MATTHEW 22

1Jesus ɔbbal ifɛɛt ’yɔng lɛkɔɔm ɔlɔɔk la balɔɔt ɔttɛ, 2“Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile tɛ̀ttɛ̀ ubeet wa ɔbamanɛ bɛfɛɛn a libbeel uloko awaan wa waanwalam. 3Ɔtɔɔm babili ammɛ ɔttɛ bamii babumala baffu-libbeel. Ɔzzánga baffu-libbeel bafim kiffu. 4Ɔbbal babili balɔk lɛtɔɔm ɔttɛ, ‘Amii abwɔɔlɔyɔng baffu-libbeel attɛyɔng nbamabong bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ nlokobɛ, bwakuzzi ɔkkpɛlɛ bubalbong. Bawwɔɔlbong balam igɔdɔ la bitook a igɔdɔ bya biggbengenɛ gaang. Affuyɔng libbeel bɔk.’ 5Keem balɔɔt ba babwɔɔlɔnɛbɛ libbeel basi lɛgɔpɔlɔ. Ɔlɔɔt ɔlɔɔt ɔgbata umii lɛkkɔ za ammɛ. Balɔk bagbata bamii ka itɔɔm abbɛ, balɔk bagbata bamii ka ssoon a lippya abbɛ. 6Balɔk bakaa babili ’bɔng batup bawwɔɔl. 7Ubeet kutunmɛ gaang gaang ɔtɔɔm isodya ammɛ bamii bawwɔɔl balɔɔt ’bɔng baang, ba bawwɔɔlnɛ babili ammɛ. Bassɛɛn killu abbɛ ɔkkpɛlɛ kɛkkɔm. 8Ɔkkwɔɔ babili ammɛ libbeel ɔttɛ, ‘Nbamabong bɛfɛɛn a libbeel nvve, ɔzzànga balɔɔt ba nbwɔɔlɔnɛbɛ bafimbong latele. 9Amiiyɔng ka itɔk ka itɔk abwɔɔlɔyɔng ɔlɔɔt duu wa ayɛnnɛyɔng uffu libbeel.’ 10Ɔzzánga babili ammɛ bafeele bamii itɔk itɔk babwɔɔlɔ balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba bayɛnnɛ mkkpa babbɔl, bayyɛɛp, nkwaaning balɔɔt ggbadam baffu ggwoon a libbeel luyipi. 11“Ubeet ufeele umii kikoolo balɔɔt ba baffunɛ libbeel, ɔyɛn ɔlɔɔt wa usinɛ uwɔkɔlɔ libbeel lɛwɔkɔlɔ. 12Ubeet ɔbapmɛ ɔttɛ, ‘Ɛnngwa anaam, anaang nang tɛ́ttɛ́ amal mung asi uwɔkɔlɔ libbeel lɛwɔkɔlɔ?’ Ɔlɔɔt ’wɔng baang lɛmmwɔɔl usi lɛzza. 13Ɔzzánga ubeet ɔbwɔɔlɔ ibɔɔyi ammɛ ɔttɛ, ‘Ggbɔmɛyɔng izzi ka labɔɔk la bukkpɔ asamnɛyɔng azzɔɔkyɔng ka vveeng ka kisul; ɔtaa baang ɔkkwa ɔkɔɔm uzzi lasaal.’ ” 14Jesus utele lɛttɔ ɔttɛ, “Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ɔkkwɔɔnɛ balɔɔt, ɔkkwɔɔ ggbadam; ɔzzànga ɔffɔnɛ ka ɔsanganɛ, ɔsanga ssup.” 15Balɔɔt a Pharisees bamii banaang likup za bale bakɔɔm ibap bassɛɛn Jesus ka kɔlɔɔk. 16Ɔzzánga batɔɔm balɔɔt a kɔssɛ abbɛ balɔk la balɔɔt a kɔssɛ a Herod bamii ka ɛfɛɛn Jesus battɛ, “Ukopolo-lukopolo isan lɔsan ittɛ ale ɔlɔɔt wa ayyɛɛpnɛ bɛnaang, akopolo balɔɔt lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk atum kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm uttinanɛ la ɔlɔɔt. Ba akeke kwa balɔɔt battinanɛ. Wɔ ba kɔbɛtɛ ka kwa balɔɔt baggyannɛ battɛ bale. 17Abwɔɔlɔyɛlɛ bbɔk, annɔ attina nang atum Lafɔɔ ayyɔɔt? Mung ikkpɛɛ innamba ayyɔɔt ka labɔɔk a uzzilɛttɔ a Rome faa ifɔngɔ?” 18Jesus ɔggba babbu ittina abbɛ lɛsan. Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Annyɔɔng banaang-a-lalaak ’bɔng, mbɔng tɛ́ttɛ́ abumnɛyɔng kɛssɛɛn ka kɔlɔɔk? 19Ayɔɔnɛyɔng sili wa akkpɛɛnɛyɔng innamba!” Bakɔɔm sili bafeemɛ. 20Ɔzzánga ɔbapbɛ ɔttɛ, “Baang lusso nyinɔɔng la lɛkɔɔl ammɛ ka sili ’wɔng baang?” 21Abbɛ bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Uzzilɛttɔ a Rome.” Ɔzzánga Jesus ɔttɛ, “Annyiyɔng uzzilɛttɔ a Rome bwa bulenɛ bwa ammɛ, annyiyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm bwa bulenɛ bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 22Bappyeenɛ ning baang kɔkɛɛlɛbɛ, bagbata bakɔngɔmɛ. 23Kɛtɔm ’sɔng baang ssɔn, balɔɔt a Sadducees balɔk baffu ka ɛfɛɛn a Jesus. (Abbɛ balenɛ balɔɔt ba battɛnɛ ɔlɔɔt ulenɛ libbe ka lubbe, ba ɔbɛlɛ lifungala.) 