LUKE 8

1Ɛkɛtɛ esi lɛmmɛ, Jesus ɔssɛ ka lɛffɛ ka lɛffɛ, ukopolo Kuttu-budoddo Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ zzɔɔppabaffa bakupmɛ. 2Bwanavva ba uttulanɛbɛ ipiliza la bɛssanga iffaak bɛlɔk bakupmɛ ɔgbaa la Mary Magdalene wa ɔggbanɛ lippyem linnangikkyaat ussekemɛ. 3Joanna, wanavva Shuza wa ɔdɔkɔnɛ akkala ka ɔdda kɛkaal a Herod, la bwanavva balɔk ggbadam bakɔɔm bɛfɛɛn abbɛ battele Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ. 4Balɔɔt bassi ka laffɛ ka laffɛ baffu ka ɛfɛɛn a Jesus. Balɔɔt balenɛ ggbadam liffu babbi, Jesus ɔssabɛ ifɛɛt ’yɔng mung ɔttɛ, 5“Ɔlɔɔt ufeele umii kɛmmyang a ifɔɔk a bɛfɛɛn. Ɔmmyangnɛ, ifɔɔk ilɔk ittɔ ka ɛtɔk. Balɔɔt basing bukkpɔ. Bunɔɔn buffu buttɔng buzzi. 6Ifɔɔk ilɔk ittɔ ka akpana. Ifɔɔk yɔng baang imeetnɛ, ippyɛlɛ ibbe ka ɛkpansi ’yɔng baang ɛsɛlɛnɛ bɔdɔlɔ. 7Ifɔɔk ilɔk ittɔ ka lifaat sa liyanganɛ billeep. Imeetnɛ immala la lifaat ’sɔng baang, billeep bɛnnaayɛ lakke. 8Ifɔɔk ilɔk ittɔ ka ɛkpansi ya doddo imeet immala. Iwɔm ifɔɔk lalɔp kubbwɔɔk ka kizza ssɔn.” Jesus ɔbbal lɛttɛ, “Gɔpɔlɔyɔng tɛ! Ɔlɔɔt wa ɔyanganɛ latɔɔk za kippyee kɔlɔɔk, uppyee tɛ!” 9Balɔɔt a kɔssɛ a Jesus babapmɛ bwa ifɛɛt ’yɔng mung itumnɛ. 10Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Annyɔɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbwɔɔlɔwɔyɔngbong likup a Itutum Ammɛ ppwool ppwool. Ɔzzànga balɔɔt balɔk bagɔpɔlɔzɛ ka ifɛɛt. Kwakkwɛ baang mkkpa bappyɛɛk, baala bayɛn; mkkpa bagɔpɔlɔ, baala bappyee. 11“Nkwɔng kulenɛ kwa ifɛɛt ’yɔng itumnɛ: Ifɔɔk a bɛfɛɛn ’yɔng baang ilenɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 12Ifɔɔk ya ittɔnɛ ka ɛtɔk ilenɛ balɔɔt ba bappyeenɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔzzànga Ɔnaang-a-kɛsɛɛm-a-Kuyeeng uffu ɔsambɛ lɛmmwɔɔl za bappyeenɛ bassɛɛn ka ippyam ɔgbata, ɔnaangbɛ basi kiyila sa kittelenɛbɛ lɛbɛlɛ lɛyanga. 13Ifɔɔk ya ittɔnɛ ka akpana, ilenɛ balɔɔt ba bappyeenɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm, batɔkzɛ ka laggele. Ɔzzànga ba batɔkzɛ bassɛɛn ka ippyam. Bayanga kiyila ka waan a ɛkɛtɛ ssup. Ba ɔmmɛ bappyɛlɛ banaang bubbi ka ɛkɛtɛ bimana biffunɛ. 