LUKE 17

1Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Lilɔɔk sa linaangnɛ balɔɔt battɔ ka bubbi ule lilɔɔk sa linaangnɛ kpɛtkpɛt. Akama ule wa ɔlɔɔt duu wa ɔdɛmnɛ lilɔɔk ’sɔng baang linaang. 2Kɔtta lɛyyɛɛp ka asamnɛ okkili asiki ka kukkook kwa lɛbaang a lɛbaang, asam asikimɛ ka lukat atutmɛ assɛɛn ka lihu, ɔtaa bakang ɔvva bannyi ubbe, lutini gwa ule ɔnaang bwaan a balɔɔt ’bɔng mung battɔ ka bubbi. 3Akatwɔyɔng kɛyɔɔng! “Etele annɔ ɔnaangnɛ bubbi attamamɛ, ukkpengewɔnɛ, asɔɔkmɛ. 4Ɔnaangnɛ bubbi bikongo bɛnnambɛkkyaat utumwɔ annɔ ka livve zzɔn lutini kikkpkit la ssɔn uffu ɔbwɔɔlɔwɔ ɔttɛ, ‘Mkkpee atɔk asɔɔknɛ,’ asɔɔkmɛ.” 5Bayilabɔtɔɔm a Jesus balɔɔk la ammɛ battɛ, “Anaang kiyila ayyɔɔt kɛkkaam kɛgbaa.” 6Uyini ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Bulenɛ ka ayanganɛyɔng kiyila kiggbenge kɛffɔ tɛ̀ttɛ̀ ɛfɔɔk-ɛsasa, nzang akkwoong mung alɔɔkyɔng la lɛsan a kɛssɛ za lɛbaang attɛyɔng, ‘Allɔpwɔ kɛyɔɔng la bɛbɔɔk, amii akɔɔnwɔ kɛyɔɔng ka lihu.’ Vvenɛ kitelewɔ, kimukasɛ kɛyɔɔng kimii.” 7“Ulenɛ bɔfɛɛn ɔlɔɔt ɔlɔk ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng baang ɔyanganɛ bɔɔyi wa uwoopnɛ iwopowopo, ɔlɔk ɔkat itɔɔn, ussinɛ bakang ka bɔtɔɔm ɔppyɛlɛ, vvenɛ alɔɔkmɛ attɛ, ‘Azzuma like-like amii azzi kazzi annɔ’ ɔɔ? 8Ning baang baala alɔɔk. Lutini ’gwɔng ule ɔlɔɔkmɛ ɔttɛ, ‘Awɔkɔlɔ iwɔkɔlɔ annɔ annyinɛ kazzi, akatnɛ. Nzzibong nvva tɛ́ttɛ́ assɛ azzi kwa annɔ.’ 9Bɔɔyi, ɔlɔɔt nzzɔɔn mɛ ba ɔnaang ka uppyeenɛ lɛmmwɔɔl abassɛ. Faa nang? 10Kule kukku kkwɔn la annyɔɔng. Alenɛyɔng kwa babwɔɔlɔwɔnɛyɔng lɛnaang avveyɔng, attɛyɔng, ‘Ayyɔɔt kɔttɛ ibɔɔyi, ivvebong kɛnaang ayyɔɔt.’ ” 11Ka Jesus ɔdɔkɔnɛ ka ɛtɔk a kimii a Jerusalem, ɔdɔkɔ ɔssɛ ka bɛzzɔkɔ a Samaria la Galilee. 12Ɔdɔkɔ ka kimii ka lɛffɛ lɛlɔk baang, ɔzzánga ududa balɔɔt ɔffaal zzɔɔp. Balɔɔt ’bɔng baang bakɔɔng bakang ka lusso babee. 13Babungu battɛ, “Jesus, Dedde ayyɔɔt, ibbewɔ lɛttɔ.” 14Jesus ɔyɛnnɛbɛ, ɔttɛ, “Amii akupyɔng bassɛɛn-a-luzɔɔm bappyɛɛkwɔyɔng.” Bafeele battɛ bamii, ɔppwabɛ ka ɛtɔk. 15Ɔlɔɔt vvɔn ɔyɛnnɛ ɔsan ɔttɛ ɔppwamɛbong, ɔppyɛlɛ isimisimi umii ubungu Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang ɔgaga. 16Ɔttɔ, ukun Jesus laddu ka lataak; ɔzɔnɔmɛ kɛnaang. Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔdɔkɔ wa Samaria. 17Jesus ɔttɛ, “Badɔkɔ balɔɔt zzɔɔp ka nttulanɛbɛ, ɔppwabɛ. Balɔɔt ba ɔsɛlɛzzɔɔp bale? 18Balɔɔt ’bɔng baang ba bakkwoong baffu bazɔnɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang ɔɔ?” 19Ɔlɔɔk la ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Afeele, afula; kiyila annɔ kɛnaangwɔbong ɔppwawɔ.” 