MATTHEW 21

1Bakkɛtɛnɛ Jerusalem, baffu baffɔ Bethphage ka lɛttaal Olives. Jesus ɔsanga balɔɔt a kɔssɛ ammɛ baffa ɔttɛ bakɔɔm ɛtɔk bassɛ. 2Ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Amiiyɔng ka killu sa lusso baang, vvenɛ ayɛnyɔng eyim ka basikinɛ la waan annyɛ baang. Akkyaayɔngyɛ afeenɛyɔng. 3Ɔlɔɔt ɔlɔk ɔlɔɔkwɔnɛyɔng kɔlɔk, abwɔɔlɔmɛ attɛyɔng, ‘Uyini ɔggyannɛbyɛ.’ Vvenɛ ɔfɔngɔwɔyɔng eseese.” 4Nkwɔng kɔnaang nkwaaning kwa uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔknɛ kɔnaang ka lɔkkwɔɔn ka ɔttɛnɛ, 5“Abwɔɔlɔyɔng tɔkɔlɔ a ssala Zion Ubeet annyɔɔng ule ka uffunɛ ukupwɔyɔng, ule ɔppwa-luppyam ɔlɔɔt, ule uttele eyim, la waan annyɛ.” 6Ɔzzánga balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ’bɔng baang bakɔɔm bassɛ, bamii banaang kwa Jesus ɔlɔɔknɛbɛ ɔttɛ banaang. 7Bakɔɔm eyim la waan annyɛ baffu. Baggbolo iwɔkɔlɔ abbɛ bavvoongyɛ la awaan. Jesus ukut utteleyɛ. 8Balɔɔt ggbadam ballɔt iwɔkɔlɔ abbɛ ka ɛtɔk, balɔk babbɔk liteet-uddi ballɔt ka ɛtɔk. 9Kɛkaan sa kɛssɛnɛ ka lusso a Jesus la sa kɛssɛnɛ kikupmɛ ka isimi babungu battɛ, “Abunguyɔng Waan-a-David! Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangmɛ ppyɛɛ, ammɛ wa uffunɛ ka lɛkɔɔl a Uyini! Kibungu kile sa Ɔlɔɔmɔlɔɔm!” 10Jesus ɔffɔnɛ Jerusalem, ɛfɛɛn ebubutu. Balɔɔt babap battɛ, “Baang nnyinɛ ee?” 11Bɛkaan ’byɔng baang babwɔɔlɔbɛ battɛ, “Uwɔng ulenɛ Jesus, Uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm, wa ussinɛ Nazareth ka ɛkpansi a Galilee.” 12Jesus ufeele umii ka tɔkɔlɔ a Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm; ɔggba balɔɔt ba bataanɛ bɛfɛɛn la ba balɛɛpnɛ-ɔlɛɛp ka tɔkɔlɔ a Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Usikili ikkpokkolo balɔɔt ba bafoolonɛ balɔɔt ikkpoko uggup, la ikkpokkolo ya balɔɔt ba bataanɛ idugbɔnnyɛ. 13Ɔttɛ, “Bakkpɔkbong ka luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm battɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, ‘Ggwoon anaam bale bakkwɔɔgwɛ ggwoon a luzɔɔm mung, asikiliyɔngbong gwɛ lusseke kiddumu bassip!’ ” 14Bassi-ifim la bannɔk-a-kikkwu baffu bakupmɛ ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm uttulabɛ. 15Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm, la bakopolo-Lafɔɔ kutunbɛ gaang gaang ka bayɛnnɛ bɛfɛɛn a bikɛɛlɛ bya ɔnaangnɛ. Bwɔɔntiti babungu bakkwa ka tɔkɔlɔ a Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm battɛ, “Abunguyɔng, Waan a David.” 16Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ balɔɔk la Jesus battɛ, “Mung appyee mung kwa balɔɔknɛ baang ɔɔ?” Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Iii, nppyee mung. Mung ba ataka akkwɔɔyɔng kwa Luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ ɔɔ? lɔttɛ, ‘Akopoloyɔngbong bwɔɔntiti ba lisse la ba eddu tɛ̀ttɛ̀ bale babungu ɔlɔɔt kibungu sa lɔkkwɔɔn.’ ” 17Jesus ɔgbata ka lɛffɛ ’zɔng baang umii ukkwunu Bethany. 18Ɔffɔnɛ libbessolo ka ulenɛ ka ɛtɔk a kɛppyɛlɛ kimii tɔkɔlɔ a ssala, buwɔɔng busaapmɛ. 19Ɔyɛn kɛssɛ ka lufoom ɛtɔk. Ɔbɛnɛ, umii ka lɛsan assɛ. Umiinɛ, likkpo gbɔɔ usi lɛyɛn. Ule livva livva keem. Ɔzzánga ɔzɔɔmsɛ ɔttɛ, “Kɛfal a kɛfal likkpo ba abɛlɛ lɛwɔm!” Eseese lɛsan a kɛssɛ ’zɔng baang linikili. 20Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bayɛnnɛ ning baang, kɔkɛɛlɛbɛ, babap battɛ, “Bɔng tɛ́ttɛ́ lɛsan a kɛssɛ ’zɔng baang linikili like-like ning?” 21Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Akkeyɔng ’kwɔng tɛ! Ulenɛ ka ayanganɛyɔng kiyila asiyɔng lɛkangala, akkwoong mung anaangyɔng tɛ̀ttɛ̀ nnaangnɛ la kɛssɛ ’sɔng mung. Nkwɔng baang kɛyɔɔng lissi, gɔɔ akkwoong mung alɔɔk la ekpok attɛyɔng ‘Gbata mung abbumwɔ kɛyɔɔng allɔt bakang ka lihu’ Vvenɛ ebbumyɛ kɛyɔɔng ɛllɔt. 22Ayanganɛyɔng kiyila, vvenɛ akɔɔmyɔng luzɔɔm ayangayɔng bwa aggyannɛyɔng.” 23Jesus ɔppyɛlɛ isimi-simi uffu ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ule baang ka ukopolonɛ, bazzilɛttɔ-bassɛɛn-a-luzɔɔm la bagɛlɛnya Jews baffu battɛ, “Nyinɔɔng unnyiwɔnɛ lakke za kɛnaang a bɛfɛɛn ’byɔng?” 24Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Fɔngɔyɔng ssii, nbapwɔyɔng lɔbap ggwɔn. Appyɛlɛnɛnɛyɔng kamma, vvenɛ nbwɔɔlɔwɔyɔng lakke za nyanganɛ nkɔɔm nnaang bɛfɛɛn ’byɔng mung. 25John lakke kɛnaang-a-baptizim lassimɛ yang? Lassimɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm faa ka ɔlɔɔt?” Ɔzzánga bazzɔɔk bɛkangala abbɛ abbɛ battɛ, “Mung ile ilɔɔk nang? Iyilanɛ ittɛ lassimɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm, vvenɛ ɔttɛ ‘Anaang nang asinɛyɔng kwa John liyila?’ 26Ilɔɔknɛ ittɛ lassimɛ ka ɔlɔɔt, ba isan bwa balɔɔt bale banaang ka ɔkkpɛlɛ abbɛ balenɛ liyila battɛ John uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 27Bappyɛlɛ Jesus kamma battɛ, “Ayyɔɔt ba isan.” Jesus ɔttɛ, “Ɔzzànga anaam baala nssɛ nbwɔɔlɔwɔyɔng ka ɛfɛɛn a lakke za nkɔɔmnɛ nnaang bɛfɛɛn ’byɔng lassinɛnɛ.” 28“Attinayɔng nang gedegede mung? Ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang wa ɔfɔɔnnɛ bwaanabwalam baffa. Ufeele umii ukup waan ammɛ wa utumalɔɔt ɔttɛ, ‘Amii anaangnɛ kɛnaang ka bɔtɔɔm mmwɔɔn’. 29Awaan ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, ‘Ka kimii ba nle’. Ɔmmɛ ssup usikili luttina ufeele umii kɛnaang ka bɔtɔɔm. 30Abassɛ ufeele umii ukup waan wa vvɔn ɔbbal ning baang lɛlɔɔk. Waan ’wɔng baang ɔttɛ, ‘Kɔyyɛɛppɔyyɛɛp, Dedde’. Ɔzzànga usi limii. 31Mung bwɔɔn ’bɔng baang baffa, uwɔwɔng ɔnaangnɛ kwa abbassɛ ɔttɛnɛ ɔnaang?” Battɛ, “Waan wa utumalɔɔt.” Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ batɔk innamba la ikkpàlà bale ka bamiinɛ ka Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm bakɔngɔwɔyɔng annyɔɔng ka isimi. 32John, Ɔnaang-a-baptizim, uffu ɔyɔɔwɔyɔng ɛtɔk ya bbwak ya bukupnɛ, afimyɔng kwa ammɛ liyila. Batɔk innamba la ikkpàlà bayila kwa ammɛ. Gɔɔ ka ayɛnnɛyɔng ’kwɔng asiyɔng ippyam lisikili ayilayɔng kwa ammɛ.” 33Jesus ɔttɛ, “Agɔpɔlɔyɔng ifɛɛt ilɔk. Ɔlɔɔt vvɔn ɔdɔkɔ baang wa uwoopnɛ bɔtɔɔm, ɔbba kikoom ukkpit bwɛ. Ɔtɔɔk lubbe gwa bale bakaam batak bassɛɛn. Ɔbɔɔk ggwoon gwa bakat-a-bɔtɔɔm. Ɔsam bɔtɔɔm unnyibɛ kɔkat. Ɔgbata ka ssala umii kɔssɛ. 34Ɛkɛtɛ liyaat ɛffɔnɛ, ɔtɔɔm babili ammɛ ɔttɛ bamii batɔk etini liyaat ya ammɛ bafeemɛ. 35Bakat-a-bɔtɔɔm ’bɔng baang bakaa babili ammɛ. Batup vvɔn. Bawwɔɔl wa vvɔn. Batɔɔp wa vvɔn lattaal. 36Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔbbal babili ammɛ balɔk lɛtɔɔm ba battanɛ ba uttenɛ lɛtɔɔm, bakat-a-bɔtɔɔm ’bɔng baang babbalbɛ kɛssanga akama ’sɔng baang lɛyɔɔ. 37Ka lakuma, ɔsanga waan ammɛ ɔbbal lɛtɔɔm, ɔttɛ, ‘Bayɛnnɛ waan anaam, vvenɛ batelemɛ ka lɔkkwɔɔn’. 38Bakat-a-bɔtɔɔm ’bɔng baang bayɛnnɛ waan abassɛ abbɛ, balɔɔk abbabbɛ battɛ ‘Mung waan a uyini bɔtɔɔm tɛ, feele iwwɔɔlmɛyɔng nkwaaning isamyɔng bɔtɔɔm ilɛkɛ.’ 39Ɔzzánga babwɔɔpmɛ tangam bazzɔɔk kukupa bɔtɔɔm bappyɛl bawwɔɔl.” 40Jesus ɔbap ɔttɛ, “Ɛkɛtɛ ya uyini bɔtɔɔm uffunɛ ule ɔnaang bakat-a-bɔtɔɔm ’bɔng baang nang?” 41Balɔɔt ’bɔng baang bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Vvenɛ ɔwwɔɔl banaang-a-bubbi ’bɔng baang; ɔsam bɔtɔɔm unnyi bakat-a-bɔtɔɔm balɔk ba bale bannyimɛ etini liyaat ya ammɛ ka ɛkɛtɛ ya bbwak.” 42Jesus ɔttɛ, “Kɛtɔm kɛlɔk ba ataka akkwɔɔyɔng kwa luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ ɔɔ? ‘Lɛttaal ’zɔng baang za ɔbɔɔk-a-ggwoon ɔttɛnɛ ba lɛyyɛɛp, lile za gbɔɔ, lɛppyɛlɛbong lɛzzanga lɛttaal za lɛyyɛɛpnɛ lɛsak. Nkwɔng mung uyini ɔnaangnɛ tɛ; kule kɔlɔɔk a bikɛɛlɛ kɔsak.’ ” 43Jesus ɔlɔɔk ɔgbaa ɔttɛ, “Ɔzzànga nbwɔɔlɔwɔyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔggbawɔyɔng ka Itutum ammɛ, ɔsanga balɔɔt ba bale bawɔm lakkpo za doddo ɔppyɛlɛ uffu ɔssɛɛn. 44[Ɔlɔɔt duu wa ɔttɔnɛ ka libat a lɛttaal ’zɔng, vvenɛ ɔbɔbɔlɔ usseke lakkpɔ lakkpɔ. Ulenɛ lɛttaal ’zɔng lɛttɔnɛ lɛbɛtɛmɛ, vvenɛ likookmɛ usikili ubut.]” 45Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm, la balɔɔt a Pharisees bappyeenɛ ifɛɛt ya Jesus ɔssanɛ baang, basan battɛ ɔlɔɔk utumbɛ abbɛ. 46Ɔzzánga babummɛ kɛkaa. Keem kibbi ’sɔng baang kɛbbwɔpɔbɛ, basi lɛbbɔ bakaamɛ ka balɔɔt ’bɔng battina battɛ Jesus uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\