MATTHEW 10

1Jesus ɔkkwɔɔ bayilabɔtɔɔm ammɛ ba zzɔɔppabaffa uloko ɛfɛɛn kkwɔn unnyibɛ lakke za kɛggba ipiliza la kittula balɔɔt ba ɔssɔpnɛbɛ la bɛssanga iffaak duu bya ɔffaaknɛbɛ. 2Uwɔng ulenɛ lakɔɔl a bayila bɔtɔɔm a Jesus ba zzɔɔpabaffa. Ɔkɔɔm ɛtɔk, Simon (wa bakkwɔɔmɛnɛ Peter) la etele ammɛ Andrew. James la etele ammɛ John, bwaan a Zebedee. 3Philip la Bartholomew, Thomas la Matthew, ɔtɔk-innamba; la James, waan Alphaeus, la Thaddaeus. 4Simon, wa lɔkaan ammɛ lɔsaapmɛnɛ, la Judas Iscariot, wa uzzinɛ issɛ a Jesus. 5Jesus ɔtɔɔm Balɔɔt-a-kɔssɛ ammɛ la lɔttama ’gwɔng ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ amiiyɔng ka laffɛ ikaan ilɔk, ɔlɔk ka laffɛ a Samaria. 6Lutini ’gwɔng ammiiyɔng ka ɛfɛɛn a balɔɔt a Israel ba balenɛ lɛtaak tɛ̀ttɛ̀ itɔɔn. 7Amii ayaam abwɔɔlɔyɔngbɛ attɛyɔng Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm itii kɛtɛkɛtɛ. 8Attulayɔng balɔɔt iffaak, afungalayɔng balɔɔt ba babbenɛ, attulayɔng balɔɔt ɔffaal, aggbayɔng ipiliza. Atɔkyɔngbong lakke ’zɔng ka lɛsɔɔk, annyɔɔng assɛnɛ annyiyɔng balɔɔt balɔk ka lɛsɔɔk. 9Tɛ̀ttɛ́ assɛɛnyɔng Naira, gɔɔ sili, gɔɔ kobo, ɔlɔk nddeli ka ɛssɔ. 10Tɛ̀ttɛ́ akɔɔmyɔng ɛssɔ lubbwoom ka kɔssɛ kwa ale ka ammiinɛyɔng, gɔɔ uwɔkɔlɔ, gɔɔ ikkpa-bukkpɔ, gɔɔ lukut a kɔssɛ. Ɔnaang-a-kɛnaang ule wa bannyimɛnɛ bwa ɔggyannɛ. 11Affɔnɛyɔng ka lɛffɛ ɔlɔk ɛ̀sàm, amiiyɔng ka tɔkɔlɔ a ssala aggyanyɔng ɔlɔɔt wa ule ɔtɔkwɔyɔng ka laggele, ataayɔng baang la ammɛ tɔttɔt agbatayɔng baang. 12Amiinɛyɔng ka tɔkɔlɔ a ggwoon, alɔɔk attɛyɔng ‘Bɔkaat butaa la annyɔɔng.’ 13Balɔɔt ba ssala ’sɔng baang batɔkwɔnɛyɔng, bukaat butaa la abbɛ. Ɔzzànga basiwɔnɛyɔng ka laggele lɛtɔk, appyɛlɛ luwomo bɔkaat annyɔɔng atɔkyɔng. 14Ule ssala ɔlɔk lɛffɛ za basiwɔnɛyɔng ka laggele lɛtɔk; basi lɛmmwɔɔl annyɔɔng lɛgɔpɔlɔ, akkwɔlɔ ibut-a-bukkpɔ annyɔɔng allɔtyɔng baang, agbata assekeyɔng ɛfɛɛn ’yɔng baang. 15Akkeyɔng ’kwɔng tɛ! Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvene ɔyɔɔ balɔɔt a Sodom la Gomorrah kibbe lɛttɔ ka Kɛtɔm-a-kɛkaal ɔtta balɔɔt a killu ’sɔng baang. 