LUKE 20

1Livve zzɔn za Jesus ulenɛ baang ka kikopolo balɔɔt ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔbwɔɔlɔbɛ Kuttu-Budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔgbaa. Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ ɔgbaa la bagɛlɛnya baffu. 2Balɔɔk Jesus battɛ, “Abwɔɔlɔyɛlɛ mung akɔɔm bɔka lakke, anaang bɛfɛɛn byɔng? Nnyinɔɔng unnyiwɔnɛ lakke ’zɔng ɔkkpɛlɛ?” 3Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Fɔngɔ ssii, nbapwɔyɔng lɔbap. Abwɔɔlɔnɛyɔng, 4mung John lakke kɛnaang a baptizim lassimɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm faa ka ɔlɔɔt?” 5Bazzɔɔk bɛkangala abbabbɛ battɛ, “Mung ile ilɔɔk nang? Ilɔɔknɛ ittɛ, ‘Lakke ’zɔng baang lassi ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm,’ vvenɛ ɔttɛ, ‘Ngkka ’bɔng tɛ́ttɛ́ isiyɔng kwa John liyila.’ 6Ɔzzànga ilɔɔknɛ ittɛ, ‘Lassimɛ ka balɔɔt’, kibbi ’sɔng mung ɔkkpɛlɛ vvenɛ batɔɔpyɛlɛ lattaal bawwɔɔl ka balenɛ liyila battɛ, John ɔdɔkɔ uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 7Ɔzzánga bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Ba isan ɛfɛɛn a lakke ’zɔng baang lassimɛnɛ.” 8Jesus ɔttɛ, “Gɔɔ wɔyɔng baala nssɛ nbwɔɔlɔ ka ɛfɛɛn a lakke za nnaangnɛ bɛfɛɛn ’byɔng lassinɛnɛ.” 9Ɔzzánga Jesus ɔssa balɔɔt ’bɔng baang ifɛɛt ’yɔng mung, ɔttɛ, “Ɔlɔɔt vvɔn uwoop kibwoto lakkpo-bɛssɛ, ɔsam bɔtɔɔm ’bwɔng baang unnyi balɔɔt, ɔttɛ, bakat. Ammɛ biini ɔgbata umii ɛfɛɛn ya fulufulu, usi ppwaat ppwaat lɛppyɛlɛ. 10Ɛkɛtɛ ɛffɔnɛ ya ɔffanɛ lakkpo, ɔtɔɔm ubili ammɛ ɔttɛ umii ka bakat a bɔtɔɔm, ɔtɔk etini lakkpo ya ammɛ, ufeemɛ. Umiinɛ, bakat a bɔtɔɔm bɔng baang batupmɛ, baggbamɛ, ufula; bulɔk bafimmɛ kinnyi. 11Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔtɔɔm ubili ɔlɔk, ɔttɛ umii ɔtɔk etini lakkpo ya ammɛ ufeemɛ. Bakat a bɔtɔɔm ’bɔng baang batupmɛ lɔkpat lɔbɛtɛmɛ. Banaangmɛ bɛfɛɛn izzit, baggbamɛ, ufula; bulɔk bafimmɛ kinnyi. 12Ɔbbal ubili ɔlɔk lɛtɔɔm, ɔnaang ka bikkpit bɛkkyaat. Bakat a bɔtɔɔm ’bɔng baang baddopomɛ, battulumɛ bazzɔɔk bakang. 13Ɔzzánga uyini bɔtɔɔm ɔttɛ, ‘Nle nnaang nang? Vvenɛ ntɔɔm waan a luppyam anaam biini, vvenɛ basan batelemɛ.’ 14Bakat a bɔtɔɔm ’bɔng baang bayɛnmɛnɛ, balɔɔk abbabbɛ battɛ, ‘Uwɔng ulenɛ waan Uyini bɔtɔɔm. Iwwɔɔlmɛyɔng; usseke bɔtɔɔm busseke bwa ayyɔɔt.’ 