LUKE 22

1Ɛkɛtɛ Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ kwa bazzinɛ brɛɛd wa basinɛ yeast lɛssɛɛn ɛkkɛtɛnɛ, 2bazilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ baggyan ɛtɔk ya bale banaang bawwɔɔl Jesus ka balɔɔt babbwɔpɔnɛbɛ. 3Satan ɔmana Judas wa bakkwɔɔmɛnɛ Iscariot. Ɔdɔkɔ ka kɛkaan a balɔɔt a kɔssɛ a Jesus ba zzɔɔppabaffa. 4Ɔzzánga ufeele umii ɔbwɔɔlɔ bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakat a Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm tɛ̀ttɛ̀ ule ɔnaang ɔkaa Jesus ufeebɛ. 5Baggele gaang gaang; bayilamɛ kinnyi ikkpoko. 6Judas uyila kwa balɔɔknɛ, ɔggyan kufuk kwa bbwak, kwa ule ɔfɛɛt Jesus ufeebɛ bakaa, balɔɔt basi lɛsan. 7Kɛtɔm a Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ kissolonɛ sa bale ka bawwɔɔlnɛ waan-itɔɔn banaang kazzi, 8Jesus ɔtɔɔm Peter la John ɔttɛ, “Amii anaangyɔng Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ, alokoyɔng; iffu izziyɔng.” 9Babapmɛ battɛ, “Aggyan attɛ ibamakwɛ iloko yang?” 10Ammɛ ɔttɛ, “Gɔpɔlɔyɔng! Ka ale ka amiinɛyɔng ka tɔkɔlɔ a ssala vvenɛ adudayɔng ɔlɔɔt vvɔn wa ɔtɔkɔnɛ bilim a bannyi. Akupmɛyɔng ka ssala duu sa ule umii. 11Alɔɔkyɔng la uyini a ssala ’wɔng baang attɛyɔng, ‘Ukopolo-lukopolo ɔttɛnɛ, Lɛnɔk za balɔɔt a kɔssɛ anaam la anaam biini ile itaa izzi Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ lile?’ 12Vvenɛ ɔyɔɔwɔyɔng lɛnɔk za doddo ka libat ɛnyɔng, ɛfɛɛn ale abamayɔng bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ alokoyɔng.” 13Bafeelenɛ bamii, bayɛn bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ Jesus ulenɛbɛ lɛbwɔɔlɔ. Babama Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ baloko baang. 14Ɛkalangka ’yɔng baang ɛffɔnɛ, Jesus umii ɔtaa ka okkpokolo la bayilabɔtɔɔm ammɛ. 15Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Nbumbong gaang gaang nttɛ nzzi Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ ’kwɔng la annyɔɔng bong tɛ́ttɛ́ nyɛn akama! 16Ppyɛɛk nbwɔɔlɔwɔyɔng! Kwɛ ba nbɛlɛ lizzi tɔttɔt bannyikwɛ ifɛɛt akkwɛ ɔkkpɛlɛ ka Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 17Ɔzzánga Jesus ɔsam ommonggo, uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang ɔttɛ, “Atɔk batak ’bɔng, abɛngɛlɛwɔyɔng kɛyɔɔng. 18Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ, batak ’bɔng ba nbɛlɛ lɛvva, ka ussinɛ mung tɔttɔt umii ɔffɔ ka ɛkɛtɛ ya Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile iffu.” 19Ɔzzánga ɔsam brɛɛd uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang, ɔtɔkmɛ ɔbbɔk ɔttɛ, “Uwɔng ulenɛ ɛkkpakkwɔɔt anaam [ya nnyiwɔnɛyɔng, anaangyɔng ning mung akkenɛyɔng.” 