16“Gɔpɔlɔyɔng! mung ntɔɔmwɔyɔng tɛ̀ttɛ̀ itɔɔn ka kɛtaa igɔɔt. Abbɔnɔyɔng tɛ̀ttɛ̀ izzɔkɔ, anaangyɔng bɛtɛbɛtɛ tɛ̀ttɛ̀ lakkpelekete. 17Akatyɔng tɛ, balɔɔt bale bale baang ba bale bakaawɔyɔng basamwɔyɔng bamii ka idda kɛkaal. Vvenɛ batupwɔyɔng ka idda mitin abbɛ. 18Vvenɛ bakɔɔmwɔyɔng bamii kɛkaal ka lusso bayini lusse la babeet ka lɛttɔ anaam, ka abwɔɔlɔnɛyɔng balɔɔt a Jews la balɔɔt ikaan ilɔk Kuttu budoddo. 19Ɛkɛtɛ ya bale bakɔɔmwɔyɔng bamii kɛkaal, tɛ̀ttɛ́ attina atumyɔng kwa ale alɔɔkyɔng ɔlɔk tɛ̀ttɛ̀ ale anaangyɔng. Ɛkɛtɛ ’yɔng baang ɛffɔnɛ vvenɛ nnnyiwɔyɔng bwa ale alɔɔkyɔng. 20Lɛmmwɔɔl za ale alɔɔkyɔng ka luttina annyɔɔng baala lissi, lissiwɔyɔng ka Kuyeeng a Ssaawɔ annyɔɔng. 21“Balɔɔt vvenɛ basam itele abbɛ bannyi battɛ bawwɔɔl. Ibassɛ a bwɔɔn bale banaang ning baang la ibbwɔɔn ɔgbaa. Ibbwɔɔn vvenɛ kusikili kutunbɛ la ibassɛ abbɛ la ibakka, basambɛ bawwɔɔl. 22Vvenɛ atunyɔng ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ka lɛttɔ anaam. Ɔzzanga ɔlɔɔt wa uttumunɛ ka budoddo, ɔffɔ ka lakpeke, vvenɛ ɔtaa ka kuddu kwa doddo. 23Bayɔɔwɔnɛyɔng akama ka lɛffɛ zzɔn afoto amma amiiyɔng ka za zzɔn. Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ, kɛnaang annyɔɔng baala avveyɔng ka laffɛ a Israel ɔkkpɛlɛ tɛ́ttɛ́ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ uffu. 24“Waan wa uggbengenɛ ɔtta ɔlɔɔt wa ukopolomɛnɛ ba ule. Ubili wa uggbengenɛ ɔtta abassɛ ammɛ ba ule. 25Waan ɔwaamɛ ka uggbengenɛ tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt wa ukopolomɛnɛ. Ubili ɔssɛ ɔwaamɛ ka uggbengenɛ tɛ̀ttɛ̀ abassɛ. Ulenɛ ka Beelzebul (ubeet ubbukanggbe) ulenɛ uzzilɛttɔ itutum, bwaan itutum ’yɔng baang ɔkkpɛlɛ vvenɛ bakɔlɔbɛ lakɔɔl za labbɔlnɛ lasak! 26“Tɛ̀ttɛ́ balɔɔt babbwɔpɔwɔyɔng ka ussinɛ mung. Lutini bɔfɛɛn ɔkkpɛlɛ bwa bavvoongnɛbwɛ vvenɛ buwongolo. Lutini likup ɔkkpɛlɛ za babwɔpnɛ, vvenɛ lɛtta ka vveeng. 27Kwa nbwɔɔlɔwɔnɛyɔng mung ka kisul, vvenɛ abbalyɔngkwɛ lɛbwɔɔlɔ kikoon; ɔzzànga kwa appyeenɛyɔng ka lalup, vvenɛ abwɔɔlɔyɔngkwɛ ka ɛkɛtɛ addongonɛyɔng ka bɛsanga. 