MATTHEW 18

1Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang, balɔɔt a kɔssɛ a Jesus baffu ka ɛfɛɛn ammɛ babapmɛ battɛ, “Mung nnyinɛ ɔttanɛ liggbenge ka Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm?” 2Jesus ɔkkwɔɔ waantiti, ɔsammɛ, ubee ka lusso abbɛ ɔttɛ, 3“Akkeyɔng ’kwɔng tɛ! Asinɛyɔng lafal annyɔɔng lifoolo assekeyɔng tɛ̀ttɛ̀ bwɔɔntiti, ka Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm baala amalyɔng. 4Ɔlɔɔt wa ɔttanɛ liggbenge ka Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ ɔlɔɔt wa uyilanɛ busook a wabbɛ, usseke tɛ̀ttɛ̀ waantiti ’wɔng mung. 5Ɔzzànga ɔlɔɔt wa uwomonɛ waantiti ’wɔng ka lɛkɔɔl anaam, nzang uwomonɛ anaam. 6“Ɔlɔɔt duu wa ɔnaangnɛ bwɔɔntiti basi kunaam liyila, kɔyyɛɛp ka asamnɛ kizzi, asiki ka kukook kwa lɛbaang, asikimɛ ka lukat asammɛ assɛɛn ka lihu. 7Vvveeng ’wɔng vvenɛ ɔyɛn akama ka bɛfɛɛn ppwap bilenɛ baang bya bɛnaangnɛ balɔɔt basɛlɛ kiyila. Kɛssanga bɛfɛɛn byɔng baang bile bɛnaang kpɛtkpɛt. Ɔzzànga akama ule wa ɔlɔɔt ’wɔng baang wa ɔggyannɛ lilɔɔk nsɔng baang! 8“Ulenɛ kɔbɔɔk annɔ ɔlɔk kikkpɔ annɔ kɛnaangwɔnɛ azzɔɔk lilɔɔk ’sɔng azzasɛ azzɔɔk. Kɔtta kɛyyɛɛp ka asɛlɛnɛ kɔbɔɔk la kikkpɔ ataa ka kuddu, lutini ayanganɛ kɔbɔɔk la kikkpɔ basamwɔ bamii bassɛɛn ka akama wa kɛfal a kɛfal. 9Ulenɛ zzeen annɔ lɛnaangwɔnɛ anaang bubbi; kɔtta lɛyyɛɛp ka akpakalanɛzɛ azzɔɔk ayanga kuddu, lutini ayanganɛ zzeen laffa basamwɔ bassɛɛn ka lɔkɔɔn ka Hell.” 10“Tɛ̀ttɛ́ alokoyɔng kɔlɔɔk la bwɔɔntiti ba sɛkɛsɛkɛ. Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ bayila-bɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm abbɛ ka libat bataa ka ɛfɛɛn a Dedde anaam ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ. 11[Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ uffu ɔkkala balɔɔt ba bataaknɛ.] 12“Attinayɔng nang? Ɔlɔɔt ɔyanganɛ lalɔp itɔɔn kubbwɔɔk, nnyɔn ɛfakala ɛtaakmɛ, ule ɔnaang nang? Vvenɛ ɔgbata lalɔp itɔɔn za lanna la itɔɔn ɔsɛlɔlɔp ɔkɔngɔ umii ɔggyan ya ɛtaaknɛ. 13Ɔyɛnnɛyɛ, vvenɛ uggele gaang gaang, ka ɛtɔɔn ya ɛtaaknɛ ɛttanɛ lalɔp itɔɔn za lanna la itɔɔn ɔsɛlɔlɔp ya isinɛ lɛtaak. 14Ssaawɔ annyɔɔng ka libat ngbaa ba ɔssɛ ɔggyan ɔttɛ waantiti vvɔn gbɔɔ ɔtaak. 15“Ɔkpana annɔ ɔnaangnɛ bubbi utumwɔ, amii abwɔɔlɔmɛ bubbi bwa ɔnaangnɛ utumwɔ. Ɔzzànga akupmɛ ka wɛɛk atoloyɔng kutolo ’kwɔng baang annyɔɔng balɔɔt baffa kɛyɔɔng. Ɔgɔpɔlɔnɛ kwa alɔɔknɛ nzang uyilabong kwa annɔ. Akkwɔɔmɛ assɛɛn ka kkwɔɔt. 16Ɔzzànga usinɛ kwa alɔɔknɛ lɛgɔpɔlɔ, akɔɔm ɔlɔɔt vvɔn ɔlɔk balɔɔt baffa amii akupmɛ nkwaaning itɛɛsɛ ’yɔng baang iffa ilɔɔknɛ, balɔɔt basan battɛ kule ka lɔkkwɔɔn. 17Usinɛ kwa balɔɔt ’bɔng baang lɛgɔpɔlɔ asam kɔlɔɔk ’kwɔng baang amii abwɔɔlɔ ka luzɔɔm. Usinɛ kwa lɛbbal lɛgɔpɔlɔ, anaangmɛ tɛ̀ttɛ̀ ulenɛ ɔlɔɔt a lɔkaan lɔlɔk, ɔlɔk ɔtɔk-innamba. 