MATTHEW 23

1Jesus ɔlɔɔk la kibbi ’sɔng baang la balɔɔt-a-kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, 2“Bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees balebong babwɔɔlɔ ifɛɛt a Lafɔɔ a Moses. 3Ayilayɔng duu bwa babwɔɔlɔwɔnɛyɔng; ɔzzànga tɛ̀ttɛ́ akeetyɔng eleme abbɛ. Kwa bakopolonɛ, akkwɛ ba banaang. 4Basam latɔkɔ za lalɔɔpnɛ bafeek balɔɔt, gɔɔ luttina gwa kɛyaambɛ latɔkɔ ’sɔng baang ba bayanga. 5Banaang bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ nkwaaning balɔɔt bayɛn. Ppyɛɛk tɛ̀ttɛ̀ bɛfɛɛn bya bassɛɛn lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm basam baggbɔ ka lattɔ lusso la labɔɔk biggbengenɛ. Iwuulu abbɛ ilɔm iffɔ kang. 6Baggyan bɛtaa bya doddo ka libbeel la idda mitin. 7Baggyan battɛ balɔɔt bawomobɛ la latele ka itɔk a kappya, bakkwɔɔbɛ ‘Bakopolo-lukopolo’. 8Tɛ̀ttɛ́ bakkwɔɔwɔ ukopolo-lukopolo ka ɔkkpɛlɛ annyɔɔng alenɛyɔng ɔkpana la ɔkpana, ayangayɔng ukopolo-lukopolo vvɔn. 9Tɛ̀ttɛ́ akkwɔɔyɔng ɔlɔɔt ɔlɔk ka ɛkpansi mung ‘Dedde’, ka ayanganɛyɔng Dedde vvɔn keem ka libat. 10Gɔɔ tɛ̀ttɛ́ bakkwɔɔwɔ ‘Uzzilɛttɔ’ ka Uzzilɛttɔ annyɔɔng ɔkkpɛlɛ ulenɛ Ɔlɔɔt vvɔn keem wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ. 11Ɔlɔɔt vvɔn wa ɔttanɛ liggbenge ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng mung ule ule ubili annyɔɔng. 12Ɔlɔɔt duu wa ɔnaangmɛnɛ kɛyɔɔng uggboggbo ɔlɔɔt, ule uyila busook. Ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ busook vvenɛ ɔ̀zzánga uggboggbo ɔlɔɔt.” 13“Annyɔɔng bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees! Bakkala lalaak ’bɔng! Vvenɛ ayɛnyɔng akama ka afɛɛnnɛyɔng lɛmma kikkwu Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm; Ɔssɛbibbit usi ɛtɔk lɛyɛn. Ɔzzànga, annyɔɔng biini ba amalyɔng ka tɔkɔlɔ. Balɔɔt ba babumnɛ kɛmal ba afɔngɔyɔng bamal![ 14“Vvenɛ ayɛnyɔng akama gaang gaang annyɔɔng bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees, bakkala lalaak ’bɔng! Kwa annyɔɔng kɔsaalwɔyɔngbong! Alokoyɔng bwanavva babbu asokoloyɔng kizzi isak, atɔkyɔngbɛ ssala akɔɔmyɔng; anaangyɔng buggboggbo ka kɛzɔɔm a luzɔɔm gbɔlɔng. Akama wa annyɔɔng ule ɔtta lɛbbɔl.] 15“Vvenɛ ayɛnyɔng akama gaang gaang annyɔɔng bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees, bakkala lalaak ’bɔng! Awookyɔng iyɔngɔ ɔkkpɛlɛ akum aggyanyɔng ɔlɔɔt wa ule uyila kwa annyɔɔng. Ayɛnmɛnɛyɔng, anaangmɛyɔng ɔnaang bubbi ɔsakwɔyɔng annyɔɔng biini. Vvenɛ amiiyɔng ka lɔkɔɔn ɔkkpɛlɛ. 16“Vvenɛ ayɛnyɔng akama annyɔɔng bassi-ifim a bakat-ikata ’bɔng. Akopolo attɛyɔng ‘Ɔlɔɔt uyimnɛ Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lafɔɔ mɛ ba lakaa. Ɔzzànga uyimnɛ ikkpoko ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lafɔɔ lakkwoong mung lakaamɛ.’ 17Annyɔɔng bazingizingi ’bɔng, bassi-ifim a bɛfɛɛn! Bɔng buttanɛ liggbenge, ikkpoko faa Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm gwa lɔnaangnɛ ikkpoko ile ka latele. 18Abbalyɔng likopolo attɛyɔng, ‘Ɔlɔɔt uyimnɛ labun Ɔlɔɔmɔlɔɔm lafɔɔ mɛ ba lakaa, ɔzzànga uyimnɛ lɛsɔɔk za labun-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lafɔɔ lakkwoong mung lakaamɛ’. 19Anaang nang azizinginɛyɔng ning! Bɔng buttanɛ liggbenge, lɛsɔɔk faa labun Ɔlɔɔmɔlɔɔm za lanaangnɛ lɛsɔɔk lɛyanga latele? 20Ppyɛɛk nbwɔɔlɔwɔyɔng! Ɔlɔɔt uyimnɛ labun Ɔlɔɔmɔlɔɔm, uyimbong ɔgbaa la lɛsɔɔk za lilenɛ baang. 