MARK 14

1Usseke bɛtɔm bɛffa banaang Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ. Ka kazzi ’kwɔng baang, banaang brɛɛd wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa basinɛ yeast lɛssɛɛn. Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ bakɔɔm lagban baggyan ɛtɔk ya bakaanɛ Jesus ka wɛɛk, bawwɔɔl. 2Battɛ, “Tɛ̀ttɛ́ ikaamɛ ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang tɛ, nzang kullu vvenɛ kɔttɔ tɛ.” 3Jesus ɔdɔkɔ baang ka ssala Simon wa ulenɛ la ɔffaal ka lɛffɛ za lɛzzanganɛ Bethany. Jesus ɔdɔkɔ baang ka kazzi, wanavva uffu ɔmal la bilim a bannɛ ba bakkaamnɛ kappya gaang, ba banaangnɛbɛ la bɔfɛɛn bwa bakkwɔɔnɛbwɛ ‘Nard’. Wanavva ’wɔng baang ɔsam bilim ’pyɔng baang ɔbwɔɔt, usikili bannɛ ’bɔng baang, ɔllɔt Jesus ka lɛttɔ. 4Kutun balɔɔt balɔk ba badɔkɔnɛ baang balɔɔk abbɛ abbɛ battɛ, “Kɛbbwak a bannɛ ’sɔng gbɔɔ kilenɛ ’bɔng? 5Nzang bataanbong bannɛ ’bɔng baang ka lalɔp inaara zzɔɔp ning, basam ikkpoko ’yɔng baang bannyi balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ.” Banyanga wanavva ’wɔng baang gaang gaang. 6Ɔzzanga Jesus ɔttɛ, “Fɔngɔyɔng wanavva ɔlɔɔt! Anyangamɛyɔng kwa ’bɔng? Ɔnaangnɛbong kɔlɔɔk kwa doddo mung fet. 7Balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ bale mung la annyɔɔng ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ, kɔsaapwɔnɛyɔng akkwoong mung atteleyɔngbɛ. Anaam mung la annyɔɔng baala ntaa ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ. 8Wanavva ’wɔng baang ɔnaangbong kwa ukkwoongnɛ; ɔllɔtnɛbong bannɛ ’bɔng baang ka kkwɔɔt, ɔbamanɛsɛ ɔkat kullu anaam ka lusso. 9Mung nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ, ɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ ka vveengodde ya babwɔɔlɔnɛ Kuttu-budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm, vvenɛ babwɔɔlɔ kɔlɔɔk kwa wanavva ’wɔng mung ɔnaangnɛ nkwaaning bakkemɛ.” 10Ɔzzánga Judas wa ɔdɔkɔnɛ ka kɛkaan a balɔɔt a kɔssɛ a Jesus ba zzɔɔppabaffa ufeele umii ukup bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm ɔttɛ ɔfɛɛt Jesus unnyibɛ. 11Kɔsaapbɛ gaang gaang ka bappyeenɛ ning baang, bayilamɛ kinnyi ikkpoko. Ɔzzánga utte kɛggyan a kufuk kwa ule ɔfɛɛt Jesus unnyibɛ. 12Kɛtɔm ikeeng sa bazzinɛ brɛɛd wa basinɛ yeast lɛssɛɛn, ka kɛtɔm sa bawwɔɔlnɛ bwaan-itɔɔn ba Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ, balɔɔt a kɔssɛ a Jesus babapmɛ battɛ, “Aggyan attɛ ibama Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ kwa annɔ, ilokowɔ ka yang?” 13Ɔzzánga Jesus ɔsanga balɔɔt a kɔssɛ ammɛ baffa ɔtɔɔm, ɔkamalabɛ ɔttɛ, “Amiiyɔng ka lɛffɛ ’zɔng baang, waanwalam wa ɔtɔkɔnɛ bilim a bannyi vvenɛ ududawɔyɔng. 14Kupmɛyɔng amiiyɔng ka ggwoon gwa ɔmalnɛ, abwɔɔlɔyɔng Uyini a ggwoon attɛyɔng; ‘Ukopolo-lukopolo ɔttɛ, lɛnɔk za ile itaa izzi Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ lile?’ 15Vvenɛ ɔyɔɔwɔyɔng lɛnɔk a ggwoon za lɛbaang ka libat. Bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bile baang, abamayɔngbyɛ akatyɔngyɛlɛ.” 16Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ’bɔng baang bagbata bamii ka lɛffɛ ’zɔng baang. Bamiinɛ, bayɛn bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ Jesus ɔbwɔɔlɔnɛbɛ; abbɛ babama Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ baloko. 17Kulele kɔnaangnɛ, Jesus baffu la balɔɔt ammɛ zzɔɔppabaffa. 18Badɔkɔ baang ka okkpokolo ka kazzi, Jesus ɔttɛ, “Nbwɔɔlɔwɔyɔng, ɔlɔɔt vvɔn ule mung wa ule ka uzzinɛnɛ issɛ. Ɔlɔɔt ’wɔng baang ile mung ka kazzi la anaam.” 19Balɔɔt-a-kɔssɛ ammɛ livve lɛbbɔlbɛ, babapmɛ ɔlɔɔt vvɔn vvɔn battɛ, “Nsan lɔsan nttɛ anaam nɛ ba akkwɔɔ, faa nang?” 20Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Ule ule ɔlɔɔt vvɔn ka kɛkaan annyɔɔng, balɔɔt ba zzɔppabaffa mung, Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔddɔk brɛɛd ka ulɔlɔ vvɔn la anaam. 21Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ubbe tɛ̀ttɛ̀ Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ lɔttɛ vvenɛ ubbe! Ɔzzànga akama vvenɛ ɔttala ɔlɔɔt ’wɔng baang wa uzzinɛ issɛ ammɛ. Gɔɔ kɔdɔkɔ kɔtta lɛyyɛɛp ka batakamɛnɛ nakanaka lɛmaat!” 22Ka balenɛ baang ka kazzi, Jesus ɔsam brɛɛd ɔzɔɔm uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang, ɔtɔkmɛ ɔfaka unnyi balɔɔt a kɔssɛ ammɛ, ɔttɛ, “Atɔkyɔng, uwɔng ulenɛ ɛkkpakkwɔɔt anaam.” 23Ɔbbal ommonggo lɛsam, uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang, tɛ́ttɛ́ ɔsammɛ unnyibɛ; ɔkkpɛlɛ abbɛ bavva ka ommonggo ’wɔng baang. 24“Mung linnyi anaam sa littanɛ ka lɛttɔ balɔɔt ggbadam; linnyi anaam sa linaangnɛ kɛbɛtɛ-kɛnnɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛkkaam. 25Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ batak ’bɔng ba nbɛlɛ lɛvva ɔddɔkɔddɔkɔ ɔffɔ ka kɛtɔm sa nle ka nvvanɛ ufaa batak ka Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 26Bazzɔɔk kisoom, bafeele bamii ka Lɛttaal-Olives. 27Jesus ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Ɔkkpɛlɛ annyɔɔng mung vvenɛ amma akɔngɔnɛyɔng, tɛ̀ttɛ̀ Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ lɔttɛ, ‘Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔwwɔɔl ɔkat-itɔɔn, itɔɔn vvenɛ ikkyama!’ 28Ɛkɛtɛ ya nlenɛ lifungala ntaa kuddu, vvenɛ nkɔɔm ɛtɔk nssɛ nmii Galilee ka lusso annyɔɔng.” 29Ɔzzánga Peter ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Anaam gɔɔ baala ngbata nkɔngɔwɔ, mkkpa ɔkkpɛlɛ bagbata.” 30Ɔzzánga Jesus ɔlɔɔk la Peter ɔttɛ, “Balangkɔkɔ bakɔɔlnɛ bikkpit bɛffa kɛtɔm mung, akalabong bikkpit bɛkkyaat attɛ nɛ ba asan.” 31Peter ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Anaam kkpong kkpong baala nlɔɔk ning baang, mkkpa bale ka bawwɔɔlnɛyɛlɛ la annɔ!” Balɔɔt-a-kɔssɛ a Jesus ’bɔng kang ɔkkpɛlɛ bassɛ balɔɔk ning baang. 32Baffɔnɛ ka ɛfɛɛn ya ɛzzanganɛ Gethsemane, Jesus ɔbwɔɔlɔ balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Taayɔng mung, nmii nssɛɛn luzɔɔm!” 33Ɔkkwɔɔ Peter la James, la John bakupmɛ. Akama ɔnaangmɛ, ɔbɛtɛ la bukee. 34Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Bukee bwa bunaangnɛnɛ gedegede mung buggyannɛ kɛwwɔɔl fet. Ataayɔng mung agepeleyɔng.” 