LUKE 24

1Lɔfɔm a lɔfɔm a livve luzɔɔm, bwanavva ’bɔng baang basam kɛssɛ sa kɛyyɛɛpnɛ kizoom sa balenɛ lɛnaang ɔkkpɛlɛ bakɔɔm bamii ka lilli. 2Baffɔnɛ bakang, bayɛn lɛttaal ka lilenɛ liwongolo lisseke kamma lilli. 3Bamal ka tɔkɔlɔ lilli ubbu a kwɔɔt a Jesus, Uyini, ba bayɛn. 4Babee baang battina, eseese bayɛn balɔɔt baffa baang ka babeenɛ ka bɛzzɔkɔ abbɛ la balata iwɔkɔlɔ ya ilaatnɛ inyanya. 5Bwanavva ’bɔng baang ɔbbwɔpɔbɛ gaang gaang, balli lattɔ ka lisse, ka balɔɔt ’bɔng baang balenɛbɛ ka kɛbwɔɔlɔ battɛ, “Bɔng tɛ́ttɛ́ aggyanyɔng ukokolo ɔlɔɔt ka ɛfɛɛn a babbu? 6Mung ba ule, ufungalabong, ɔtta ka lilli. Akkeyɔng kɔlɔɔk kwa ɔlɔɔknɛ la annyɔɔng ka ɛkɛtɛ ya alenɛyɔng ka Galilee ɔttɛ, 7‘Vvenɛ basam Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ, bannyi banaang-a-bubbi, bakamamɛ bɛfɔl bakaka ka Cross. Vvenɛ ufungala ka bɛtɔm bɛffa ka bɛkkyaat.’ ” 8Bwanavva ’bɔng baang bakke lɛmmwɔɔl ’zɔng baang. 9Bagbata ka lilli, bafula, bamii babwɔɔlɔ balɔɔt a kɔssɛ Jesus ba zzɔɔppavvɔn la balɔk ɔkkpɛlɛ. 10Bwanavva ’bɔng baang bazzanga Mary Magdalene la Joanna la Mary, abakka James. Abbɛ la bwanavva balɔk babwɔɔlɔnɛ bayilabɔtɔɔm a Jesus lilɔɔk ’sɔng mung ɔkkpɛlɛ. 11Bayilabɔtɔɔm a Jesus ’bɔng baang badɔkɔ battina battɛ lilɔɔk ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ sa babwɔɔlɔnɛbɛ bakkala lalaak. Basibɛ kwɛ liyila. 12Peter kpakpalap ufeele umii ka lilli. Umiinɛ, uvvoop ka tɔkɔlɔ lilli kɛyɔɔng. Ɔyɛn balata ibba ya baggbɔmɛnɛ keem. Bɔfɛɛn bulɔk usi lɛyɛn. Ɔyɛnnɛ ning baang kɔkɛɛlɛmɛ; ufeele ufula. 13Ka kɛtɔm ’sɔng baang ssɔn, abbɛ balɔɔt baffa badɔkɔ ka kimii ka lɛffɛ za lɛzzanganɛ Emmaus, ɔggyan kɛffɔ immaal innamikkyaat ka ussinɛ Jerusalem. 14Badɔkɔ ka kutolo abbabbɛ batum lilɔɔk sa linaangnɛ. 15Bale baang ka balɔɔknɛ, Jesus ɔttɔm ɔkkɛtɛbɛ, bakkuma. 16Bayɛnmɛ ka bakkumanɛ la abbɛ ɔzzànga basimɛ lɛkɔɔlɔ. 17Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Mung alɔɔkyɔng ’bɔng annyɔɔng annyɔɔng, appyɛlɛyɔng isimisimi, amiiyɔng lusso-lusso ka akkumanɛyɔng mung?” Bakɔɔng baang zzuum babee, livve lɛbbɔlbɛ. 18Ɔlɔɔt vvɔn wa ɔzzanganɛ Cleopas ɔbapmɛ ɔttɛ, “Annɔ kɛyɔɔng alenɛ ɔlɔɔt wa ullunɛ ka Jerusalem wa usinɛ kwa kɔnaangnɛ iyaadɛ lɛsan ɔɔ?” 19Jesus ɔbapmɛ ɔttɛ, “Bɔka akkwɛ kɔnaangnɛ?” Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Kɔlɔɔk kwa kɔnaangnɛ Jesus wa Nazareth. Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔdɔkɔ Uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm la balɔɔt ɔkkpɛlɛ battɛnɛ uggbenge ɔgbaa la lɛmmwɔɔl a kamma la linaang. 20Mung baggboggbo-balɔɔt ayyɔɔt la bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm bakaamɛbong, bazza kɛkaal, battɛ ubbe. Basammɛbong bakama bɛfɔl bakaka ka Cross. 21Idɔkɔ ittina ittɛ nzang ammɛ ule ɔkkala Israel! Kwa kɔnaangnɛ kɔgbaa, mmwɔɔn ɔnaangnɛ ka bɛtɔm bɛkkyaat. 22Bwanavva balɔk ba balenɛ ka kɔssɛ ayyɔɔt balɔɔk kɔlɔɔk kɔkɛɛlɛyɛlɛ ka bafeelenɛ bamii ka lilli. 23Basi kkwɔɔt ammɛ lɛyɛn. Bappyɛlɛ isimisimi baffu babwɔɔlɔyɛlɛ battɛ bayɛnbong bayilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba babwɔɔlɔnɛbɛ battɛ ufungalabong ka lubbe. 24Balɔɔt ayyɔɔt balɔk bafeele bamii bayɛn lilli. Kɔdɔkɔ ning baang tɛ̀ttɛ̀ bwanavva ’bɔng baang babwɔɔlɔnɛ; basimɛ lɛyɛn.” 25Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Mbɔng azizinginɛyɔng ning. Mbɔng akkpɛlɛnɛyɔng kippyee kɔlɔɔk kwa bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm balɔɔknɛ ning? 26Bbwak kusi lile ka Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ɔyɛnnɛ akama lilɔɔk ’sɔng ɔkkpɛlɛ tɛ́ttɛ́ umii ka kibeet ammɛ ɔɔ?” 27Jesus ɔbwɔɔlɔbɛ ɔyaala lilɔɔk sa Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ lutummɛ, ka ussinɛ ka livva Moses, la likkpɔk a bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 28Baffɔnɛ kɛtɛkɛtɛ lɛffɛ za balenɛ ka kimii, Jesus ɔnaang tɛ̀ttɛ̀ utiinɛ ka kimii lusso-lusso. 29Balɔɔt ba bakkumanɛ, batunumɛ battɛ, “Akkunu la ayyɔɔt, ule ka usulnɛ.” Ɔzzánga ufeele umii ukkunu la abbɛ. 30Ɔtaa ka okkpokolo kazzi, ɔsam brɛɛd, ɔnaangmɛ ppyɛɛ, ɔlɔmmɛ ɔbbɔk, unnyibɛ. 31Ɔzzánga ɔnaangbɛ gbool baggɔggɔ bakɔɔlɔmɛ. Ammɛ ɔkkyaap, ɔkɔngɔbɛ. 32Balɔɔk abbabbɛ battɛ, “Nttɛ mung ippyam idɔkɔ iggwoomyɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ bunɔk la ɛkɛtɛ ya ɔlɔɔknɛ la ayyɔɔt ka ɛtɔk, utum kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ?” 33Bafeele eseese bappyɛlɛ bamii Jerusalem. Bamiinɛ bayɛn balɔɔt a kɔssɛ Jesus ba zzɔɔppavvɔn ɛfɛɛn nnyɔn ka bataanɛ la balɔɔt balɔk. 34Babwɔɔlɔ balɔɔt ’bɔng baang battɛ, “Ka lɔkkwɔɔn Uyini ufungalabong. Simon ɔyɛnmɛbong!” 