14Ifɔɔk ya ittɔnɛ ka lifaat sa liyanganɛ billeep ilenɛ balɔɔt ba bappyeenɛ Lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔzzánga ittina la kɛggyan iyyɛɛp a vvengodde la laggele a ɛkpansi bɛnaangbɛ lakke kiyila basi lɛbɛlɛ lɛyanga. 15Ifɔɔk ya ittɔnɛ ka ɛkpansi ya doddo ilenɛ balɔɔt ba bappyeenɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm, batelezɛ la ippyam ya doddo. Balokozɛ banaang budoddo tɔttɔt bakkpɛɛm babbe. 16“Ɔlɔɔt wa uyengenɛ otinika ɔsam ɔssɛɛn ka tɔkɔlɔ ekkpo ɔlɔk ɔsam ulup ka tɔkɔlɔ igolo ba ule. Lutini ’gwɔng utelemɛ ka kkpelegedee, nkwaaning ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa ɔmalnɛ ka tɔkɔlɔ a ggwoon ɔyɛn buppwolo otinika ’wɔng baang. 17Likup za ale abwɔɔp lisi ka vveeng lɛtta ba lile. Bɔfɛɛn bwa bavvoongnɛbɛ busi ka vveeng lɛtta ba bule. 18“Zzɔɔkyɔng latɔɔk agɔpɔlɔyɔng doddo tɛ: Ɔlɔɔt wa ɔyanganɛ bɔfɛɛn, vvenɛ ɔyanga ɔgbaa. Ɔzzànga ɔlɔɔt wa ɔyanganɛbwɛ ssup, vvenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ukupmɛbwɛ ɔtɔk.” 19Abakka Jesus la itele ammɛ baffu kɛyɛn a Jesus. Ka kibbi kilenɛ lɛsak lɛttala, ka ɛfɛɛn a Jesus basi lɛbɛlɛ lɛffɔ; bakɔɔng ka vveeng babee. 20Ɔlɔɔt vvɔn ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Ssakawɔ la itele annɔ bale bakang ka babeenɛ ka vveeng, baggyan battɛ bayɛnwɔ tɛ.” 21Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔkkpɛlɛ ɔttɛ, “Ɛnɛ anaam la itele anaam balenɛ balɔɔt ba bappyeenɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm batelezɛ.” 22Kɛtɔm ssɔn Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Afeele imii imalyɔng ka akkpaat, imiiyɔng kukupa libbwe ’kwɔng kang.” Ɔzzánga bamal ka akkpaat bafeele bamii. 23Bale baang ka kɛwaat akkpaat, Jesus ɔlaa ka tɔkɔlɔ. Ɔzzánga ɔffa kɛffa sa lɛbaang ukupa bannyi ɔssɛɛn ka akkpaat ɔggyan kiyipi. Ɔkkpɛlɛ batii ka ntɛm a lubbe. 24Ɔzzánga balɔɔt a kɔssɛ a Jesus bafungalamɛ. Battɛ, “Dedde! Dedde! fungala, ile ka ibbenɛ tɛ!” Jesus ufeele ɔkkpa kɛffa kiwele. Eseese kɛffa kizum zzuum. 25Ɔzzánga ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Kiyila annyɔɔng kilewɔyɔng yang?” Ɔzzánga kɔkɛɛlɛbɛ, ɔbbwɔpɔbɛ, balɔɔk abbabbɛ battɛ, “Uwɔng ulenɛ bɔka ɔlɔɔt wa ɔlɔɔknɛ la kɛffa kippyeemɛ kinnyimɛ latele?” 26Bawaat akkpaat bakum kukupa libbwe. Baffɔ ka ɛkpansi Gergesenes ka lufoom a libbwe a Galilee. 