LUKE 19

1Jesus ɔsak umii Jericho, utii ka kimii ka kimii, 2Uzzilɛttɔ batɔk-innamba vvɔn ɔdɔkɔ baang wa ɔzzanganɛ Zacchaeus, wa ɔyanganɛ ikkobo. 3Zacchaeus uggele ɔttɛ ɔlɔk ɔyɛn ɔlɔɔt wa ɔzzanganɛ Jesus. Keem usi likkwoong ɔyɛnmɛ ka ɔbbwɛtnɛ, ɔgbaa kɛkaan kile lɛttala. 4Ɔzzánga ɔmma ɔsak kibbi ’sɔng baang umii ka lusso. Ubbulu, uttele ka kɛssɛ. Ɔttɛ ɔkkɔɔnɛ ɔyɛn Jesus ka ule ka ɔsaknɛ baang. 5Jesus ɔffɔnɛ baang, uyeek ɔppyɛɛk ka libat, ɔlɔɔk la Zacchaeus ɔttɛ, “Zacchaeus, assuma asini nle nkkwunu ssala annɔ mmwɔɔn.” 6Zacchaeus uzzuma usini, uwomo Jesus la laggele za lɛbaang. 7Balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ bayɛnnɛ ning baang, bazzɔ battɛ, “Ɔlɔɔt awɔng mung umiibong bukekeen ka ssala ɔnaang-a-bubbi tɛ.” 8Zacchaeus ufeele ubee, ɔlɔɔk la Uyini ɔttɛ, “Gɔpɔlɔ Dedde! Vvenɛ nfaka kufaak a bɛfɛɛn anaam ɔkkpɛlɛ, nnnyi balɔɔt-ibbɔl. Nlenɛ balɔɔt isak lizzi; vvenɛ ntakbɛ, nssɛɛnbɛ isak bikkpkit bɛnna.” 9Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Kuddu kwa kɛfal a kɛfal kuffubong ka ssala ’sɔng mmwɔɔn. Ɔlɔɔt ’wɔng ngbaa ussi ka kikkwu Abraham. 10Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ uffu ɔggyan balɔɔt ba bataaknɛ ɔttɛ ɔkkalabɛ.” 11Ɔzzánga Jesus ɔssa ifɛɛt ’yɔng ka balenɛ baang ka kɛgɔpɔlɔ kwa ɔlɔɔknɛ. Usseke kɛtɛkɛtɛ ɔffɔ Jerusalem. Balɔɔt ɔkkpɛlɛ badɔkɔ battina battɛ Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile ka iffunɛ. 12Jesus ɔttɛ, “Uggboggbo ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang wa ɔgbatanɛ umii kizzi kibeet ka lɔkaan fulufulu tɛ́ttɛ́ ɔppyɛlɛ uffu ka ssala. 13Bong tɛ́ttɛ́ uggboggbo ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔgbata, ɔkkwɔɔ ibbɔɔyi ammɛ, balɔɔt zzɔɔp, unnyibɛ ikkpoko la vvɔn la vvɔn ududa. Ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, ‘Asan bwa ale akɔɔmyɔng ikkpoko ’yɔng baang, anaangyɔng asangayɔng isak ka nle nle lɛgbata.’ 14Keem balɔɔt ba lɔkaan ammɛ bɛ ba ɔsaap. Ɔzzánga batɔɔm babwɔɔlɔbɛ battɛ, ‘Ba iggyan ittɛ ɔlɔɔt ’wɔng mung ɔzzánga ubeet ka ayyɔɔt.’ 15Bakaa uggboggbo ɔlɔɔt ’wɔng baang kibeet, ɔppyɛlɛ isimisimi uffu ufula. Eseese ɔtɔɔm ɔkkwɔɔ ibɔɔyi ammɛ ’yɔng baang ɔttɛ baffu usseke ɔsan isak ya balenɛ lɛsanga. 