MARK 12

1Ɔzzánga Jesus utolo ka ifɛɛt unnyibɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang wa uwoopnɛ bɔtɔɔm ammɛ. Ɔbba kikoom ukkpitbwɛ, ɔkɔɔn bɛssɛ ka tɔkɔlɔ. Ɔtɔɔk lubbe gwa bale bassɛɛn bɔfɛɛn bwa bukaamnɛ lakkpo-bɛssɛ, banaang batak. Ɔnaang kakkpa uloko ɔlɔɔt wa ɔkatnɛ bɔtɔɔm ’bwɔng baang. Ɔsam bɔtɔɔm ammɛ unnyi balɔɔt bappyɛɛk. Ammɛ biini ɔbbɛ umii kɔssɛ. 2Ɛkɛtɛ ɛffɔnɛ ya lakkpo-bɛssɛ lakootnɛ, ammɛ, Uyini-bɔtɔɔm, ɔtɔɔm ubili ammɛ ɔttɛ umii ɔtɔk etini ya ammɛ ka bappyɛɛk-a-bɔtɔɔm ammɛ. 3Bappyɛɛk-a-bɔtɔɔm ammɛ bakaa ubili ’wɔng baang batup, baggbamɛ ɔppyɛlɛ ibɔɔk ibɔɔk. 4Uyini-bɔtɔɔm ɔbbal ubili ɔlɔk lɛsanga ɔtɔɔm. Bappyɛɛk-a-bɔtɔɔm ’bɔng baang batupmɛ bafaka lɛttɔ, bɛnaangmɛ bɛfɛɛn izzit. 5Uyini-bɔtɔɔm ɔbbal ubili ɔlɔk lɛtɔɔm. Abbɛ bakaamɛ bapyɛl bawwɔɔl. Banaang babili ggbadam ning baang, batup balɔk, bawwɔɔl bakang. 6Ɔdɔkɔ usseke waan a luppyam ammɛ keem ka ule ɔtɔɔm. Ka lakuma, ɔsanga waan ammɛ ɔtɔɔm ka bappyɛɛk-a-bɔtɔɔm, ɔttɛ, ‘Nsan lɔsan nttɛ vvenɛ bannyi waan anaam latele.’ 7Ɔzzanga bappyɛɛk-a-bɔtɔɔm ’bɔng baang balɔɔk abbɛ abbɛ battɛ, ‘Uwɔng ulenɛ waan Uyini-bɔtɔɔm. Affu iwwɔɔlmɛyɔng nkwaaning isam bɔtɔɔm ilɛkɛ!’ 8Ɔzzànga bakaa waan ’wɔng baang bawwɔɔl. Basanga ubbu ammɛ bazzɔɔk kukupa kikoom a bɔtɔɔm.” 9Keem Jesus ɔbapbɛ ɔttɛ, “Mung Uyini-bɔtɔɔm ule ɔnaang nang? Vvenɛ uffu ɔwwɔɔl bappyɛɛk-a-bɔtɔɔm ’bɔng baang, ɔsam bɔtɔɔm ammɛ unnyi balɔɔt balɔk bappyɛɛk. 10Akkwɔɔyɔngbong ’kwɔng kkpal ka Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm baning? ‘Lɛttaal za babɔɔk-a-ggwoon basamnɛ bazzɔɔk ka lisinɛ ka kukkaam lile, Lɛppyɛlɛbong litii ka kukkaam gaang gaang; 11Nkwɔng Uyini ɔnaangnɛ; Bɔka bikɛɛlɛ kɔlɔɔk ning!’ ” 12Bakɔɔm-ɛkpansi a Jews babummɛ kɛkaa, ka bakɔɔlɔnɛ battɛ ifɛɛt ’yɔng baang Jesus ɔssa utumbɛ abbɛ. Ɔzzánga bamma kɛkaan ’sɔng baang, bagbata bakɔngɔmɛ bamii. 13Batɔɔm balɔɔt a Pharisees balɔk la balɔɔt a kɔssɛ a Herod bamii ka ɛfɛɛn a Jesus la ibap ppwap battɛ, nzang bassɛɛnmɛ ka kɔlɔɔk. 14Baffɔnɛ ka ɛfɛɛn a Jesus battɛ, “Ukopolo-lukopolo, isan lɔsan ittɛ annɔ gbisii alɔɔk lɔkkwɔɔn, gɔɔ kwa balɔɔt banngwanɛ ba abap. Ɔlɔɔt mkkpa uggbenge ka zzeen wɔ ba ule, ɔzzànga akopolo lɔkkwɔɔn gwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm uttinanɛ la ɔssɛbibit. Abwɔɔlɔyɛlɛ, mung ibɛpɛbong Lafɔɔ ka innyinɛ Uzzilɛttɔ-a-Rome innamba ɔɔ? Ikkpelebɛ faa ifɔngɔ?” 15Jesus ɔyɛnnɛ lagban za banaangnɛ baang ɔttɛ, “Abumnɛyɔng kɛssɛɛn ka kɔlɔɔk kwa ’bɔng? Asangayɔng siling affuyɔng nyɛn ee.” 16Basanganɛ siling bafeemɛ ɔyɛn ɔbapbɛ ɔttɛ, “Mung lusso a nnyinɔɔng la lɛkɔɔl ammɛ?” Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Lusso Uzzilɛttɔ-a-Rome la lɛkɔɔl ammɛ.’ 17Ɔzzánga Jesus ɔttɛ, “Kɔyyɛɛp! Annyiyɔng Uzzilɛttɔ-a-Rome bwa bulenɛ bwa ammɛ, annyiyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm bwa bulenɛ bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” Ɔzzánga kɔkɛɛlɛbɛ gaang gaang. 