MARK 10

1Jesus ɔgbata ka ɛfɛɛn ’yɔng baang umii ka ɛkpansi a Judea, ukum lɔyɔngɔ a Jordan. Bɛkaan a balɔɔt bɛbbal liffu bikupmɛ, ammɛ ubee bbwak ukopolobɛ tɛ̀ttɛ̀ ɛlɔm-ɛlɔm. 2Balɔɔt a Pharisees balɔk baffu ka ɛfɛɛn ammɛ babummɛ kɛssɛɛn ka kɔlɔɔk. Babapmɛ battɛ, “Abwɔɔlɔyɛlɛ, mung Lafɔɔ ayyɔɔt layila mung ɔlɔɔt ɔggba wanavva ammɛ ɔɔ?” 3Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma la lɔbap ɔttɛ, “Moses ɔdɔkɔ unnyiwɔyɔng lafɔɔ bɔka azzɛ?” 4Ɔzzánga bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Moses uyila ɔttɛ ɔlɔɔt ɔkkpɔk luvva ɔbwɔɔlɔ wanavva ammɛ tɛ́ttɛ́ ɔggbamɛ.” 5Jesus ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Moses ɔkkpɔk lafɔɔ ’zɔng baang unnyiwɔyɔng ka akoolonɛyɔng kippyee kɔlɔɔk. 6Ɔzzànga ka lutte bakang, ka ɛkɛtɛ a lɔlɔɔm, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔdɔkɔ ɔlɔɔmbɛ ning baang walam la wanavva, tɛ̀ttɛ̀ luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ. 7Kwakkwɛ baang waanwalam ule ɔgbata ɔkɔngɔ abassɛ la abakka umii batoolo bataa ɛfɛɛn nnyɔn la wanavva ammɛ. 8Ɔzzánga abbɛ baffa basseke ɔlɔɔt vvɔn, buubuu ba bubɛlɛ lile. 9Ɔlɔɔt tɛ̀ttɛ́ ɔbɛngɛlɛ bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛffɔ ɔsam utoolo ɛfɛɛn nnyɔn.” 10Bappyɛlɛnɛ bamal ka ggwoon, balɔɔt a kɔssɛ a Jesus babapmɛ batumkwɛ. 11Ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa ɔggbanɛ wanavva ammɛ ɔtɔk ɔlɔk, ɔnaangbong wanavva ammɛ bubbi. 12Gɔɔ wanavva wa ɔbbɛnɛ ɔkɔngɔ walam ammɛ umii ullu ɔlɔk ɔnaangbong walam ammɛ bubbi.” 13Ɔzzánga balɔɔt balɔk bakɔɔm bwɔɔntiti bafee Jesus battɛ usingibɛ, keem balɔɔt a kɔssɛ ammɛ batunubɛ. 14Jesus uppyeenɛ ning baang, kutunmɛ gaang gaang, ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Afɔngɔyɔng bwɔɔntiti baffu ka ɛfɛɛn anaam, tɛ̀ttɛ́ atunuyɔngbɛ, Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile ya abbɛ baang. 15Nbwɔɔlɔwɔyɔng ppwool nttɛ, ɔlɔɔt wa usinɛ kɔlɔɔk Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛtɔk ɔssɛɛn ka luppyam tɛ̀ttɛ̀ waantiti utelenɛ zzeen ka abakka la abassɛ baala ukkwoong ɔmal ka tɔkɔlɔ annyɛ kkpong kkpong.” 16Ɔlɔm bwɔɔntiti ka labɔɔk, utelebɛ labɔɔk la vvɔn la vvɔn, ɔnaangbɛ ppyɛɛ. 17Jesus ɔppyɛlɛbong utte kɔssɛ ammɛ ning mung, ɔlɔɔt ussi bakang ɔmma uffu ukunmɛ laddu, ɔbapmɛ ɔttɛ, “Ukopolo-lukopolo wa doddo, nle nnaang nang tɛ́ttɛ́ nyanga kuddu kwa kɛfal a kɛfal?” 18Jesus ɔbapmɛ ɔttɛ, “Mbɔng tɛ́ttɛ́ akkwɔɔnɛ ɔlɔɔt wa doddo? Ɔlɔɔt wa ɔyyɛɛpnɛ ɔgbaa la Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba ule. 19Kɔttɛ asan mung Lafɔɔ: ‘Tɛ̀ttɛ́ awwɔɔl ɔlɔɔt, tɛ̀ttɛ́ akup wanavva ɔlɔɔt, tɛ̀ttɛ́ ayip ssip, tɛ̀ttɛ́ akkala lɛlaak atum ɔlɔɔt, tɛ̀ttɛ́ abunu ɔlɔɔt azzi, atele ssaawɔ la ssakawɔ.’ ” 20Okolobya ’wɔng baang ɔttɛ, “Ukopolo-lukopolo, ka nssinɛ ssup nle baang nlokonɛ lafɔɔ ’zɔng baang ɔkkpɛlɛ.” 