15Ɔzzánga battulumɛ, batta ka bɔtɔɔm, basammɛ bawwɔɔl.” Jesus ɔbap ɔttɛ, “Mung uyini bɔtɔɔm ule ɔnaang bakat a bɔtɔɔm ’bɔng baang nang? 16Vvenɛ uffu ɔwwɔɔl balɔɔt ’bɔng baang, ɔsam bɔtɔɔm ’bwɔng baang, unnyi balɔɔt balɔk, bakat.” Balɔɔt bappyeenɛ ning baang battɛ, “Ning lissi ffet.” 17Jesus uyeek ɔppyɛɛkbɛ ɔbapbɛ ɔttɛ, “Mung luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔk nang ka lɔttɛnɛ; ‘Likkpo lɛttaal za ɔbɔɔk-a-ggwoon ɔttɛnɛ ba lɛyyɛɛp, lɛppyɛɛbong lisikili, lisseke lɛttaal za lɛttanɛ lɛyyɛɛp!’ 18Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa ɔttɔnɛ ka lɛttaal ’zɔng baang vvenɛ ɔbɔbɔlɔ usseke lakkpɔ lakkpɔ. Lɛttaal ’zɔng baang lɛppyɛɛnɛ lɛttɔ lɛbɛtɛ ɔlɔɔt, vvenɛ likookmɛ usikili ubut.” 19Bakopolo-Lafɔɔ la bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm babum kɛkaa Jesus eseese baang, ka basannɛ battɛ ifɛɛt ’yɔng baang Jesus ɔssa utumbɛ abbɛ. Keem basi lɛbbɔ bakaamɛ bamma balɔɔt. 20Basseke ka bakatnɛ kufuk kwa bbwak. Balup balɔɔt balɔk labbu battɛ babbwa battɛ abbɛ bale wa ammɛ. Batɔɔmbɛ battɛ bakɔɔm ibap bassɛɛnmɛ ka kɔlɔɔk, nkwaaning basammɛ bannyi lakke uzzilɛttɔ ɛkpansi abbɛ. 21Banaang-a-lagban ’bɔng baang balɔɔk la Jesus battɛ, “Ukopolo-lukopolo, isan lɔsan ittɛ kwa alɔɔknɛ la kwa akopolonɛ kule ka lɔkkwɔɔn. Isan lɔsan ittɛ zzeen ba atele ka kwa ɔlɔɔt uttinanɛ. Ɔzzànga, akopolo lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk atum luttina Ɔlɔɔmɔlɔɔm uttinanɛ utum balɔɔt. 22Abwɔɔlɔyɛlɛ, mung kule bbwak ka ikkpɛɛnɛ innamba ka Uzzilɛttɔ-a-Rome ɔɔ? Faa ifɔngɔ?” 23Jesus ɔyɛnbongbɛ lagban ’zɔng baang. Ɔzzánga ɔttɛ, 24“Ayɔɔnɛyɔng siling ee. Baang lusso ’gwɔng baang la lɛkɔɔl ’zɔng baang ka siling za nnyinɛ?” 25Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Bya Uzzilɛttɔ-a-Rome.” Jesus ɔttɛ, “Kɔyyɛɛppɔyyɛɛp, annyiyɔng Uzzilɛttɔ-a-Rome bwa bulenɛ bwa ammɛ, annyiyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm bwa bulenɛ bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 26Basi likkwoong bakaamɛ ka lɛkkɔ zzɔn gbɔɔ ka lusso balɔɔt, ɔzzánga bataa zzum kɔkɛɛlɛbɛ gaang gaang ka kɛppyɛlɛ kamma sa Jesus ɔppyɛlɛnɛbɛ. 27Balɔɔt a Sadducees balɔk baffu ka ɛfɛɛn a Jesus. Abbɛ balenɛ balɔɔt ba battɛnɛ balɔɔt baala bafungala ka lubbe. Keem babap Jesus battɛ, 28“Ukopolo-lukopolo, Moses ɔkkpɔk Lifɔɔ ’zɔng unnyiyɛlɛ, ɔttɛ, ‘Ɔlɔɔt ubbenɛ ɔkɔngɔ wanavva ammɛ, wanavva ’wɔng baang ɔtakanɛ waan lɛmaat unnyimɛ, etele ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔbbal wanavva ’wɔng baang lɛtɔk, nkwaaning ɔfɔɔn waan ɔkɔɔl ubbu etele ammɛ.’ 29Ɔzzànga balɔɔt badɔkɔ baang, balɔɔt bannambakkyaat, itele la itele. Ɔkɔɔm-ɛtɔk abbɛ ɔtɔk wanavva. Wanavva ammɛ usi lɛmaat unnyimɛ tɛ́ttɛ́ ubbe ɔkɔngɔmɛ ka vveeng. 