LUKE 23

1Kibbi ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ bafeele basam Jesus bamii ka ɛfɛɛn a Pilate. 2Babilimɛ lilɔɔk ggbadam battɛ, “Ikaa ɔlɔɔt ’wɔng mung ka ɔfɛɛtnɛ balɔɔt ayyɔɔt ɔttɛ tɛ̀ttɛ́ bakkpɛɛ innamba, bannyi Uzzilɛttɔ a Rome. Ɔgbaa ɔttɛ ammɛ Christ, ubeet.” 3Pilate ɔbapmɛ ɔttɛ, “Mung annɔ alenɛ ubeet a Jews ɔɔ?” Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Annɔ alɔɔknɛ ning.” 4Pilate ɔlɔɔk la bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la kibbi ’sɔng baang ɔttɛ, “Lɛttɔ za kɛzza kɛkaal ɔlɔɔt ’wɔng mung nttɛ ubbe, ba nyɛn.” 5Balɔɔt balɔɔk kɔssɔpbɛ battɛ, “Uttebong kɛzzɔɔk a lɔnyaata la lukopolo ammɛ ukkpit Judea. Ɔdɔkɔ utte ka Galilee mung uffubong kaang.” 6Pilate uppyeenɛ ning ɔbap ɔttɛ, “Mung ɔlɔɔt wa Galilee ɔɔ?” 7Uppyeenɛ ɔttɛ Jesus ɔdɔkɔ ussi ka ɛkpansi ya Herod ulenɛ uzzilɛttɔ, ɔtɔɔmmɛ ufee Herod ka ɔdɔkɔnɛ ka Jerusalem ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang. 8Herod uggele gaang gaang ka ɔyɛnnɛ Jesus, ka ulenɛ kuttu ammɛ lippyee, ɔgbaa ɔggyan ɔttɛ ɔyɛnmɛ. Utele zzeen ɔttɛ nzang ɔyɛn Jesus ka kɛnaang a bɛmaanga. 9Herod ɔbap Jesus ibap ggbadam, Jesus usi lɛmmwɔɔl lɛzza. 10Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ battɔm bakkɛtɛ Jesus, babilimɛ lilɔɔk sa likkaamnɛ lɔkkaam. 11Herod la isɔgya ammɛ banyɔɔka Jesus, banaangmɛ bɛfɛɛn izzit. Bassɛɛnmɛ oyyoyyo ewuulu batɔɔmmɛ bappyɛlɛ bafee Pilate. 12Ussi ka kɛtɔm ’sɔng baang Herod la Pilate bassɛ ɛnngwa. Kisimi ka isimi badɔkɔ ka kɔwɔlɔ. 13Pilate ɔkkwɔɔ bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bazzilɛttɔ-ɛkpansi la balɔɔt ɔkkpɛlɛ, uloko ɛfɛɛn kkwɔn. 14Ɔttɛ, “Akɔɔmyɔngbong ɔlɔɔt ’wɔng mung affu attɛyɔng, ɔfɛɛtbong balɔɔt. Mung nbapmɛbong ka lusso annyɔɔng, kɔlɔk kwa kɔbbɔlmɛnɛ kkwɔn gbɔɔ ba kɔtaka kule ka lilɔɔk sa akaamɛnɛyɔng. 15Gɔɔ Herod kɔlɔɔk kɔlɔk kwa kɔbbɔlnɛ usi lɛyɛn tɛ́ttɛ́ ɔtɔɔmmɛ ɔppyɛlɛ ufeeyɛlɛ. Ɔlɔɔt ’wɔng mung bulɔk ba ɔtaka ɔnaang bwa bubbɔlnɛ tɛ́ttɛ́ vvenɛ ubbe ka akkwɛ. 16Vvenɛ nsammɛ nnyibɛ, batupmɛ gbɔɔ nkkyaamɛ bafɔngɔ.” 17[Lutini Kazzi-Kɛsak-kɛkɔngɔ la kkwɔn, Pilate ɔkkyaa ɔlɔɔt vvɔn ka igbakkɔpɔ ɔfɔngɔ.] 18Ɔzzánga kibbi ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ babungu battɛ, “Awwɔɔlmɛ! Asanga Barabbas annyiyɛlɛ. 19(Barabbas ɔdɔkɔ ka mgbakkɔppɔ ka ɔwwɔɔlnɛ balɔɔt ka kullu kwa ballunɛ ka tɔkɔlɔ a ssala.) 20Pilate ɔdɔkɔ ɔggyan kɛsanga Jesus, ɔzzánga ɔbbal kibbi lɛkkwɔɔ, ɔbap. 21Babbal libungu battɛ, “Nsɔɔngyɔng la ammɛ ka cross! Nsɔɔngyɔng la ammɛ ka Cross!” 