MARK 6

1Jesus ɔgbata ka ɛfɛɛn ’kwɔng baang, ɔppyɛlɛ isimisimi, ufula ka lɛffɛ ammɛ biini la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ka bakupmɛnɛ. 2Ɔffɔnɛ Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ, utte kikopolo balɔɔt ka ggwoon-a-mitin. Balɔɔt ggbadam badɔkɔ baang. Bappyeenɛ tɛ̀ttɛ̀ ukopolonɛ, kɔkɛɛlɛbɛ kɔsak. Babap battɛ, “Mbyɔng ɔkkpɛlɛ bissimɛ ka yang? Uwɔng bɔka kukele kwa ɔsannɛ ning? Ɔnaang nang ukkwoong ɔnaang bɛmaanga? 3Ammɛ lissi ulenɛ kapenta, waan a Mary ɔɔ, James la Joseph, la Judas, la Simon, itele ammɛ lissi ɔɔ? Itele ammɛ ya bwanavva lissi ballunɛ mung ɔɔ?” Ɔzzánga bafimmɛ tɛ. 4Jesus ɔlɔɔk unnyibɛ ɔttɛ, “Uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm bannyimɛ latele ifɛɛn ifɛɛn ɔkkpɛlɛ usseke ka lɛffɛ ammɛ biini ka ɛfɛɛn ikpana ammɛ la itutum ammɛ bale bafimmɛ.” 5Bɛmaanga bɛlɔk usi likkwoong ɔnaang baang, ɔzzànga utele bwaan a balɔɔt ssup ning ba balenɛ la iffaak labɔɔk, ɔppwabɛ. 6Kɔkɛɛlɛmɛ gaang gaang ka balɔɔt ’bɔng baang basɛlɛnɛ kiyila. Jesus ukopolo balɔɔt ukkpit laffɛ ’zɔng baang ɔkkpɛlɛ. 7Ɔkkwɔɔ balɔɔt-a-kɔssɛ ammɛ uloko ɛfɛɛn kkwɔn. Tɛ́ttɛ́ ɔsangabɛ ɔtɔɔm ɔttamabɛ ɔttɛ bassɛ balɔɔt baffa baffa. Unnyibɛ lakke za kɛbɛtɛ banaang-a-kɛsɛɛm a liyeeng. 8Ɔkamalabɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ akɔɔmyɔng bulɔk ɔgbaa la lukut ka ɛtɔk. Tɛ̀ttɛ́ akɔɔmyɔng brɛɛd, la ɛssɔ lubbwoom, gɔɔ assɛɛnyɔng ikkobo ka issɔ. 9Awɔkɔlɔyɔng ikkpabukkpɔ, ɔzzànga afɔngɔyɔng uwɔkɔlɔ wa gbɔɔ kɛkɔɔm.” 10Ɔbbalbɛ lɛbwɔɔlɔ ɔttɛ, “Ɛfɛɛn duu ya batɔkwɔnɛyɔng ka laggele, ataayɔng ka ssala ssɔn ’sɔng baang tɔttɔt agbatayɔng ka killu ’sɔng baang. 11Affɔnɛyɔng ka lɛffɛ za basiwɔnɛyɔng ka laggele lɛtɔk, ɔlɔk basi kwa alɔɔknɛyɔng lɛgɔpɔlɔ, akkwɔlɔyɔng ibut ka bukkpɔ annyɔɔng allɔtyɔng, agbatayɔng. Uwɔng ule ɔtaabɛ tɛ̀ttɛ̀ kinnyi ntemele.” 12Bamii bakopolo balɔɔt battɛ bakkyaa bubbi abbɛ bafɔngɔ. 13Baggba ipiliza bafɔngɔ kang, banaang bannɛ-olive bapwɔɔng balɔɔt iffaak, ɔppwabɛ. 14Ubeet Herod uppyee tɛ̀ttɛ̀ kuttu a Jesus kulenɛ lɛwaala ifɛɛn ifɛɛn ɔkkpɛlɛ. Balɔɔt balɔk banngwa battɛ, “John, Ɔnaang-a-baptizim, ɔppyɛlɛbong utii ka kuddu! Kwakkwɛ baang ɔyanganɛ lakke ’zɔng za ɔkɔɔmnɛ ɔnaang bɛmaanga.” 