LUKE 5

1Ɛkɛtɛ nnyɔn Jesus ɔdɔkɔ baang ka ubeenɛ ka lufoom a libbwe Gennesaret. Balɔɔt ɔkkpɛlɛ batutala ɛtɔk bamii ka ɛfɛɛn ammɛ kɛgɔpɔlɔ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 2Ɔyɛn ikkpaat iffa baang ka balokonɛ ka lufoom a libbwe. Balap a kulap a bannyi bagbatanɛ bakɔngɔ bamii kɛzzaa libbgɔ. 3Jesus ɔmal ka tɔkɔlɔ akkpaat vvɔn wa ɔdɔkɔnɛ wa Simon. Ɔlɔɔk la Simon ɔttɛ utut akkpaat usseke lufoom a libbwe. Jesus ɔtaa ka tɔkɔlɔ akkpaat, ukopolo kɛkaan ’sɔng baang. 4Uvvenɛ likopolo, ɔlɔɔk la Simon ɔttɛ, “Atut akkpaat amii ka ddɔng. Annɔ la balɔɔt annɔ asamyɔng liggbɔ atɔɔpyɔng ka bannyi akaayɔng isɛɛn.” 5Simon ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Dedde, ilapbong ka ussinɛ kɛtɔm, bulɔk ba ikaa. Ka alenɛ ning lɛlɔɔk, nle ka npyɛlɛnɛ liggbɔ ntɔɔp.” 6Batɔɔpnɛ liggbɔ bakaa isɛɛn ggbadam. Iyipi, iggyan kɛyaak a liggbɔ. 7Bakkwɔɔ babbɛ ka ikkpaat ilɔk battɛ baffu battelebɛ. Baffunɛ, bassang isɛɛn, bassɛɛn ikkpaat ɔkkpɛlɛ annyɛ iyipi. Usseke ssup nzang ikkpaat ipiti. 8Simon Peter ɔyɛnnɛ ning baang, ukun Jesus laddu ɔttɛ, “Uyini! Amii assekenɛ, anaam ɔnaang-a-bubbi.” 9Simon la babbɛ ɔkkpɛlɛ kɔkɛɛlɛbɛ ka isɛɛn ya bakaanɛ ilenɛ liyipi isak. 10James la John, bwaan a Zebedee, kɔssɛ kɔkɛɛlɛbɛ mgbaa. Balɔɔt ’bɔng baang balenɛ ba banaangnɛ kɛnaang ɛfɛɛn kkwɔn la Simon. Jesus ɔlɔɔk la Simon ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ ɔbbwɔpɔwɔyɔng, ka ussinɛ ka kɛtɔm sa mmwɔɔn asseke ka akkwɔɔnɛyɔng balɔɔt.” 11Battulu ikkpaat bassik ka lufoom a libbwe. Bagbata bɛfɛɛn abbɛ ɔkkpɛlɛ bakɔngɔ; bakup Jesus. 12Lɛffɛ lɛlɔk lɛdɔkɔ baang za Jesus umiinɛ. Ɔlɔɔt-ɔffaal ɔdɔkɔ baang ka lɛffɛ ’zɔng baang. Ɔlɔɔt-ɔffaal ’wɔng baang ɔyɛnnɛ Jesus, ukun lusso ka lisse ukkpengemɛ ɔttɛ, “Mkkpee Dedde, kɔsaapwɔnɛ, attulanɛ ɔppwanɛ.” 13Jesus utuulu kɔbɔɔk usingimɛ ɔttɛ, “Kɔsaapnɛ mung; nggyan nttɛ ɔppwawɔ.” Eseese ɔppwamɛ. Ɔffaal ɔsaalmɛ. 14Jesus ɔkamalamɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ abwɔɔlɔ ɔlɔɔt vvɔn gbɔɔ tɛ. Amii ssɔng ka ɛfɛɛn a ɔssɛɛn-a-luzɔɔm ɔppyɛɛkwɔ. Anaang lɛtɔm annyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm tɛ̀ttɛ̀ Lafɔɔ a Moses lalɔɔknɛ, nkwaaning ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔsan ɔttɛ ɔppwawɔbɔng tɛ.” 15Ɔzzánga kuttu ’kwɔng baang kufim kɔwaala ifɛɛn ifɛɛn ɔkkpɛlɛ. Bɛkaan a balɔɔt ggbadam biffu, bappyee kwa ɔlɔɔknɛ, ɔlɔk uttulabɛ ɔppwabɛ. 16Ɔzzánga umii ka kasɛkɛ kɛmat, ɔtaa bakang ɔssɛɛn luzɔɔm. 17Kɛtɔm ssɔn, Jesus ɔdɔkɔ baang ka ukopolonɛ. Balɔɔt a Pharisees balɔk la bakopolo-Lafɔɔ badɔkɔ baang ka bataanɛ. Bassi ifɛɛn-ifɛɛn ka ɛkpansi a Galilee la ɛkpansi a Judea. Balɔk bassi Jerusalem. Likke Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛdɔkɔ la Jesus za ɔkɔɔmnɛ uttula balɔɔt iffaak. 18Balɔɔt balɔk batɔkɔ ɔnnɔk-a-kikkwu ka iggolo baffu. Babum battɛ bamii ka tɔkɔlɔ a ggwoon, bawulumɛ ka lusso a Jesus, 19keem kufuk kusinɛbɛ lile ka kibbi kilenɛ gaang lɛttala. Ɔzzánga battɔ lɛmma ka libat a ggwoon, bassɛ baang bawɔkɔlɔmɛ. Basinimɛ baloko ka ɛfɛɛn a Jesus ulenɛ. 