkɛtɛ ya asinɛyɔng littina attɛyɔng vvenɛ uffu.” 41Peter ɔttɛ, “Uyini, mung ifɛɛt ’yɔng mung abwɔɔlɔyɛlɛ kɛyɔɔng faa alɔɔk abwɔɔlɔ ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ?” 42Uyini ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Nnyinɛ ulenɛ bɔɔyi wa ɔyyɛɛpnɛ, ɔsan kɔlɔɔk? Ammɛ ulenɛ wa abassɛ ule unnyimɛ kɛppyɛɛk a ggwoon, unnyi ibbɔɔyi bakang etini kazzi kwa abbɛ ka ɛkɛtɛ ya bbwak. 43Bɔɔyi ’wɔng baang vvenɛ uggele gaang gaang ka abassɛ ule ɔppyɛlɛ ɔyɛnmɛ ka ɔnaangnɛ bɛfɛɛn byɔng baang ɔkkpɛlɛ. 44Nbwɔɔlɔwɔyɔng ka lɔkkwɔɔn nttɛ, abassɛ ubili ’wɔng baang vvenɛ unnyimɛ kɛkat a bɛfɛɛn ammɛ ɔkkpɛlɛ. 45Ɔzzànga ubili ’wɔng baang ɔlɔɔknɛ kɛyɔɔng ɔttɛ, ‘Ɛkɛtɛ etii ka ɛlɔmnɛ tɛ́ttɛ́ dedde anaam ɔppyɛlɛ’ utte kitup a ibɔɔyi ’yɔng kang bwanavva la bwaanbwalam, uzzi kazzi ɔvva litak ubimi, 46abassɛ vvenɛ ɔppyɛlɛ kɛtɔm sa ubili ’wɔng baang usinɛ littina ɔttɛ vvenɛ ɔppyɛlɛ. Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang abassɛ vvenɛ ɔyɔɔmɛ akama ɔsan kɔlɔɔk a kisi ɔlɔɔt latele linnyi. 47“Bɔɔyi wa ɔsannɛ bwa abassɛ ɔttɛnɛ ɔnaang usimɛ kɛyɔɔng lɛbama ɔkat, ɔnaang bwa abassɛ ɔggyannɛ ɔttɛ ɔnaang; vvenɛ bakɔɔm eloot ya lɛbaang batupmɛ. 48Ɔzzànga bɔɔyi wa usinɛ bwa ɔttɛnɛ ɔnaang lɛsan, ɔnaang bwa ɔggyannɛ lɔkkpat vvenɛ bakɔɔm epyoko ya ssup batupmɛ. Ɔlɔɔt wa bannyimɛnɛ bwa lɛbaang bale bappyɛlɛ baggyan bwa lɛbaang a lɛbaang ka eddu ammɛ. 49“Nffubong kɛssɛɛn ɛkpansi lɔkɔɔn. Buggbanɛ ɛkpansi lɔkɔɔn lɛssɛɛn, nzang kɔsaapnɛ kɔsak. 50Nyanga baptizim wa bale ka banaangnɛnɛ. Akama vvenɛ ɔttalanɛ tɔttɔt ɛkɛtɛ ’yɔng baang ɛtakabong ɛsak. 51Mung attina attɛyɔng nkɔɔm bɔkaat nffu ka ɛkpansi ɔɔ? Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ bɔkaat lissi ka nkɔɔmnɛ nffu, nkɔɔm lɔnyaata. 52Ka ussinɛ mung umii ka lusso, itutum a balɔɔt kubwɔɔk vvenɛ babɛngɛlɛbɛ kɛyɔɔng, kufaak kwakang bakkyaat, kwa kkwɔn baffa. 53Ibassɛ balɔɔt vvenɛ bafim kwa ibbwɔɔn. Ibbwɔɔn vvenɛ bafim kwa ibbassɛ abbɛ. Ibakka ibbwɔɔn vvenɛ bafim kwa bwaan abbɛ, ibbwɔɔn vvenɛ bassɛ bafim kwa ibakka abbɛ. Bakka la bakka vvenɛ bafim kwa bakka abbɛ.” 54Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt ’bɔng baang ɔttɛ, “Ayɛnnɛyɔng ka ufinginɛ attɛyɔng, ‘Ule ka uteepnɛ.’ Uteep baning. 55Appyeenɛyɔng kɛffa ka kissinɛ ka libat a lɔfɔɔn kɛffa kiffu, attɛyɔng, ‘Usɔngɔ ule ka uffunɛ’. Usɔngɔ uffu baning. 56Bakkala lalaak a balɔɔt! Akkwoongnɛ appyɛɛkyɔng ɛkpansi la libat abwɔɔlɔyɔng kwa kulenɛ, anaang nang asinɛyɔng lɛsan kwa kulenɛ gedegede mung? 57“Bɔng tɛ́ttɛ́ asiyɔng kɔlɔɔk kwa kɔyyɛɛpnɛ kɛnaang liffik kɛyɔɔng annyɔɔng? 58Ɔlɔɔt ɔttɛnɛ attɔmɛbong ka lafɔɔ, ɔkaawɔ, ule ka umiinɛ la ka ɔdda kɛkaal; abum lakke annɔ ɔkkpɛlɛ atoloyɔng kɔlɔɔk ’kwɔng baang annyɔɔng la ammɛ balɔɔt baffa kɔsaalwɔyɔng ka ɛtɔk, tɛ̀ttɛ́ uffu ɔkɔɔmwɔ ɔffɔ ka ɛfɛɛn a bakaal a kɛkaal. Nzang bakaal a kɛkaal vvenɛ, basamwɔ, bannyi ippoloosi, basamwɔ bassɛɛn ka iggbakkɔpɔ. 59Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang, wɔ baala bayila atta ning ning annyi ikkpoko ya bazzawɔnɛ isaal.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\