MARK 13

1Jesus ɔgbata ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, Ɔlɔɔt a kɔssɛ ammɛ vvɔn ɔttɛ, “Ukopolo-lukopolo, ppyɛɛk bisse lattaal baang la ggwoon la ggwoon.” 2Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Kɔttɛ ayɛn mung ggwoon ’gwɔng mung tɛ̀ttɛ̀ lɔttalanɛ? Gɔɔ lɛttaal zzɔn ning baala libee bbwak; vvenɛ babbum ɔkkpɛlɛ azzɛ baang ballɔt ka lisse.” 3Jesus ɔdɔkɔ baang ka ɔtaanɛ ka lɛttaal Olives, ɔppyɛɛk ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔzzánga Peter la James, la John la Andrew baffu bakupmɛ ka wɛɛk. 4Battɛ, “Abwɔɔlɔyɛlɛ ɛkɛtɛ a ’kwɔng kule kɔnaang la bwa bule buyɔɔyɛlɛ buttɛ bɛfɛɛn ’byɔng ɔkkpɛlɛ vvenɛ bɛnaang.” 5Keem Jesus ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Akatwɔyɔng kɛyɔɔng, tɛ̀ttɛ́ afɔngɔyɔng ɔlɔɔt ɔlɔk ɔddɛmwɔyɔng agbigbiniyɔng. 6Balɔɔt ba bappwanɛ balɔɔk babee la anaam, vvenɛ baffu babwɔɔlɔwɔyɔng battɛ, ‘Anaam nlemɛnɛ ammɛ.’ Vvenɛ bakɔɔm ning baang bafɛɛt balɔɔt ggbadam. 7Gɔɔ tɛ̀ttɛ́ ɔbbwɔpɔwɔyɔng ka appyeenɛyɔng ka ballunɛ lɛkɔɔng kɛtɛkɛtɛ ɔlɔk ka appyeenɛyɔng kuttu lɛkɔɔng fulufulu. Bɛfɛɛn ’byɔng mung ɔkkpɛlɛ vvenɛ bɛnaang, ɔzzànga ba bɛnaang bɛttɛ baang ulenɛ lakpeke a vveeng. 8Lɔkaan lɔlɔk vvenɛ ballu la gwakang. Itutum vvenɛ imii kullu la itutum ilɔk. Ɛkpansi vvenɛ ɛnnyɛkɛ ɔkkpɛlɛ. Buwɔɔng vvenɛ buttɔ gaang gaang. Bɛfɛɛn ’byɔng mung ɔkkpɛlɛ bile bile tɛ̀ttɛ̀ bɔssɔp bwa kɛmaat a waan ikeeng. 9“Annyɔɔng biini akatwɔyɔng kɛyɔɔng. Vvenɛ bakaawɔyɔng bamii ka ɔdda kɛkaal. Vvenɛ batupwɔyɔng ka ssoon a mitin; Vvenɛ abeeyɔng ka lusso bazzilɛttɔ la babeet ka kɔlɔɔk anaam nkwaaning abwɔɔlɔyɔngbɛ Kuttu-budoddo. 10Kuttu-budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔffɔbong ifɛɛn ifɛɛn ɔkkpɛlɛ tɛ́ttɛ́ ɛkɛtɛ lakpeke ɛffu. 11Gɔɔ bakaawɔnɛyɔng bamii ka ɔdda kɛkaal, tɛ̀ttɛ́ luppyam lɔzzawɔyɔng ka asɛlɛnɛyɔng bwa ale atoloyɔng. Ɔffɔnɛ baang, alɔɔkyɔng lɛmmwɔɔl duu duu za liffuwɔnɛyɔng. Lɛmmwɔɔl duu za alɔɔknɛyɔng baang ka annyɔɔng ba lissi, Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kule kunnyiwɔyɔng. 12Balɔɔt vvenɛ bakaa ikpana abbɛ bannyibɛ bawwɔɔl, gɔɔ ibassɛ balɔɔt vvenɛ bakaa bwaan abbɛ bannyibɛ bawwɔɔl. Bwɔɔntiti vvenɛ basikili bakaa ibakka la ibassɛ bannyibɛ bawwɔɔl. 13Vvenɛ atunyɔng balɔɔt gaang gaang ka kɔlɔɔk anaam, ɔzzànga ɔlɔɔt wa ɔkɔɔmnɛ kiyila ’sɔng baang tɔttɔt ɔffɔ ka lakpeke, vvenɛ uddu. 14“Vvenɛ ayɛnyɔng ’Lakkpi za labbɔlnɛ’ ka lanaangnɛ ka ɛfɛɛn a businɛ lɛnaang.” (Ɔkkwɔɔ-ɔkkwɔɔ akke tɛ:) “Balɔɔt ba balenɛ Judea vvenɛ bamma babbwulu lɛttaal. 15Ɔlɔɔt wa ulenɛ ka libat a ggwoon ammɛ ɔfɔngɔ liggbili kɛbɛpɛ za kɛmal ka ggwoon kɛsam bɔfɛɛn. 16Ɔlɔɔt wa ulenɛ ka lɛmma, ɔfɔngɔ kɛppyɛlɛ umii ɔsam ugbogbo ka ssala. 17Vvenɛ bwanavva zzɛɛm la ibakka bwɔɔntiti ba batiinɛ sɛkɛsɛkɛ bayɛn akama ka bɛtɔm a kule kɔnaang! 18Azɔɔm annyiyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm nkwaaning lilɔɔk ’sɔng lisi ɛkɛtɛ lukook lɛnaang. 