20Jesus ɔyɛnnɛ ka kiyila balɔɔt ’bɔng baang kɛttalanɛ, ɔlɔɔk la ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Ɛnngwa anaam nsɔɔkwɔbong bubbi annɔ.” 21Bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees balɔɔk abbɛ abbɛ battɛ, “Ɔnaang nang tɛ́ttɛ́ ɔbbɔ lissa, ɔlɔɔk ning baang utum Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔɔ? Ɔlɔɔt wa ukkwoongnɛ ɔsɔɔk ɔlɔɔt bubbi ba ule. Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛyɔɔng ukkwoongnɛ.” 22Jesus ɔsanbongbɛ ittina. Ɔzzánga ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Mbɔng tɛ́ttɛ́ attinayɔng bɛfɛɛn ’byɔng ning ka ippyam annyɔɔng! 23Nkwɔkwɔng kulenɛ bwɛt; kɛlɔɔk kɛttɛ, ‘Nsɔɔkwɔbong bubbi annɔ!’ faa kɛlɔɔk kɛttɛ, ‘Afeele asam ewula annɔ assɛ!?’ 24Vvenɛ nnaangwɔyɔng asan attɛyɔng Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ɔyanga lakke za ɔsɔɔknɛ ɔlɔɔt bubbi ka ɛkpansi ’yɔng mung.” Ɔzzánga ɔlɔɔk la ɔnnɔk-a-kikkwu ɔttɛ, “Afeele, asam ewula annɔ afula!” 25Eseese ɔsam ewula ammɛ ya umininɛ, ufula. Uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang ɛtɔk ɛtɔk. 26Ɔkkpɛlɛ abbɛ kɔkɛɛlɛbɛ, kɔkkpaakbɛ kamma. Babungu Ɔlɔɔmɔlɔɔm battɛ, “Iyɛnbong bɛfɛɛn a bikɛɛlɛ mmwɔɔn!” 27Nkwɔng kɔsaalnɛ, Jesus umii ɔyɛn Ɔtɔk-innamba wa ɔzzanganɛ Levi ka ɔtaanɛ ka ɛfɛɛn a kɛnaang ammɛ. Jesus ɔlɔɔk la ammɛ ɔttɛ, “Afeele, akupnɛ!” 28Levi ufeele, ɔgbata bɛfɛɛn ammɛ ɔkkpɛlɛ ɔkɔngɔ, umii ukup Jesus. 29Ɔzzánga Levi ɔnaang kazzi kwa lɛbaang unnyi Jesus. Batɔk-innamba badɔkɔ ggbadam ka bataanɛ baang la ammɛ la balɔɔt balɔk ɔgbaa. 30Balɔɔt a Pharisees la bakopolo-Lafɔɔ ba badɔkɔnɛ baang babap balɔɔt a kɔssɛ a Jesus battɛ, “Mbɔng tɛ́ttɛ́ atulyɔng kazzi ɛfɛɛn nnyɔn la batɔk-innamba la babbyap, azziyɔng?” 31Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Balɔɔt ba usinɛbɛ lɛppwa baggyannɛ uttula-ittula. Balɔɔt ba ɔppwanɛbɛ uttula-ittula ba baggyan. 32Mung ba nffu kwa balɔɔt ba banaangnɛ budoddo, nffu kwa babbyap nttɛ bakkyaa kɛnaang a bubbi bafɔngɔ.” 33Balɔɔt ’bɔng baang balɔɔk la Jesus battɛ, “Balɔɔt a John la balɔɔt a Pharisees ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ bataa buwɔɔng, bazɔɔm; ɔzzánga mung balɔɔt ba annɔ bale baang ka bazzinɛ kazzi, bavva litak ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ.” 34Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Attina attɛ vvenɛ akkwoong anaangyɔng balɔɔt ba baffunɛ libbeel bataa buwɔɔng ka uyini-libbeel utiinɛ baang la abbɛ ɔɔ? Gɔɔ ning baang baala kule! 35Ɔzzanga ɛkɛtɛ vvenɛ ɛffɔ ya bale basam uyini libbeel bagbata bassekebɛ. Ɔffɔnɛ ɛkɛtɛ ’yɔng baang vvenɛ bafula buwɔɔng.” 36Jesus ɔssabɛ ifɛɛt ’yɔng ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa ɔyaaknɛ ufaa uwɔkɔlɔ, ɔkɔɔm ɔsal lɛmma ɔtɔm uwɔkɔlɔ ba ule. Ɔsalnɛ ning baang, vvenɛ ufaa ɔyaak ɔtɔm ɔgbaa, Ɔgbaa ufaa kɛfaak ubba ka ɔtɔm uwɔkɔlɔ ba kɛkɔɔn. 37Gɔɔ ɔlɔɔt wa ɔsamnɛ ufaa batak ɔssɛɛn ka ɔtɔm ɛssɔ ɛkkpa-ɛsɛɛn ba ule. 38Ufaa batak bassɛɛn ka ufaa ɛssɔ ɛkkpa-ɛsɛɛn. 39Ɔlɔɔt wa ɔvvanɛ ɔtɔm a batak ɔbbal ufaa batak lɛggyan, ba ule. Vvenɛ ɔttɛ ɔtɔm a batak ɔttanɛ lɛyyɛɛp.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\