MARK 3

1Jesus ɔppyɛlɛ umii ka ggwoon a mitin. Ɔlɔɔt a ubbu-kɔbɔɔk ɔdɔkɔ baang. 2Balɔɔt balɔk badɔkɔ baang ba battɛnɛ bannyi Jesus kibbi battɛ ɔnaangbong bbɔlbbɔl. Keem basseke ka bakatnɛ Jesus ggbeggbe battɛ ɔkkɔɔnɛ bayɛn vvenɛ uttula ɔlɔɔt ’wɔng baang ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ nsan. 3Jesus ɔlɔɔk la ɔlɔɔt wa ubbu-kɔbɔɔk ’wɔng baang ɔttɛ, “Atta abee kaang ning ka lusso.” 4Usikili ɔbap balɔɔt ’bɔng baang ɔttɛ, “Mung Lafɔɔ ayyɔɔt lattɛ inaang ’bɔng ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ? Lattɛ ittele balɔɔt faa lattɛ iddopobɛ? Lattɛ ikkala ɔlɔɔt faa lattɛ iwwɔɔlmɛ?” Lɛmmwɔɔl gbɔɔ basi lɛzza. 5Keem Jesus ɔppyɛɛkbɛ ssii, kutunmɛ. Ɔzzànga babbemɛ mung lɛttɔ ka basinɛ kɔlɔɔk ka kɔtɔɔk lippyee bale lɛsɛpɛ. Jesus ɔlɔɔk la ɔlɔɔt a ubbu-kɔbɔɔk ’wɔng baang ɔttɛ, “Atɔnɔ kɔbɔɔk.” Ammɛ ɔtɔnɔkwɛ, ɔppwamɛ eseese. 6Ɔzzánga balɔɔt a Pharisees bagbata ka ggwoon a mitin eseese bamii bakup balɔɔt a Herod banaang likup battɛ bawwɔɔl Jesus. 7Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bagbata bamii ka libbwe a Galilee. Kɛkaan a balɔɔt kikupmɛ. Balɔɔt balɔk bassi Galilee, balɔk bassi Judea, 8balɔk bassi Jerusalem, balɔk bassi ka ɛkpansi Idumea, balɔk bassi kukupa lɔyɔngɔ a Jordan gwa lɔppyɛɛknɛ lusso gwa livve-luwee lɛttanɛ, balɔk bassi ka ɛkpansi a Tyre la Sidon. Balɔɔt ’bɔng ɔkkpɛlɛ baffu ka ɛfɛɛn a Jesus ka bappyeenɛ bɛfɛɛn bya ɔnaangnɛ. 9Kibbi kilenɛ lɛsak lɛttala, Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ baggyan akkpaat babama balokomɛ tɛ̀ttɛ́ balɔɔt ’bɔng baang baffu batungalamɛ bassɛɛn ka tɔkɔlɔ bannyi. 10Uttulabong balɔɔt ggbadam ggbadam, keem balɔɔt iffaak ɔkkpɛlɛ batutala ɛtɔk ya kimii ka ɛfɛɛn a Jesus, ɔkkɔɔnɛ basingimɛ. 11Ɛkɛtɛ duu ya balɔɔt ipiliza bayɛnmɛnɛ, battɔ ka lisse babungu battɛ, “Annɔ alenɛ Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm!” 12Jesus ubee bbwak ɔkamala ipiliza ’yɔng baang ɔttɛ tɛ̀ttɛ́ inaang basanmɛ. 13Jesus ubbwulu libat a lɛttaal, ɔkkwɔɔ balɔɔt ba ɔggyannɛ bakupmɛ. Baffunɛ bakupmɛ, 14ɔsanga balɔɔt zzɔɔppabaffa ba ɔkɔlɔnɛbɛ bayilabɔtɔɔm ammɛ. Ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Nsangawɔyɔngbong nttɛ, ataayɔng la anaam. Vvenɛ ntɔɔmwɔyɔng amii akopoloyɔng lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm, 15ayangayɔng lakke za kɛggba ipiliza afɔngɔyɔng kang ɔgbaa.” 