21Ɔzzánga Jesus uyeek ɔppyɛɛkmɛ la kɛsaap, ɔttɛ, “Ussekewɔ kɔlɔɔk kkwɔn keem. Amii asam bɛfɛɛn annɔ ɔkkpɛlɛ bya ayanganɛ ataan, asam ikkpoko ’yɔng baang amii asɔɔk balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ, ɔkkɔɔnɛ ɔyyɛɛpwɔ ka libat; alenɛ ning baang lɛnaang, affu akupnɛ.” 22Okolobya ’wɔng baang uppyeenɛ ning baang, lusso lɔbbɔlmɛ eseese, ɔgbata la bukee ka uttinanɛ ka ɔyanganɛ ikkpoko ggbadam. 23Jesus ɔppyɛɛk balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔkkpɛlɛ ududa ɔttɛ, “Kukoolo-lukoolo kɔsak tɛ́ttɛ́ balɔɔt ba bayanganɛ ikkpoko bamal ka Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm!” 24Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ kɔkɛɛlɛbɛ ɔkkpɛlɛ ka bappyeenɛ ning baang, ɔzzánga Jesus ɔbbal lɛlɔɔk ɔttɛ, “Bwaan anaam, kukoolo lukoolo kɔsak tɛ́ttɛ́ ɔlɔɔt ɔmal ka Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 25Gɔɔ kɔtta uggboggbo ɔlɔɔt likoolo kɛmal ka Itutum Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔtta kɛsam ɔgɔdɔ kɛwɔkɔlɔ ka lɛmma ɔnnya.” 26Ɔlɔɔknɛ ning baang, kɔkama lɔkama kɔkɛɛlɛ balɔɔt a kɔssɛ ammɛ, bayeek bappyɛɛkbɛ kɛyɔɔng battɛ, “Ngkka nnyinɔɔng ule uddu?” 27Jesus ɔppyɛɛkbɛ ssii ɔttɛ, “Nkwɔng baang kukoolo ɔssɛbibit, Ɔlɔɔmɔlɔɔm mɛ ba kukoolo. Kɔlɔɔk ɔkkpɛlɛ ka ibɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm kule kkpɛkɛlɛm.” 28Peter ufeele ɔlɔɔk ɔttɛ, “Ppyɛɛk, ibbɛbong bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ ikɔngɔ iffu ikupwɔ.” 29Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Eee, nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ ɔlɔɔt wa ɔgbatanɛ ɔkɔngɔ ssala ammɛ, la itele ammɛ ɔlɔk ɔgbata ɔkɔngɔ abassɛ la abakka, ɔlɔk bwɔɔntiti, ɔlɔk bɔtɔɔm ammɛ, kwa anaam la kwa kippyee lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm, 30vvenɛ ɔyanga bɛfɛɛn ggbadam ka lɛfal ’zɔng mung. Vvenɛ ɔyanga issoon lalɔp lalɔp ɔgbaa, la itele ppwap la ibakka la bwɔɔntiti la itɔɔm. Vvenɛ ɔssɛ ɔyɛn akama ɔgbaa, ɔzzànga vvenɛ ɔyanga kuddu kwa kɛfal a kɛfal. 31Balɔɔt ba bakɔɔmnɛ ɛtɔk gedegede mung, vvenɛ bappyɛɛ basseke isimi. Balɔɔt ba ggbadam ba bassekenɛ isimi ka gedegede mung, vvenɛ bappyɛɛ bakɔɔm ɛtɔk.” 32Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ badɔkɔ ka ɛtɔk a kimii a Jerusalem. Jesus ɔkɔɔmbong ɔssɛ ɔkɔngɔbɛ ka lilɔɔk lilenɛbɛ gaang lɛkɛɛlɛ. Balɔɔt ba bakupnɛbɛ ka isimi ɔssɛ ɔbbwɔpɔbɛ. Jesus ɔbbal balɔɔt a kɔssɛ ammɛ zzɔɔppabaffa lɛkkwɔɔ uloko kusɛngɛ ɔbwɔɔlɔbɛ bɛfɛɛn bya bile ka bɛnaangmɛnɛ. 33Ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Agɔpɔlɔyɔng, mung ile ka imiinɛyɔng Jerusalem ka ɛfɛɛn a bale basam Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ bannyi Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm, la bakopolo-Lafɔɔ. Vvenɛ bazza kɛkaal ammɛ battɛ ubbe, tɛ́ttɛ́ basammɛ bannyi Ikanakana, 34ba bale banaangmɛ bɛfɛɛn izzit, bakkɔl libbaak ballɔtmɛ, batupmɛ tɛ́ttɛ́ bawwɔɔlmɛ. Ɔzzànga ɔffɔnɛ bɛtɔm bɛkkyaat, vvenɛ ufungala ka lubbe ɔppyɛlɛ ɔtaa ka kuddu.” 