MARK 16

1Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ kɛsaknɛ, Mary Magdalene, la Mary wa ɔmaatnɛ James, la Salome balɛɛp bannɛ ba bale ka bamiinɛ bappwɔɔng kkwɔɔt a Jesus. 2Lɔfɔm a lɔfɔm a livve luzɔɔm, bafeele bamii ka lilli. 3- 4Baffɔnɛ ka ɛtɔk balɔɔk battɛ, “Nnyinɔɔng ule uttuluyɛlɛ lɛttaal ’zɔng baang usseke kamma lilli. (Lɛttaal liggbenge gaang gaang) Bayeeknɛ bappyɛɛk, bayɛn ka balenɛ lɛttaal ’zɔng baang littulu bappyɛlɛ isimisimi. 5Ɔzzánga bamal ka tɔkɔlɔ lilli bayɛn waanwalam bakang ka ɔtaanɛ la balata iwɔkɔlɔ, luppyam lɔzzabɛ gaang gaang. 6Ɔzzánga okolobya ’wɔng baang ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ luppyam lɔbɛlɛwɔyɔng lɛzza. Nsan lɔsan nttɛ aleyɔng ka kɛggyan a Jesus wa bazzengemɛnɛ ka cross. Mung ba ɔbɛlɛ lile, Ufungalabong ka lubbe! Ppyɛɛkyɔng ɛfɛɛn a bawulumɛnɛ mung. 7Amii abwɔɔlɔyɔng balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔgbaa la Peter attɛyɔng: ‘Ɔkɔɔmbong ɔssɛ ɔkɔngɔwɔyɔng umii Galilee; vvenɛ ayɛnmɛyɔng bakang tɛ̀ttɛ̀ ɔggbawɔnɛyɔng lɛbwɔɔlɔ.’ ” 8Ɔzzánga batta ka tɔkɔlɔ lilli, bassi baang bamma la kiffula ka kɛtɔmnɛbɛ. Gɔɔ ɔlɔɔt vvɔn gbɔɔ basi lɛbwɔɔlɔ ɔssanga ka ɔbbwɔpɔnɛbɛ. 9[Jesus ufungalanɛ ka lɔfɔm a lɔfɔm a Livve-luzɔɔm ’zɔng baang, ɔdɔkɔ utte Mary Magdalene wa ɔggbanɛ lippyem linnangikkyaat ussekemɛ liduda. 9[Bwanavva ’bɔng baang bamii babwɔɔlɔ Peter la inngwa ammɛ tɛ̀ttɛ̀ ɔbwɔɔlɔnɛbɛ. 10Umii ɔbwɔɔlɔ balɔɔt-a-kɔssɛ a Jesus ba balenɛ ka kɛtaa lisɛɛm la kullu la kullu. 10Nkwɔng kɔsaknɛ, Jesus biini ɔsanga balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔtɔɔm ifɛɛn ifɛɛn ɔkkpɛlɛ ɔttɛ babwɔɔlɔ Kuttu-budoddo ’kwɔng kwa kusine likpeke kɛfal a kɛfal. 11Bappyeenɛ ning baang ka ɔlɔɔknɛ ɔttɛ Jesus ufungalabong, gɔɔ ammɛ ɔyɛnmɛbong ka zzeen, bakangalamɛ. 12Nkwɔng kɔsaknɛ, Jesus ufoolo kɔlɔk utuma ka ɛfɛɛn a balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ka balenɛ ka ɛtɔk a kimii ka kɛmat. 13Abbɛ bappyɛlɛ isimisimi bamii babwɔɔlɔ ba abbɛ. Basi liyila tɔttɔt. 14Kɔsak lɛttala, Jesus utuma ka ɛfɛɛn a balɔɔt a ammɛ zzɔɔppavvɔn ka balenɛ ka kazzi. Ɔwɔlɔbɛ ka basɛlɛnɛ kiyila, bakoolo kippyee kɔlɔɔk bagbaa. Akkwɛ baang kɔnaangnɛ bafim kwa balɔɔt ba balemɛnɛ lɛyɛn ikokolo babwɔɔlɔnɛbɛ. 15Ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Amiiyɔng ka vveeng ’wɔng mung ɔkkpɛlɛ, akopoloyɔng lutini ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ Kuttu-budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 16Ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ kwa anaam, anaangmɛyɔng baptizim, vvenɛ uddu; wa ɔsɛlɛnɛ kiyila, vvenɛ ubbe. 17Vvenɛ nnyi balɔɔt lakke za kɛnaang a bɛmaanga, vvenɛ bakkwoong bakɔɔm lɛkɔɔl anaam baggba lippyem; bakkwoong batolo bafaa likaan ɔkkpɛlɛ. 18Mkkpa basam izzɔkɔ ka labɔɔk, ɔlɔk bavva bussi, kɔlɔk ning bɛ baala kɔnaang. Vvenɛ batele balɔɔt iffaak labɔɔk, ɔppwabɛ eseese.” 19Jesus, Uyini, ulenɛ ning mung livve lɛlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ, basammɛ, umii ka libat, ɔtaa ka kɔbɔɔk ɛlaabɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 20Balɔɔt-a-kɔssɛ a Jesus bafeele bamii bayaam Kuttu-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ifɛɛn ifɛɛn ɔkkpɛlɛ ka vveeng. Uyini ayyɔɔt ɔdɔkɔ baang ka kɛnaang ’sɔng baang la abbɛ, ɔyɔɔ ɔttɛ lukopolo abbɛ lule ka lɔkkwɔɔn ka bɛmaanga bya banaangnɛ.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\