19Lilɔɔk sa bɛtɔm a kule kɔnaang vvenɛ libbɔl gaang gaang litta sa lilenɛ lɛnaang ka vveeng tɛ̀ttɛ̀ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ussinɛ ɔlɔɔm vveengodde tɔttɔt uffu ɔffɔ ka gedegede mung. Akama wa ule ɔffɔ ning baang ba ɔbɛlɛ lile tɔttɔt vveeng ukpeke. 20Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔzzabong bɛtɔm ’byɔng baang ɔzzɔɔk, usinɛ ning lile, ɔlɔɔt wa ule uddu baala ule. Ɔzza bɛtɔm ’byɔng baang ɔzzɔɔk kwa balɔɔt ammɛ ba ɔsanganɛ. 21“Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang, ɔlɔɔt duu wa ɔbwɔɔlɔwɔnɛ ɔttɛ, ’Yɛn Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ!’ ɔlɔk, ’Ppyɛɛkmɛ bakang!’ Tɛ̀ttɛ́ ayilamɛkwɛ. 22Ɔffɔnɛ baang, bakkala lɛlaak vvenɛ batuma battɛ abbɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ, ɔlɔk abbɛ bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Vvenɛ banaang bɛmaanga la bikɛɛlɛ lilɔɔk ɔkkpɛlɛ ɔkkɔɔnɛ bakkwoongnɛ banaang balɔɔt ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ bagbigbini. 23Akatwɔyɔng kɛyɔɔng! Mbwɔɔlɔwɔyɔngbong lilɔɔk ’sɔng mung ɔkkpɛlɛ tɛ́ttɛ́ ɛkɛtɛ ya lile linaang ɛffɔ. 24“Ɛkɛtɛ ya lilɔɔk ’sɔng lilenɛ lɛsaal, livve-luwee vvenɛ lizum, ekwukwɔɔn vvenɛ ba ɛbɛlɛ lɛllaat. 25Bwaannttuma vvenɛ bassi ka libat battɔ ka lisse. Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔnnyɛkɛ lakke ɔkkpɛlɛ za lalenɛ ka libat. 26Ɔffɔnɛ ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang vvenɛ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ utuma ka ikkpálá lukkpaagbeedde la likke la latele za lɛbaang. 27Vvenɛ ɔtɔɔm bayilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, bakkwɔɔ balɔɔt ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ka ifɛɛn ifɛɛn ɔkkpɛlɛ ka ɛkpansi baloko ɛfɛɛn kkwɔn. 28“Afɔngɔyɔng kɛssɛ kikopolowɔyɔng kɔlɔɔk. Kɛbbwɔtnɛ, livva liyaala, asan attɛyɔng eteep effubong. 29Ayɛnnɛyɔng bɛfɛɛn bya mbwɔɔlɔwɔnɛyɔng ɔkkpɛlɛ ka bɛnaangnɛ, akɔɔlɔ attɛyɔng Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ utii kɛtɛkɛtɛ. 30Akke attɛyɔng bɛfɛɛn ’byɔng mung bɛnaangbong ɔkkpɛlɛ tɛ́ttɛ́ balɔɔt ba balenɛ ka kuddu gedegede mung babbe. 31Libat la ɛkpansi vvenɛ bɛsak; ɔzzanga lɛmmwɔɔl anaam baala lɛsak ka nakanaka. 32“Ɔlɔɔt wa ule ɔsan kɛtɔm ’sɔng baang ɔlɔk ɛkɛtɛ, ba ule. Gɔɔ bayilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba balenɛ ka libat la Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ba basan. Ule Dedde keem ka ɔsannɛ. 33Ateleyɔng zzeen akatyɔng, taayɔng kkwetkkwet appyɛɛkyɔng ka asinɛyɔng lɛsan ka ɛkɛtɛ kule kɔnaang. 34Kule kɔtaa tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt wa umiinɛ kɔssɛ ɔkɔngɔ ibɔɔyi ammɛ ka ssala ka ulenɛbɛ lɛkamala ɔttɛ ɔlɔɔt ɔlɔɔt ɔnaang kɛnaang ammɛ. Ɔbwɔɔlɔ ɔkat-a-lɛmma-ggwoon ɔttɛ ɔkat doddo. 35Atele zzeen akatyɔng tɛ, ba asanyɔng ɛkɛtɛ Uyini a ssala ule ɔppyɛlɛ tɛ, ule ɔppyɛlɛ kulele oo, ɔlɔk kɛtɔm oo, ɔlɔk ka libbessolo oo! ɔlɔk mung ule ɔppyɛlɛ ka livve lɛttanɛ nsan. 36Ɔppyɛlɛnɛ, ɔfɔngɔ wɔyɔng ka bilaa kɛyɛn. 37Kwa nlɔɔknɛ mung la annyɔɔng, nlɔɔk ning la balɔɔt ɔkkpɛlɛ: ‘Akatyɔng tɛ!’


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\