21Ɔlɔɔt uyimnɛ Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, uyimbong ɔgbaa la Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ullunɛ baang. 22Ɔlɔɔt wa uyimnɛ libat, uyimbong ugbaal-a-kibeet Ɔlɔɔmɔlɔɔm la Ɔlɔɔt wa ɔtaanɛ ka ugbaal ’wɔng baang ɔgbaa. 23“Vvenɛ ayɛnyɔng akama gaang gaang annyɔɔng bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees, bakkala lalaak ’bɔng! Akkwoongyɔng kinnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm waan a kufaak a bɛfɛɛn a lifaat annyɔɔng keem afimyɔng kitele lukopolo gwa lɔkkwɔɔn gwa lutumnɛ lafɔɔ: tɛ̀ttɛ̀ lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk, kibbelɛttɔ la bɔllɛ luppyam. Uwɔng ulenɛ kɔlɔɔk kwa ale akkoopyɔng. Tɛ̀ttɛ́ afimyɔng bɛlɔk usseke bɛlɔk. 24Annyɔɔng bassi-ifim a bakat-ikata ’bɔng! Asangayɔng esing ka tɔkɔlɔ batak annyɔɔng azzɔɔkyɔng, appyɛɛ amɛɛlyɔng ɔgɔdɔ! 25“Vvenɛ ayɛnyɔng akama gaang gaang annyɔɔng bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees, bakkala-lalaak ’bɔng! Azzaayɔng immonggo la bɛkkpala ka isimi abbyɛ usseke tɔkɔlɔ ɔtaa nyɔk la bɛfɛɛn bya akɔɔmnɛyɔng kɛssɔp-a-bɔfɛɛn la likke ayangayɔng. 26Annyɔɔng bassi-ifim ’bɔng, Pharisees! Atteyɔng bwa bulenɛ ka tɔkɔlɔ ommonggo lɛzzaa, bwa bulenɛ ka vveeng vvenɛ bukkpɔlɔ! 27“Vvenɛ ayɛnyɔng akama gaang gaang, annyɔɔng bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees, bakkala lalaak ’bɔng! Aleyɔng tɛ̀ttɛ̀ lilli za bappwɔɔngnɛzɛ ulata abente. Liyyɛɛp lɛppyɛɛk ka vveeng, ɔzzànga ka tɔkɔlɔ ayɛn bɛkɔp a babbu balɔɔt. 28Annyɔɔng aleyɔng ning baang. Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔppyɛɛkwɔnɛyɔng ka kkwɔɔt aleyɔng balɔɔt ba doddo, ɔzzànga ka tɔkɔlɔ ulewɔyɔng kɛnaang a lalaak la bubbi.” 29“Vvenɛ ayɛnyɔng akama gaang gaang annyɔɔng bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees bakkala-lalaak ’bɔng! Anaangyɔng lalli za doddo alokoyɔng bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm, alɔngɔlɔyɔng libat a lalli balɔɔt ba ɔdɔkɔnɛ ɔyyɛɛpbɛ ka bukokolo. 30Attɛyɔng, ‘Bulenɛ ka iggbanɛ lɛfal ka ɛkɛtɛ balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ, nzang ba inaang tɛ̀ttɛ̀ abbɛ badɔkɔnɛ banaang bawwɔɔl bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm.’ 31Ayilayɔngbong attɛyɔng annyɔɔng bwaan a balɔɔt ba bawwɔɔlnɛ bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm! 32Ɔkkaamwɔyɔng, akeeleyɔng kɛnaang a issaawɔ annyɔɔng ba iyɛddɛ-iyɛddɛ battenɛ. 33Annyɔɔng bwaan-izzɔkɔ ’bɔng! Anaang nang attina attɛyɔng kɛkaal wɔyɔng baala kɛbbɔl amiiyɔng ka Hɛɛl? 34Nbwɔɔlɔwɔyɔng vvenɛ ntɔɔm bappyee-kutolo la basan-a-kɔlɔɔk la bakopolo-lukopolo nfeewɔyɔng. Ɔzzànga vvenɛ awwɔɔlyɔng balɔk, akamayɔng balɔk bɛfɔl akakayɔng ka Cross, atupyɔng balɔk ka idda mitin, aggbayɔng balɔk ka laffɛ ka laffɛ. 35Akkwɛ baang kɔnaangnɛ akama wa bawwɔɔlnɛ balɔɔt ba basinɛ kkwɛ lɛsan, ule ɔttɔ ɔffɛlɛwɔyɔng annyɔɔng ka ussinɛ ka kɛwwɔɔl sa bawwɔɔlnɛ Abel wa usinɛ kkwɛ lɛsan tɔttɔt uffu ɔffɔ ka Zachariah, waan a Berechiah, wa awwɔɔlnɛyɔng ka bɛzzɔkɔ a Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm la labun-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 36Nbwɔɔlɔwɔyɔng ka lɔkkwɔɔn nttɛ akama wa balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ ule ka lɛttