LUKE 6

1Jesus ɔdɔkɔ baang ka ɔssɛnɛ ka tɔkɔlɔ bibwoto-isasa, ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ. Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ batɛngɛ lasan-isasa bakkwɔlɔ ifɔɔk, bassɛɛn ka labɔɔk, bazzi. 2Balɔɔt a Pharisees balɔk babap battɛ, “Mbɔng tɛ́ttɛ́ anaangyɔng kɔlɔɔk kwa Lafɔɔ ayyɔɔt lattɛnɛ tɛ̀ttɛ́ inaang ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ?” 3Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Ɔzzánga ba ataka appyeeyɔng kwa David ɔnaangnɛ la balɔɔt ammɛ ka ɛkɛtɛ ya ɔmɛɛmnɛ ɔɔ? 4Ufeele umii ka tɔkɔlɔ a Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔsam brɛɛd wa basɔɔknɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm, uzzi, ɔbɛkɛ ɔssɛ unnyi balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bazzi. Ɔzzànga ule kɔlɔɔk a Lafɔɔ ka ayyɔɔt; ɔlɔɔt wa uzzinɛ kazzi ’kwɔng baang ba ule ɔgbaa la bassɛɛn-a-luzɔɔm.” 5Jesus utele lɛttɔ ɔttɛ, “Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ulenɛ Uyini Kɛfɛkɛlɛ!” 6Ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ sa ssɔn, Jesus umii ukopolo ka ɔdda-mitin. Ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang wa kɔbɔɔk-ɛlaabɔɔk kulemɛnɛ libbe. 7Bakopolo-Lafɔɔ balɔk la balɔɔt a Pharisees baggyan ɛtɔk ya bale bassɛɛn Jesus ka kɔlɔɔk. Ɔzzánga basseke ka bakatmɛnɛ gbegbe, battɛ bayɛn uttula balɔɔt ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ. 8Jesus ɔsanbong ittina abbɛ. Ɔlɔɔk la ɔlɔɔt ubbu-kɔbɔɔk ’wɔng baang ɔttɛ, “Afeele affu abee kaang ka lusso!” Ɔlɔɔt ’wɔng baang ufeele uffu ubee tɛ̀ttɛ̀ Jesus ɔlɔɔknɛ. 9Ɔzzánga ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Nbapwɔyɔng annyɔɔng! Mung Lafɔɔ ayyɔɔt lattɛ inaang nang ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ? Iyaam faa iddopo? Ikkala lɛfal ɔlɔɔt faa ibɛpɛzɛ?” 10Uyeek usesele ɔkkpɛlɛ. Ɔkkwɔɔ ɔlɔɔt ubbu-kɔbɔɔk ’wɔng baang, ɔttɛ, “Atuulu kɔbɔɔk!” Ammɛ ɔnaang tɛ̀ttɛ̀ Jesus ɔlɔɔknɛ. Eseese ɔppwamɛ. 11Kutunbɛ gaang gaang; battina abbɛ-abbɛ tɛ̀ttɛ̀ bale banaang la Jesus. 12Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang, Jesus ufeele umii ɔtaa ka libat ekpok, ɔzɔɔm. Ɔtaa bakang, ɔzɔɔm unnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka kɛtɔm ’sɔng baang tɔttɔt ussolo. 13Ulenɛ lissolo ɔkkwɔɔ balɔɔt a kɔssɛ ammɛ, baffu. Ɔssang balɔɔt zzɔɔppabaffa ba ɔkkwɔɔnɛbɛ bayilabɔtɔɔm ammɛ. 14Balɔɔt ’bɔng baang ba ɔssangnɛ bazzanga Simon, wa ɔkɔlɔmɛnɛ Peter, la etele ammɛ Andrew, la James la John la Philip la Bartholomew. 15Matthew la Thomas la James, waan a Alphaeus, la Simon wa lɔkaan ammɛ lɔsaapmɛnɛ gaang. 16Judas, waan a James, la Judas Iscariot wa uzzinɛ issɛ a Jesus. 17Usininɛ ka ekpok la kɛkaan a balɔɔt ammɛ ɔkkpɛlɛ, Jesus ubee ka ebutu la kɛkaan a bayilabɔtɔɔm ammɛ. Balɔɔt balɔk badɔkɔ baang ba bassinɛ ifɛɛnifɛɛn ɔkkpɛlɛ ka Judea la Jerusalem. Balɔk bassi ka billu lufoom a lihu ka Tyre, la Sidon. 18Baffu, bagɔpɔlɔ kɔlɔɔk ammɛ ɔlɔk uttulabɛ ɔgbaa. Balɔɔt ba uzuzukunɛbɛ ngbaa baffu, uttulabɛ. 19Balɔɔt babum battɛ basingimɛ nkwaaning ɔppwabɛ; ka lakke kittula ittula lalenɛ baang ka lattamɛnɛ ka kkwɔɔt, ɔkɔɔm uttulabɛ ɔkkpɛlɛ ɔppwabɛ. 20Jesus uyeek ɔppyɛɛk balɔɔt a kɔssɛ ammɛ, ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Laggele lale za annyɔɔng bakee-bwɔɔn; Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile ya annyɔɔng! 21Laggele lale za annyɔɔng, balɔɔt ba buwɔɔng busaapwɔnɛyɔng gedegede mung; vvenɛ azzi awukalayɔng! Laggele lale za annyɔɔng ba akkwanɛyɔng gedegede mung; vvenɛ asɛɛkyɔng! 22Laggele lale za annyɔɔng balɔɔt ba atunnɛyɔng balɔɔt, bafimwɔyɔng, battɛ annyɔɔng banaang-a-bubbi ka lɛttɔ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ! 23Aggeleyɔng ka ’kwɔng kɔnaangwɔnɛyɔng. Atɔmyɔng la bɔwaa ka lɛsɔɔk za lɛbaang lilenɛ bakang ka lɛkatwɔnɛyɔng ka libat. Balɔɔt abbɛ ba iyɛddɛ-iyɛddɛ badɔkɔ banaang ning baang bbwak la bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 24“Akama ule wa annyɔɔng ba ɔyyɛɛpwɔnɛyɔng; azziyɔng vveeng gedegede mung! 25“Akama ule wa annyɔɔng ba awukalanɛyɔng gedegede mung; vvenɛ ataayɔng buwɔɔng ka lusso! Akama ule wa annyɔɔng ba asɛɛknɛyɔng gedegede mung!; vvenɛ ataa akkwayɔng bukee ka lusso! 26Akama ule wa annyɔɔng ka balɔɔt ɔkkpɛlɛ balɔɔknɛ budoddo batumwɔyɔng. Balɔɔt abbɛ ba iyɛddɛ-iyɛddɛ badɔkɔ bassɛ balɔɔk ning baang batum balɔɔt ba babbwanɛ battɛ abbɛ bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 27“Mung nbwɔɔlɔwɔyɔng annyɔɔng ba appyeenɛyɔng kwa anaam: Balɔɔt ba alenɛyɔng ka kɔfɔk la abbɛ basaapwɔyɔng. Anaangyɔng budoddo la balɔɔt ba atunnɛyɔngbɛ. 28Anaangyɔng balɔɔt ba babbaatwɔnɛyɔng ppyɛɛ! Azɔɔm assɛɛnyɔng balɔɔt ba bayapwɔnɛyɔng akama. 29Ɔlɔɔt wa utupwɔnɛyɔng kabut ka kugga, asikili kugga kwa kkwɔn alokomɛyɔng, ɔbbal litup ɔgbaa. Ɔlɔɔt ɔsamwɔnɛyɔng uwɔkɔlɔ vvɔn, afɔngɔmɛyɔng ɔbbal wa vvɔn lɛsam ɔgbaa. 30Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa ɔbapwɔnɛyɔng bɔfɛɛn bwa ayanganɛyɔng, annyimɛyɔng. Ɔlɔɔt ɔsamnɛ bɔfɛɛn bwa annyɔɔng biini, tɛ̀ttɛ́ afimyɔng. 31Bwa aggyannɛ attɛ ɔlɔɔt ɔnaangwɔyɔng annyɔɔng, annyɔɔng assɛ anaangmɛyɔngbwɛ. 32“Ulenɛ ka balɔɔt ba annɔ asaapnɛbɛ keem, basapwɔnɛ; annɔ ale anaang atɔk ppyɛɛ? Nlɔɔk ka babbyap bassɛnɛ batele balɔɔt ba batelenɛbɛ abbɛ. 33Anaangnɛ budoddo annyi balɔɔt ba banaangwɔnɛ annɔ budoddo, ale nang atɔk ppyɛɛ? Nlɔɔk ka babbyap bassɛnɛ banaang ning baang. 34Balɔɔt ba attina attɛ bakkwoong mung bappyɛlɛ bɔfɛɛn annɔ bannyiwɔ keem baffuwɔnɛ lufolo ayila, ale anaang nang atɔk ppyɛɛ? Nlɔɔk ka babbyap ɔgbaa bafolonɛ ba abbɛ babbyap bɔfɛɛn ning baang, nkwaaning bappyɛlɛ bɔfɛɛn ’bwɔng baang silididi bannyibɛ. 