22Pilate ɔbbalbɛ lɛkkwɔɔ ɔlɔɔk ka bikkpit bɛkkyaat ɔttɛ, “Mung ɔlɔɔt ’wɔng mung ɔdɔkɔ ule nang lɛnaang kwa kɔbbɔlnɛ? Ba nyɛn kwa ɔnaangnɛ kɔbbɔl ule wa kɛwwɔɔl. Vvenɛ nlɔɔkbɛ batupmɛ, bakkyaamɛ, bafɔngɔ.” 23Ning ka bakamanɛ lɔkama babungu bagaga battɛ bakama Jesus ka Cross. 24Ɔzzánga Pilate ɔttɛ basam Jesus, bamii bawwɔɔl tɛ̀ttɛ̀ baggyannɛ. 25Ɔsanga ɔlɔɔt wa baggyannɛ battɛ ɔsangamɛ ka igbakkɔpɔ. ɔlɔɔt ’wɔng baang wa bassɛɛnmɛnɛ ka igbakkɔpɔ, ka ullunɛ kullu ɔwwɔɔl balɔɔt ɔgbaa. Ɔsam Jesus unnyibɛ banaangmɛ tɛ̀ttɛ̀ kɔsaapnɛbɛ. 26Basam Jesus bagbata. Baffɔnɛ ka ɛtɔk baduda ɔlɔɔt wa ɔzzanganɛ Simon wa Cyrene wa ussinɛ killu a vveeng ule ka uffunɛ tɔkɔlɔ a ssala. Bakaamɛ basam Cross bafeekmɛ, ɔtɔkɔ ukup Jesus ka lɔnnyɔ. 27Kɛkaan a balɔɔt ggbadam bakupmɛ. Bwanavva balɔk badɔkɔ baang ba bakupnɛ Jesus la kullu la kullu. Bakkwa battɔl layilili. 28Jesus usikili ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Bwanavva Jerusalem, tɛ̀ttɛ́ akkwayɔng kwa anaam. Akkwayɔng kwa annyɔɔng biini la bwaan annyɔɔng. 29Bɛtɔm bile ka biffunɛ bya balɔɔt bale balɔɔk battɛ, ‘Bwanavva ba batakanɛ bwɔɔn lɛmaat, bataka bwɔɔn lɛkɔɔm bappyɛɛpbong lɔfɔm basak!’ 30Ɛkɛtɛ ’yɔng baang elenɛ ya balɔɔt bale balɔɔk la ikpok battɛ, ‘Ikpok attɔ abɛtɛyɔngyɛlɛ’ Babbal lɛttɛ ‘Lattaal alupyɔngyɛlɛ.’ 31Bɛfɛɛn tɛ̀ttɛ̀ abbyɛ baang bɛnaangnɛ ka ɛkɛtɛ ya kɛssɛ kɛppwɔtnɛ, kule kɔtaa nang ka ɛkɛtɛ ya kile kibbe?’ ” 32Basam balɔɔt baffa bagbaa. Balɔɔt ’bɔng baang bazzɔɔk-a-lilɔɔk baffa ba bale ka batoolonɛbɛ la Jesus bawwɔɔl. 33Baffɔnɛ ka ɛfɛɛn ya bakkwɔɔnɛ “Ukɔɔk-a-lɛttɔ”, bakama Jesus baang ka Cross. Bakama balɔɔt ’bɔng baang baffa babɛtɛ la Jesus, vvɔn ka kɔbɔɔk a ɛlaabɔɔk wakang ka kɔbɔɔk a ɛbyaakɛm. 34Jesus ɔttɛ, “Atɔk asɔɔkbɛ Dedde, ba basan kwa banaangnɛ.” Bakɔɔm iwɔkɔlɔ a Jesus batta illɔ basam babɛngɛlɛ abbabbɛ. 35Balɔɔt ba balenɛ ka ɛfɛɛn ’yɔng baang bagbep lɛppyɛɛk ka ɛkɛtɛ ya bazzilɛttɔ-ɛkpansi a Jews banyɔɔkanɛ Jesus. Balɔɔk la Jesus battɛ, “Ɔkkala balɔɔt balɔk, ɔkkalamɛ kɛyɔɔng bɛɛ, ulenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ.” 