MATTHEW 20

1“Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt wa ɔyanganɛ bɔtɔɔm, ɔfɔm lɔfɔm a lɔfɔm umii ɔtɔk balɔɔt ba bale banaangmɛ kɛnaang ka bɔtɔɔm. 2Uyila kamma kinnyibɛ ikipili kɛssanga ssɔn ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ. Ɔttɛ vvenɛ ukipilibɛ lalɔp a ikkobo lakkyaat ka livve. Ɔsangabɛ ɔtɔɔm ɔttɛ bamii banaang kɛnaang ka bɔtɔɔm ammɛ. 3Ɔppyɛlɛ isimisimi umii ka kappya ka ikalangka ɔsɛlɛzzɔɔp. Ɔyɛn balɔɔt balɔk ka babeenɛ gbɔɔ. 4Ɔzzánga ɔttɛ, ‘Annyɔɔng ngbaa assɛ amii anaangyɔng kɛnaang ka ɛbwɔɔma bɔtɔɔm. Vvenɛ nkipiliwɔyɔng doddo.’ 5Ɔzzánga bamii. Ka ikalangka zzɔɔppiffa la ka ikalangka ikkyaat ɔbbal ning baang lɛlɔɔk la balɔɔt balɔk. 6Usseke ssup ɔffɔ ikalangka kubbwɔɔk ka umiinɛ ka kappya, ɔbbal balɔɔt balɔk lɛyɛn baang ka babeenɛ. Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, ‘Mbɔng tɛ́ttɛ́ abɛpɛyɔng kɛtɔm ’sɔng mung gbɔɔ asiyɔng bulɔk lɛnaang?’ 7Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, ‘Ɔlɔɔt usinɛyɛlɛ lɛtɔk ka kɛnaang; kwakkwɛ.’ Ɔttɛ, ‘Annyɔɔng ɔgbaa amii anaangnɛyɔng kɛnaang ka bɔtɔɔm.’ 8“Kulele kɔnaangnɛ, uyini ɔkkwɔɔ uzzilɛttɔ ɔttɛ ɔkkwɔɔ banaang a kɛnaang ɔkkpɛlɛ abbɛ unnyibɛ ikipili abbɛ, ka ussinɛ ka balɔɔt ba bamalnɛ kɛnaang basseke isimi, uffu ɔffɔ ka balɔɔt ba bakɔɔmnɛ ɛtɔk bamal kɛnaang. 9Balɔɔt ba battenɛ kɛnaang abbɛ ka ikalangka kubbwɔɔk ukipilibɛ lalɔp ikkobo lakkyaat. 10“Ɔzzánga uffu ɔffɔ ka balɔɔt ba bakɔɔmnɛ ɛtɔk banaang kɛnaang batɔknɛ ikipili abbɛ, battina battɛ vvenɛ imii ka lusso. Abbɛ ngbaa ɔssɛ ukipilibɛ lalɔp ikkobo lakkyaat. 11Batɔk ikkpoko abbɛ la lɔzzɔ la lɔzzɔ batum ɔlɔɔt wa ɔtɔknɛbɛ ka kɛnaang. 12Battɛ, ‘Balɔɔt ba atɔknɛbɛ ka kɛnaang gedegede kulele mung, banaang kɛnaang ka awa vvɔn keem, akipilibɛ tɛ̀ttɛ̀ akipilinɛyɛlɛ ayyɔɔt ba iggbanɛ lissi lɔfɔm a lɔfɔm inaang kɛnaang ka luwee.’ 13Uyini bɔtɔɔm ɔppyɛlɛ ɔlɔɔt vvɔn kamma ɔttɛ, ‘Gɔpɔlɔ ɛnngwa anaam, isakwɔyɔng ba ntaka nzzi ɔkkpɛlɛ annyɔɔng. Annyɔɔng ayilanɛyɔng kwa kɛnaang a kɛnaang ka lalɔp ikkobo lakkyaat ka kɛtɔm. 14Atɔk ikipili annyɔɔng afulayɔng. Nle ka nkipilinɛ balɔɔt ba nssumanɛ lɛtɔk tɛ̀ttɛ̀ nkipiliwɔnɛyɔng annyɔɔng. 15Lakke ba nyanga za nnaangnɛ tɛ̀ttɛ̀ nttinanɛ la ikkpoko anaam ɔɔ? Annyɔɔng kutunwɔyɔng ka nggwoomnɛ kɔlɔɔk ɔɔ?’ ” 16Jesus utele lɛttɔ ɔttɛ, “Balɔɔt ba bassekenɛ isimi vvenɛ bakɔɔm ɛtɔk. Balɔɔt ba bakɔɔmnɛ ɛtɔk vvenɛ basseke isimi.” 