18“Nbwɔɔlɔwɔyɔng ɔkkpɛlɛ nttɛ; Kɔlɔɔk duu kwa kulenɛ kwa lafɔɔ ka ɛkpansi ’yɔng, kɔssɛ kule kwa lafɔɔ ka libat. Kwa kusinɛ kwa lafɔɔ lile ka ɛkpansi ’yɔng mung kwa lafɔɔ ba kɔssɛ kule ka libat. 19“Nbbalwɔyɔng lɛbwɔɔlɔ, ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ ya annyɔɔng balɔɔt baffa alokonɛyɔng luttina ka bɔfɛɛn bwa azɔɔmnɛ aggyanyɔng, vvenɛ Dedde anaam ka libat ɔnaangbwɛ unnyiwɔyɔng. 20Ka ɛfɛɛn a balɔɔt baffa, bakkyaat bataanɛ ka lɛkɔɔl anaam, anaam nssɛ nle baang la abbɛ.” 21Ɔzzánga Peter uffu ka ɛfɛɛn a Jesus ɔbapmɛ ɔttɛ, “Uyini, mung ɔlɔɔt ɔnaangnɛ bubbi utumnɛ nle nsɔɔkmɛ bikkpit bɛfang? Bikkpit bɛnnambɛkkyaat ɔɔ?” 22Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Maaye, bikkpit bɛnnambɛkkyaat lissi, ale asɔɔkmɛ nnɔ la lalɔp lanna la bikkpit zzɔɔp (70x7). 23Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile tɛ̀ttɛ̀ ubeet wa uttinanɛ kiffik a ikkpoko ya ilenɛ ka labɔɔk a babili ammɛ. 24Utii ka lutte luffik annyɛ gbɔɔ, bakɔɔm ubili ammɛ vvɔn wa ulemɛnɛ la ippwoot a innɔ innɔ Naira baffu. 25Ubili ’wɔng baang ikkpoko usi lɛyanga ya ule ɔtaknɛ ippwoot. Ɔzzánga abassɛ ammɛ ɔddabɛ ɔttɛ bakaamɛ la wanavva ammɛ la bwaan ammɛ bamii bataan. Bataan bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya ɔyanganɛ nkwaaning ikkpoko iffɔ ka ippwoot ’yɔng baang. 26Bɔɔyi ’wɔng baang ukun laddu ka lusso abassɛ, ukkpengemɛ ɔttɛ, ‘Abbe luppyam vvenɛ ntak ippwoot annɔ la bwɔn la bwɔn.’ 27Ɔzzánga bɔɔyi ’wɔng baang ubbe abassɛ lɛttɔ, ɔtɔk ippwoot ’yɔng baang ɔkkpɛlɛ ɔsɔɔkmɛ, ɔkkyaa mɛ ɔfɔngɔ umii. 28“Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔgbata umii gbak la wabbɛ bɔɔyi wa ɔssɛnɛ ulemɛ ammɛ la bwaan ippwoot; ɔggbɔmɛ, uggbe ɔttɛ, ‘Ataknɛ bɛfɛɛn anaam bya alenɛnɛ la ippwoot.’ 29Wabbɛ a bɔɔyi ’wɔng ɔttɔ ka lisse, ukunmɛ laddu, ukkpengemɛ ɔttɛ, ‘Abbe luppyam vvenɛ ntakwɔ ippwoot annɔ ɔkkpɛlɛ.’ 30Ufim, ɔkaamɛ umii ɔssɛɛn ngbakkɔpɔ ɔttɛ ɔtaa bakang, ɔyɛn akama tɔttɔt ɔtak ippwoot ammɛ. 31Babbɛ ibɔɔyi bayɛnnɛ kɔlɔɔk ’kwɔng baang kɔssɔpbɛ gaang gaang, bafeele bamii ka ɛfɛɛn abassɛ abbɛ, babwɔɔlɔmɛ. 32Ɔzzánga abassɛ abbɛ ɔkkwɔɔ bɔɔyi ’wɔng baang ɔmal ka tɔkɔlɔ a ggwoon, ɔttɛ, ‘Annɔ ubili wa asinɛ wa kɔlɔɔk lile ffet, nsɔɔkwɔ ikkpoko ’yɔng ɔkkpɛlɛ ya alenɛnɛ la ippwoot, ka akkpengenɛnɛ. 33Tɛ nzang wa annyɔɔng ubili ɔssɛ ubbewɔ lɛttɔ tɛ̀ttɛ̀ annɔ abbenɛnɛ anaam lɛttɔ.’ 34Abassɛ abbɛ ’wɔng baang kɔssɔpmɛ gaang gaang, ɔkaa bɔɔyi ammɛ ’wɔng baang ɔssɛɛn ngbakkɔpɔ ɔttɛ ɔtaa bakang, ɔyɛn akama tɔttɔt ɔtak ippwoot ammɛ isaal ɔkkpɛlɛ.” 35Jesus utele lɛttɔ ɔttɛ, “Dedde anaam ka libat ule ɔyapwɔyɔng akama ning baang kusiwɔnɛyɔng ka luppyam lissi asɔɔkyɔng Wannyɔɔng bubbi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\