35Ning baang lissi! Balɔɔt a latun annyɔɔng basaapwɔyɔng, anaangyɔngbɛ budoddo. Annyinɛyɔng ɔlɔɔt bɔfɛɛn, afɔngɔyɔngbwɛ kɛbɛlɛ lɛppyɛlɛ atɔkyɔng. Vvenɛ ayangayɔng lɛsɔɔk agbaayɔng. Vvenɛ azzangayɔng bwaan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, wa ɔyyɛɛpnɛ la balɔɔt ba bɔfɛɛn businɛ liffi, gbaak la babbyap. 36Ɔlɔɔt ubbewɔyɔng-lɛttɔ, tɛ̀ttɛ̀ Ssaawɔ annyɔɔng ɔlɔɔt ubbemɛnɛ lɛttɔ. 37“Tɛ̀ttɛ́ annyi wa annyɔɔng kibbi gbɔɔgbɔɔ, nkwaaning Ɔlɔɔmɔlɔɔm usiwɔ annɔ kibbi linnyi. Tɛ̀ttɛ́ akpɛn wa annyɔɔng. Akpɛnnɛ wa annyɔɔng, vvenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔssɛ ɔkpɛnwɔ annɔ. Asɔɔknɛ ɔlɔɔt bubbi bwa ɔnaangwɔnɛ, Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔssɛ ɔsɔɔkwɔ annɔ. 38Anaangnɛ ɔlɔɔt lɛsɔɔk, Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔssɛ ɔnaangwɔ annɔ lɛsɔɔk. Vvenɛ atɔk bwa buyipinɛ, buzza, bullɔt. Lɛsɔɔk a kiggwoom a kɔlɔɔk za bale bassɛɛnwɔ ka labulakaat, akɔɔm tɛ̀ttɛ̀ akkwoongɛ. Bɔfɛɛn a lɔlɔɔm bwa akɔɔmnɛ alɔɔm budoddo ɔlɔk bubbi, annyi wa annyɔɔng; abbwɛ bulenɛ bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ɔkɔɔm ɔlɔɔm unnyiwɔ annɔ.” 39Jesus ɔssabɛ ifɛɛt ’yɔng ɔttɛ, “Ussi-ifim, wabbɛ ɛtɔk ba ɔkɔɔm. Ɔkɔɔmnɛ wabbɛ ɛtɔk, ɔkkpɛlɛ abbɛ vvenɛ battɔ ka lubbe. 40Waan wa ugbengenɛ ɔtta ɔlɔɔt wa ukopolomɛnɛ kɔlɔɔk, ba ule. Ɔzzànga ulenɛ livve likkoop vvenɛ ɔssɛ uggbenge tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt wa ukopolomɛnɛ. 41“Mbɔng appyɛɛknɛ ezuku bɔfɛɛn ya elenɛ ka zzeen etele annɔ, asi lɛffɛ kɛssɛ za lilenɛ ka zzeen annɔ biini lɛyɛn? 42Ale anaang nang amii avvoop etele annɔ attɛ, uloko awulmɛ bɔfɛɛn, ka bwa bulenɛ ka zzeen annɔ buttanɛ liggbenge? Annɔ Ɔnaang-a-lagban ’wɔng! asangabong bɔfɛɛn bwa zzeen annɔ tɛ́ttɛ́ ayɛn asanga bwa zzeen etele annɔ! 43“Kɛssɛ sa doddo lakkpo za labbɔlnɛ ba kikkwoong kɛwɔm. Kɛssɛ sa kɛbbɔlnɛ lakkpo za doddo ba kɛssɛ kikkwoong kɛwɔm. 44Kɛssɛ ɔkkpɛlɛ asansɛ ka lakkpo za kɛwɔmnɛ. Ɔlɔɔt umiinɛ kɛffa lakkpo a manggolo ka kɛsan a lɛlaak-ɛkkpɛ ba ule, ɔlɔk ɔffa lakkpo ogyigyal ka lɛsan ɛsam. 45Ɔlɔɔt wa ɔyyɛɛpnɛ, ɔnaang kɔlɔɔk kwa doddo, uttina bɛfɛɛn bwa bɛyyɛɛpnɛ ka luppyam gwa doddo. Ɔlɔɔt wa ɔbbɔlnɛ, ɔnaang babbu lilɔɔk. Lilɔɔk ’sɔng baang lissimɛ ka ubbu luppyam. Kamma ɔlɔɔt kalɔɔk kwa ɔlɔɔt uttinanɛ ka luppyam. 46“Mbɔng tɛ́ttɛ́ akkwɔɔnɛyɔng, ‘Uyini, Uyini’, asiyɔng kwa nttɛnɛ anaangyɔng lɛnaang? 47Ɔlɔɔt la vvɔn wa uffunɛ ka ɛfɛɛn anaam ɔgɔpɔlɔ lɛmmwɔɔl, utelezɛ, vvenɛ nyɔɔwɔyɔng bwa ɔlɔɔt ’wɔng baang ulenɛ. 48Ule tɛ̀ttɛ̀ ɔbɔɔk-a-ggwoon wa ɔtɔɔknɛ ogge a ggwoon ammɛ ka libat akpana. Lɔyɔngɔ lutumanɛ lusi likkwoong lɔzzɔɔk ggwoon ’gwɔng baang, ka balenɛgwɛ lɛbɔɔk lɔkkaam. 49Ɔlɔɔt wa ɔgɔpɔlɔnɛ lɛmmwɔɔl anaam, usizɛ latele linnyi; ule tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt wa ɔbɔɔknɛ ggwoon gbɔɔ ka libat a kususuk usi ogge lɛfaka. Ɛkɛtɛ ya ɛlɔlɔ effunɛ vvenɛ essi ggwoon ’gwɔng baang ɛzzɔɔk lɔttɔ ɛttɔ ya ɛbbɔlnɛ!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\