24Babwɔɔlɔmɛ battɛ, “Ukopolo-lukopolo, Moses ukopoloyɛlɛ ɔttɛ, ‘Ɔlɔɔt wa ɔtakanɛ bwɔɔn lɛfɔɔn ubbenɛ, etele ammɛ ɔtɔk wanavva ubbu ’wɔng baang, ɔlɔk bwɔɔn ɔfɔɔn unnyi ɔlɔɔt ’wɔng baang wa ulenɛ libbe.’ 25Ɔzzànga etele la etele balɔɔt bannambakkyaat badɔkɔ ballu mung. Ɔkɔɔm-ɛtɔk abbɛ ɔtɔk wanavva, ubbe ɔkɔngɔ wanavva ammɛ ka ɔtakanɛ bwɔɔn lɛfɔɔn. Wanavva ammɛ ufeele umii ullu la etele ulam. 26Kɛssanga kɔlɔɔk ’sɔng kɛbbal etele ammɛ lɛnaang. Ɔbbal libbe ɔkɔngɔ wanavva ’wɔng baang. Ɔbbal etele ulam wa vvɔn lillu tɔttɔt ɔkkpɛlɛ abbɛ bannambakkyaat babbe basaal, bwɔɔn basi lɛfɔɔn bannyi etele abbɛ wa ɔgɛlɛnya. 27Ka lakuma, wanavva ’wɔng baang ɔssɛ ubbe. 28Mung ka kɛtɔm sa babbu bale bafungala ka lubbe bappyɛlɛ bataa ka kuddu, wanavva ’wɔng baang ule ule wa nnyinɔɔng ka ɔkkpɛlɛ abbɛ balemɛnɛ lɛtɔk?” 29Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Bbwak baleyɔng ka nakanaka! Kussi ka asinɛyɔng luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛsan ɔlɔk lakke ammɛ. 30Ɔffɔnɛ ka ɛkɛtɛ ya babbu bale bafungala ka lubbe, bàssèkè ka bale bataa tɛ̀ttɛ̀ bayilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka libat. Killu ba kɛbɛlɛ lile. 31Ulenɛ kwa babbu kifungala ka lubbe; ba ataka akkwɔɔyɔng kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbwɔɔlɔwɔnɛyɔng ɔɔ? Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, 32‘Anaam nlenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm a Abraham, Ɔlɔɔmɔlɔɔm a Isaac, Ɔlɔɔmɔlɔɔm a Jacob.’ Ning baang ulenɛ kɛttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyanganɛ bakokolo la babbu; kwakkwɛ baang babbu bale bafungala!” 33Kibbi ’sɔng baang bappyeenɛ ning baang kɔkɛɛlɛbɛ gaang gaang ka lukopolo ammɛ ’gwɔng baang. 34Balɔɔt a Pharisees bappyeenɛ battɛ Jesus ɔbɛtɛbong balɔɔt a Sadducees ka kɛlɔɔk, baggba ka ɛfɛɛn nnyɔn. 35Ɔlɔɔt abbɛ vvɔn wa ukopolonɛ-Lafɔɔ ubum ɔttɛ ɔkɔɔm lɔbap ɔssɛɛn Jesus ka kɔlɔɔk. 36Ɔbap Jesus ɔttɛ, “Ukopolo-lukopolo, mung lafɔɔ ’zɔzɔng lattanɛ liggbenge?” 37Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “ ‘Atele Uyini, Ɔlɔɔmɔlɔɔm annɔ, la luppyam annɔ ɔkkpɛlɛ la lɛfɛkɛlɛ annɔ ɔkkpɛlɛ, la luttina annɔ ɔkkpɛlɛ.’ 38Uwɔng ulenɛ lafɔɔ za lɛbaang. Azzɛ lalenɛ lafɔɔ ka lɔkkwɔɔn. 39Lifɔɔ za lissɛnɛ liggbenge likup ’zɔng baang lile littɛ, ‘Wannyɔɔng ɔsaapwɔ tɛ̀ttɛ̀ asaapwɔnɛ kɛyɔɔng.’ 40Lafɔɔ a Moses la lukopolo bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm lutum lafɔɔ ’zɔng mung laffa.” 41Balɔɔt a Pharisees baggbanɛ ɛfɛɛn nnyɔn, Jesus ɔbapbɛ ɔttɛ, 42“Attinayɔng nang atumyɔng Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ? Ussi ka kikkwu sa nyinɔɔng?” Abbɛ battɛ, “Ussi ka kikkwu a David.” 43Jesus ɔbapbɛ ɔttɛ, “Bɔng tɛ́ttɛ́ Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kunnyi David bikɔɔm pya kɛkkwɔɔ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ‘Uyini’? David ɔttɛ, 44Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔk la Uyini anaam ɔttɛ: Taa mung ka kɔbɔɔk-ɛlabɔɔk anaam tɔttɔt nsam balɔɔt a kɔfɔk annɔ nlokowɔ asing bukkpɔ.’ 45David ɔkkwɔɔmɛnɛ ‘Uyini’: ɔnaang nang tɛ́ttɛ́ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ule waan a David?” 46Ɔlɔɔt wa úkkwoongnɛ ɔppyɛlɛ Jesus lɛmmwɔɔl ’zɔng usi lile. Ka ussinɛ ka kɛtɔm ’sɔng baang ɔlɔɔt usi lɛbɛlɛ lɛbbɔ ɔbap Jesus lɔbap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\