LUKE 21

1Jesus uyeek ɔppyɛɛk ɔyɛn baggboggbo balɔɔt ka bannyinɛ lɛsɔɔk. 2Ɔgbaa ɔyɛn ukee-waan a wanavva ubbu ka unnyinɛ ideli iffa. 3Jesus ɔttɛ, “Wanavva ’wɔng baang unnyibong lɛsɔɔk za lɛttanɛ lasɔɔk ’zɔng baang ɔkkpɛlɛ, 4ka balɔɔt ’bɔng bakang basanganɛ bwa bannyinɛ ka tɔkɔlɔ kibeet abbɛ, ɔzzànga wanavva ’wɔng mung wa ɔbbɔlmɛnɛ tɛ̀ttɛ̀ ɔbbɔlmɛnɛ lɔbbɔl baang, unnyibong bwa ɔkɔɔmnɛ uddu ɔkkpɛlɛ abbwɛ, usseke ka ɔtaanɛ ibɔɔk ibɔɔk.” 5Balɔɔt balɔk badɔkɔ ka kɛlɔɔk kitum bɔllɛ a Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, la bɔllɛ lattaal ’zɔng baang, ɔbɛtɛ la lasɔɔk za bassɛɛnnɛ bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Jesus ɔttɛ, 6“Mbyɔng baang ɔkkpɛlɛ bya ayɛnnɛyɔng baang, ɛkɛtɛ vvenɛ effɔ ya ale asiyɔng bulɔk lɛbɛlɛ lɛyɛn; gɔɔ lɛttaal zzɔn gbɔɔ vvenɛ babɛlɛyɔng lɛyɛn. Ɔkkpɛlɛ azzɛ baang vvenɛ labɔl lallɔt.” 7Ɔzzánga babap Jesus battɛ, “Ukopolo-lukopolo, mung ’kwɔng kule kɔnaang ɛkɛtɛ nang? Ile ikɔɔm ’bɔng isan ɛkɛtɛ kule kɔnaang?” 8Jesus ɔttɛ, “Akatyɔng, tɛ̀ttɛ́ badɛmwɔyɔng, agbigbiniyɔng tɛ. Balɔɔt ggbadam vvenɛ baffu ka lɛkɔɔl anaam battɛ, ‘Anaam nlemɛnɛ ammɛ, ɛkɛtɛ ɛffɔbong!’ ɔzzànga tɛ̀ttɛ́ akupyɔngbɛ. 9Tɛ̀ttɛ́ ɔbbwɔpɔwɔyɔng ka ale appyeeyɔng kwa lɛkɔɔng la lilɔɔk. Bɛfɛɛn bya ning baang vvenɛ bɛnaang. Ɔzzànga ba bɛnaang bɛttɛ lakpeke a vveeng lakkɛtɛbong.” 10Ɔbbal lɛlɔɔk ɔttɛ, “Lɔkaan ggwɔn vvenɛ ballu la gwakang; itutum nnyɔn vvenɛ illu la ilɔk. 11Vvenɛ ɛkpansi ɛzza uggboggbo epiti, buwɔɔng la lilɔɔk sa lisinɛ lɛyyɛɛp vvenɛ bɛnaang ifɛɛn ɔkkpɛlɛ. Bɛfɛɛn a lakkpi vvenɛ bɛnaang, bɛmaanga bya lɛbaang vvenɛ bɛyɔɔ ka libat. 12Bong tɛ́ttɛ́ bɛfɛɛn ’byɔng mung ɔkkpɛlɛ bɛnaang, vvenɛ bakaawɔyɔng, bayɔɔ akama. Vvenɛ bakɔɔmwɔyɔng bamii kɛkaal ka idda mitin, vvenɛ bassɛɛnwɔyɔng igbakkɔpɔ, vvenɛ bakɔɔmwɔyɔng bamii ka lusso babeet la bakɔɔm ɛkpansi ka lɛttɔ anaam. 13Uwɔng baang ule ulewɔyɔng kufuk kwa kɛbwɔɔlɔ Kuttu-budoddo-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 14Anaangyɔng ittina gedegede mung akatyɔng, tɛ̀ttɛ́ affu alɛlɛkɛyɔng tɛ̀ttɛ̀ ale anaang akkalawɔyɔng kɛyɔɔng ka ɛkɛtɛ ya kule kɔnaang. 15Vvenɛ nnyiwɔyɔng lammwɔɔl la kukele kwa ɔlɔɔt wa ule ukkwoong ɔkangalawɔyɔng ule usi lile. 16Vvenɛ issaawɔ annyɔɔng la issakawɔ annyɔɔng la itele annyɔɔng la ikpana annyɔɔng la inngwa annyɔɔng, bassɛ basamwɔyɔng bannyibɛ. Vvenɛ bafakala balɔɔt annyɔɔng balɔk bawwɔɔl. 17Vvenɛ ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ulokowɔyɔng kɔlɔɔk ka lɛttɔ anaam. 18Ɔzzànga eggbe kittulu nnyɔn ka lɛttɔ annyɔɔng baala ɛlɔp ɛtaak. 19Beeyɔng bbwak, ale anaangyɔng ning mung akkalawɔyɔng kɛyɔɔng.” 20“Ɛkɛtɛ ayɛnnɛyɔng isɔgya ka ikkpitnɛ Jerusalem baduda, asan attɛyɔng ba ɔbɛlɛ lɛmmɛ Jerusalem ɔbɛpɛ ɔsaal. 