LUKE 9

1Jesus ɔkkwɔɔ balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ba zzɔɔppabaffa, uloko ɛfɛɛn nnyɔn, unnyibɛ lakke za kɛggba ipiliza la za kittula balɔɔt iffaak duu. 2Ɔtɔɔmbɛ ɔttɛ bamii bakopolo kuttu Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, battula balɔɔt iffaak ɔgbaa. 3Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ akɔɔmyɔng bɔfɛɛn bulɔk amiiyɔng kɔssɛ, gɔɔ lukut, gɔɔ ɛssɔ, gɔɔ kazzi. Gɔɔ tɛ̀ttɛ́ akɔɔmyɔng uwɔkɔlɔ ɔlɔk ɔgbaa la wa ayangayɔng ka kkwɔɔt. 4Ɛfɛɛn duu ya batɔkwɔnɛyɔng ka latele, ataayɔng baang la abbɛ ɔddɔkɔddɔkɔ amiiyɔng ka ɛfɛɛn ɛlɔk. 5Lɛffɛ za amiinɛyang basiwɔyɔng lɛtɔk ka latele, agbatayɔng ka lɛffɛ ’zɔng baang; ɔzzànga akkwɔlɔyɔng ibut ka bukkpɔ allɔtyɔng baang, ɔtaa tɛ̀ttɛ̀ lɔttama gwa attamanɛyɔngbɛ.” 6Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bamii ka laffɛ ka laffɛ, bakopolo kuttu a Jesus, battula balɔɔt ka ɛfɛɛn duu ya bamiinɛ. 7Herod, uzzilɛttɔ a Galilee, uppyeenɛ lilɔɔk ’sɔng mung ɔkkpɛlɛ sa linaangnɛ, luttina lubutmɛ kibut kɛsak, ka uppyeenɛ ka balɔɔt balɔɔknɛ battɛ, “John, Ɔnaang-a-Baptizim, ɔppyɛlɛbong ufungala ka lubbe!” 8Balɔɔt balɔk battɛ Elijah uffubong; balɔk battɛ Uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa iyɛddɛ-iyɛddɛ ufungalabong ka lubbe. 9Herod ɔttɛ, “Nzzabong John lɛttɔ, baang bɔka ɔlɔɔt wa balɔɔknɛ lilɔɔk ’sɔng ɔkkpɛlɛ batum.” Ɔzzánga Herod ɔggyan ɔttɛ ɔyɛn Jesus. 10Bayilabɔtɔɔm a Jesus bappyɛlɛ baffu babwɔɔlɔ Jesus bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya balenɛ lɛnaang. Jesus ɔsambɛ bamii ka lɛffɛ za lɛzzanganɛ Bethsaida. Baffɔnɛ bakang, basseke kɛyɔɔng. 11Bɛkaan a balɔɔt ggbadam bappyeenɛ, ɔkkpɛlɛ abbɛ bafeele bakupmɛ, ɔtɔkbɛ ka laggele. Ɔbwɔɔlɔbɛ lilɔɔk utum Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, uttula balɔɔt ba baggyannɛ battɛ uttulabɛ. 12Livve likootnɛ, balɔɔt a kɔssɛ ammɛ baffu ka ɛfɛɛn ammɛ ulenɛ battɛ, “Alɔɔk balɔɔt ’bɔng mung bamii ka tɔkɔlɔ a ssala la itɔɔm ya bikkpitnɛ mung, nkwaaning baggyan kazzi bazzi bɛɛ! Ɔgbaa ɛfɛɛn a kimini mung ka kasɛkɛ atingating ’kwɔng mung ba ele ya balɔɔt bale bakkwunu.” 13Ɔzzánga Jesus ɔttɛ, “Annyɔɔng annyiyɔngbɛ kazzi bazzi.” Abbɛ battɛ, “Bwa iyanganɛ mung ɔkkpɛlɛ ule igɔngɔ a brɛɛd kubbwɔɔk la isɛɛn-a-bannyi iffa tɛ. Aggyan attɛ imii ilɛɛp kazzi, iffu innyi kibbi ’sɔng mung ɔkkpɛlɛ ɔɔ?” 14(Badɔkɔ innɔ a bwaanbwalam zzɔɔpiffa la kufaak). Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Alɔɔkyɔng balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ bataa-ɔtaa. Bataa lalɔp laffa la balɔɔt zzɔɔp ka likup.” 15Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ banaang ning baang tɛ̀ttɛ̀ Jesus ɔlɔɔknɛ. Balɔɔkbɛ bataa-ɔtaa. 16Ɔzzánga Jesus ɔsam igɔngɔ a brɛɛd ’yɔng baang kubbwɔɔk la isɛɛn-a-bannyi iffa, uyeek ɔppyɛɛk ka libat, uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang. Ɔsam, ɔbbɔk, unnyi balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ batan balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ. 17Balɔɔt ’bɔng baang bazzi kazzi ’kwɔng baang, bamɔk. Balɔɔt a kɔssɛ a Jesus battɔng kazzi kwa kassekenɛ, kayipi isangala zzɔɔppiffa. 18Ɛkɛtɛ nnyɔn ya Jesus ulenɛ baang ka kɛssɛɛn a luzɔɔm kɛyɔɔng, balɔɔt a kɔssɛ ammɛ baffu bakupmɛ. Jesus ɔbapbɛ ɔttɛ, “Bɛkaan balɔɔt ’byɔng baang ɔkkpɛlɛ battina battɛ anaam nnyinɛ?” 19Ɔzzánga bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Balɔɔt balɔk battɛ annɔ John, Ɔnaang-a-baptizim.” Balɔk battɛ, annɔ Elijah, balɔk babbal lɛttɛ, baang Uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa iyɛddɛ-iyɛddɛ ufungalabong ka lubbe.” 20Ɔbapbɛ ɔttɛ, “Ngkka annyɔɔng bɛɛ, attina attɛyɔng anaam nnyinɛ?” Ɔzzánga Peter ɔttɛ, “Annɔ alenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ.” 21Jesus ɔttamabɛ gaang gaang ɔttɛ tɛ̀ttɛ́ babwɔɔlɔ ɔlɔɔt ɔlɔk. 22Ɔbbalbɛ lɛbwɔɔlɔ ɔttɛ, “Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ vvenɛ ɔyɛn akama gaang gaang. Bagɛlɛnya la bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ vvenɛ bafimmɛ. Vvenɛ bawwɔɔlmɛ. Ɔzzànga vvenɛ ufungala ka lubbe ka kɛtɔm bɛffa ka bɛkkyaat.” 23Ɔlɔɔk ɔbwɔɔlɔbɛ ɔkkpɛlɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt duu wa ule ka ukupnɛnɛ usumalamɛ kɛyɔɔng, ɔsam Cross ammɛ kɛtɔm ɔkkpɛlɛ, ukupnɛ. 24Ɔlɔɔt wa ɔggyannɛ ɔttɛ ɔkkala kɛfal ammɛ, vvenɛ ɔtakazɛ. Ɔlɔɔt wa ɔtakanɛ lɛfal ammɛ ka lɛttɔ anaam, vvenɛ ulokozɛ ka budoddo. 25Isak ɔlɔɔt ilenɛ ’bɔng, ɔyanganɛ vveeng ’wɔng mung ɔkkpɛlɛ, ammɛ biini ɔtaak lɛkɔɔl? Isak mɛ ba ile. 26Ɔlɔɔt wa nnaangmɛnɛ izzit ɔlɔk izzit inaangmɛ itum lukopolo anaam, Waan Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ izzit issɛ inaangmɛ ippyɛɛk Ɔlɔɔt ’wɔng baang ka ɛkɛtɛ ya ule ɔtaa ka igada kibeet ammɛ la lakke abassɛ la liyeeng sa liyilanɛ bɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 27Akkeyɔng nkwɔng tɛ! Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ balɔɔt bale baang ba bale basi libbe tɔttɔt bayɛn Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 28Liwaazɛ lɛsaknɛ ka Jesus ɔlɔɔknɛ lilɔɔk ’sɔng mung, ɔsam Peter la John la James, ɔbɛtɛmɛ kɛyɔɔng bamii ka libat ekpok bataa bakang bazɔɔm. 