15Balɔɔt balɔk battɛ, “Ammɛ ulenɛ Elijah.” Balɔk battɛ, “Baang uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm tɛ̀ttɛ̀ wa iyɛddɛ-iyɛddɛ.” 16Herod uppyeenɛ, ɔttɛ, “Baang John, Ɔnaang-a-baptizim! Ndɔkɔbong nzzamɛ lɛttɔ, ɔzzànga mung ɔppyɛlɛbong utii ka kuddu!” 17Herod biini ɔggbabɛ lɛkamala ɔttɛ bakaa John bannyimɛ ɔssɛɛn ngbakkɔpɔ. Herod ɔnaang ’kwɔng, kɔlɔɔk a Herodias, wa ɔtɔknɛ, mkkpandɔk ɔdɔkɔ ullu la Philip etele ammɛ. 18John, Ɔnaang-a-baptizim, ɔbwɔɔlɔ Herod kkpɛtkkpɛt ɔttɛ, “Ba kɔyyɛɛp ka atɔknɛ wanavva etele annɔ!” 19Herodias uloko John kisikɔng, ɔggyan ɛtɔk ya kɛwwɔɔlmɛ, ɔzzànga lɛttɔ usi lɛtɔk ka Herod ɔtakanɛ liyila. 20John ɔbbwɔpɔ Herod gaang gaang, ka ɔsannɛ kkpelegedee ɔttɛ John ɔdɔkɔ ɔlɔɔt wa doddo, gɔɔ bubbi nakanaka usi lɛnaang. Kwakkwɛ baang ulokomɛnɛ ka kuddu. Kutolo a John kuggwoommɛ kɛgɔpɔlɔ kɔsak, nkkpandɔk kutunmɛ gaang gaang ɛkɛtɛ duu ya uppyeenɛ kutolo ammɛ. 21Ka lakpeke, Herodias uffu ɔyanga kufuk. Ɔdɔkɔ ka livve ekokomele Herod. Herod ɔbwɔɔlɔ baggboggbo balɔɔt a kɛnaang a Government, la bazzilɛttɔ-isɔgya la bakɔɔm-ɛkpansi a Galilee. 22Waan a Herodias wa wanavva ɔtta ɔtɔm, kuffi Herod gaang gaang la bakekeen ammɛ. Ɔzzánga ubeet Herod ɔlɔɔk la waanawanavva ’wɔng baang ɔttɛ, “Mung aggyan attɛ ayanga ’bɔng? Bɔfɛɛn duu bwa aggyannɛ, vvenɛ nnyiwɔ.” 23Uyim bikkpit bikkpit ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Nyimbong nttɛ vvenɛ nnyiwɔ bɔfɛɛn duu bwa aggyannɛ, gɔɔ mkkpa ule kufaak ɛkpansi anaam!” 24Waanawanavva ’wɔng baang ɔtta umii ɔbap abakka ɔttɛ, “Mung nle nlɔɔk nttɛ nggyan ’bɔng?” Abakka ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Lɛttɔ a John, Ɔnaang-a-baptizim.” 25Waanawanavva ’wɔng ɔkɛnɛ ɔppyɛlɛ isimisimi umii ɔbwɔɔlɔ ubeet bwa ɔggyannɛ, ɔttɛ, “Assɛɛn lɛttɔ a John, Ɔnaang-a-baptizim, mung ka kɛkkpala annyinɛ gedegede mung!” 26Ubeet uppyeenɛ ning baang, livve lɛbbɔlmɛ gaang gaang, ɔzzànga usi lɛbɛlɛ lɛsan tɛ̀ttɛ̀ ule ufim ka ulenɛ liyim ka lusso bakekeen ammɛ ɔkkpɛlɛ. 27Ubeet ɔsanga ɔlɔɔt wa ɔkatmɛnɛ ɔtɔɔm ɔttɛ umii ɔzza lɛttɔ a John uffu. Ɔlɔɔt ’wɔng baang umii ka tɔkɔlɔ a ggwoon igbakkɔpɔ, ɔzza John lɛttɔ. 