LUKE 2

1Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang, ubeet Augustus ɔtɔɔm balɔɔt ɔkkpɛlɛ la ifɛɛn la ifɛɛn ɔkkpɛlɛ ka lɔkaan ammɛ ɔttɛ bassɛɛn lakɔɔl abbɛ ka luvva lukkwoon. 2Ka lukkwoon gwa ikeeng, Quirinius ɔdɔkɔnɛ uzzilɛttɔ a Syria. 3Ɔzzánga ɔlɔɔt ɔlɔɔt umii ɔssɛɛn lɛkɔɔl ka lɛffɛ ammɛ. 4Joseph ufeele ka lɛffɛ za lɛzzanganɛ Nazareth ka Galilee umii Judea ka lɛffɛ za lɛzzanganɛ Bethlehem ka ɛfɛɛn ya bamaatnɛ ubeet David. Joseph biini umii ka ussimɛ ka kikkwu ubeet David. 5Umii ɔssɛɛn lɛkɔɔl ammɛ la za Mary wanavva iggyan ammɛ. Mary ɔdɔkɔ la zzɛɛm. 6Baffɔnɛ Bethlehem, Mary ɔppwɔlɔ imala. 7Ɔzzánga ɔmaat waan-ikeeng ammɛ, uvvoongmɛ ibba, ɔsammɛ uwula ka okolokpaaka wa bassɛɛnnɛ lakɔmɔlɔ kazzi, ka kufuk kusinɛ lile kwa bataanɛ ka tɔkɔlɔ a ggwoon. 8Bakat-itɔɔn badɔkɔ baang ka bakkwununɛ la itɔɔn abbɛ ka kɛmat, ka lɛffɛ ’zɔng baang. 9Uyilabɔtɔɔm-Ebinukkpaapi utuma ka ɛfɛɛn a balenɛ. Buppwolo-Ɔlɔɔmɔlɔɔm buppwolo bullɔtbɛ. Ɔzzánga bakat-itɔɔn ɔbbwɔpɔbɛ gaang gaang. 10Uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ ɔbbwɔpɔwɔyɔng. Nkɔɔm kuttu kwa doddo kwa kule kunnyi ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ laggele, nfeewɔyɔng. 11Bamaatbong Ɔkkala-ikkala annyɔɔng ka kɛtɔm sa mmwɔɔn ka lɛffɛ a David. Ammɛ ulenɛ Christ, Uyini. 12Nkwɔng kulenɛ kwa kule kɔnaang ayilayɔng: vvenɛ ayɛnyɔng waan-ufaa wa bavvoongmɛnɛ ibba, bawulu ka okolokpaaka.” 13Kɛkaan a bayilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ppwap kissi ka libat kituma, kitipili la kisoom la kisoom kuffu kɛgbaa uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ikeeng, ɔkkpɛlɛ abbɛ babungu battɛ, 14“Latele lale za Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka libat, bɔkaat butaa la balɔɔt ba basaapmɛnɛ ka ɛkpansi.” 15Bayilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm bagbatanɛ bassekebɛ bappyɛlɛ bamii ka libat, bakat-itɔɔn balɔɔk abbabbɛ battɛ, “Feele, immiiyɔng Bethlehem. Imii iyɛnyɔng kɔlɔɔk ’kwɔng kwa kulenɛ lɛnaang; Ebinukkpaapi eleyɛlɛ lɛbwɔɔlɔ.” 16Ɔzzánga bazzuma bamii bayɛn Mary la Joseph la waantiti ka bawulunɛ ka okolokpaaka. 17Bakat-itɔɔn bayɛnnɛ waantiti, babwɔɔlɔbɛ kɔlɔɔk kwa uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔknɛ utum waan ’wɔng mung. 18Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa uppyeenɛ kɔlɔɔk ’kwɔng baang kwa bakat-itɔɔn babwɔɔlɔnɛbɛ, kɔkɛɛlɛbɛ. 19Mary ukke lilɔɔk ’sɔng ɔkkpɛlɛ, uttina gaang gaang utumsɛ. 