35Bwaan a Zebedee ba bazzanganɛ James la John baffu bakup Jesus, battɛ, “Ukopolo-lukopolo, bɔfɛɛn bule baang bwa iggyannɛ ittɛ anaang annyiyɛlɛ.” 36Jesus ɔbapbɛ ɔttɛ, “Bɔka abbwɛ?” 37Keem abbɛ battɛ, “Ɛkɛtɛ ya ale ataa ka ugbaal a kibeet Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, iggyan ittɛ itaa la annɔ, ɔlɔɔt vvɔn ɔtaawɔnɛ ka lufoom ɛlaabɔɔk, wa vvɔn ɔtaawɔ ka kwa ɛbyakɔm.” 38Jesus ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Ba asanyɔng bwa alɔɔknɛyɔng. Vvenɛ abbɔ ayɛnyɔng akama tɛ̀ttɛ̀ anaam ɔɔ? Vvenɛ banaangwɔyɔng baptizim tɛ̀ttɛ̀ bale banaangnɛ anaam ɔɔ?” 39Keem battɛ, “Ibbɔ mung.” Jesus ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Ka lɔkkwɔɔn, vvenɛ ayɛnyɔng akama tɛ̀ttɛ̀ anaam nle ka nyɛnnɛ. Gɔɔ vvenɛ banaangwɔyɔng baptizim tɛ̀ttɛ̀ bale banaangnɛ anaam. 40Ɔzzànga lakke ba nyanga za kɛsanga balɔɔt ba bale bataanɛ ka lufoom ɛlaabɔɔk la ɛbyakɔm. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ɔsam bɛtaa ’byɔng baang unnyi balɔɔt ba ɔbamanɛbyɛ ulokobɛ.” 41Balɔɔt a kɔssɛ a Jesus ba zzɔɔp bappyeenɛ ning baang, kutunbɛ kɔppyɛɛk James la John. 42Ɔzzánga Jesus ɔkkwɔɔbɛ ɔkkpɛlɛ, uloko ɛfɛɛn nnyɔn ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Asanyɔng mung attɛyɔng baggboggbo balɔɔt ka Ikanakana bayanga lakke battabɛ, bakɔɔm ɛkpansi biini bayanga lakke baffata. 43Ning kkpong kkpong tɛ̀ttɛ́ kule la annyɔɔng. Ɔlɔɔt wa ɔggyannɛ buggboggbo, ule bɔɔyi ba abbɛ ɔkkpɛlɛ. 44Ɔlɔɔt wa ɔggyannɛ kɛkɔɔm ɛtɔk ule ubili ba abbɛ ɔkkpɛlɛ. 45Gɔɔ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ usi liffu ɔttɛ balɔɔt bataamɛ bubɔɔyi, ɔdɔkɔ uffu tɛ̀ttɛ̀ bɔɔyi ɔlɔɔt, ubbe ɔttɛ nkwaaning ɔkkala balɔɔt ɔkkpɛlɛ ka bubbi abbɛ.” 46Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ la kɛkaan a balɔɔt baffɔnɛ ka Jericho, battɛ basak bamii lusso lusso, ussi-ifim wa ɔzzanganɛ Barthimaeus, waan a Timaeus, wa ubbwoomnɛ lubbwoom, ɔdɔkɔ baang ka lufoom ɛtɔk ka ɔtaanɛ. 47Uppyeenɛ ɔttɛ, baang Jesus waan a Nazareth, ammɛ ɔzzɔɔk kibungu eseese, ɔttɛ, “Jesus! Waan a David! Nbbewɔ lɛttɔ!” 48Balɔɔt ppwap babummɛ kɛnaang ɔtaa zzum, ɔzzànga ɔdɔkɔ ɔppyɛɛ ɔkama-ɔkama ubungu, ɔttɛ, “Waan a David, Nbbewɔ lɛttɔ!” 49Jesus ɔkɔɔng baang ubee ɔttɛ, “Akkwɔɔmɛyɔng.” Ɔzzánga bakkwɔɔ ussi-ifim ’wɔng baang tɛ, babwɔɔlɔmɛ battɛ, “Aggele, afeele amii, ɔkkwɔɔwɔbong.” 50Ɔkkyaa ogbogbo ammɛ ɔzzɔɔk, ukut umii ka ɛfɛɛn a Jesus. 51Jesus ɔbapmɛ ɔttɛ, “Mung aggyan attɛ nnaangwɔ ’bɔng?” Ussi-ifim ’wɔng baang ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Ukopolo-lukopolo, nggyan nttɛ nppyɛlɛ nyɛn.” 52Jesus ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Amii, kiyila annɔ kɛnaangbong ɔppwawɔ.” Ukkwoong ɔyɛn eseese, ɔmma ukup Jesus ka ɛtɔk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\