28Ɔsamzɛ ɔssɛɛn ka kɛkkpala ufee waanawanavva ’wɔng baang. Ammɛ ɔsamzɛ unnyi abakka. 29Balɔɔt a kɔssɛ a John bappyeenɛ ning baang, baffu basam kakku a John balli. 30Bayilabɔtɔɔm a Jesus bappyɛlɛnɛ, baduda la Jesus, babwɔɔlɔmɛ tɛ̀ttɛ̀ balenɛ likopolo la bɛfɛɛn bya balenɛ lɛnaang. 31Balɔɔt a kɔssɛ a Jesus la Jesus biini basi kufuk kwa kizzi kazzi lɛyɛn ɔssanga ka balɔɔt balenɛ gbɔɔ yɔngɔlɔ-yɔngɔlɔ-yɔngɔlɔ. Ɔzzánga ɔbwɔɔlɔ balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Afeele ibbɛyɔng mung imii iggyanyɔng ɛfɛɛn a kɛyɔɔng a kɛyɔɔng itaayɔng nkwaaning afɛkɛlɛyɔng.” 32Ɔzzánga bafeele kɛyɔɔng abbɛ bamii ka ɛfɛɛn kkwɔn ya balɔɔt basinɛ lile. 33Balɔɔt bayɛnbɛ ka bagbatanɛ bakɔɔlɔbɛ eseese. Ɔzzánga bagbata laffɛ abbɛ bakɔngɔ, bamma likum a likum bamii batte Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ lɛffɔ ka ɛfɛɛn ’kwɔng baang. 34Jesus, ɔttanɛ ka akkpaat, ɔyɛn kibbi balɔɔt ning baang. Babbemɛ lɛttɔ gaang gaang, ka ɔyɛnnɛbɛ ning baang tɛ̀ttɛ̀ itɔɔn ya isɛlɛnɛ ɔlɔɔt wa ɔppyɛɛknɛyɛ. Ukopolobɛ bɛfɛɛn ggbadam. 35Ɔmmɛnɛ, balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bamii babwɔɔlɔmɛ battɛ, “Ɛkɛtɛ emiibong tɛ, akke attɛ ile kɛyɔɔng a kɛyɔɔng ka ɛfɛɛn ’kwɔng mung tɛ. 36Abwɔɔlɔ balɔɔt ’bɔng mung bagbata bamii ka itɔɔm la laffɛ za lakkɛtɛnɛ mung nkwaaning bayɛn kazzi balɛɛp bazzi bɛɛ.” 37Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Annyɔɔng aggyanyɔng kazzi annyiyɔngbɛ bazzi.” Babapmɛ battɛ, “Aggyan attɛ isam lalɔp Inaira lakkyaat imii ilɛɛp brɛɛd innyibɛ, bazzi ɔɔ?” 38Jesus ɔppyɛlɛ ɔbapbɛ ɔttɛ, “Kkpɔɔ igɔngɔ a brɛɛd issekewɔyɔng ifang? Amii appyɛɛkyɔng ee?” Balenɛ lɛyɛn, baffu babwɔɔlɔmɛ battɛ, “Igɔngɔ kubbwɔɔk la isɛɛnabannyi iffa.” 39Jesus ɔbwɔɔlɔ balɔɔt-a-kɔssɛ ammɛ ɔttɛ balɔɔkbɛ bataa lakup lakup baang ka lifaat. 40Bataa ning baang ka likkwɔɔn lakup a lakup. Likup lɛlɔk lalɔp a balɔɔt kubbwɔɔk, lɛlɔk lalɔp a balɔɔt laffa la balɔɔt zzɔɔp. 41Jesus ɔsam igɔngɔ a brɛɛd ’yɔng baang kubbwɔɔk la isɛɛnabannyi iffa, uyeek ɔppyɛɛk ka libat, uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang. Ɔlɔm igɔngɔ a brɛɛd ’yɔng baang ɔbbɔk, unnyi balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ batan balɔɔt ’bɔng baang. Ɔssɛ ɔsam isɛɛnabannyi ya iffa ’yɔng baang ɔbɛngɛlɛbɛ. 