LUKE 13

1Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang, balɔɔt balɔk badɔkɔ baang ka babwɔɔlɔnɛ Jesus tɛ̀ttɛ̀ Pilate ɔwwɔɔlnɛ balɔɔt a Galilee ka badɔkɔnɛ ka kɛssɛɛn a luzɔɔm, kinnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 2Jesus ɔbapbɛ lɔbap ɔttɛ, “Mung attina attɛyɔng balɔɔt a Galilee ’bɔng baang ba bawwɔɔlnɛ ning baang battanɛ bubbi lɛnaang batta balɔɔt a Galilee balɔk ɔɔ? 3Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ, asinɛyɔng kɛnaang a bubbi lɛkkyaa afɔngɔyɔng, vvenɛ abbeyɔng ɔkkpɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ abbɛ babbenɛ. 4Attina attɛyɔng balɔɔt ba zzillabakkyaat ba ɛnyɔng ɛttɔnɛ ɛwwɔɔlbɛ ka Siloam battanɛ lɛbbɔl batta balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba ballunɛ ka Jerusalem ɔɔ? 5Maaye! Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ asinɛyɔng kɛnaang bubbi a lɛkkyaa afɔngɔyɔng, ɔkkpɛlɛ annyɔɔng vvenɛ abbeyɔng tɛ̀ttɛ̀ balɔɔt ’bɔng baang babbenɛ.” 6Ɔzzánga Jesus ɔssabɛ ifɛɛt ’yɔng ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang wa ɔkɔɔnnɛ lɛsan a kɛssɛ ka bɔtɔɔm ammɛ. Umiinɛ ukoolo lɛsan a kɛssɛ ’zɔng baang, lakkpo usi lɛyɛn. 7Ɔzzánga ɔlɔɔk la ɔkat-a-bɔtɔɔm ammɛ ɔttɛ, ‘Ppyɛɛk utii likkpa likkyaat ka nffunɛ nggyan lakkpo ka kɛssɛ ’sɔng mung likkpo gbɔɔ ba nyɛn. Zzasɛ azzɔɔk, ning baang gbɔɔ kibee kwabɔng?’ 8Ɔzzánga ɔkat a bɔtɔɔm ’wɔng baang ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, ‘Afɔngɔsɛ dedde, kibee baang ka kukkpa ’kwɔng mung kkwɔn, vvenɛ nyaat lubbe nkkpitsɛ, nssɛɛn kusuma. 9Ulenɛ ka kɛwɔmnɛ lumaalɔk, kɔyyɛɛp kɔsak; kɛppyɛɛnɛ kisi kɛwɔm, vvenɛ nzzasɛ nzzɔɔk.’ ” 10Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ ssɔn Jesus ɔdɔkɔ baang ka ukopolonɛ ka ɔdda mitin. 11Wanavva vvɔn ɔdɔkɔ baang wa ɔyanganɛ ipiliza. Ipiliza ’yɔng inaangmɛbong iffaak ka likkpa zzil-la-likkyaat. Wanavva ’wɔng baang ɔdɔkɔ usseke kokkop ka ukokonɛ, bitbit ba ɔbɛlɛ likkwoong ɔssɛ. 12Jesus ɔyɛnmɛnɛ ɔkkwɔɔmɛ, ɔttɛ, “Wanavva, iffaak annɔ isaalwɔbong.” 13Jesus utelemɛ labɔɔk ka kkwɔɔt, eseese ɔppwa wanavva ’wɔng baang utuulu, usseke ka ɔssɛnɛ bitbit. Uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang. 14Uggboggbo ɔlɔɔt ka ɔdda mitin ’wɔng baang kutunmɛ ka Jesus uttulanɛ ɔlɔɔt ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ. Ɔlɔɔk la balɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔttɛ, “Ule bɛtɔm bwɔlaaning ka inaangnɛ kɛnaang. Affuyɔng ittula ka bɛtɔm ’byɔng baang. Afɔngɔyɔng ittula ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ lɛbɛlɛ liffu.” 15Uyini ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Annɔ ɔnaang-a-lagban ’wɔng! Annyɔɔng ɔkkpɛlɛ akkyaayɔng lakɔmɔlɔ annyɔɔng afɔngɔyɔng, akɔɔmyɔngzɛ lamii lavva bannyi ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ. 16Attɛ nfɔngɔ waan itutum a Abraham ’wɔng mung wa Satan ulemɛnɛ ka bubili liloko ka likkpa zzil-la-likkyaat lɛsanga ka bubili ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ ɔɔ?” 17Kɛppyɛlɛ kamma Jesus kɛnaang balɔɔt a kɔfɔk ammɛ ɔkkpɛlɛ, izzit inaangbɛ. Balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ baggele ka kɔlɔɔk a bikɛɛlɛ duu kwa Jesus ɔnaangnɛ. 