29Jesus ule baang ka luzɔɔm, eseese lusso lufoolo, iwɔkɔlɔ illaatmɛ inyanya. 30Kitipili-kitipili, bayɛn balɔɔt baffa baang ka kutolo la Jesus. Badɔkɔ Elijah la Moses. 31Abbɛ baffunɛ la lakke libat, batolo kutolo la Jesus batum ɛkɛtɛ ya Jesus ule ubbe ka Jerusalem tɛ̀ttɛ̀ Ɔlɔɔmɔlɔɔm uttinanɛ. 32Peter la babbɛ babbɛ badɔkɔ ka bilaa. Keem bafungala, bayɛn lakke a Jesus la balɔɔt ’bɔng baang baffa ba babeenɛ baang la ammɛ. 33Peter ɔyɛnnɛ balɔɔt ’bɔng baang ka bale ka bagbatanɛ, ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Dedde, kɔyyɛɛp gaang ka ilenɛ mung, vvenɛ inaang bwaan-idda bɛkkyaat, vvɔn wa annɔ, vvɔn wa Moses; vvɔn wa Elijah.” (Ka lɔkkwɔɔn Peter ba ɔsan bwa ɔlɔɔknɛ utum). 34Utii baang ka kɛlɔɔk, ikkpálá-lukpaagbeede iffu ivvoongbɛ kuyeeng. Ɔzzánga balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔbbwɔpɔbɛ gaang gaang ka ikkpálá iffunɛ ivvoongbɛ. 35Lɛmmwɔɔl lissi ka ikkpálá ’yɔng baang lɛlɔɔk lɛttɛ, “Uwɔng ulenɛ waan a luppyan anaam wa nsanganɛ; agɔpɔlɔmɛyɔng.” 36Lɛmmwɔɔl ’zɔng baang lizumnɛ, Jesus usseke kɛyɔɔng. Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ basseke zzuum ka bataanɛ. Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang, kɔlɔɔk kɔlɔk basi lɛlɔɔk babwɔɔlɔ ɔlɔɔt ɔlɔk batum bwa bayɛnnɛ. 37Ɔffɔnɛ libbessolo basini kuttɔɔk a lɛttaal. Ulɛng a kɛkaan a balɔɔt ukup Jesus. 38Ɔlɔɔt vvɔn ubungu ka kɛkaan ’sɔng baang ɔttɛ, “Ukopolo-lukopolo, nkkpengewɔ ka kɔlɔɔk a waan anaam vvɔn keem! 39Ipiliza ifeelemɛnɛ, ubungu kitipili-kitipili, izzɔɔkmɛ ka lisse iffuku itɔmmɛ ka kamma; umini baang inaangmɛ, ba iggyan ittɛ igbata issekemɛ! 40Nkkpenge balɔɔt a kɔssɛ annɔ nttɛ baggba waan anaam ipiliza, keem basi likkwoong.” 41Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Bɔng asɛlɛnɛyɔng kiyila, anaangyɔng babbu lilɔɔk ning. Mung nle ntaa la annyɔɔng ɔmmɛ ɔffɔ nang? Nle nppyɛɛkwɔyɔng minak ammɛ ɔffɔ nang?” Ɔlɔɔk la ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Sam waan annɔ affu kaang.” 42Waantiti ule ka kimii ka ɛfɛɛn a Jesus, ipiliza izzɔɔkmɛ ka lisse ɔfɔksɛ eseese; Jesus ɔkkpayɛ kiwele, waantiti ɔppwamɛ eseese. Jesus ɔsammɛ unnyi abassɛ. 43Lakke Ɔlɔɔmɔlɔɔm lakɛɛlɛ balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ. Balɔɔt ɔkkpɛlɛ kɔdɔkɔ kutii ka kɔkɛɛlɛnɛbɛ ka bɛfɛɛn bya Jesus ɔnaangnɛ. Ɔzzánga Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, 44“Tɛ̀ttɛ́ asumalayɔng kɔlɔɔk kwa nle ka nbwɔɔlɔwɔnɛyɔng mung tɛ! Bale ka bakaanɛ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ bannyi lakke balɔɔt.” 45Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ basi lɛsan bwa Jesus ɔlɔɔknɛ utum. Kuddumu kussekebɛ ɔkkɔɔnɛ basikwɛ lɛsan. Basi lɛbbɔ babapmɛ. 46Bɛkangala bɛttɔ balɔɔt a kɔssɛ a Jesus abbabbɛ batum ɔlɔɔt wa ɔttanɛ liggbenge. 47Jesus ɔsanbong bwa battinanɛ baang ɔkkpɛlɛ, ɔzzánga ɔsam waantiti ubeemɛ ka lufoom. 48Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa ɔtɔknɛ waan ’wɔng mung ɔssɛɛn ka kkwɔɔt ka lɛkɔɔl anaam ɔtɔknɛbong anaam; ɔlɔɔt wa ɔtɔknɛnɛ anaam ɔtɔkbong ɔlɔɔt wa ɔtɔɔmnɛnɛ anaam ɔgbaa. Ɔlɔɔt wa usinɛ wa kɔlɔɔk lile ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng ɔkkpɛlɛ ɔttanɛ liggbenge.” 49John ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Dedde iyɛnbong ɔlɔɔt wa ɔggbanɛ ipiliza ka lɛkɔɔl annɔ, ɔzzánga ibwɔɔlɔmɛ ittɛ ɔfɔngɔ ka usinɛ ka kɛkaan ayyɔɔt lile.” 50Jesus ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ abɛlɛmɛyɔng litunu. Ɔlɔɔt wa asimɛnɛyɔng litun ulenɛ wa annyɔɔng.” 51Bɛtɔm bɛkkɛtɛnɛ bya bale ka basamnɛ Jesus bamii ka libat, Jesus ɔnaang luttina gwa kimii a Jerusalem. 52Ɔtɔɔm balɔɔt ammɛ ɔttɛ bakɔɔm ɛtɔk bassɛ bamii ka killu a balɔɔt a Samaria, balɔngɔlɔ bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ balokomɛ. 53Balɔɔt ’bɔng baang bafim Jesus ka balenɛ lɛsan battɛ ule ka kimii a Jerusalem. 54Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ, James la John, bayɛnnɛ ning baang battɛ, “Uyini, aggyan attɛ ikkwɔɔ lɔkɔɔn ka libat luffu lɔwwɔɔlbɛ ɔɔ?” 55Ɔzzánga Jesus usikili ufimbɛkwɛ. 56Bagbata baang bamii lɛffɛ lɛlɔk. 57Ka balenɛ ka ɛtɔk a kimii, badudda ɔlɔɔt vvɔn ka ɛtɔk. Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Vvenɛ nkupwɔ ka ɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ ya amiinɛ.” 58Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Lifat liyanga ibbe ya illunɛ, bunɔɔn buyanga lakɔt za bukkwununɛ, ɔzzànga Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ɛfɛɛn a umininɛ ɔfɛkɛlɛ ba ɔyanga.” 59Ɔlɔɔk la ɔlɔɔt ɔlɔk ɔttɛ, “Feele akupnɛ.” Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Dedde, afɔngɔbong ssii; nmii nlli dedde anaam.” 60Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Afɔngɔ babbu balli ba abbɛ babbu. Annɔ amii akopolo kuttu Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 61Ɔlɔɔt wa vvɔn ɔttɛ, “Vvenɛ nkupwɔ, Dedde; ɔzzànga afɔngɔbong nmii nteele itutum anaam.” 62Jesus ɔlɔɔk la ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa ɔnaangnɛ kɛnaang ɔppyɛɛk ka isimi ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ, ɔlɔɔt ’wɔng baang ka lukkwoon ba ule ka Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\