42Ɔlɔɔt ɔlɔɔt uzzi uwukala. 43Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ battɔng izuku a brɛɛd la izuku isɛɛnabannyi iyipi isangala zzɔɔppiffa. 44Balɔɔt ba bazzinɛ kazzi ’kwɔng baang ɔkkpɛlɛ badɔkɔ innɔ zzɔɔppiffa la kufaak. 45Jesus ɔbwɔɔlɔ balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ bamal ka akkpaat eseese bakɔɔm bassɛ bakɔngɔmɛ ammɛ, bamii Bethsaida, ka kukupa libbwe kwa kkwɔn. Ammɛ ɔbwɔɔlɔ kibbi balɔɔt ’sɔng baang kɛkkyaap. 46Uvvenɛ balɔɔt ’bɔng baang liteele, ɔgbata umii ɔssɛɛn luzɔɔm ka libat ekpok. 47Kulele kɔnaangnɛ, akkpaat ɔffɔbong ka kasɛkɛ libbwe. Ɛkɛtɛ ’yɔng baang Jesus usseke kɛyɔɔng ka likum. 48Ɔyɛnnɛ ka balɔɔt a kɔssɛ ammɛ balenɛ libwum kɛffa kisibɛ lɛfɔngɔ bamii lusso lusso ka badudanɛsɛ laduda, ufeele ka bɛzzɔkɔ ikalangka ikkyaat la bwɔlaaning ya kibbessolo, ɔssɛ ka ɛkkpabannyi umii ka ɛfɛɛn abbɛ. Uffubongbɛ kikopo ning mung. 49Ɔzzánga bayɛnmɛ ning baang ka ɔssɛnɛ ka ɛkkpabannyi, banngwa bakɔɔm babungu battɛ, “Baang ubbu-kɔwɔkɔlɔ!” 50Ɔbbwɔpɔbɛ ɔkkpɛlɛ ka bayɛnmɛnɛ. Jesus ɔlɔɔk eseese unnyibɛ ɔttɛ, “Kkaamyɔng luppyɔm kkpɔk, anaam. Ɔfɔngɔwɔyɔng kɛbbwɔpɔ.” 51Ɔmal umii ɔtaa ka akkpaat la abbɛ, kɛffa kɛtɛt. Kɔkɛɛlɛ balɔɔt-a-kɔssɛ ammɛ gaang gaang, 52ka batakanɛ ifɛɛt a kinnyi innɔ balɔɔt zzɔɔppiffa la kufaak kazzi lɛsan; basi likkwoong battinakwɛ bakopo. 53Bakum libbwe baffu ka ɛkpansi a Genesaret, ka ɛfɛɛn a basikinɛ akkpaat. 54Balɔɔt bakɔɔlɔ Jesus eseese ka battanɛ ka akkpaat. 55Bamma bakkpit ɛkpansi ’yɔng baang, batɔkɔ balɔɔt iffaak bamii bawulabɛ ka iwula ka ɛfɛɛn a bappyeenɛ battɛ Jesus ule baang. 56Ɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ ya Jesus umiinɛ, bakɔɔm balɔɔt iffaak bafeemɛ. Mkkpa umii ka laffɛ balɔɔt, ɔlɔk ɔppyɛɛ umii ka lamma, gɔɔ ɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ, batɔkɔ balɔɔt iffaak batta ka kappya bakkpengemɛ battɛ ɔfɔngɔ lɛwang-uwɔkɔlɔ ammɛ keem lisingibɛ. Balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba lisinginɛbɛ, ɔppwabɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\