LUKE 14

1Kɛtɔm ssɔn, ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ, Jesus umii uzzi kazzi ka ssala uzzilɛttɔ balɔɔt a Pharisees. Balɔɔt badɔkɔ baang ka babeenɛ bappyɛɛkmɛ gbegbe. 2Ɔlɔɔt wa bukkpɔ la labɔɔk bɛbɔkmɛnɛ uffu ukup Jesus. 3Ɔzzánga Jesus ufeele ɔbap bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees ɔttɛ, “Mung Lafɔɔ ayyɔɔt layila mung ittula ittula ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ, faa ba layila?” 4Balɔɔt ’bɔng baang lɛmmwɔɔl basi lɛzza. Jesus ɔsam ɔlɔɔt ’wɔng baang uttula ɔttɛ ufula. 5Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Ɔkkpɛlɛ annyɔɔng baang, ɔlɔɔt wa ɔyanganɛ waan, ɔlɔk lɛkɔmɔlɔ limii lɛttɔ ka tɔkɔlɔ lubbe-bannyi ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ, baala ɔsangabwɛ ka ulenɛ Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ?” 6Basi likkwoong bappyɛlɛ kamma kɔlɔɔk ’kwɔng mung. 7Jesus ɔsannɛ ɔttɛ bakekeen bale baang ka basanganɛ bɛtaa bya bɛttanɛ lɛyyɛɛp, ɔssabɛ ifɛɛt ’yɔng ɔttɛ, 8“Ɔlɔɔt ɔbwɔɔlɔwɔnɛ libbeel, amiinɛ, tɛ̀ttɛ́ akɔɔm ɛtɔk ataa ka kɛtaa sa doddo. Ɔkkyamnɛ kɛtaa ’sɔng baang Uyini libbeel uloko ɔlɔɔt ɔlɔk wa uggbengenɛ ɔttawɔ. 9Ɛkɛtɛ ’yɔng baang, vvenɛ ɔkɔɔm-a-libbeel uffu ufeelewɔ ɔttɛ, ‘Afeele asseke ɔlɔɔt wa uggbengenɛ ɔttawɔ.’ Vvenɛ izzit inaangwɔ la bannyɔɔng ka ale asseke ka ataanɛ ka likkpɔ-igolo. 10Lutini ’gwɔng kɔyyɛɛp ka attenɛ ka likkpɔ-ogolo lɛtaa, ɔkkɔɔnɛ ɔkɔɔm-a-libbeel uffunɛ ɔyɔɔwɔ kɛtaa sa doddo. Ɛkɛtɛ ’yɔng baang vvenɛ ayanga latele ka lusso bannyɔɔng. 11Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa uttinanɛ ɔttɛ ammɛ uggboggbo ɔlɔɔt, vvenɛ usikili usook. Ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ busook, vvenɛ ɔzzánga uggboggbo ɔlɔɔt.” 12Jesus ɔlɔɔk la uyini a ssala ɔttɛ, “Ɛkɛtɛ ya annyinɛ balɔɔt kazzi, tɛ̀ttɛ́ abwɔɔlɔ inngwa annɔ, gɔɔ bakpana annɔ gɔɔ itele annɔ, gɔɔ bakulufal annɔ ba ɔyyɛɛpnɛbɛ. Akkwɔɔnɛbɛ, vvenɛ bassɛ bakkwɔɔwɔ kazzi ka ssala sa abbɛ. Azzinɛ kazzi ’kwɔng baang kwa bakkwɔɔwɔnɛ ɔtaabong tɛ̀ttɛ̀ balewɔnɛ kazzi annɔ lɛtak. 13Alenɛ ka annyinɛ balɔɔt kazzi, akkwɔɔ balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ, la balɔɔt ba labɔɔk labbenɛbɛ, la bannɔk-a-kikkwu, la bassi-ifim. 14Vvenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangwɔ ppyɛɛ, ka balɔɔt ’bɔng baang bale basi likkwoong batakwɔ kazzi ’kwɔng baang. Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ukipiliwɔ ka ɛkɛtɛ ya balɔɔt ba doddo bale bafungala ka lubbe.” 15Ɔlɔɔt vvɔn wa ɔdɔkɔnɛ baang ka okkpokolo ka ɔtaanɛ, uppyeenɛ ning baang ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Balɔɔt ba bale bataa ka okkpoloko ka Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ baggele gaang gaang.” 16Ɔzzánga Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang wa ɔnaangnɛ kazzi kwa lɛbaang, unnyi balɔɔt ggbadam ba ɔbwɔɔlɔnɛbɛ bikekeen. 