20Bakat-itɔɔn bappyɛlɛ isimisimi la kisoom la kisoom; babungu Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka lilɔɔk ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ sa bappyeenɛ bale ka zzeen lɛyɛn; kule ka lɔkkwɔɔn tɛ̀ttɛ̀ uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbwɔɔlɔnɛbɛ. 21Bɛtɔm bɛnnambɛkkyaat ka bɛnnambɛnna bɛffɔnɛ bya bale ka bazzanɛ waantiti lɛtaa, bakɔlɔmɛ Jesus, lɛkɔɔl za uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkɔlɔmɛnɛ ka ɛkɛtɛ ya batakamɛnɛ lɛyɛɛm. 22Ɛkɛtɛ ɛffɔnɛ ya Joseph la Mary bale ka banaangnɛ tɛ̀ttɛ̀ Lafɔɔ a Moses lalɔɔknɛ, bamii lɛtɔm a kɛzzaa laggbo. Ɔzzánga basam waantiti, bamii Jerusalem kikkpele Ɔlɔɔmɔlɔɔm, 23tɛ̀ttɛ̀ bakkpɔknɛ ka Luvva-lafɔɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm battɛ, “Lutini ɔkɔɔm-ɛtɔk a waanawalam wa battenɛ lɛmaat, balokomɛ zzekep, bakɔɔmmɛ bafee Ebinukkpaapi.” 24Abbɛ ɔgbaa bamii banaang lɛtɔm la lakkpelekete laffa ɔlɔk bitook idugbɔɔnnyɛ bɛffa tɛ̀ttɛ̀ Lafɔɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm lalɔɔknɛ. 25Ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang wa ullunɛ Jerusalem, wa ɔzzanganɛ Simeon. Ule ɔlɔɔt wa ɔyyɛɛpnɛ bɛnaang, utele Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔdɔkɔ ka kɛkat ɔttɛ balɔɔt a Israel batta ka kɔlɔɔk. Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔdɔkɔ la ammɛ. 26Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔyɔɔmɛbong ɔsan ɔttɛ baala ubbe tɔttɔt ɔyɛn Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛsanga. 27Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔnaang Simeon umii ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ɛkɛtɛ ya abakka la abassɛ Jesus bakɔɔmmɛnɛ bamii ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm; banaang tɛ̀ttɛ̀ Lafɔɔ lalɔɔknɛ. 28Simeon ɔsam waantiti ɔkɔɔm ka eddu, uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang ɔttɛ, 29“Dedde, alokobong nsekele annɔ; afɔngɔ ubili annɔ umii ka bɔkaat. 30Nkɔɔmbong zzeen anaam nyɛn kuddu annɔ, 31kwa alenɛ lɛnaang ka lusso ikaan ɔkkpɛlɛ: 32Uwɔng ulenɛ buppwolo bwa buyɔɔnɛ Ikanakana ɛtɔk annɔ, bukɔɔm latele bufee balɔɔt annɔ Israel.” 33Abassɛ a Jesus la abakka kɔkɛɛlɛbɛ ka lilɔɔk sa Simeon ɔlɔɔknɛ utum waantiti. 34Simeon ɔnaangbɛ ppyɛɛ, ɔlɔɔk la Mary, abakka Jesus ɔttɛ, “Waan ’wɔng mung Ebinukkpaapi ɛsanganɛ ɛttɛ, ɔnaang balɔɔt ggbadam ka Israel battɔ; ɔnaang balɔɔt ggbadam bafeele. Uwɔng baang ulenɛ eleme ya essinɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ya balɔɔt ggbadam bale bafimyɛ, 35bayɔɔ bwa battinanɛ. Akama vvenɛ ɔkɔmwɔ annɔ ka luppyam tɛ̀ttɛ̀ ogge ɔkɔmwɔnɛ.” 36Wanavva vvɔn ule baang wa uppyeenɛ kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔzzanganɛ Anna, waan a Phanuel wa ussinɛ ka ɛsam a Asher. Ɔdɔkɔ ɔgɛlɛnya wanavva wa ulenɛ walam lillu ka likkpa linnangikkyaat. 37Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang ɔtaabong lisse ulam ka lalɔp a likkpa lanna la likkpa linna. Kikoon gɔɔ kɛtɔm usi lɛgbata usseke Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔtaa baang ɔzɔɔm, ɛkɛtɛ ɛlɔk ɔzɔɔm buwɔɔng a buwɔɔng, unnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 38Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang bbwak ka uffunɛ ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm; uyeek, ɔppyɛɛk ka libat, uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang. Ɔlɔɔk kɔlɔɔk a waantiti ’wɔng baang ɔbwɔɔlɔ balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba balenɛ baang ka kɛtaa kɛkat Ɔlɔɔmɔlɔɔm battɛ uffu ɔkkala Jerusalem. 39Balenɛ bɛfɛɛn bya lafɔɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm laggyannɛ livve lɛnaang, bappyɛlɛ bamii ka lɛffɛ abbɛ Nazareth, ka Galilee. 40Ɔzzánga waantiti ɔmmala, ɔkkaam la kɛsan a kɔlɔɔk, ppyɛɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔdɔkɔ la ammɛ. 41Kukkpa la kkwɔn, abassɛ a Jesus la abakka bamii Jerusalem ka Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ. 42Ɔffɔnɛ ka Jesus ulenɛ likkpa zzɔɔppaliffa lɛffɔ bamii kazzi ’kwɔng baang tɛ̀ttɛ̀ bataanɛ bamii. 43Bɛtɔm a kazzi ’kwɔng baang bilenɛ lɛsaal, bappyɛlɛ isimisimi bamii ka ssala, bakɔngɔ Jesus ka Jerusalem. Abassɛ la abakka basi lɛsan battɛ Jesus utii ka isimi. 44Badɔkɔ battina battɛ ule ka kɛkaan sa lusso. Batɔk kɛtɔm uwɔlɔlɔ, baggyan Jesus, babap ikpana abbɛ la inngwa abbɛ. 45Basimɛ lɛyɛn. Bappyɛlɛ bamii isimisimi, baggyanmɛ ka Jerusalem. 46Ɔggba ka bɛtɔm bɛkkyaat bayɛnmɛ ka tɔkɔlɔ a Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ɔtaanɛ la balɔɔt a Jews ba bakopolonɛ Lafɔɔ. 47Ɔgɔpɔlɔ kwa balɔɔknɛ, kɔkɛɛlɛbɛ ka kɛppyɛlɛ kamma sa ɔppyɛlɛnɛbɛ la kɛsan a kɔlɔɔk sa ɔsannɛ. 48Abakka la abassɛ bayɛnmɛnɛ kɔkɛɛlɛbɛ. Abakka ɔlɔɔk la ammɛ ɔttɛ, “Waan anaam, mbɔng tɛ́ttɛ́ anaangyɛlɛ ning ee? Anaam la ssaawɔ iggyanwɔbong likke lɛsaal!” 49Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Aggyannɛyɔng bɔng? Ba asan attɛyɔng ntii wa ntaanɛ ka ggwoon a Dedde anaam ɔɔ?” 50Gɔɔ basi lɛsan kwa ɔlɔɔknɛ unnyibɛ. 51Ɔzzánga Jesus ufeele ukupbɛ. Bappyɛlɛ isimisimi bamii Nazareth ka ulenɛ waan wa utelenɛbɛ. Abakka ɔsam lilɔɔk ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ, ɔssɛɛn ka luppyɔm. 52Ɔzzánga Jesus ɔmmala uggbenge la kɛsan a kɔlɔɔk. Ɔyanga latele ka Lusso Ɔlɔɔmɔlɔɔm la Ɔssɛbibit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\