21Ɛkɛtɛ ’yɔng baang balɔɔt ba balenɛ ka Judea vvenɛ bamma bamii ka libat ikpok. Balɔɔt ba balenɛ ka tɔkɔlɔ a ssala vvenɛ bagbata. Balɔɔt ba balenɛ ka billu a vveeng vvenɛ ba babɛlɛ tɔkɔlɔ a ssala limii. 22Ka bɛtɔm ’byɔng baang bilenɛ ‘Bɛtɔm-Akama’ ɔkkɔɔnɛ kule ka lɔkkwɔɔn tɛ̀ttɛ̀ Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ. 23Bwanavva ba balenɛ la zzɛɛm la ba bwɔɔntiti ka eddu vvenɛ bayɛn akama. Akama wa lɛbaang wa ataanɛ attina kɔkɛɛlɛwɔ, vvenɛ uffu ka ɛkpansi ’yɔng. Binyanga Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ bippyɛɛk balɔɔt ’bɔng baang. 24Vvenɛ bawwɔɔl balɔk la igge, bakaa balɔk, bassɛɛn igbakkɔpɔ ka ikaan ɔkkpɛlɛ. Ikanakana vvenɛ basusuku Jerusalem tɔttɔt ɛkɛtɛ abbɛ ɛsak. 25“Linaang vvenɛ linaang ka livve luwee, la ettuma la bwaanettuma. Ikaan ɔkkpɛlɛ ka ɛkpansi vvenɛ ɛkɔp ɛttɔbɛ bannyi. Vvenɛ ɔbbwɔpɔ balɔɔt ɛkpansi ɔkkpɛlɛ ka bale bappyee kɛ́wɔ̀l sa lihu la ɛlɔlɔ bile bɛ́wɔl. 26Balɔɔt vvenɛ babbe bafungala ka ule ɔbbwɔpɔbɛ kɛtaa kɛkat kwa kule kɔnaang ka ɛkpansi ɔkkpɛlɛ. Lakke a vveengodde vvenɛ lakyakyama. 27Bɔk tɛ́ttɛ́ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ utuma la ikkpálá-lukpaaggbeede la lakke, ɔgbaa la latele. 28Lilɔɔk ’sɔng lile ka littenɛ kɛnaang, afeele abeeyɔng lubee appyɛɛkyɔng ka libat, ɔkkala-ikkala annyɔɔng utii kɛtɛkɛtɛ.” 29Ɔzzánga Jesus ɔssabɛ ifɛɛt ɔttɛ, “Akkeyɔng kwa lɛsan a kɛssɛ ’zɔng baang la bɛssɛ ɔkkpɛlɛ tɛ. 30Ayɛnnɛyɔng ka livva abbyɛ lippwɔtnɛ, asanbong attɛyɔng eteep ɛkɛtɛbong. 31Kɔssɛ kule ning baang, ayɛnnɛyɔng bɛfɛɛn ’byɔng baang ɔkkpɛlɛ ka bɛnaangnɛ, asan attɛyɔng Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm itii kɛtɛkɛtɛ ka ile ka iffunɛ. 32Akkeyɔng tɛ, bɛfɛɛn ’byɔng mung ɔkkpɛlɛ bile bɛnaangbong tɛ́ttɛ́ balɔɔt ba balenɛ ka kuddu gedegede mung babbe. 33Libat la ɛkpansi vvenɛ bɛsak bimii, ɔzzànga lɛmmwɔɔl anaam baala lɛsak.” 34“Akatwɔyɔng kɛyɔɔng! Tɛ̀ttɛ́ akeneyɔng kwa kazzi la batak ba bakkaamnɛ, la ittina lɛfal ’zɔng mung, nzang Kɛtɔm ’sɔng baang vvenɛ kissolo kitipili. 35Kile kɛkaa balɔɔt ɔkkpɛlɛ kitipili tɛ̀ttɛ̀ ɔ́nnya. 36Akatwɔyɔng kɛyɔɔng, assɛɛnyɔng luzɔɔm gaang gaang ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ, nkwaaning ayangayɔng lakke asɛɛmyɔng ɛkɛtɛ lilɔɔk ’sɔng lile linaang, ɔlɔk abeeyɔng lusso Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ.” 37Jesus ukopolobɛ la kɛtɔm la kɛtɔm ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔffɔnɛ ka kulele kɔnaangnɛ, umii ukkwunu ka lɛttaal a Olives. 38Balɔɔt baggba lɔfɔm a lɔfɔm bamii ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm bagɔpɔlɔ lukopolo gwa ukopolonɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\