16Balɔɔt ba zzɔɔppabaffa ba ɔsanganɛ badɔkɔnɛ: Simon (wa Jesus ɔkɔlɔmɛnɛ Peter); 17James la etele ammɛ John, bwaan a Zebedee, (Jesus ɔkɔlɔbɛ Boanerges, ifɛɛt ilenɛ “Bwaan Àkkpála”); 18La Andrew, la Philip, la Batholomew, la Matthew, la Thomas, la James waan Alphaeus, la Thaddaeus, la Simon wa lɔkaan ammɛ lɔsaapmɛnɛ gaang, 19la Judas Iscariot wa uzzinɛ issɛ a Jesus. 20Jesus ufula. Balɔɔt a kɔssɛ a Jesus la ammɛ biini basi kufuk lɛyɛn bazzi kazzi ɔssanga ka kibbi balɔɔt sa kɛbbalnɛ liffu kikkpitbe kilenɛ lɛsak lɛttala. 21Ikpana ammɛ bappyeenɛ ning baang, bafeele bamiimɛ kɛkat, ka bappyeenɛ balɔɔt balɔk ka battɛnɛ, “Ɔttɔbong bikun!” 22Bakopolo-Lafɔɔ balɔk ba bassinɛ Jerusalem battɛ, “Ɔyanga Beelzebul ka kkwɔɔt! Gɔɔ baang Beelzebul, ubeet a babbukangmgbe unnyimɛnɛ lakke za kɛggba ipiliza kɛfɔngɔ kang.” 23Ɔzzánga Jesus ɔkkwɔɔbɛ ɔppyɛɛ utolo ka ifɛɛt ka ifɛɛt unnyibɛ: ɔttɛ, “Satan ule ɔnaang nang usikili ɔggba Satan? 24Lɛffɛ za ballunɛ lakup lakup, lakup ’zɔng baang balenɛ ka lɛkɔɔng ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ nzang lɛffɛ ’zɔng baang lile ka libbwumnɛ. 25Gɔɔ itutum ya itɔknɛyɛ kɛyɔɔng ibɛngɛlɛ, isseke ka kullu ɛkɛtɛ ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ nzang itutum ’yɔng baang ile ka ibbwumnɛ. 26Ikɔɔlɔ ittɛ Itutum a Satan issekenɛ lakup lakup nzang baala ittumu, ile ka ibbwumnɛ ittɔ itaak. 27“Ɔlɔɔt wa ukkwoongnɛ ɔmal ka ggwoon ɔgabwɔ uyipmɛ bɛfɛɛn ba ule. Ɔzzànga ɔkaanɛ ɔgabwɔ ’wɔng baang ɔggbɔ izzi, tɛ́ttɛ́ bɔk ukkwoong ɔmal ka ggwoon ɔssangmɛ bɛfɛɛn tɛ̀ttɛ̀ kɔsaapmɛnɛ. 28“Nbwɔɔlɔwɔyɔng kkpelegedee nttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔsɔɔk balɔɔt bubbi abbɛ la lutini bubbi ɔkkpɛlɛ bwa ɔlɔɔt ɔlɔɔknɛ ka kamma. 29Ɔzzànga ɔlɔɔt duu wa ɔlɔɔknɛ bubbi utum Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, Ɔlɔɔmɔlɔɔm mɛ baala ɔsɔɔk kkpong kkpong, ka ulenɛ bubbi bwa kɛfal a kɛfal lɛnaang.” 30(Jesus ɔlɔɔk ning mung ka balɔɔt balɔk battɛnɛ, “Ule la apiliza ka kkwɔɔt.”) 31Abakka Jesus la itele ammɛ ya bwaanbwalam batuma. Badɔkɔ bakɔɔng ka vveeng babee batɔɔm battɛ bakkwɔɔ Jesus bannyibɛ. 32Kibbi kɛdɔkɔ baang ka kɛtaanɛ kikkpit Jesus, ɔzzánga babwɔɔlɔmɛ battɛ, “Yɛn, Ssakawɔ la itele annɔ bakang ka vveeng ka babeenɛ, baggyan battɛ bayɛnwɔ.” 33Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Nnyinɔɔng ulenɛ Ɛnɛ? Babang balenɛ itele anaam?” 34Uyeek ɔppyɛɛk balɔɔt ba bataanɛ baang bakkpitmɛ, ɔttɛ, “Yɛnyɔng Ɛnɛ la itele anaam mung! 35Ɔlɔɔt wa ɔnaangnɛ kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔggyannɛ ulenɛ etele anaam, ule Ɛnɛ anaam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\