36Isɔgya mgbaa banyɔɔka Jesus, bakɔɔm batak baffu bawɔkɔmɛ 37Battɛ “Akkalawɔ kɛyɔɔng, attɛnɛ annɔ ubeet a Jews.” 38Bakkpɔk lammwɔɔl ’zɔng ka libat a Cross battɛ, “Uwɔng ulenɛ Ubeet a Jews.” 39Ɔlɔɔt vvɔn wa ɔdɔkɔnɛ ɔzzɔɔk kɔlɔɔk wa bakamamɛnɛ bakkɛtɛ Jesus ɔssɛ ɔnyɔɔkamɛ ɔttɛ, “Annɔ lissi alenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ɔɔ? Akkalawɔ kɛyɔɔng agbaa la ayyɔɔt bɛɛ!” 40Ɔlɔɔt wa vvɔn ɔwɔlɔmɛ ɔttɛ, “Annɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ba ɔbbwɔpɔ ɔɔ? Ɔkkpɛlɛ ayyɔɔt mung izziyɔng kibbi ssɔn. 41Kibbi sa ayyɔɔt kile bbwak ka ilenɛ kɔlɔɔk lɛzzɔɔk ka lɔkkwɔɔn. Ammɛ bulɔk bwa bubbɔlnɛ ba ɔtaka ɔnaang.” 42Ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Jesus, akkenɛ ka ɛkɛtɛ ya ale affu tɛ̀ttɛ̀ Ubeet!” 43Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Nbwɔɔlɔwɔ: Ka ussinɛ mmwɔɔn vvenɛ ataa la anaam ka libat ka ɛfɛɛn a laggele.” 44Ɔdɔkɔ ikalangaka zzɔɔppiffa ka livve-luwee lizumnɛ, kisul kivvoong ɛkpansi ɔkkpɛlɛ tɔttɔt ɔffɔ ka ikalangka ikkyaat. 45Ubba wa battanɛ ka ggwoon Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyaak bɛfaak bɛffa. 46Jesus ɔfaka lɛmmwɔɔl a kullu ɔttɛ, “Dedde, nsambong kuyeeng anaam nssɛɛnwɔ ka eddu!” Ɔlɔɔknɛ ning baang uvve ubbe eseese. 47Uggboggbo ɔlɔɔt isɔgya ɔyɛnnɛ ning baang, ubungu Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, “Ka lɔkkwɔɔn, ɔlɔɔt wa doddo!” 48Balɔɔt ba babeenɛ baang, bagbep lɛppyɛɛk bayɛnnɛ kwa kulenɛ lɛnaang; batup labɔɔk ka ikwukwulu bagbata bafula. 49Balɔɔt ba balenɛ Jesus kpelegedee lɛsan, ɔbɛtɛ la bwanavva ba badɔkɔnɛ bakupmɛ ka ussinɛ Galilee babee fulufulu bappyɛɛk battɛ bayɛn kwa kɔnaangnɛ. 50- 51Ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang wa ɔzzanganɛ Joseph wa ussinɛ Judea ka lɛffɛ balɔɔt a Jews za lɛzzanganɛ Arimathea. Ɔdɔkɔ ɔlɔɔt a latele wa doddo wa ɔkatnɛ kiffu Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔdɔkɔ ule ka kɛkaan ikkansulu ɔgbaa. Ammɛ usi liyila kwa balɔɔknɛ la kwa banaangnɛ. 52Ufeele umii ka ɛfɛɛn a Pilate, ɔbapmɛ ɔttɛ ɔfɔngɔmɛ ɔsam Jesus, umii ulli. Pilate uyila. 53Ammɛ umii, usini ubbu ka libat. Ɔsammɛ, ɔgbbɔ ka balata ibba. Ɔsammɛ umii ɔssɛɛn ka lilli za batɔɔknɛ ka lɛttaal. Ubbu baang ba bataka balli ɛkɛtɛ ɛlɔk. 54Ɔdɔkɔ kɛtɔm-a-Friday ka ule ka ussolonɛ Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ. 55Bwanavva ba bakupnɛ Jesus ka ussinɛ Galilee, bakkuma la Joseph bamii bayɛn lilli, bayɛn tɛ̀ttɛ̀ bawulunɛ Jesus ka tɔkɔlɔ lilli ɔgbaa. 56Bappyɛlɛ isimisimi, bamii balɔngɔlɔ bɛfɛɛn la kɛssɛ sa kɛyyɛɛpnɛ kizoom bya bale bappwɔɔngmɛ. Bafɛkɛlɛ ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ Lafɔɔ lalɔɔknɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\