28Tɛ̀ttɛ́ balɔɔt ba bawwɔɔlnɛ kkwɔɔt kɛyɔɔng basi likkwoong bawwɔɔl lɛfɛkɛlɛ babbwɔpɔwɔyɔng. Lutini ’gwɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbbwɔpɔwɔyɔng wa ukkwoongnɛ ɔwwɔɔl kkwɔɔt la lɛfɛkɛlɛ ka lɔkɔɔn. 29Akkwoong mung alɛɛp buggwele buffa ka kobo; ɔzzànga ppyɔn gbɔɔ ka lisse baala bittɔ, Ssaawɔ usi lɛsan. 30Ulenɛ kwa annyɔɔng iggbe bittulu annyɔɔng ɔkkpɛlɛ itii ka lukkwoon. 31Tɛ̀ttɛ́ ɔbbwɔpɔwɔyɔng; attayɔng buggwele ggbadam. 32“Ɔlɔɔt wa ɔbwɔɔlɔnɛ ppwool ɔttɛ ammɛ ule wa anaam, vvenɛ nssɛ nnaang ning baang la ammɛ ka Iusso a Dedde anaam ka libat. 33Ɔzzànga ɔlɔɔt wa ɔkalanɛ ppwool ppwool ɔttɛ, ammɛ wa anaam lissi, anaam vvenɛ nssɛ nkalamɛ ka lusso a Dedde anaam ka libat. 34“Tɛ̀ttɛ́ attina attɛyɔng mung nkɔɔm bɔkaat nffu ka vveeng ’wɔng. Bɔkaat lissi ka nkɔɔmnɛ nffu, nkɔɔm ogge. 35Nffu nssɛɛn bwaanabwalam la ibassɛ abbɛ kɔlɔɔk; nssɛɛn bwaanabwanavva kɔlɔɔk la ibakka abbɛ. Nssɛɛn bakka lilɔɔk la ibakka abbɛ. 36Kɔfɔk ɔlɔɔt kwa kɔbbɔlnɛ kussi ka itutum ammɛ biini. 37Ɔlɔɔt duu wa ɔttanɛ abassɛ la ibakka litele ussekenɛ anaam usinɛ litele, ɔlɔɔt ’wɔng baang wa anaam lissi. Ɔlɔɔt wa ɔttanɛ awaan litele ussekenɛ anaam usinɛ litele, ɔlɔɔt ’wɔng baang wa anaam lissi. 38Ɔlɔɔt duu wa usinɛ cross ammɛ lɛsam ukup ɛtɔk anaam, ɔlɔɔt ’wɔng baang wa anaam lissi. 39Ɔlɔɔt wa ubumnɛ ɔggyan kwa kuddu ammɛ biini, ɔlɔɔt ’wɔng baang vvenɛ ɔtakakwɛ. Ɔlɔɔt duu wa ɔtakanɛ kuddu ammɛ ka lɛttɔ anaam, vvenɛ uddu. 40“Ɔlɔɔt duu wa ɔtɔkwɔnɛyɔng ka latele, ɔtɔknɛbong anaam ɔgbaa. Ɔlɔɔt duu wa ɔtɔknɛnɛ anaam ka latele, ɔtɔkbong ɔlɔɔt wa ɔtɔɔmnɛnɛ anaam. 41Ɔlɔɔt duu wa ɔtɔknɛ ɔlɔɔt wa ɔlɔɔknɛ kɔlɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka latele, ka ɔlɔɔknɛ kɔlɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm; vvenɛ batul lɛsɔɔk ’zɔng baang la ammɛ. Ɔlɔɔt duu wa ɔtɔknɛ ɔlɔɔt wa doddo ka latele, ka ɔsannɛ ɔttɛ ule ɔlɔɔt wa doddo; vvenɛ batul lɛsɔɔk la ammɛ. 42Akkeyɔng ’kwɔng tɛ! ɔlɔɔt duu wa unnyinɛ ɔlɔɔt a kɔssɛ anaam bannyi ɔvva, ka ɔsannɛ ɔttɛ ule ɔlɔɔt a kɔssɛ anaam; vvenɛ ɔyanga lɛsɔɔk ammɛ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\