MARK 8

1Gɔɔ ba ɔtaka ɔmmɛ gbɔɔ, kibbi balɔɔt kɛlɔk kiffu kibbi baang. Kazzi kasaalnɛ balɔɔt ’bɔng baang, Jesus ɔkkwɔɔ balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, 2“Balɔɔt ’bɔng mung babbenɛbong lɛttɔ gaang tɛ, bataabong mung la anaam ka bɛtɔm bɛkkyaat, mung kazzi kasaalbongbɛ. 3Nttɛnɛbɛ bafula ka batakanɛ kazzi lizzi, vvenɛ balɔɔt balɔk ba bassinɛ fulufulu bannɔk ka ɛtɔk.” 4Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ babapmɛ battɛ, “Mung ka akpelenene ’wɔng mung, kazzi ile iyɛn yang kwa kale kaddu kibbi balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ?” 5Jesus ɔppyɛlɛ ɔbapbɛ ɔttɛ, “Baang ayangayɔng igɔngɔ a brɛɛd ifang?” Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Igɔngɔ innamikkyaat.” 6Ɔttɛ balɔɔt ’bɔng baang bataa baang ka lisse. Ɔsam igɔngɔ a brɛɛd ’yɔng baang innamikyaat uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang, ɔbbɔk, ɔssɛɛn balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, batan kibbi ’sɔng baang. Abbɛ banaang ning baang. 7Bwaan isɛɛnabannyi idɔkɔbɛ baang ɔgbaa. Jesus ɔsamyɛ, uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang tɛ́ttɛ́ ɔbwɔɔlɔ balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ basamyɛ batanbɛ. 8- 9Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ uzzi, uwukala. Balɔɔt ba bazzinɛ kazzi ’kwɔng baang baggba-ɔggba innɔ zzɔɔp. Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ battɔng izuku ya issekenɛ, iyipi isangala ning innamikkyaat. Jesus ɔbwɔɔlɔ kibbi ’sɔng baang kɛkkyaap, 10bamal ka akkpaat la balɔɔt-a-kɔssɛ ammɛ bamii lɛffɛ za lɛzzanganɛ Dalmanutha. 11Balɔɔt a Pharisees balɔk baffu ka ɛfɛɛn a Jesus babee bbwak bakangalamɛ ikangala. Badɔkɔ baggyanmɛ kɛkaa, ɔzzánga battɛ ɔnaang bɛmaanga ɔyɔɔ ɔttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ubeemɛ la isimi. 12Jesus usini lifiki tɛ́ttɛ́ ɔttɛ, “Mbɔng balɔɔt a lizan baggyannɛ kɛyɛn a bɛmaanga ning? Maaye, nbwɔɔlɔwɔyɔngbong! Ning baang baala nnaang nyɔɔ kɛssanga balɔɔt ’bɔng baang!” 13Ɔgbata ɔkɔngɔbɛ, ɔmal ka akkpaat umii kukupa libbwe kwa kkwɔn. 14Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ basumala kɛkɔɔm a brɛɛd doddo, badɔkɔ bayini ugɔngɔ a brɛɛd vvɔn keem ka akkpaat. 15Jesus ɔkamalabɛ ɔttɛ, “Asan anaangyɔng tɛ, akatwɔyɔng kɛyɔɔng assekeyɔng yeast a balɔɔt a Pharisees la yeast a Herod tɛ.” 16Batolo abbɛ abbɛ battɛ, “Ɔlɔɔk ka isinɛ brɛɛd lɛyanga ka nakanaka tɛ.” 17Jesus ɔkɔɔlɔ bwa balɔɔknɛ batum, ɔzzánga ɔbapbɛ ɔttɛ, “Mbɔng alɔɔknɛyɔng kwa kɛsɛlɛ a brɛɛd? Ɔzzánga ba ataka asan appyee affatayɔng ɔɔ? Akkpɛlɛyɔng kittina kɔlɔɔk ning ɔɔ? 18Ayangayɔng zzeen, mung ba akkwoong ayɛnyɔng ɔɔ? Ayangayɔng latɔɔk, ba akkwoong appyeeyɔng ɔɔ? Ba akkeyɔng 19ka nbbɔknɛ igɔngɔ a brɛɛd kubbwɔɔk nnyi innɔ balɔɔt zzɔɔppiffa la kufaak ɔɔ? Izuku ya issekenɛ idɔkɔ iyipi isangala ifang?” Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Zzɔɔppiffa.” 20“Ka nbbɔknɛ igɔngɔ a brɛɛd innamikkyaat nnyi innɔ balɔɔt zzɔɔp bɛɛ, izuku ya issekenɛ idɔkɔ iyipi isangala ifang?” Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Innamikkyaat.” 