18Jesus ɔttɛ, “Mung Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile nang? Mung nle nlɔɔmyɛ la bɔng? 19Ile tɛ̀ttɛ̀ ɛfɔɔk a lɛgɔm ya ɔlɔɔt ɔkɔɔnnɛ ka bɔtɔɔm ammɛ. Ɛfɔɔk a lɛgɔm ’yɔng baang emeet ɛmmala ɛzzanga lɛsan a kɛssɛ za lɛbaang, bunɔɔn buffu bulɔɔk lakɔt ka bɛbɔɔk assɛ.” 20Jesus ɔbbal lɛbap ɔttɛ, “Mung Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm nle nlɔɔmyɛ la ’bɔng? 21Ile tɛ̀ttɛ̀ yeast wa bakɔɔmnɛ, banaang ugɔngɔ a brɛɛd utum.” 22Jesus ɔssɛ baang ukopolo balɔɔt ka laffɛ ka laffɛ, ɛtɔk ɛtɔk umii Jerusalem. 23Ɔlɔɔt vvɔn ɔbapmɛ lɔbap ɔttɛ, “Dedde mung Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ɔkkala bwaan a balɔɔt ssup ɔɔ?” 24Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Nbwɔɔlɔwɔyɔng! Abumyɔng la lakke annyɔɔng ɔkkpɛlɛ amalyɔng ka lɛmma a ggwoon za ppyep: balɔɔt ggbadam vvenɛ babum kɛmal ɔzzànga lɛttɔ baala batɔk. 25“Uyini a ggwoon vvenɛ ufeele ɔfɛɛn lɛmma ggwoon. Affunɛ abeeyɔng ka vveeng attɛyɔng ‘Dedde awongoloyɛlɛ lɛmma ggwoon,’ vvenɛ ɔppyɛlɛwɔyɔng kamma ɔttɛ, ‘Ba nsan ɛfɛɛn a assinɛ affuyɔng.’ 26Vvenɛ appyɛlɛmɛyɔng kamma attɛyɔng, ‘Izzi, ivva la annyɔɔng, akopoloyɛlɛ ka ogyila ayyɔɔt.’ 27Vvenɛ ɔbbal lɛlɔɔk ɔttɛ, ‘Gɔɔ ba nsan ɛfɛɛn assinɛyɔng, agbata assekenɛyɔng; annyɔɔng baang banaang-a-bubbi balɔɔt.’ 28Vvenɛ akkwayɔng gaang gaang azziyɔng lasaal ka ɛkɛtɛ ya ale ayɛnyɔng Abraham la Isaac, la Jacob la bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka tɔkɔlɔ a ggwoon Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ussekewɔyɔng annyɔɔng akɔɔngyɔng ka vveeng. 29Vvenɛ balɔɔt balɔk bassi ka lusso gwa livve-luwee lɔfɔm, balɔk bassi ka lusso gwa livve-luwee kulele, balɔk bassi kutɔɔk a lɔfɔɔn, balɔk bassi libat a lɔfɔɔn baffu bayanga kɛtaa ka ssala Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 30Ka ussinɛ baang balɔɔt ba bakɔɔmnɛ ɛtɔk vvenɛ basseke isimi, balɔɔt ba bassekenɛ isimi vvenɛ bappyɛɛ bakɔɔm ɛtɔk.” 31Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang nnyɔn, balɔɔt a Pharisees baffu ka ɛfɛɛn a Jesus battɛ, “Agbata mung amii ɛfɛɛn ɛlɔk, Herod ɔggyanwɔ kɛwwɔɔl.” 32Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Amii abwɔɔlɔyɔng ugɛbɛ ’wɔng baang attɛyɔng: ‘Nle ka kɛggba ipiliza nttula balɔɔt mmwɔɔn la lufat ɔgbaa. Ɔffɔnɛ bɛtɔm bɛkkyaat nvve kɛnaang anaam.’ 33Ɔzzànga vvenɛ nfeele kɔssɛ mmwɔɔn la lufat la ussoonɛ. Ba kɔkkɔnɔ ka bale bawwɔɔl uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɛfɛɛn ɛlɔk ɔgbaa la Jerusalem. 34“Oo Jerusalem, Jerusalem! Annɔ awwɔɔlnɛ bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm, atɔɔp balɔɔt ba balɔɔknɛ kɔlɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔtɔɔmnɛ ufeewɔ lattaal. Nbumbong nttɛ nkkwɔɔ balɔɔt annɔ nssɛɛn ka kkwɔɔt ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ bikɔkɔ biwupnɛ bwɔɔn appyɛ, ɔzzànga ba ayilanɛ. 35“Vvenɛ abbɛ ssala annɔ la Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm akɔngɔ lisseke ubbu a ssala. Nbwɔɔlɔwɔ nttɛ nɛ ba abɛlɛ lɛyɛn ɔddɔddɔkɔ ɔffɔ ɛkɛtɛ ya ale alɔɔk attɛ, ‘Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangmɛ ammɛ wa uffunɛ ka lɛkɔɔl Uyini Ppyɛɛ.’


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\