30Ubbenɛ, etele ammɛ wa ukupmɛnɛ, ɔtɔk wanavva ’wɔng baang ullu. 31Kɔbbal ning baang lile tɔttɔt batɔkmɛ baduda. 32Kumii kuttele lɛttɔ ka wanavva ’wɔng baang ubbenɛ. 33Mung ɔffɔnɛ ka babbu bale bafungala ka lubbe, wanavva ’wɔng baang ule ule wa nnyinɛ? Ka itele la itele ’yɔng baang innamikkyaat balemɛnɛ lɛtɔk?” 34Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Bwaanbwalam la bwanavva ba vveeng ’wɔng mung ballunɛ. 35Bwaanbwalam la bwanavva ba bakkɔnɔnɛ kifungala ka lubbe bataa ka kuddu ka vveeng wa ule uffu, killu baala ballu. 36Bataa tɛ̀ttɛ̀ bayilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba babbe. Abbɛ balenɛ bwaan a Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka balenɛ ka lubbe lifungala. 37Moses ɔbwɔɔlɔwɔyɔng ppwool ɔttɛ vvenɛ babbu bafungala ka lubbe. Ka kutolo kwa kutumnɛ kɛzafɔk sa kɛkkɔmnɛ lɔkɔɔn, ɔlɔɔk utum Uyini ɔttɛ, ‘Uyini ulenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm a Abraham; ule Ɔlɔɔmɔlɔɔm a Isaac la Jacob.’ 38Ning baang ulenɛ kɛttɛ ammɛ ulenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm a bakokolo la babbu ka ɔkkpɛlɛ batiinɛ ikokolo ka lusso ammɛ.” 39Bakopolo-Lafɔɔ balɔk balɔɔk battɛ, “Kɛppyɛlɛ kamma annɔ kile bbwak, Ukopolo-lukopolo.” 40Basi lɛbɛlɛ lɛbbɔ babap Jesus ibap ilɔk. 41Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt ’bɔng baang ɔttɛ, “Bɔng tɛ́ttɛ́ attɛyɔng Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ule ussi ka kikkwu a David ee? 42Nlɔɔk ka David biini ɔlɔɔknɛ ka luvva Psalms ɔttɛ, ‘Ebinukkpaapi ɛlɔɔk la Uyini anaam ɛttɛ, Ataa mung ka kɔbɔɔk ɛlaabɔɔk anaam, 43Ɔddɔkɔddɔkɔ nsam balɔɔt a kɔfɔk annɔ nlokowɔ asing bukkpɔ.’ 44David ɔkkwɔɔmɛnɛ ‘Uyini!’ Ɔnaang nang tɛ́ttɛ́ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ule waan a David.” 45Balɔɔt ’bɔng baang ka balenɛ baang ka bagɔpɔlɔnɛ, Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, 46“Akatkwɔyɔng kɛyɔɔng assekeyɔng bakopolo-Lafɔɔ tɛ. Baggyan kɛssɛ gbɔɔ gbɔɔ ning baang la iwuulu nkwaaning bawomobɛ la latele ka ogyila kappya. Baggyan bɛtaa bya balɔɔt a latele balokobɛ kɛyɔɔng ka idda mitin, la bɛtaa bya doddo ka bɛtaa kazzi tɛ. 47Bazzi bwanavva babbu isak, bayipbɛ bɛfɛɛn ka ssala babbwa battɛ bamii bassɛɛn luzɔɔm bannyibɛ. Akama wa abbɛ ule ɔtta lɛbbɔl!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\