21Ɔbapbɛ ɔttɛ, “Ɔzzánga ning bbɔk ba ataka asanyɔng ɔɔ?” 22Baffu baffɔ ka Bethsaida ka ɛfɛɛn a balɔɔt bakɔɔmnɛ ussi-ifim bafee Jesus bakkpengemɛ battɛ usingi ussi-ifim ’wɔng baang. 23Jesus ɔlɔmmɛ ka kɔbɔɔk ɔlɛkɛmɛ ɔgbata ka lɛffɛ ’zɔng baang. Jesus ulemɛnɛ libbaak lɛkkɔl ɔllɔt, ɔbɛtɛmɛ labɔɔk, ɔbapmɛ ɔttɛ, “Akkwoongbong ayɛn bulɔk ɔɔ?” 24Ussi-ifim ’wɔng baang uyeek ɔppyɛɛk ka libat, ɔttɛ, “Iii, nyɛn mung balɔɔt, ɔzzànga bale tɛ̀ttɛ̀ bɛssɛ bɛssɛnɛ bikkpit mung.” 25Jesus ɔbbal ussi-ifim ’wɔng baang labɔɔk ka zzeen litele. Kikkpit ’sɔng keem ɔppyɛɛk bit, ifim isaalmɛ, ɔppyɛlɛ ɔyɛn bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ ppwool. 26Jesus ɔttɛmɛ ufula, ɔkamalamɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ appyɛlɛ amii ka lɛffɛ ’zɔng baang tɛ.” 27Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bagbata bamii laffɛ za lakkɛtɛnɛ Caesarea Philippi. Baffɔnɛ ka ɛtɔk, Jesus ɔbapbɛ ɔttɛ, “Abwɔɔlɔnɛyɔng, mung balɔɔt battɛ anaam nnyinɔɔng?” 28Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Balɔɔt balɔk battɛ annɔ John, Ɔnaang-a-baptizim, balɔk battɛ annɔ Elijah, balɔk bappyɛɛ battɛ annɔ uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 29Ɔbapbɛ abbɛ, ɔttɛ, “Ngkka annyɔɔng bɛɛ, attina attɛyɔng anaam nnyinɔɔng?” Peter ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Annɔ alenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ.” 30Keem Jesus ɔkamalabɛ ɔttɛ, “Afɔngɔyɔng ’kwɔng kɛsam abwɔɔlɔyɔng ɔlɔɔt ɔlɔk tɛ.” 31Jesus ukopolo balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ vvenɛ ɔyɛn akama ɔttala, gɔɔ bagɛlɛnya la bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm, la bakopolo-Lafɔɔ vvenɛ bakalamɛ. Vvenɛ bawwɔɔlmɛ; ɔzzànga ɔffɔnɛ bɛtɔm bɛkkyaat, vvenɛ ufungala ka lubbe ɔppyɛlɛ ɔtaa ka kuddu.” 32Ɔlɔɔk ’kwɔng ppwool ppwool, ɔbwɔɔlɔbɛ bappyee. Ɔzzánga Peter ɔkkwɔɔmɛ uloko kufɛngɛ ɔkangalamɛ. 33Ammɛ Jesus usikili ɔppyɛɛk balɔɔt-a-kɔssɛ ammɛ ɔkangala Peter kutunmɛ, ɔttɛ la Peter, “Agbata assekenɛ, annɔ baang Satan, luttina annɔ gwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm lissi, gwa ɔlɔɔt!” 34Jesus ɔkkwɔɔ kibbi balɔɔt la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa ɔggyannɛ ɔttɛ ukupnɛ, usumalamɛ kɛyɔɔng, ɔsam cross ukupnɛ. 35Ɔlɔɔt wa ukekenɛ kwa lɛfal ammɛ, vvenɛ ɔtakazɛ; Ɔlɔɔt duu wa ɔtakanɛ lɛfal ammɛ kwa anaam ɔlɔk kwa Kuttu-budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm, vvenɛ ɔkkalazɛ. 36Ɔlɔɔt ɔyanga mung isak ka ɔyanganɛ bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ a vveengodde, ɔppyɛɛ ɔyɛn akama wa kɛfal a kɛfal ɔɔ? Ning ba kule kkpong kkpong! 37Bwa ɔkɔɔmnɛ ukkwoong ɔkkala lɛfal ammɛ ba bule. 38Anaam biini la lukopolo anaam bɛnaangnɛ ɔlɔɔt izzit ka gedegede mung wa basinɛ kɔlɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm liyila, basseke ka babbyapnɛ, ɔlɔɔt ’wɔng baang vvenɛ ɔnaang Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ izzit ka ɛkɛtɛ ya uffunɛ ka lakke a Dedde la bayilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\