18Balɔɔt a Sadducees, ba battɛnɛ balɔɔt ka lubbe baala bafungala, baffu balɔɔk la Jesus battɛ, 19“Ukopolo-lukopolo, Moses ɔkkpɔknɛ lifɔɔ ’zɔng mung unnyiyɛlɛ ɔttɛ, ’Walam ubbenɛ ɔkɔngɔ wanavva ammɛ ka batakanɛ bwɔɔn lɛyanga, etele ammɛ ɔtɔk wanavva ubbu ’wɔng baang nkwaaning ɔfɔɔn bwɔɔn unnyi ubbu etele ammɛ.’ 20Ɛkɛtɛ nnyɔn, itele la itele balɔɔt bannambakkyaat batɔkbong bataa; Ɔkɔɔm-ɛtɔk ɔtɔk wanavva, ubbe ka ɔtakanɛ waan lɛfɔɔn. 21Etele ammɛ wa vvɔn ɔtɔk wanavva ubbu ’wɔng baang. Ammɛ ɔgbaa ɔssɛ ubbe ka ɔtakanɛ waan lɛfɔɔn. Wa vvɔn ɔbbalmɛ lɛtɔk, kɔdɔkɔ kɔnaang ning baang, 22tɔttɔt kɔnaangbɛ ɔkkpɛlɛ abbɛ. Itele la itele ’yɔng baang balɔɔt bannambakkyaat batɔk wanavva ’wɔng baang baduda. Babbe ning baang bakɔngɔmɛ, ɔlɔɔt wa ɔfɔɔnnɛ waan usi lile. Ɔddɔkɔddɔkɔ wanavva ’wɔng baang ɔssɛ ubbe. 23Mung ɛkɛtɛ ya babbu ɔkkpɛlɛ bale bafungala ka kɛtɔm-a-kifungala ka lubbe, wanavva ’wɔng baang ule ule wa nnyinɔɔng ka ɔkkpɛlɛ abbɛ, balɔɔt bannambakkyaat balemɛnɛ lɛtɔk? 24Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Asɛpɛyɔngbong gaang gaang! Gɔɔ ba asanyɔng bwa nttɛnɛ asɛpɛyɔngbong ɔɔ? Ka asinɛyɔng Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛsan ɔlɔk lakke ammɛ. 25Ɛkɛtɛ ya babbu bale bafungala bataa ka kuddu, basseke tɛ̀ttɛ̀ bayilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka libat, killu ba kɛbɛlɛ lile 26Ilɔɔknɛ kwa babbu kifungala ka lubbe; ɔzzánga ba ataka akkwɔɔyɔng Luvva Moses ka ɛfɛɛn a bakkpɔknɛ batum waan a kɛssɛ wa ɔkkɔmnɛ ɔɔ? Bakkpɔk baang battɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbwɔɔlɔ Moses ɔttɛ, ‘Anaam nlenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm a Abraham, nle Ɔlɔɔmɔlɔɔm a Isaac, nle Ɔlɔɔmɔlɔɔm a Jacob.’ 27Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyanganɛ bukokolo la babbu. Asɛpɛyɔngbong gaang gaang!” 28Ukopolo-Lafɔɔ ɔdɔkɔ baang ka ɔgɔpɔlɔnɛ lilɔɔk ’sɔng baang. Ɔyɛnnɛ ka Jesus ulenɛ balɔɔt a Sadducees kamma bbwak bbwak lɛppyɛlɛ, uffu ɔbap Jesus ɔttɛ, “Mung Lifɔɔ ’zɔzɔng lɛtta liggbenge ɔkkpɛlɛ?” 29Keem Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Uwɔng ulenɛ lifɔɔ za littanɛ ɔkkpɛlɛ liggbenge, ‘Balɔɔt a Israel agɔpɔlɔyɔng! Uyini, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ayyɔɔt, ulenɛ Uyini keem. 30Annyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm, Uyini ayyɔɔt, latele la luppyam annɔ ɔkkpɛlɛ, la lɛfɛkɛlɛ annɔ, la luttina annɔ, la likke annɔ ɔkkpɛlɛ!’ 31Uwɔng ulenɛ lifɔɔ za likupnɛ ’zɔng baang ka buggbenge; ‘Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔsaapwɔ tɛ̀ttɛ̀ annɔ biini asaapwɔnɛ kɛyɔɔng.’ Lafɔɔ lalɔk za laggbengenɛ latta za laffa ’zɔng mung ba labɛlɛ lile.” 32Ukopolo-Lafɔɔ ’wɔng baang ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Akemebong, Ukopolo-lukopolo! kule bbwak tɛ̀ttɛ̀ alɔɔknɛ attɛ Uyini ayyɔɔt ulenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm. ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔk ba ule ɔgbaa la ammɛ. 33Kɔyyɛɛp ka ɔlɔɔt utelenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm la luppyam ammɛ ɔkkpɛlɛ, la lɛfɛkɛlɛ ammɛ, la likke ammɛ, ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔsaapmɛ tɛ̀ttɛ̀ ɔsaapmɛnɛ kɛyɔɔng. Kɔtta lɛyyɛɛp ka atelenɛ lafɔɔ za laffa ’zɔng mung gaang gaang, lutini awwɔɔlnɛ lakɔmɔlɔ ɔlɔk anaang latɔm lalɔk annyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 34Jesus uppyeenɛ tɛ̀ttɛ̀ kɛppyɛlɛ kamma ammɛ kilenɛ gbɔɔ bbwak, ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Fulufulu ba ale asseke Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” Nkwɔng baang kɔsaalnɛ, ɔlɔɔt ɔlɔk wa ɔbbalnɛ lɛbbɔ unnyi Jesus lɔbap usi lɛbɛlɛ lile. 35Jesus unnyibɛ lɔbap baang ka ulenɛ ka kikopolo ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔttɛ, “Anaang nang tɛ́ttɛ́ bakopolo-Lafɔɔ battɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ule ule waan a David? 36Kuyeeng Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔnaangnɛ David ɔlɔɔk ɔttɛ, ‘Uyini, Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔlɔɔk la Uyini anaam ɔttɛ: Taa mung ka kɔbɔɔk ɛlaabɔɔk anaam, ɔddɔkɔddɔkɔ nsam balɔɔt a kisikɔng annɔ nlokowɔ asing bukkpɔ.’ 37David biini ɔkkwɔɔnɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ Uyini, Ɔnaang nang tɛ́ttɛ́ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ɔppyɛɛ ule waan a David?” Balɔɔt bayipi ka bataanɛ la lawaa bagɔpɔlɔ tɛ̀ttɛ̀ Jesus ukopolonɛ. 38Ka ɛkɛtɛ ukopolonɛ baang ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Akatwɔyɔng kɛyɔɔng kwa bakopolo-Lafɔɔ ba bataanɛ bassɛ bakkpit la iwuulu abbɛ, baggyan battɛ balɔɔt banaangbɛ ‘Nggbeede’ ka lippya. 39Bakkapa bɛtaa bya baggboggbo balɔɔt ka ssoon a mitin la ka ɛfɛɛn a bataanɛ bazzi kazzi bavva batak ka laggele. 40Balɔɔt ’bɔng baang baloko bwanavva-babbu baang banaang tɛ̀ttɛ̀ kɔsaapnɛbɛ, batɔkbɛ ssala, ballu ka lagabwɔ. Bayɔɔ buggboggbo ka kɛzɔɔm a luzɔɔm ggbɔlɔng. Akama wa abbɛ ule ɔtta lɛbbɔl!” 41Jesus ɔtaa ɔkkɛtɛ ka ɛfɛɛn a bassɛɛnnɛ ikkobo ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔyɛn tɛ̀ttɛ̀ balɔɔt bassɛɛnnɛ ikkobo. Baggboggbo balɔɔt ggbadam bassɛɛn ikkobo baang ittala. 42Ɔttɛ ɔnaang, ukeewaan a wanavva-ubbu uffu ɔssɛɛn idele iffa, ning baang ka lutini a kobbo. 43Jesus ɔkkwɔɔ balɔɔt a kɔssɛ ammɛ uloko ɛfɛɛn kkwɔn, ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Nbwɔɔlɔwɔng nttɛ ukeewaan a wanavva-ubbu ’wɔng mung ɔssɛɛnbong ikkpoko ka likulu-kɛssɛɛn-ikkpoko ’zɔng baang ɔtta balɔɔt ba bassinɛ bassɛɛn. 44Mbɔng kang ɔkkpɛlɛ ka bayanganɛ ikkpoko ggbadam, badɔkɔ basanga gbɔɔ ssup baffu bannyi nkwaaning ikkpoko abbɛ itaabɛ ssii. Ɔzzànga wanavva ubbu ’wɔng mung, la bulɔk ffet ba ule. Ɔsambong ɔkkpɛlɛ uffu unnyi. Ɔsambong bwa ɔyanganɛ ɔkkpɛlɛ bwa ɔkɔɔmnɛ uddu, uffu unnyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\