27Jesus ɔtta ka akkpaat eseese, ɔyɛn ɔlɔɔt wa ussinɛ ka lɛffɛ ’zɔng baang wa ɔyanganɛ ipiliza. Ɔmmɛbong ka ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔssɛnɛ kɛkɔɔ. Ka ssala ba ɔbɛlɛ lɛtaa, usseke ka ukkwununɛ ka ilupu. 28Ɔ́yɛnnɛ Jesus, ɔttɔ ka lisse, ubungu ɔgaga ɔttɛ, “Jesus, Waan Ɔlɔɔmɔlɔɔm, aggyan ’bɔng la anaam. Ellee nkkpengewɔ nttɛ tɛ̀ttɛ́ ayɔɔnɛ akama!” 29Ning baang ɔlɔɔk ka Jesus ulenɛ lɛttɛ ipiliza itta issekemɛ ka kkwɔɔt. Bikun ’pyɔng baang bizzɔɔkmɛbong bikkpit bikkpit mkkpa bassɛɛnmɛ ikpɔkɔlɔ ka labɔɔk la bukkpɔ. Ullunɛ, ibbɔk, isangamɛ ɔtta umii ka kasɛkɛ kɛmat. 30Jesus ɔbapmɛ ɔttɛ, “Azzanga nang?” Ammɛ ɔttɛ lɛkɔɔl anaam nzzanga ‘Kɛkaan’, ka bɛssanga ipiliza ggbadam bilemɛnɛ lɛnaang. 31Keem ipiliza ikkpenge Jesus ittɛ tɛ̀ttɛ́ ɔggbayɛ umii ɔssɛɛn ka lubbe gwa lɔddɔngnɛ gaang gaang. 32Ɔzzánga kɛkaan ikkuma kɛdɔkɔ baang ka kizzinɛ kazzi ka lufoom a lɛttaal. Ipiliza ikkpenge Jesus ittɛ ɔfɔngɔyɛ annyɛ imii ikup ikkuma. Jesus ɔfɔngɔyɛ imii. 33Ipiliza ikkyaa ɔlɔɔt ’wɔng baang ifɔngɔ, imii ikup ikkuma. Kɛkaan ikkumma ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ kɛmma kimii kisini lɛttaal kɛttɔ ka bannyi, ɔkkpɛlɛ assɛ kɛtaak. 34Balɔɔt ba bappyɛɛknɛ ikkuma ’yɔng baang, bayɛnnɛ ning baang, bamma bamii ka ssala la itɔɔm babwɔɔlɔ kuttu kwa ikkuma ilenɛ lɛtaak ka bannyi. 35Balɔɔt ɔkkpɛlɛ bamma bamii bayɛn kwa kɔnaangnɛ. Bamiinɛ, bayɛn ɔlɔɔt wa ɔttɔnɛ bikun ka ɔtaanɛ kwetkwet ka lataak a Jesus la iwɔkɔlɔ ammɛ. Balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ ɔbbwɔpɔbɛ. 36Balɔɔt ba balenɛ lɛyɛn babwɔɔlɔ balɔɔt balɔk tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt ’wɔng baang ulemɛnɛ lɛppwa. 37Kɛkaan a balɔɔt ba ballunɛ bakkpit lɔkaan a Gergesenes babwɔɔlɔ Jesus battɛ ɔgbata usseke lɔkaan abbɛ ka ulenɛbɛ gaang lɛbbwɔpɔ. Jesus ɔmal ka akkpaat ɔwaat ɔppyɛlɛ isimisimi. 38Ɔlɔɔt ’wɔng baang wa ɔggbanɛ ipiliza itta issekemɛ, ukkpenge Jesus ɔttɛ, “Afɔngɔnɛ nffu nkupwɔ bɛɛ.” Jesus ufim ɔttɛ, 39“Afula ka ssala annɔ. Vvenɛ abwɔɔlɔ balɔɔt bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛnaang unnyiwɔ.” Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔgbata usseke ka ɔssɛnɛ ukkpit lɛffɛ ’zɔng baang, ɔbwɔɔlɔ kuttu kɔlɔɔk kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛnaang. 