35Utut umii ka lusso ssup ukun laddu, ɔzɔɔm ɔttɛ nkwaaning usi akama lɛyɛn ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang. 36Ɔzɔɔm ɔttɛ, “Dedde, Dedde anaam! Lilɔɔk ɔkkpɛlɛ ka ibɔɔk annɔ lile kkpɛkɛlɛm. Asam ommonggo akama ’wɔng assekenɛ. Ba nggyan nttɛ nnaang kwa kɔsaapnɛnɛ anaam, nggyan nttɛ nnaang kwa kɔsaapwɔnɛ annɔ.” 37Ɔppyɛlɛnɛ uffu, ɔyɛn balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ba bakkyaat ka bilaa. Ɔlɔɔk la Peter ɔttɛ, “Simon, alaabong ɔɔ? Asibong likkwoong ataa kkwetkkwet ɛkalangaka nnyɔn gbɔɔ ɛsaal ɔɔ?” 38Ɔzzánga ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Agepeleyɔng akɔɔm assɛɛnyɔng luzɔɔm tɛ ɔkkɔɔnɛ asiyɔng ka bubbi lɛttɔ. Luppyam lɔtɔɔmwɔyɔng mung, ɔzzànga ɛkkpakkwɔɔt ba eyila.” 39Jesus ɔgbata umii ɔssɛɛn luzɔɔm, ɔdɔkɔ ɔbbal ning baang lɛlɔɔk. 40Ɔppyɛlɛ uffu ka ɛfɛɛn a balɔɔt a kɔssɛ ammɛ, ɔyɛnbɛ ka bilaa. Basi likkwoong bataa kkwetkkwet. Tɛ̀ttɛ̀ bakingimɛnɛ basi lɛsan. 41Ɔppyɛlɛ uffu ka bikkpit bɛkkyaat, ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Atiiyɔng baang ka amininɛyɔng alaayɔng ɔɔ? Kuddubong! Ɛkɛtɛ ɛffɔbong! Ppyɛɛkyɔng! Basambong Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ bannyi lakke banaang-a-bubbi. 42Afeele imiiyɔng. Ppyɛɛk ɔlɔɔt wa uzzinɛ issɛ anaam mung!” 43Jesus ɔdɔkɔ utii ka kɛlɔɔk, ka Judas, wa ussinɛ ka kɛkaan a balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ba zzɔɔppabaffa uffunɛ. Judas ɔdɔkɔ la kɛkaan a balɔɔt la iggɛ la iggɛ balɔk la ikkpong ka bakupmɛnɛ. Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ la bagɛlɛnya batɔɔmnɛbɛ. 44Uzzi-issɛ ɔggba kɛkaan ’sɔng baang lɛbwɔɔlɔ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa mgbugbamɛnɛ ulenɛ ɔlɔɔt wa aggyannɛyɔng tɛ. Aggbɔmɛ amiiyɔng, isɔgya bakɔɔm bakatmɛ.” 45Judas ɔffɔnɛ ɛffɔ-ɛffɔ, umii ssɔng ukup Jesus ɔttɛ, “Ukopolo-Lukopolo!” ugbugbamɛ eseese. 46Ɔzzánga balɔɔt ’bɔng baang bakaamɛ, baggbɔ izzi eseese. 47Ɔzzánga ɔlɔɔt a kɔssɛ a Jesus vvɔn wa ulenɛ baang ka ubeenɛ, uttulu ogge ammɛ ɔsanga ɔkkwɛɛ kɔtɔɔk ubili Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang, ɔzza. 48Ɔzzánga Jesus ufeele ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Affunɛyɔng kɛkaa la iggɛ la iggɛ, la ikkpong la ikkpong, tɛ̀ttɛ̀ nlenɛ ɔbɛpɛ-lafɔɔ ning ɔɔ? 49Ndɔkɔ baang ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka nkopolonɛ la kɛtɔm la kɛtɔm gɔɔ asinɛyɔng lɛkaa. Ɔzzànga kwa Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ, vvenɛ kɔnaang ka lɔkkwɔɔn.” 50Ɔttɛ ɔnaang, balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bamma bakɔngɔmɛ. 51Ɔlɔɔt vvɔn wa uvvoongnɛ ulata-ubba ka kkwɔɔt ɔdɔkɔ baang ka ukupnɛ Jesus. Babummɛ kɛkaa. 52Ɔzzánga ɔmma kɛkɔɔ ɔkɔngɔ ulata ubba ammɛ ka isimi. 53Basam Jesus bamii ka ssala Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang, ka ɛfɛɛn a bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm, la bagɛlɛnya, la bakopolo-Lafɔɔ balenɛ lɛggba. 54Peter ɔdɔkɔ baang ka ɔssɛnɛ fulufulu ukupmɛ ka isimi, umii ka isimi a ggwoon-a-kɛkaal ka ssala Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang. Ɔtaa bakang la bakat-a-balɔɔt uwupa lɔkɔɔn. 55Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm ɔkkpɛlɛ la balɔɔt a lusse baggyan tɛ̀ttɛ̀ bale balɔɔk babɛtɛ Jesus, nkwaaning bawwɔɔlmɛ. Lɛttɔ basi lɛtɔk tɔttɔt. 56Keem ittɛɛsɛ ggbadam baffu bakkala lɛlaak babɛtɛ Jesus, ɔzzànga kutolo abbɛ bbwak bbwak ba kumii. 57Ɔzzánga balɔɔt balɔk bafeele bakkala lɛlaak ’zɔng mung babɛtɛ Jesus battɛ, 58“Ipyeebong ka ɔlɔɔknɛ ɔttɛ, ‘Vvenɛ nbɛpɛ Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ’gwɔng mung gwa balɔɔt banaangnɛ. Ka bɛtɔm bɛkkyaat, vvenɛ nnaang lɔlɔk gwa usinɛ balɔɔt lile banaangnɛ.’ ” 59Gɔɔ ittɛɛsɛ ’yɔng baang ɔkkpɛlɛ kamma kutolo abbɛ kkwɔn kasi lile. 60Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang ufeele ubee ka lusso balɔɔt ɔkkpɛlɛ unnyi Jesus lɔbap ɔttɛ, “Ɔzzánga ba akkwoong appyɛlɛ kamma ka balɔɔknɛ ning mung ɔkkpɛlɛ batumwɔ ɔɔ?” 61Jesus ɔdɔkɔ ɔtaa zzum. Lɛmmwɔɔl ning usi lɛzza. Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang ’wɔng baang ɔbbal lɔbap linnyi, ɔttɛ, “Annɔ alenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ɔɔ? Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa balɔɔt batelenɛ ɔɔ?” 62Jesus ɔttɛ, “Iii tɛ, anaam tɛ. Vvenɛ ayɛnyɔng Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ka ule ɔtaa ka kɔbɔɔk-ɛlaabɔɔk a Dedde ayyɔɔt, wa ɔttanɛ liggbenge ɔkkpɛlɛ. Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ vvenɛ uffu la ikkpála ya libat.” 63Ɔzzánga Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang uppyeenɛ ning baang, ɔlɔm uwɔkɔlɔ ammɛ ɔyaak. Ɔttɛ, “Ittɛɛsɛ ilɔk ba ibɛlɛ lɛggyan! 64Appyeeyɔngbong tɛ̀ttɛ̀ ɔkpɛnnɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm baang ɔɔ? Annyɔɔng anngwayɔng nang?” Ɔkkpɛlɛ abbɛ balɔɔk bubbi batummɛ, battɛ “Kɔbbɔlmɛbong, ule wa kɛwwɔɔl.” 65Balɔɔt balɔk bakkɔl libbaak bavvoongmɛ. Baggbɔmɛ ubba ka lusso. Batupmɛ, battɛmɛ, “Attina, baang nnyinɔɔng utupwɔnɛ?” Isɔgya basammɛ batup labut. 66Peter ɔdɔkɔ utii bakang ka isimi a ggwoon a kɛkaal ka ɔtaanɛ ka ɛkɛtɛ ya ubili Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang wa wanavva uffunɛ. 67Ɔyɛnnɛ Peter ka uwupanɛ lɔkɔɔn, ɔppyɛɛkmɛ ssii ɔttɛ, “Annɔ mgbaa adɔkɔ la Jesus wa Nazareth.” 68Ɔzzánga Peter ɔkala ɔttɛ, “Anaam mɛ ba nsan … Gɔɔ ba nsan bwa atolonɛ atum.” Ulemɛnɛ kamma ning baang lɛppyɛlɛ, ɔgbata umii ka lɛmma kikkwu. Eseese, ulangkɔkɔ ɔkɔɔl. 69Ubili ’wɔng baang ɔyɛnmɛnɛ baang, ɔbwɔɔlɔ balɔɔt ba gbɔɔ ba babeenɛ baang ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng, ɔlɔɔt ammɛ ɔgbaa!” 70Peter ɔbbalkwɛ lɛkangala. Gɔɔ ba ɔtaka ɔmmɛ, balɔɔt ba gbɔɔ ’bɔng baang babbal Peter lɛkaa battɛ, “Ka abɛlɛ lɛkala attɛ annɔ la abbɛ ba assɛ, ka annɔ ɔgbaa alenɛ wa Galilee.” 71Ɔzzánga Peter ɔlɔɔk ɔttɛ, “Nyimbong nttɛ nlɔɔk lɔkkwɔɔn! Nkkalanɛ lɛlaak, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyɔɔnɛ akama! Ɔlɔɔt wa alɔɔknɛ atumyɔng baang ba nsan.” 72Eseese, ulangkɔkɔ ɔbbal lɛkɔɔl ka bikkpit bɛffa, ɔzzánga Peter ukke tɛ̀ttɛ̀ Jesus ɔlɔɔknɛ la ammɛ ɔttɛ, “Ulangkɔkɔ ɔkɔɔlnɛ bikkpit bɛffa, vvenɛ akala bikkpit bɛkkyaat attɛ nɛ ba asan!” Ɔzzánga Peter ɔzzɔɔk kullu eseese.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\