20Balɔɔt a Pharisees balɔk babap Jesus ɛkɛtɛ ya Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile iffu. Ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm baala iffu ɔlɔɔt ɔyɛnyɛ kkpelegedee. 21Ɔlɔɔt wa ule ɔttɛ, ‘Yɛnyɛ mung’; ɔlɔk ɔttɛ, ‘Yɛnyɛ kang’ ba ule. Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile ka lɔtan.” 22Ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Ɛkɛtɛ vvenɛ ɛffɔ ya ale àkkɔ́lɔ attɛ ayɛnyɔng bɛtɔm a Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ, ɔzzànga ’yɔng byɛ baala ayɛnyɔng. 23Balɔɔt balɔk bale baang ba bale balɔɔkwɔyɔng battɛ, ‘Ppyɛɛk kang’, ɔlɔk ‘Ppyɛɛk mung’. Ɔzzànga tɛ̀ttɛ́ atta amii appyɛɛkyɔng. 24Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ule ule tɛ̀ttɛ̀ immwalang ya ɔttanɛ ɔfaka libat ka ussinɛ ka lɛttɔ za zzɔn umii ɔffɔ ka za zzɔn ka kɛtɔm ammɛ. 25Ɔzzànga ka kɛkɔɔm ɛtɔk, vvenɛ ɔyɛn akama; balɔɔt ba bɛtɔm ’byɔng vvenɛ bafimmɛ. 26Tɛ̀ttɛ̀ kɔdɔkɔnɛ ka ɛkɛtɛ a Noah, kule kule ning baang ka bɛtɔm a Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ. 27Balɔɔt ɔkkpɛlɛ badɔkɔ ka lizzi, bavva litak, bwaanbwalam batɔk bwanavva, bwaanabwanavva ballu bwaanabwalam tɔttɔ ɔffɔ kɛtɔm sa Noah ɔmalnɛ ka tɔkɔlɔ akkpaat, ɛlɔlɔ etuma ɛwwɔɔlbɛ ɔkkpɛlɛ. 28Kule kule tɛ̀ttɛ̀ kɔdɔkɔnɛ ka ɛkɛtɛ Lot. Balɔɔt ɔkkpɛlɛ bale gbɔɔ ka bazzinɛ lizzi, bavva litak, bataan lɛtaan, balɛɛp lɛlɛɛp, bawoop iwopowopo, babɔɔk ssoon. 29Ka kɛtɔm sa Lot ɔbbɛnɛ ka Sodom, lɔkɔɔn la ittoodele bissi ka libat bitteep, bɛllɔt ka lisse, bɛwwɔɔlbɛ ɔkkpɛlɛ. 30Kule kule ning baang ka kɛtɔm sa Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ule ɔyɔɔ bwa ulenɛ. 31“Ɔlɔɔt wa ulenɛ ka libat a ggwoon ammɛ, ba ɔbɛlɛ lisini umii ɔllak bɛfɛɛn ammɛ. Ɔlɔɔt wa ulenɛ ka bɔtɔɔm, ba ɔbɛlɛ lɛppyɛlɛ, umii ka ssala. 32Akkeyɔng kwa wanavva Lot! 33Ɔlɔɔt wa ubumnɛ ɔttɛ ɔkkala kuddu ammɛ biini, vvenɛ ɔtakakwɛ. Ɔlɔɔt wa uttinanɛ ɔttɛ ɔtaka kuddu ammɛ, ammɛ ulenɛ ɔlɔɔt wa ule uddu. 34Ka kɛtɔm ’sɔng baang, nbwɔɔlɔwɔyɔng, balɔɔt bale bale baffa ka bamininɛ ka igolo nnyɔn, vvenɛ basanga vvɔn bagbata usseke vvɔn. 35Bwanavva baffa bale bale ka kikook a bɛfɛɛn, vvenɛ basam vvɔn bagbata usseke vvɔn. 36[Balɔɔt baffa bale bale ka bɔtɔɔm, vvenɛ basam vvɔn bagbata usseke vvɔn.]” 37Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ babapmɛ battɛ, “Uyini ka yang?” Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Ka ɛfɛɛn a ubbu bɔfɛɛn ubbenɛ, umini; idɛlɛ iggba lattɔ baang.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\