MARK 11

1Baffɔnɛ kɛtɛkɛtɛ laffɛ za lazzanganɛ Bethphage la Bethany, ka bale ka baffɔnɛ Jerusalem, basak baffɔ ka lɛttaal Olives. Jesus ɔsanga balɔɔt a kɔssɛ ammɛ baffa ɔtɔɔm ɔttɛ bakɔɔm bassɛ, 2ɔkamalabɛ ɔttɛ, “Amiiyɔng ka lɛffɛ za lusso baang. Alenɛyɔng bakang lɛffɔ, vvenɛ ayɛnyɔng waan eyim wa batakamɛnɛ kɛtɔm kɛlɔk littele ka basikinɛ baang. Akkyaayɔngyɛ affuyɔng. 3Ɔlɔɔt wa ɔbapnɛ ɔttɛ, ning anaangyɔng kwa ’bɔng, bwɔɔlɔmɛyɔng attɛyɔng, ‘Uyini ɔttɛnɛ ikɔɔmyɛ imii, vvenɛ ɔppyɛlɛ ɔtɔɔmyɛ eseese.’ ” 4Ɔzzánga bamiinɛ bayɛn waan-eyim ka basikinɛ ka lɛmma kikkwu ka lufoom ɛtɔk. Ka balenɛ baang ka kɛkkyaayɛ, 5balɔɔt balɔk ba balenɛ baang ka bappyɛɛknɛbɛ babapbɛ battɛ, “Baang anaangyɔng ’bɔng, abumyɔng kɛkkyaa waan-eyim ’wɔng baang ɔɔ?” 6Badɔkɔ bappyɛlɛbɛ kamma gbɔɔ bbwak tɛ̀ttɛ̀ Jesus ulenɛbɛ lɛkamala, abbɛ bafɔngɔbɛ bamii. 7Bakɔɔm waan-eyim ’wɔng baang, bafee Jesus. Basam igbogbo abbɛ bavvoongyɛ ka kkwɔɔt, Jesus ukut utteleyɛ ka libat. 8Balɔɔt ggbadam bayaala igbogbo abbɛ ballɔt ka ɛtɔk, balɔk babbɔk liteet bavvoong ka ɛtɔk. 9Balɔɔt ba bakɔɔmnɛ ɛtɔk la bakupnɛbɛ ka isimi bazzɔɔk kibungu eseese battɛ, “Ibunguyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm! Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaang Ɔlɔɔt wa uffunɛ ka lɛkɔɔl Uyini ppyɛɛ! 10Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaang Itutum-a-Dedde ayyɔɔt Ubeet David ppyɛɛ! Ibunguyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm!” 11Jesus ɔffɔnɛ Jerusalem, umii usesele bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ka ɛkɛtɛ elenɛ lɛsak ka kɛtɔm ’sɔng baang, bagbata bamii Bethany la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ zzɔɔppabaffa. 12Ka libbessolo, Jesus buwɔɔng busaapmɛ ka bassinɛ Bethany bappyɛlɛ. 13Ɔyɛn kɛssɛ sa bakkwɔɔnɛsɛ ‘Fig’ ka lusso bakang ka la livva ka kɛbbwɔtnɛ. Ammɛ umii ɔttɛ vvenɛ kɛwɔmbong nsan. Umiinɛ ɔdɔkɔ ule livva livva keem, ka ɛkɛtɛ kɛssɛ ’sɔng baang kɛwɔmnɛ ɛtakanɛ lɛffɔ. 14Ɔzzànga Jesus ɔlɔɔk la lɛsan a kɛssɛ ’sɔng baang ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa ule ɔbbal lakkpo annɔ lizzi ba ɔbɛlɛ lile!” Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bappyee. 15Baffɔnɛ Jerusalem, Jesus umii ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔggba balɔɔt ba bataanɛ bɛfɛɛn la ba balɛɛpnɛ lɔlɛɛp. Utut ikkpokolo ya bafoolo-ikkpoko, la igolo ya bataan-idugbɔɔnnyɛ, ɔzzɔɔk. 16Gɔɔ usi lɛbɛlɛ lɛfɔngɔ ɔlɔɔt ɔtɔkɔ bɔfɛɛn ɔsak ka isingili ya Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 17Ɔzzánga ukopolo balɔɔt ’bɔng baang ɔttɛ, “Bakkpɔkbong ka Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm battɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, ’Ggwoon anaam lulenɛ ggwoon a luzɔɔm gwa balɔɔt ba bassinɛ ifɛɛn ifɛɛn ɔkkpɛlɛ’, mung asikiliyɔngbonggwɛ lusseke kiddumu bassip.” 18Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ bappyeenɛ ning baang, batini eseese baggyan ɛtɔk ya bale bawwɔɔl Jesus. Ɔbbwɔpɔbɛ gaang gaang, ka ulenɛ likopolo ɔkkpɛlɛ kɔkɛɛlɛ kibbi ’sɔng baang. 19Kulele kɔnaangnɛ, Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bagbata ka lɛffɛ ’zɔng baang. 20Ka libbessolo, lɔfɔm a lɔfɔm, ka balenɛ baang ka bassɛnɛ ɛtɔk ɛtɔk, bayɛn lɛsan a kɛssɛ ’zɔng baang za lɛzzanganɛ ‘Fig’. Libbebong ɔkkpɛlɛ gbaak la iffaat. 21Peter ukkenɛ kwa kɔnaangnɛ, ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Ppyɛɛk, Ukopolo-lukopolo, kɛssɛ sa azɔɔmnɛ afɔngɔ kibbebong!” 22Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Ayilayɔng kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 23Nbwɔɔlɔwɔyɔng ka lɔkkwɔɔn nttɛ ɔlɔɔt wa ɔttɛnɛ ekpok ’yɔng ɛsamyɛ kɛyɔɔng emii ɛssɛɛn ka lihu, ɔsɛlɛnɛ bɛkangala ka luppyam, uyila ka lɔkkwɔɔn ɔttɛ, kwa ɔlɔɔknɛ vvenɛ kɔnaang, vvenɛ kɔtaa tɛ̀ttɛ̀ ulenɛ lɛlɔɔk baning. 24Kwakkwɛ baang nbwɔɔlɔwɔnɛyɔng nttɛ: ɛkɛtɛ ya azɔɔmnɛyɔng aggyanyɔng bɔfɛɛn, ayila attɛyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm unnyiwɔyɔngbongbwɛ, vvenɛ unnyiwɔyɔng bɔfɛɛn duu bwa abapmɛnɛyɔng. 25Ale ka assɛɛnnɛ luzɔɔm, kɔlɔɔk ɔkkpɛlɛ kwa kutunwɔnɛ la ɔlɔɔt kɔsaalwɔ, nkwaaning ssaawɔ wa ulenɛ ka libat ɔsɔɔkwɔ bubbi bwa alenɛ lɛnaang. 26[Asinɛ balɔɔt ba banaangwɔnɛ bubbi lɛsɔɔk, ssaawɔ wa ulenɛ ka libat wɔ baala ɔsɔɔk bubbi bwa alenɛ lɛnaang.”] 27Ɔzzánga bappyɛlɛ baffu baffɔ ka Jerusalem. Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ la bagɛlɛnya baffu babap Jesus ka ulenɛ baang ka ɔssɛnɛ ukkpit Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm battɛ, 28“Bɛfɛɛn ’byɔng mung ɔkkpɛlɛ anaang kwa bɔng? Nnyinɔɔng unnyiwɔnɛ lakke?” 29Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Anaam vvenɛ nnyiwɔyɔng lɔbap ggwɔn keem, appyɛlɛnɛnɛyɔng kamma, nzang vvenɛ nbwɔɔlɔwɔyɔng lakke za nyanganɛ tɛ́ttɛ́ nnaang ning mung. 30Abwɔɔlɔnɛyɔng, mung John nnyinɔɔng unnyimɛnɛ lakke za kɛnaang a baptizim; Ɔlɔɔmɔlɔɔm unnyimɛnɛ faa ɔssɛbibit?” 31Bakangala abbɛ abbɛ baang battɛ, “Mung ile ɔlɔɔk nang? Ilɔɔknɛ ittɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm unnyimɛnɛ lakke, vvenɛ ɔppyɛlɛ ɔbapyɛlɛ ɔttɛ, ‘Ngkka ’bɔng isinɛ kwa John liyila?’ 32Ippyɛɛnɛ ittɛ, ‘Ɔssɛbibit unnyimɛnɛ lakke …’ ” (Kibbi ’sɔng baang kɛbbwɔpɔnɛbɛ, ka ɔlɔɔt la vvɔn la vvɔn ɔttɛnɛ John ɔdɔkɔ uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm.) 33Ɔzzánga bappyɛlɛ Jesus kamma battɛ, “Ayyɔɔt ba isan.” Jesus ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Gɔɔ anaam baala nbwɔɔlɔwɔyɔng lakke za nkɔɔmnɛ nnaang bɛfɛɛn ’byɔng mung.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\