40Jesus ɔppyɛlɛnɛ, kibbi balɔɔt kiwomomɛ ka baggbanɛ baang lile ka bataanɛ bakatmɛ. 41Ɔlɔɔt wa ɔzzanganɛ Jairus uffu. Ɔdɔkɔ akkala ka ggwoon a mitin a balɔɔt a ssala. Ɔmɛkɛlɛ ɔttɔ ka lataak a Jesus ukkpengemɛ ɔttɛ umii ka ssala ammɛ, 42waan ammɛ wa ulenɛ likkpa zzɔɔppaliffa lɛffɔ, ule ka ubbenɛ. Jesus ufeele umii, balɔɔt bagbepmɛ ning lafoom laffa laffa. 43Wanavva vvɔn ɔdɔkɔ baang wa ullutnɛ lɔnnyɔ ka likkpa zzɔɔppaliffa. Ɔlɔɔt wa ukkwoongnɛ uttulamɛ ɔppwamɛ usi lile. 44Ukkpit Jesus ka isimi usingimɛ ka uwɔkɔlɔ, eseese, ɔppwamɛ. 45Jesus ɔbap ɔttɛ, “Nnyinɛ, usinginɛnɛ?” Balɔɔt ɔkkpɛlɛ bakangala battɛ abbɛ lissi. Ɔzzánga Peter ɔlɔɔk la ammɛ ɔttɛ, “Dedde, balɔɔt bayipibong ɔkkpɛlɛ bakkpitwɔ tɛ.” 46Jesus ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ɔlɔk usinginɛbong. Nsan ka lakke lattanɛnɛ ka kkwɔɔt.” 47Wanavva ’wɔng baang ɔsannɛ ɔttɛ Jesus ɔkɔɔlɔbong; ɔtta, uffu ɔttɔ ka lisse ka lataak a Jesus ka lusso balɔɔt ɔkkpɛlɛ, ɔbwɔɔlɔ Jesus bwa bunaangnɛ tɛ́ttɛ́ usingimɛ ulemɛ lɛppwa. 48Jesus ɔlɔɔk la ammɛ ɔttɛ, “Waan anaam kiyila annɔ kɛnaangwɔbong ɔppwawɔ. Amii ka bɔkaat.” 49Ka Jesus ulenɛ ka kɛlɔɔk ning baang, ɔlɔɔt ussi ka ssala akkala uffu ɔbwɔɔlɔ Jairus ɔttɛ, “Waan annɔ ubbebong tɛ! Ukopolo-lukopolo abbalmɛ ’bɔng lɛggyan?” 50Jesus uppyeenɛ ning baang, ɔlɔɔk la Jairus ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ ɔbbwɔpɔwɔ, ayanga kiyila, vvenɛ waan annɔ ɔppwamɛ.” 51Ɔffɔnɛ ka ssala, usi liyila balɔɔt ggbadam bamal ka ggwoon. Ule Peter la James la John la abakka la abassɛ a waantiti kɛyɔɔng. 52Balɔɔt ɔkkpɛlɛ badɔkɔ baang ka bakkwanɛ, battɔl layilili. Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ abɛlɛyɔng lɛkkwa; waantiti ba ɔtaka ubbe, ule ka bilaa!” 53Balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ banyɔɔka Jesus ka basannɛ battɛ ubbebong ka lɔkkwɔɔn. 54Jesus ɔlɔm waantiti ka kɔbɔɔk ɔttɛ, “Waantiti afeele.” 55Lɛfɛkɛlɛ a waantiti ’wɔng baang lɛppyɛlɛ, ufungala, ɔtaa ka kuddu. Jesus ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ bannyimɛ kazzi uzzi. 56Ɔzzánga abakka la abassɛ kɔkɛɛlɛbɛ gaang gaang. Jesus ɔttamabɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ abwɔɔlɔyɔng ɔlɔɔt kwa kulenɛ lɛnaang tɛ!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\