17Ɛkɛtɛ kazzi ’kwɔng baang ɛffɔnɛ, ɔtɔɔm bɔɔyi ammɛ ɔttɛ, ‘Amii, abumala bakekeen ba nbwɔɔlɔnɛbɛ attɛ, ‘Affuyɔng, bavvebong bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ lɛbama.’ 18Ɔlɔɔt la vvɔn ubee kɛbwɔɔlɔ bwa bunaangmɛnɛ tɛ́ttɛ́ ule ka usinɛ limii. Ɔkɔɔm ɛtɔk ɔbwɔɔlɔ bɔɔyi ’wɔng baang ɔttɛ, ‘Nlɛɛpbong ɛkpansi nle ka nmiinɛ nkooloyɛ, mkpee tɛ̀ttɛ́ kutunwɔ.’ 19Ɔlɔɔt wa vvɔn ɔbbal lɛttɛ, ‘Nlɛɛpbong igɔdɔ zzɔɔp, mung nle ka nmiinɛ nttuluyɛ, amii abwɔɔlɔmɛ mkkpee tɛ̀ttɛ́ kutunmɛ.’ 20Ɔlɔɔt wakang ɔbbal lɛttɛ, ‘Nssuma wanavva lɛtɔk, ntii ka ggwoon a libbeel, akkwɛ kɔnaangnɛ vvenɛ nsi liffu.’ 21Bɔɔyi ’wɔng baang ufula umii ɔbwɔɔlɔ abassɛ tɛ̀ttɛ̀ inngwa ammɛ balɔɔknɛ. Ɔzzánga uyini a ssala kutunmɛ, ɔbbal lɛlɔɔk la bɔɔyi ammɛ ɔttɛ, ‘Amii ka tɔkɔlɔ a ssala like-like, akkwɔɔ balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ, la babbe-labɔɔk, la bassi-ifim, la bannɔk-a-kikkwu.’ 22Bɔɔyi ’wɔng baang umii. ɔppyɛlɛ uffu ɔbwɔɔlɔ abassɛ ɔttɛ, ‘Bɔtɔɔm annɔ atɔɔmnɛnɛ nbwɔɔlɔbongbɛ tɛ, Dedde. Baffubong ggbadam biini, ɔzzànga kufuk kutii baang.’ 23Uyini a ssala ɔlɔɔk la bɔɔyi ammɛ ɔttɛ, ‘Amii itɔk itɔk abwɔɔlɔ balɔɔt ɔkkpɛlɛ baffu nkwaaning ggwoon anaam luyipi. 24Nbwɔɔlɔwɔyɔng ka lɔkkwɔɔn nttɛ balɔɔt ba nkɔɔmnɛ ɛtɔk nkkwɔɔbɛ kazzi, basi liffu, ɔlɔɔt wa ule uzzi kazzi anaam ba ɔbɛlɛ lile!’ ” 25Uleng a kɛkaan a balɔɔt badɔkɔ baang ka bakupnɛ Jesus. Ɔzzánga Jesus usikili ɔlɔɔk la balɔɔt ’bɔng baang ɔttɛ, 26“Ɔlɔɔt duu wa ɔggyannɛ ɔttɛ ɔzzanga ɔlɔɔt a kɔssɛ anaam baala ukkwoong usinɛ abassɛ la abakka lisumala, usi wanavva ammɛ la bwɔɔn ammɛ lisumala, usi itele ammɛ la ammɛ biini lisumala. 27Ɔlɔɔt wa usinɛ Cross ammɛ lɛsam ukupnɛ ba ukkwoong ɔzzanga ɔlɔɔt a kɔssɛ anaam. 28Ɔlɔɔt ulenɛ ka ule ka ɔbɔɔknɛ ɛnyɔng, ɔtaa-ɔtaa uttina tɛ̀ttɛ̀ ikkobo ile ittamɛ, usseke ɔsan ulenɛ ka ikkobo ile iffɔmɛ. 29Usinɛ ning lile uttenɛ lutte ɛnyɔng ’yɔng baang baala ukkwoong uvve, ɛkɔɔng lɛffɛ. Balɔɔt ba basaknɛ ka ɛtɔk vvenɛ bakpɛnmɛ 30battɛ, ‘Ɔlɔɔt ’wɔng uttebong kɛbɔɔk a ggwoon, usigwɛ likkwoong uvve!’ 31Ubeet ufeelenɛ la lɔlɔp la innɔ balɔɔt kubbwɔɔk umii kullu la ubeet ɔlɔk, Ubeet ’wɔng bakang ɔkɔɔmnɛ lalɔp laffa la innɔ balɔɔt zzɔɔp, vvenɛ ɔtaabong uttina ɔsan ɔttɛ isɔdya ammɛ ikkaamɔkkaam, tɛ́ttɛ́ ulenɛ kullu umii. 32Ɔsannɛ ɔttɛ ba uzzeme, vvenɛ ɔssang balɔɔt bamii bakkpenge ubeet ’wɔng bakang baggyan bɔkaat ka ɛkɛtɛ ɛtakanɛ lɛffɔ.” 33Jesus utele lɛttɔ ka lɛkkɔ ’zɔng baang ɔttɛ, “Ɔkkpɛlɛ annyɔɔng baang ɔlɔɔt wa ukkwoongnɛ ɔzzanga ɔlɔɔt a kɔssɛ anaam ba ule, usinɛ kwa bɛfɛɛn ammɛ ɔkkpɛlɛ bya ɔyanganɛ lisumala.” 34“Bunɔk buyyɛɛp lɔyyɛɛp, ɔzzànga businɛ gɛnɛgɛnɛ lɛbɛlɛ liggwoom, ba abɛlɛ likkwoong anaangbwɛ buzzanga bunɔk. 35Gɔɔ ba bubɛlɛ lɛyyɛɛp kɛnɔk ka lusse bɔtɔɔm, gɔɔ kɛnɔk ka kusuma. Busseke bwa kɛsam kɛzzɔɔk gbɔɔ.” Ɔlɔɔk ɔttɛ, “Agɔpɔlɔyɔng, ayanganɛyɔng latɔɔk.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\