MARK 7

1Balɔɔt a Pharisees balɔk la bakopolo-Lafɔɔ ba bassinɛ Jerusalem bataa bakkpit Jesus. 2Bayɛn balɔɔt a kɔssɛ a Jesus balɔk ka bakɔɔmnɛ labɔɔk za lasinɛ lɛkkwɔngɔ tɛ̀ttɛ̀ lafɔɔ lalɔɔknɛ bazzi kazzi. Ning baang ulenɛ kɛttɛ basibong labɔɔk liyila tɛ̀ttɛ̀ balɔɔt a Pharisees battɛnɛ balɔɔt ɔkkpɛlɛ bayila. 3(Balɔɔt a Pharisees la ba Jews bakup gwa bappyeenɛ ka balɔɔt iyɛddɛ-iyɛddɛ; basinɛ labɔɔk liyila tɛ̀ttɛ̀ lafɔɔ abbɛ lalɔɔknɛ, kazzi ba bazzi. 4Gɔɔ bɔfɛɛn bwa bussinɛ ka kappya ba bazzi batakabong bazzaabwɛ. Bayanga lafɔɔ ggbadam tɛ̀ttɛ̀ kɛzzaa immonggo, la ikkpo, bɛkkpala, la igolo-kimini za bakupnɛ.) 5Ɔzzánga balɔɔt a Pharisees la bakopolo-Lafɔɔ babap Jesus battɛ, “Mbɔng tɛ́ttɛ́ balɔɔt a kɔssɛ annɔ basi lukopolo balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ likup, bappyɛɛ basi labɔɔk liyila tɛ̀ttɛ̀ lafɔɔ lalɔɔknɛ tɛ́ttɛ́ bazzi kazzi?” 6Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Biyɛnɛ pya Isaiah ɔyɛnnɛ utumwɔyɔng bile bbwak ka lɔkkwɔɔn! Annyɔɔng bakkala lɛlaak ka lɔkkwɔɔn, tɛ̀ttɛ̀ ɔkkpɔknɛ ɔttɛ; ’Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, Balɔɔt ’bɔng bannyinɛ latele ka kamma keem. Ɔzzànga ippyam abbɛ baloko fulufulu bassekenɛ. 7Ba kɔyyɛɛp ka bazɔɔmnɛ bannyinɛ ka bakopolonɛ lafɔɔ za balɔɔt banaangnɛ tɛ̀ttɛ̀ za Ɔlɔɔmɔlɔɔm!’ 8“Lafɔɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba ateleyɔng; ateleyɔng lafɔɔ za balɔɔt bassɛɛnnɛ.” 9Jesus utolo ɔgbaa ɔttɛ, “Asanyɔng lagban za akɔɔmnɛ afimyɔng Lafɔɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔkkɔɔnɛ lukopolo annyɔɔng lɔtta kuttu. 10Kɔttɛ Moses ɔdɔkɔ ɔddawɔyɔng ɔttɛ, ‘Ateleyɔng ssaawɔ la ssakawɔ, ɔlɔɔt duu wa ɔbbaatnɛ abakka ɔlɔk abassɛ ule wa kɛwwɔɔl.’ 11Ɔzzànga annyɔɔng akopoloyɔng balɔɔt attɛyɔng, ɔlɔɔt ɔyanganɛ bɔfɛɛn bwa ɔkɔɔmnɛ ɔyaam abassɛ la abakka; ɔlɔɔknɛ ɔttɛ, ‘Corban’ (ning baang ɔlɔɔk ɔttɛ bɔfɛɛn ’bwɔng baang busseke bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm); 12ukkwoong mung ɔfɔngɔ abakka la abassɛ kɛyaam. 13Lukopolo gwa akopolonɛyɔng balɔɔt lɔbɛpɛbong Lafɔɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Bɛfɛɛn bile ppwap bya anaangnɛyɔng ning mung.” 14Jesus ɔbbal kibbi ’sɔng baang lɛkkwɔɔ, utolo unnyibɛ ɔttɛ, “Ɔkkpɛlɛ annyɔɔng agɔpɔlɔ appyeeyɔng. 15Bɔfɛɛn bwa bussinɛ ka vveeng bumal ɔlɔɔt ka tɔkɔlɔ lissi bule bunaangmɛ ule la bubbi. Bwa bussinɛ ɔlɔɔt ka tɔkɔlɔ bunaangmɛnɛ ɔnaang bubbi. 16(Ɔlɔɔt wa ɔyanganɛ latɔɔk za kippyee kɔlɔɔk, uppyee!)” 17Ɔgbatanɛ ka kibbi ’sɔng baang umii ka ssala, balɔɔt a kɔssɛ ammɛ baffu babapmɛ battɛ ɔbwɔɔlɔbɛ ifɛɛt a kɔlɔɔk kwa ɔlɔɔknɛ baang. 