20Uvvenɛ kazzi, ɔbbalbɛ ommonggo lɛsam ning baang unnyi, ɔttɛ, “Ommonggo ’wɔng ulenɛ ufaa kɛbɛtɛ kɛnnɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm, sa linnyi anaam sa lissinɛ libɛtɛnɛ linnyiwɔyɔng.] 21“Ɔzzànga nbwɔɔlɔwɔyɔng! Ɔlɔɔt wa uzzinɛ issɛ anaam ule mung ka okkpokkolo la anaam. 22Ɔzzànga Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ vvenɛ ubbe tɛ̀ttɛ̀ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ litini uloko. Ɔlɔɔt ’wɔng baang wa uzzinɛnɛ issɛ, vvenɛ ɔyɛn akama ɔttala.” 23Babapbɛ abbabbɛ biini kɛyɔɔng battɛ nnyinɛ ulenɛ baang ka bɛzzɔkɔ abbɛ, wa ule ka ɔnaangnɛ kɔlɔɔk tɛ̀ttɛ̀ akkwɛ baang? 24Bɛkangala bɛttɔ balɔɔt a kɔssɛ a Jesus abbabbɛ batum ɔlɔɔt wa balɔɔt battinanɛ battɛ ammɛ ɔttanɛ liggbenge ka bɛzzɔkɔ abbɛ. 25Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Babeet ba ɛkpansi ’yɔng mung bayanga lakke babɛtɛ balɔɔt abbɛ. Bazzilɛttɔ ɛkpansi bakkwɔɔbɛ kɛyɔɔng ‘Inngwa balɔɔt ’bɔng baang.’ 26Ɔzzànga ning ba kule la annyɔɔng. Lutini ’gwɔng uggboggbo ɔlɔɔt ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng ule tɛ̀ttɛ̀ waan wa utiti. Uzzilɛttɔ usseke tɛ̀ttɛ̀ bɔɔyi. 27Mung nnyinɛ ɔttanɛ liggbenge: ɔlɔɔt wa ɔtaanɛ lɔtaa, uzzi kazzi, faa ɔlɔɔt wa unnyimɛnɛ kazzi? Ɔlɔɔt wa ɔtaanɛ lɔtaa uzzi kazzi ɔttanɛ ka lɔkkwɔɔn. Ɔzzànga anaam nle ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt wa unnyinɛ kazzi. 28“Ataayɔngbong mung la anaam tɔttɔt illɛ ya ballɛnɛnɛ ɔkkpɛlɛ isaal. 29Tɛ̀ttɛ̀ Dedde unnyinɛnɛ anaam lakke za kɛkɔɔm ɛfɛɛn, anaam vvenɛ nssɛ nnaang ning baang la annyɔɔng. 30Vvenɛ ataayɔng ka okkpokolo anaam azziyɔng kazzi, avvayɔng batak ka Itutum anaam. Vvenɛ ataayɔng ka igbaal a kibeet akaalyɔng kɛkaal ifɔɔn a Israel zzɔɔppiffa.” 31“Simon, Simon! Gɔpɔlɔ! Satan ɔtɔkbong lakke za ule ka uffunɛ ɔllɛwɔyɔng ɔkkpɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ uwoop-a-bɔtɔɔm uggwulnɛ bippwo ɔllɔt ussekemɛ ifɔɔk. 32Simon! ɔzzànga anaam nssɛɛnbong luzɔɔm nnyiwɔ, kiyila annɔ sa ayanganɛ, baala kittun. Ɛkɛtɛ ya ale abbal lisikili appyɛɛknɛ vvenɛ anaang ikpana annɔ iyanga lakke.” 33Peter ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Nbamabong kimii a ngbakkɔpɔ la annɔ, gɔɔ mkpa ule lubbe vvenɛ nssɛ la annɔ nbbe.” 34Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Nbwɔɔlɔwɔ, balangkɔkɔ baala bakɔɔl ka kɛtɔm-a-mmwɔɔn tɛ́ttɛ́ akala bikkpit bɛkkyaat attɛ nɛ ba asan.” 35Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Ka ntɔɔmwɔnɛyɔng ibɔɔk ibɔɔk asiyɔng waanɛssɔ, la ɛssɔ ya lɛbaang, la ikkpa-bukkpɔ lɛkɔɔm, ’bɔng budɔkɔnɛ bubbyawɔyɔng?” Abbɛ bappyɛmɛ kamma battɛ, “Bulɔk busiyɛlɛ lɛbbya.” 