16Ɔlɔɔt vvɔn uffu ɔttɛ, ‘Dedde, nkɔɔmbong ikkpoko ’yɔng baang, nyanga naira zzɔɔp tɛ.’ 17Ammɛ uwomo ɔlɔɔt ’wɔng baang kɛnaang ɔttɛ, ‘Anaangbong gaang annɔ ɔlɔɔt wa doddo. Ka akkwoongnɛ akɔɔm bwaan a lilɔɔk sa utiti doddo, vvenɛ nnaangwɔ azzánga uzzilɛttɔ laffɛ zzɔɔp.’ 18Bɔɔyi wa vvɔn ɔbbal liffu ɔttɛ, ‘Dedde nkɔɔmbong naira wa anyinɛnɛ, nnaang naira kubbwɔɔk tɛ.’ 19Ɔlɔɔk la ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, ‘Vvenɛ azzánga uzzilɛttɔ laffɛ kubbwɔɔk.’ 20Bɔɔyi wakang ɔbbal liffu ɔttɛ, ‘Dedde, yɛn ikkpoko annɔ mung, ndɔkɔ nssɛɛnyɛ ka waan-ubbubba nllup. 21Adɔkɔ ɔbbwɔpɔnɛ lɔbbwɔpɔ ka alenɛ ɔlɔɔt wa akoolonɛ eleme. Atɔk bɔfɛɛn bwa businɛ bwa annɔ lile, ayaat bwa atakanɛ liwoop.’ 22Ɔlɔɔk la bɔɔyi ’wɔng baang ɔttɛ, ‘Annɔ ubbu a bɔɔyi ’wɔng! vvenɛ nkɔɔm lɛmmwɔɔl annɔ nbɛpɛwɔ. Asanbong attɛ anaam nkoolo elemɛ ntɔk bwa businɛ bwa anaam lile, nyaat bwa ntakanɛ liwoop, 23ngkka ’bɔng tɛ́ttɛ́ asi ikkpoko anaam ka bank lɛssɛn? Tɛ nzang ka nppyɛlɛnɛ mung nmiibong ntɔk ikkpoko ’yɔng baang la isak.’ 24Ubeet ’wɔng baang usikili, ɔlɔɔk la balɔɔt ba babeenɛ baang ɔttɛ, ‘Tɔkyɔng ikkpoko ’yɔng baang agbaayɔng bɔɔyi wa ɔyanganɛ naira zzɔɔp tɛ.’ 25Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, ‘Dedde, baang ulemɛ naira zzɔɔp tɛ.’ 26Ubeet ’wɔng baang ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, ‘Nbwɔɔlɔwɔyɔng! Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa ɔyanganɛ uggboggbo, vvenɛ ɔyanga ɔgbaa; wa ɔyanganɛ ssup, gɔɔ waan-ezuku wa ɔfalanɛ ɔyanga vvenɛ nkup ntɔk. 27Kwa balɔɔt a kɔfɔk anaam ’bɔng baang ba battɛnɛ tɛ̀ttɛ́ nzzanga ubeet abbɛ, kɔɔmyɔngbɛ, affu awwɔɔlyɔng mung ka lataak anaam.” 28Jesus ɔlɔɔknɛ ning baang uvve, ɔkɔɔm ɛtɔk, ɔgbata, umii Jerusalem, ɔkɔngɔbɛ ka isimi. 29Ɔffɔnɛ kɛtɛkɛtɛ Bethphage la Bethany ka lɛttaal Olives, ɔtɔɔm balɔɔt a kɔssɛ ammɛ baffa, bakɔɔm ɛtɔk. 30Ɔttɛ, “Akɔɔm assɛ amiiyɔng ka lɛffɛ za lusso baang. Affɔnɛyɔng bakang, vvenɛ ayɛnyɔng kitook eyim sa batakanɛyɛ littele kkpaal ka basikinɛ. Akkyaayɔngyɛ, akɔɔm, affuyɔng mung. 31Ɔlɔɔt ɔlɔk ɔbapwɔnɛyɔng ɔttɛ, ‘Bɔng akkyaanɛyɔngyɛ?’ Abɔɔlɔmɛyɔng attɛyɔng, ‘Dedde ɔggyannɛyɛ.’ ” 32Bafeele bamii bayɛnyɛ ning baang tɛ̀ttɛ̀ Jesus ɔlɔɔknɛ. 33Baleyɛ baang ka kɛkkyaa, bayini eyim ’yɔng baang babapbɛ battɛ, “Eyim ’yɔng baang akkyaayɔngyɛ kwa ’bɔng?” 34Bappyɛlɛbɛ kamma battɛ, “Uyini ɔttɛnɛ ifeemɛ.” 