MARK 4

1Jesus ɔbbal likopolo ka lufoom a libbwe a Galilee. Kibbi sa kɛtaanɛ kikkpitmɛ kɛsaknɛ lɛttala, ukut ufula ka akkpaat ɔppyɛɛ ɔtaa bakang. Akkpaat ɔdɔkɔ ka bannyi, balɔɔt bataa ka likum ka imakkpa bannyi. 2Ɔdɔkɔ ɔkɔɔm ifɛɛt ifɛɛt ɔbwɔɔlɔbɛ lilɔɔk utum bɛfɛɛn ppwap, ɔttɛ: 3“Agɔpɔlɔyɔng! Ɔlɔɔt vvɔn ufeele umii kɛkɔɔn ifɔɔk a bɛfɛɛn. 4Ɔmmyangnɛ ifɔɔk a bɛfɛɛn ’yɔng baang ka bɔtɔɔm, ifɔɔk ilɔk idɔkɔ ittɔ ka ɛtɔk. Bunɔɔn buttɔng ifɔɔk ’yɔng baang buzzi. 5Ifɔɔk ilɔk ittɔ ka bɛfaak ikpana, ka ɛfɛɛn a lisse lilenɛ gbɔɔ wekeweke. Imeet, ka ɛkpansi esinɛ lɛddɔng, 6luwee lɔsanganɛ, lɔfɔɔp lasan ’zɔng baang. Ka iffaat isinɛ likkwoong immala imii ka tɔkɔlɔ ka tɔkɔlɔ, lasan ’zɔng baang za laffɔnɛ lameet, labbe. 7Ifɔɔk ilɔk idɔkɔ ittɔ ka lifaat sa bizze-bizze. Bizze bɛmmalanɛ bɛkɔm lasan ’zɔng baang za lalenɛ limeet, lasi lɛbɛlɛ likkwoong lawɔm. 8Ifɔɔk ilɔk ittɔ ka ɛkpansi ya doddo. Imeet lasan lammala lanaang bizza. Bizza bɛlɔk lɔlɔp la ifɔɔk zzɔɔp, bɛlɔk lalɔp ifɔɔk lakkyaat, bɛlɔk lalɔp ifɔɔk kubbwɔɔk.” 9Ammɛ Jesus utele lɛttɔ ɔttɛ, “Agɔpɔlɔyɔng, ayanganɛyɔng latɔɔk a kippyee kɔlɔɔk!” 10Ɛkɛtɛ ɔdɔkɔnɛ kɛyɔɔng, balɔɔt balɔk ba balenɛ lɛgɔpɔlɔ bappyee kwa ɔlɔɔknɛ la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ baffu babapmɛ bwa ifɛɛt ya ɔssanɛ mung itumnɛ. 11Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Annyɔɔng babwɔɔlɔwɔyɔngbong likup Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, Ɔzzánga balɔɔt ba basinɛ ba Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lile bale bakɔɔm ifɛɛt bappyee bɛfɛɛn ’byɔng mung ɔkkpɛlɛ, 12Ɔkkɔɔnɛ, ‘Bappyɛɛk balɔngɔlɔ bappyɛɛk, ɔzzànga tɔttɔt ba bayɛn; Bagɔpɔlɔ balɔngɔlɔ bagɔpɔlɔ, ba bakkwoong bappyee. Bayɛnnɛ, bappyee bagbaa nzang ippyam abbɛ vvenɛ isikili bappyee kɔlɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm, nzang Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔsɔɔkbɛ bubbi abbɛ.’ ” 13Keem Jesus ɔbapbɛ ɔttɛ, “Ifɛɛt ’yɔng mung ba appyeeyɔng ɔɔ? Ngkka mung ale anaangyɔng nang vvenɛ appyeeyɔng ifɛɛt nnyɔn gbɔɔ? 14Ɔkɔɔn-ifɔɔk a bɛfɛɛn ɔkɔɔn lɛmmwɔɔl-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 15Balɔɔt balɔk bale tɛ̀ttɛ̀ ifɔɔk a bɛfɛɛn ya illɔtnɛ ɛtɔk ɛtɔk. Bappyeenɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm, eseese Satan umii ɔsamzɛ ka tɔkɔlɔ abbɛ. 16Balɔɔt balɔk bale tɛ̀ttɛ̀ ifɔɔk a bɛfɛɛn ya illɔtnɛ ka bɛfaak ikpana. Bappyeenɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm, batɔkzɛ ka laggele eseese baang, 17ɔzzànga ka tɔkɔlɔ doddo bɛ ba lɛmal, gɔɔ mmɛmmɛ ba bakkwoong balokozɛ. Ulenɛ bɔfɛɛn a kɔlɔɔk kuffunɛ, ɔlɔk bayɔɔ balɔɔt akama bakɔɔm bawwɔɔlbɛ kwa lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm ’zɔng baang, bakalaze eseese. 18Balɔɔt balɔk bale tɛ̀ttɛ̀ ifɔɔk a bɛfɛɛn ya ɔkɔɔnnɛ ka lifaat sa bizze bizze. Balɔɔt ’bɔng baang bappyee mung lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm tɛ, 19ɔzzànga bakeke kwa lafal abbɛ, la kusapa ikkpoko, la bɛssanga bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya baggyannɛ. Mbyɔng mung ɔkkpɛlɛ biffunɛ bigbepbɛ, basumala kwa lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔzzánga basibong lakkpo lɛwɔm. 20Ɔzzànga balɔɔt balɔk bale bbwak tɛ̀ttɛ̀ ifɔɔk a bɛfɛɛn ya ɔkɔɔnnɛ ka ɛkpansi ya doddo. Bappyee lɛmmwɔɔl, bayila kwa azzɛ, bawɔm lakkpo: lɛsan lɛlɔk lɔlɔp la lakkpo zzɔɔp, lɛlɔk lalɔp a lakkpo lakkyaat, lɛlɔk lalɔp a lakkpo kubbwɔɔk.” 21Jesus ɔbbalbɛ litolo unnyi ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ɔlɔk ule baang wa uyengenɛ otinika ɔssɛɛn ka bɔfɛɛn bwa ddɔng ɔlɔk ɔsam ulup ka tɔkɔlɔ igolo ɔɔ? Lissi ka ɔsamnɛ ɔkpaka ka lɛkpaka otinika ɔɔ? 22Bɔfɛɛn duu bwa balupnɛ, vvenɛ basangabwɛ batta ka vveeng. Gɔɔ bɔfɛɛn duu bwa bavvoongnɛ kpilikpip, vvenɛ bawongolobwɛ. 23Ayanganɛyɔng latɔɔk, agɔpɔlɔyɔng!” 24Ɔssɛ ɔlɔɔk ’kwɔng mung unnyibɛ ɔgbaa, ɔttɛ, “Agɔpɔlɔyɔng kɔlɔɔk duu kwa appyeenɛyɔng doddo! Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ɔkɔɔm Lafɔɔ za akɔɔmnɛyɔng azzayɔng kɛkaal a balɔɔt balɔk, unnyiwɔyɔng kibbi, gɔɔ vvenɛ kule kɔttɔmɛ ammɛ litun. 25Ɔlɔɔt wa ɔyanganɛ bɔfɛɛn, vvenɛ bagbaamɛ, wa usinɛ nakanaka lɛyanga, gɔɔ waan ezuku ya ɔffɔnɛ ɔyanga, vvenɛ bakup baang bannaa.” 26Jesus ɔbbalbɛ ifɛɛt ’yɔng lɛssa ɔttɛ, “Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile tɛ̀ttɛ̀ nle ka nbwɔɔlɔwɔnɛyɔng mung. Ɔlɔɔt vvɔn ufeele umii kɛmmyang ifɔɔk a bɛfɛɛn ka bɔtɔɔm. 27Kɛtɔm, ɔlaa; kikoon, ssii ba ɔtaa. Ning baang ɔkkpɛlɛ ifɔɔk a bɛfɛɛn ’yɔng baang ile baang ka immalanɛ. Gɔɔ ammɛ biini ba ɔsan bwa bunaangnɛ ifɔɔk a bɛfɛɛn ’yɔng baang imeet tɛ́ttɛ́ immala. 28Ɛkpansi biini ɛnaangnɛ lasan a bɛfɛɛn lammala, lawɔm lakkpo. Bimeetnɛ ɔkkpɛlɛ, bɛfɔɔk, bɛwɔm lakkpo bɛnaang ifɔɔk. 29Lakkpo lakootnɛ, ka ɛkɛtɛ liyaat uyini umii ɔffazɛ.” 30Jesus ɔbap ɔttɛ, “Mung ile ilɔɔk ittɛ Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile nang? Mung ile issa ifɛɛt ’yɔyɔng ya ile ibwɔɔlɔyɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ ilenɛ. 31Ile tɛ̀ttɛ̀ ale ka appyeenɛyɔng mung. Ɔlɔɔt vvɔn ɔsam ɛfɔɔk a kɛssɛ ya ɛttanɛ lissup ɔkkpɛlɛ a vveengodde ɔkɔɔn ka lisse. 32Ɔmmɛnɛ, ɛmmala, ɛppyɛɛ eggbenge ɛtta bɛssɛ ɔkkpɛlɛ. Bɛbɔɔk bɛtta biggbenge, bunɔɔn buffu bulɔɔk lakɔt baang ka bɔppwa.” 33Jesus ɔkɔɔm ifɛɛt ppwap ppwap ukopolo balɔɔt lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔbwɔɔlɔbɛ lutini bɔfɛɛn duu bwa bakkwoongɛ bappyee. 34Usinɛ ifɛɛt lɛkɔɔm, bɛ ba utolo unnyi, ɔzzànga ɛkɛtɛ bassekenɛ kɛyɔɔng la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ, ubee bbwak ɔppyɛlɛ ɔbwɔɔlɔbɛ ppwool ppwool bappyee. 35Kɛtɔm ’sɔng baang, kulele ning, Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Afeele ikum imiiyɔng kukupa libbwe ’kwɔng kang bɛɛ?” 36Ɔzzánga bagbata bakɔngɔ kibbi ’sɔng baang; bamal bafula ka akkpaat wa Jesus ulenɛ lile ka tɔkɔlɔ ka ɔtaanɛ, bawaat bamii. Ikkpaat ilɔk idɔkɔ baang mgbaa. 37Eseese, kɛffa sa lɛbaang kiffu. Ɔffa labba bannyi ɔssɛɛn ka akkpaat, gɔɔ usseke ssup nzang bannyi bayipi ka akkpaat. 38Jesus ɔdɔkɔ ka isimi akkpaat ka umininɛ utele lɛttɔ ka lɛfat ɔlaa. Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bafungalamɛ, battɛ, “Ukopolo-lukopolo, ba attina ka ile ka itaaknɛ ɔɔ?” 39Jesus ufeele ɔkkpa kɛffa kiwele ɔttɛ, “Zzum kwulak!” Usikili uggbe labba-bannyi ɔttɛ, “Beeyɔng ssii.” Kɛffa kɛtɛt, ɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ ezum kwulak. 40Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Ɔbwɔpɔwɔyɔng kwa ’bɔng? Kiyila ba ayangayɔng ɔɔ?” 41Abbɛ kaang ɔbbwɔpɔbongbɛ gaang gaang, basikili babapbɛ kɛyɔɔng battɛ, “Uwɔng bɔka ɔlɔɔt? Gɔɔ kɛffa la labba-bannyi binnyimɛ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\