36Jesus ɔttɛ, “Ɔzzànga gedegede mung ɔlɔɔt wa ɔyanganɛ waanɛssɔ, ɔlɔk ɔyanga ɛssɔ ya lɛbaang, ɔsamyɛ. Ɔlɔɔt wa ɔsɛlɛnɛ ogge ɔtaan uwɔkɔlɔ ammɛ ɔlɛɛp ogge. 37Nbwɔɔlɔwɔyɔng! Luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm gwa lɔlɔɔknɛ lɔttɛ, ‘Ɔdɔkɔ baang la bazzɔɔk-a-lilɔɔk’ vvenɛ kɔnaang ka lɔkkwɔɔn kutumnɛ. Kwa bakkpɔknɛ batumnɛ kule ka kɔnaangnɛ ka lɔkkwɔɔn.” 38Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ balɔɔk battɛ, “Uyini ppyɛɛk! Yɛn igge iffa mung tɛ.” Ammɛ ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Iyɔng baang iyyɛɛpbong.” 39Jesus ɔgbata ka tɔkɔlɔ a ssala, umii ka lɛttaal Olives tɛ̀ttɛ̀ ɛlɔmɛlɔm. Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bakupmɛ. 40Baffɔnɛ bakang, ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Azɔɔmyɔng, tɛ̀ttɛ́ affu attɔyɔng ka bubbi.” 41Ɔgbata umii ubee fulufulu ukun laddu ɔzɔɔm. 42Ɔttɛ, “Dedde, kɔsaapwɔnɛ, asam ommonggo akama ’wɔng, assekenɛ. Ɔzzànga kwa anaam lissi, kussi ka luttina annɔ biini.” 43[Uyilabɔtɔɔm ussi ka libat uffu ɔgbaamɛ lakke, 44la akama wa lɛbaang ka kkwɔɔt. Ɔzɔɔm kɔbɛtɛmɛ gaang gaang. Layungu ammɛ lattep lallɔt ka lisse tɛ̀ttɛ̀ linnyi.] 45Uvvenɛ luzɔɔm, ufeele umii ka ɛfɛɛn a balɔɔt a kɔssɛ ammɛ. Ɔyɛnbɛ ka bilaa, baggwɔɔtbong ka kkwɔɔt ɔssanga akama. 46Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Bɔng tɛ́ttɛ́ alaayɔng? Afeele assɛɛnyɔng luzɔɔm tɛ́ttɛ́ affu attɔyɔng ka bubbi.” 47Jesus ɔdɔkɔ utii ka kɛlɔɔk ka ɛkɛtɛ ya kibbi ’sɔng baang kiffunɛ. Ɔlɔɔt vvɔn ka tɔkɔlɔ balɔɔt a kɔssɛ a Jesus ba zzɔɔppabaffa wa ɔzzanganɛ Judas, ɔkɔɔmnɛbɛ ɛtɔk ɔsak ssɔng umii Jesus kigbugba. 48Jesus ɔttɛ, “Judas, mung ale akɔɔm kigbugba, azzi issɛ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ɔɔ?” 49Balɔɔt a kɔssɛ a Jesus ba badɔkɔnɛ baang, la ammɛ, bayɛnnɛ kwa kule ka kɔnaangnɛ, balɔɔk battɛ, “Uyini, isanga igge ayyɔɔt ka kiffɔ ɔɔ?” 50Ɔlɔɔt vvɔn ɔkkwɛ kɔtɔɔk ɛlaabɔɔk kwa ubili Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-luzɔɔm-wa-lɛbaang ɔzza. 51Ɔzzánga Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Kuddubong!” Umii ɔsam kɔtɔɔk, ɔppyɛlɛ unengemɛ. 