17Jesus ka ulenɛ ka kimii Jerusalem, ufeele la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ba zzɔɔppabaffa. Bale baang ka bassɛnɛ, Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ka lalup ɔttɛ, 18“Gɔpɔlɔyɔng! Mung ile ka imiinɛ Jerusalem ka ɛfɛɛn a bale bakaa Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ, bannyi bazzilɛttɔ-bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ ba bale bazza kɛkaal ammɛ, battɛ ubbe. 19Vvenɛ basammɛ bannyi ikanakana bannyɔɔkamɛ, batupmɛ, bakamamɛ bɛfɔl bakaka ka cross. Ɔzzànga ka bɛtɔm bɛkkyaat vvenɛ ufungala ka lubbe ɔtaa ka kuddu.” 20Ɔzzánga abakka bwaan a Zebedee ba bwaanbwalam uffu ka ɛfɛɛn a Jesus la bwaan ammɛ ukun Jesus laddu, ɔbapmɛ ɔttɛ ɔnaangmɛ ammɛ budoddo. 21Jesus ɔbapmɛ ɔttɛ, “Aggyan ’bɔng?” Ammɛ ɔppyɛlɛ Jesus kamma ɔttɛ, “Ayila kamma attɛ bwaan anaam ’bɔng mung baffa vvenɛ bataa ka kɔbɔɔk-ɛlaabɔɔk annɔ la kɔbɔɔk-ɛbyakɔm annɔ ka ɛkɛtɛ ya ale àzzánga Ubeet.” 22Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Ba asan bwa abapnɛyɔng. Akkwoong mung avvayɔng ka ommonggo wa nle ka nvvanɛ ɔɔ?” Abbɛ bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Ikkwoong mung ivva.” 23Jesus ɔttɛ, “Vvenɛ avvayɔng ka ommonggo anaam ka lɔkkwɔɔn. Ɔzzànga lakke ba nyanga za kɛsanga ɔlɔɔt wa ule ɔtaa ka kɔbɔɔk-ɛlaabɔɔk anaam la kɔbɔɔk-ɛbyakɔm anaam. Bɛtaa ’byɔng baang bile bya balɔɔt ba Dedde anaam ulenɛ lɛlɔngɔlɔ ulokobɛ.” 24Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ba zzɔɔp bappyeenɛ ning baang, kutunbɛ la etele la etele ’yɔng baang, balɔɔt baffa. 25Jesus ɔkkwɔɔbɛ ɔkkpɛlɛ, baffu babbi ɛfɛɛn kkwɔn ɔttɛ, “Asanyɔng lɔsan attɛyɔng bazzi-lɛttɔ bayanga lakke batta balɔɔt. Bazzi-lɛttɔ ’bɔng baang bakɔɔmnɛbɛ. 26Nkkpa kɔnaang, ’kwɔng ning baang la annyɔɔng baala kule. Ulenɛ ka ɔlɔɔt annyɔɔng vvɔn ɔggyannɛ lɛbaang, ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔkɔɔm ɛtɔk ɔ̀zzánga ubili babbɛ. 27Ɔlɔɔt annyɔɔng vvɔn ɔggyannɛ kɛkɔɔm ɛtɔk, ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔkɔɔm ɛtɔk ɔ̀zzánga ubili annyɔɔng tɛ̀ttɛ̀ 28Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ, wa usinɛ liffu kɛggyan a latele ka labɔɔk a balɔɔt, uffu ɔttɛ ammɛ ɔ̀zzánga bɔɔyi abbɛ, nkwaaning ɔsam lɛfal ammɛ unnyi ɔkkala balɔɔt ppwap.” 29Ka balenɛ ka kɛgbata ka Jericho, kɛkaan a balɔɔt ppwap ning kikup Jesus. 30Bassi-ifim baffa badɔkɔ baang ka bataanɛ ka lufoom ɛtɔk. Bappyeenɛ battɛ Jesus ule ka ɔsaknɛ, babungu battɛ, “Waan a David, ibbewɔ lɛttɔ, Dedde!” 31Kibbi ’sɔng baang bakkpabɛ lɛmmwɔɔl battɛ bataa zzum. Keem bakama ɔkama babungu bagaga battɛ, “Waan a David, ibbewɔ lɛttɔ, Dedde!” 32Jesus ɔkɔɔng baang ubee, ɔkkwɔɔbɛ ɔbapbɛ ɔttɛ, “Aggyan attɛ nnaangwɔyɔng bɔng?” 33Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Dedde, iggyan ittɛ anaangyɛlɛ iyɛn!” 34Jesus ɔppyɛɛkbɛ, babbemɛ lɛttɔ, ɔkɔɔm kɔbɔɔk usingibɛ ka zzeen, eseese bayɛn bafeele bakupmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\