35Balɔɔt ba baffa babwɔɔlɔbɛ kwa kɔnaangnɛbɛ ka ɛtɔk tɛ́ttɛ́ bakɔɔlɔ Uyini ka ɛkɛtɛ ɔbbɔknɛ brɛɛd ɔbɛngɛlɛbɛ. 36Bale baang ka kɛbwɔɔlɔ lilɔɔk ’sɔng mung ɔkkpɛlɛ, eseese Uyini biini utuma baang ka bɛzzɔkɔ abbɛ. Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Bɔkaat butaa la annyɔɔng.” 37Ɔbbwɔpɔbɛ kɔkɛɛlɛbɛ battɛ bayɛnbong ubbu. 38Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Mung kɔkɛɛlɛwɔyɔng bɔng? Mbɔng bɛkangala mbyɔng biffuwɔnɛyɔng ka ittina? 39Ppyɛɛknɛyɔng ka labɔɔk la bukkpɔ, asan attɛyɔng anaam ka lɔkkwɔɔn. Asinginɛyɔng, asan attɛyɔng anaam. Ubbu ɛkkpa-kkwɔɔt la bɛkɔp ba ɔyanga tɛ̀ttɛ̀ ayɛnnɛyɔng anaam ka nyanganɛ.” 40Ɔlɔɔknɛ ning baang ɔyɔɔbɛ labɔɔk la bukkpɔ. 41Gɔɔ basi liyila tɔttɔt badɔkɔ basseke ka laggele ka kɔnaangnɛbɛ bikɛɛlɛ. Ɔzzánga ɔbapbɛ ɔttɛ, “Ayangayɔng mung bwakuzzi mung ɔɔ?” 42Abbɛ bannyimɛ waan a likkpɔ ɛsɛɛnabannyi ya balenɛ lɛyap. 43Ɔtɔk waan a likkpɔ ɛsɛɛnabannyi ’wɔng baang; uzzi ka lusso abbɛ. 44Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Uwɔng ulenɛ lilɔɔk sa mbwɔɔlɔwɔnɛyɔng ka ɛkɛtɛ ya ndɔkɔnɛ la annyɔɔng. Lutini lilɔɔk ɔkkpɛlɛ sa bakkpɔknɛ batumnɛ ka Lafɔɔ a Moses la likkpɔk a bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm la Psalms linaangbong ka lɔkkwɔɔn.” 45Ɔzzánga uwongolobɛ ippyam basan Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 46Ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Uwɔng ulenɛ kwa bakkpɔknɛ battɛ, ‘Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ vvenɛ ɔyɛn akama, bɛtɔm bɛffa ka bɛkkyaat vvenɛ ufungala ka lubbe. 47Ɔzzànga bɔtɔɔm bwa butumnɛ kɛkkyaa bubbi kɛfɔngɔ la kɛsɔɔk a bubbi vvenɛ bule la kikopolo kikkpit ɛkpansi ɔkkpɛlɛ ka lɛkɔɔl ammɛ. 48Annyɔɔng alenɛyɔng ittɛɛsɛ lilɔɔk ’sɔng ɔkkpɛlɛ. 49Anaam biini vvenɛ ntɔɔmwɔyɔng bɔfɛɛn bwa Dedde anaam ulenɛ lɛttɛ vvenɛ ntɔɔm nfeewɔyɔng. Ɔzzànga ataayɔng ka tɔkɔlɔ a ssala, ning ning lakke lassi ka libat laffu lakupwɔyɔng kuttɔɔk.” 50Ɔtɔɔbɛ, ɔtta ka tɔkɔlɔ a ssala tɔttɔt umii ɔffɔ Bethany ka ɛfɛɛn a uyeeknɛ labɔɔk ɔnaangbɛ ppyɛɛ. 51Ule baang ka kɔnaangbɛ ppyɛɛ, ɔgbata ɔkɔngɔbɛ umii ka libat. 52Bazɔɔm bannyimɛ, bappyɛlɛ isimisimi, bamii Jerusalem la laggele la laggele. 53Bataa baang ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ, bazɔnɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\