52Jesus ɔlɔɔk la bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-Luzɔɔm, la bakat a Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm la bagɛlɛnya ba baffumɛnɛ kɛkaa, ɔttɛ, “Mung affunɛyɔng kɛkaa la igge la ikkpong tɛ̀ttɛ̀ ɔzzɔɔk-a-kɔlɔɔk ɔɔ? 53Ndɔkɔ baang la annyɔɔng kɛtɔm ɔkkpɛlɛ ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, gɔɔ nɛyɔng ba akaa. Ɛkɛtɛ ’yɔng mung elebong ya annyɔɔng ka lakke kisul!” 54Bakaa Jesus, basammɛ bamii ka ssala Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-luzɔɔm-wa-lɛbaang. Peter ɔssɛ fulufulu ukupmɛ ka isimi. 55Lɔkɔɔn lɔdɔkɔ baang ka badodonɛ ka kɛsan a ssala ka lufoom ugala. Peter ɔssɛ umii ɔtaa baang la balɔɔt ’bɔng baang uwupa lɔkɔɔn. 56Ubili vvɔn, waanawanavva, ɔyɛnnɛ Peter ka ɔtaanɛ baang ka lufoom a lɔkɔɔn, uyeek ɔppyɛɛkmɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng mung ɔdɔkɔ baang la ammɛ.” 57Peter ɔkala ɔttɛ, “Wanavva, anaam mɛba nsan tɛ.” 58Waan a ɛkɛtɛ ssup ɔsaknɛ, ɔlɔɔt vvɔn ɔkɔɔlɔ Peter, ɔzzánga ɔlɔɔkmɛ ɔttɛ, “Annɔ assɛ adɔkɔ baang la ammɛ ɔgbaa.” Peter ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Walam, anaam baang nsi lile la ammɛ tɛ.” 59Ɛkalangka nnyɔn ɛbbalnɛ lɛsak, ɔlɔɔt vvɔn ɔbbal lɛlɔɔk ɔttɛ, “Ikangala ilɔk ba ile, ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔdɔkɔ baang la ammɛ, ammɛ ɔssɛ ule wa Galilee.” 60Peter ɔppyɛlɛma kamma ɔttɛ, “Walam, ba nsan bwa alɔɔknɛ atum!” Utii ka kɛlɔɔk, eseese balangkɔkɔ bakɔɔl. 61Uyini usikili ɔppyɛɛk Peter zzip. Ɔzzánga Peter ukke lɛmmwɔɔl Uyini ɔttɛnɛ, “Tɛ́ttɛ́ balangkɔkɔ bakɔɔl mmwɔɔn mung, vvenɛ akalanɛ bikkpit bɛkkyaat.” 62Peter ɔtta, ubee ka vveeng ɔkkwa kɔssɔpmɛ. 63Balɔɔt ba bakatnɛ Jesus banyɔɔkamɛ, bakɔɔm batupmɛ. 64Baggbɔmɛ ubba ka lusso, babapmɛ battɛ, “Nnyinɛ utupwɔnɛ? Attina!” 65Balɔɔk bɛfɛɛn a izzit ggbadam batummɛ. 66Ussolonɛ, bagɛlɛnya balɔɔt a Jews la bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ, baduda ɛfɛɛn nnyɔn. Bakɔɔm Jesus uffu ubee baang ka lusso ikkansulu abbɛ. 67Babapmɛ battɛ, “Annɔ alenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ɔɔ?” Ammɛ ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Nbwɔɔlɔwɔnɛyɔng mung kwa anaam, baala ayilayɔng! 68Ɔzzànga nbapwɔnɛyɔng lɔbap, nɛyɔng baala ɔppyɛlɛyɔng! 69Ka ussinɛ gedegede mung, Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ vvenɛ ɔtaa ka kɔbɔɔk ɛlaabɔɔk Ebinukkpaapi.” 70Ɔkkpɛlɛ abbɛ babapmɛ battɛ, “Oo attɛ annɔ alenɛ Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔɔ?” Ammɛ ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Alɔɔkyɔngbong attɛyɔng, anaam nlenɛ.” 71Abbɛ balɔɔk battɛ, “Itɛɛsɛ ilɔk ba ibɛlɛ lɛggyan tɛ, ayyɔɔt biini ippyeebong lɛmmwɔɔl ammɛ!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\