35Bakkyaa kitook eyim ’yɔng baang bafee Jesus. Bakkyaa igbogbo abbɛ bateleyɛ ka libat, battele Jesus ɔyaam uttele ka libat. 36Tɛ̀ttɛ̀ ulenɛ baang ka uttelenɛ, balɔɔt ggbadam bazzɔɔk igbogbo ka ɛtɔk. 37Ɔffɔnɛ kɛtɛkɛtɛ a Jerusalem ka lufoom gwa kuttɔɔk a lɛttaal Olives, kɛkaan a balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bawomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang, babungumɛ kɛnaang ka uggboggbo bɛfɛɛn ’byɔng baang ɔkkpɛlɛ bya balenɛ lɛyɛn, battɛ, 38“Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaang ubeet wa uffunɛ ka lɛkɔɔl Uyini ppyɛɛ! Bɔkaat ka libat, latele lale za Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 39Ɔzzánga balɔɔt a Pharisees bafeele ka kibbi balɔɔk bannyi Jesus, battɛ, “Ukopolo-lukopolo, abwɔɔlɔ balɔɔt a kɔssɛ annɔ bataa zzum.” 40Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Ppyɛɛk nbwɔɔlɔwɔyɔng, bataanɛ zzum lattaal vvenɛ labungu lagaga.” 41Ɔffɔnɛ kɛtɛkɛtɛ a tɔkɔlɔ a ssala, ɔ́yɛnnɛsɛ, ɔkkwa unnyisɛ, 42Ɔttɛ, “Asanbong bwa kɛkɔɔm kɛnaang bɔkaat mmwɔɔn! Ɔzzànga gedegede mung ba akkwoong ayɛnbwɛ! 43Bɛtɔm bile ka biffɔnɛ bya balɔɔt a kɔfɔk annɔ bale bakkpitwɔ, bafɛɛnwɔ ka ifɛɛn ɔkkpɛlɛ. 44Vvenɛ babɛpɛwɔ, bawwɔɔl balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba balewɔnɛ ka tɔkɔlɔ. Gɔɔ lattaal za lalenɛ baang zzɔn ning baala lisseke ka ɛfɛɛn a libeenɛ, ka asinɛ lɛkɔɔlɔ ɛkɛtɛ ya Ɔlɔɔmɔlɔɔm uffuwɔnɛ kɛkkala!” 45Jesus umii ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm; ɔggba bassɛ-kappya. 46Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Bakkpɔkbong ka Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm battɛ, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, ‘Gwoon anaam bale bakkwɔɔgwɛ ggwoon a luzɔɔm’ mung annyɔɔng asikiliyɔngbonggwɛ, lusseke kiddumu bassip!” 47Jesus ukopolo ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm bɛtɔm ɔkkpɛlɛ. Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ la bagɛlɛnya abbɛ baggyan Jesus kɛwwɔɔl. 48Ɔzzánga basi lɛsan tɛ̀ttɛ̀ bale banaang, ka balɔɔt ɔkkpɛlɛ badɔkɔnɛ ka kɛgɔpɔlɔ a Jesus, basi lɛggyan battɛ basi lɛkkɔ zzɔn gbɔɔ lippyee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\