18Jesus ɔlɔɔk unnyibɛ ɔttɛ, “Ɔzzánga annyɔɔng kɔlɔɔk ba abɛlɛyɔng lɛsan attayɔng balɔɔt balɔk ɔɔ, faa doddo ba appyeeyɔng? Bɔfɛɛn bwa bumalnɛ ɔlɔɔt ka tɔkɔlɔ bubbal likkwoong bunaang ɔlɔɔt ɔnaang bubbi ba bule, 19ka busimɛnɛ ka luppyam limii, bufulamɛ ka lɛmmɛ, ulenɛ lɛmmɛ, ɔnnyabwɛ ɔzzɔɔk. (Ning mung, Jesus ɔlɔɔk ɔttɛ izzi lutini kazzi ɔkkpɛlɛ). 20Ɔbbal lɛlɔɔk ɔttɛ, “Bɔfɛɛn bwa bussinɛ ɔlɔɔt ka tɔkɔlɔ bunaangnɛ ɔlɔɔt ɔnaang bubbi. 21Babbu ittina ya idɛmnɛ ɔlɔɔt ɔnaang bubbi, tɛ̀ttɛ̀ kɛssɛ-kɛzak, la ssip, la kɛwwɔɔl a balɔɔt, 22la kikup wanavva ɔlɔɔt, la kuwɔnɔk ɔkkpɛlɛ, bissi ka tɔkɔlɔ luppyam ɔlɔɔt; gɔɔ lutini bubbi ɔkkpɛlɛ, ikkɔlɔ, kɛdɛm, kɔfɔk, lɛgbɛɛk, lɔbba, la bizingizingi. 23Ɔkkpɛlɛ abbyɛ bissi ka tɔkɔlɔ ɔlɔɔt bɛnaangmɛ ɔnaang bubbi.” 24Jesus ufeele umii ka ɛkpansi ɛlɔk bakang kɛtɛkɛtɛ a Tyre. Ɔmal ka tɔkɔlɔ a ggwoon gɔɔ usi lɛggyan ɔttɛ ɔlɔɔt ɔsan ɔttɛ ule baang, ɔzzànga usi likkwoong uddumu tɔttɔt. 25Wanavva wa waan ammɛ ɔyanganɛ ipiliza uppyeenɛ kwa Jesus, uffu eseese ɛfɛɛn a Jesus. Ɔttɔ ukunmɛ laddu baang ka lataak. 26Wa wanavva ’wɔng wa akanakana, bamaatmɛ ka ɛkpansi a Phoenicia ka Syria. Ukkpenge Jesus ɔttɛ ɔggba ipiliza ’yɔng baang usseke awaan. 27Ɔzzánga Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Afɔngɔbong ssii: ittebong bwɔɔntiti kazzi linnyi. Ba kɔyyɛɛp ka isamnɛ kazzi a bwɔɔntiti, izzɔɔk ibbwa!” 28Wanavva ’wɔng baang ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Dedde, gɔɔ ibbwa ittɔng mung bwaan izuku-kazzi bya bɛttɔnɛ bwɔɔntiti kuttɔɔk okkpokolo izzi!” 29Jesus ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Appyɛlɛ afula, kɛppyɛlɛ kamma annɔ kɛnaangbong ipiliza itta isseke waan annɔ.” 30Wanavva ’wɔng baang ɔppyɛlɛ isimisimi ufula. Ɔyɛn waan ammɛ ka umininɛ. Ka lɔkkwɔɔn, ipiliza ɛttabong esseke waan ’wɔng baang. 31Jesus ɔgbata ka Tyre ɔzza ka Sidon ɔtta ka libbwe a Galilee, ukup ɛtɔk a Laffɛ-Zzɔɔp. 32Balɔɔt balɔk bakɔɔm ɔlɔɔt wa usinɛ ka latɔɔk lippyee usi kɛlɔɔk likkwoong, bakkpenge Jesus battɛ, ɔbɛtɛmɛ labɔɔk. 33Ɔzzánga Jesus ɔsammɛ ɔgbata ka kibbi ’sɔng baang. Ɔsam bɛnnɔ ɔssɛɛnmɛ ka latɔɔk, ɔkkɔl libbaak ɔggbɔ ka kɛnnɔ usingimɛ ka lɛlaak. 34Jesus uyeek ɔppyɛɛk ka libat, uffimi gaang gaang tɛ́ttɛ́ ɔlɔɔk unnyi ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Ephphatha,” ning baang ɔlɔɔk ɔttɛ, “Wongolo!” 35Eseese, ɔlɔɔt ’wɔng baang ukkwoong uppyee. Utuulumɛbong lɛlaak, ɔlɔɔk ppwool ppwool ɔkkpɛlɛ, gɔɔ lɛkkɔ mɛ ba lɛbɛlɛ lisik. 36Ɔzzánga Jesus ɔkamalabɛ ɔttɛ bafɔngɔkwɛ kɛsam babwɔɔlɔ ɔlɔɔt ɔlɔk. Ning baang ka bakamanɛ lɔkama bayaam kuttu akkwɛ. 37Kɔkɛɛlɛ balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba bappyeenɛkwɛ gaang gaang. Babungumɛ battɛ, “Ɔnaang bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bɛyyɛɛp bɛffata. Ɔnaang bassi-latɔɔk bappyee. Ɔnaang basi-kɛlɔɔk likkwoong, bakkwoong ɔkkpɛlɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\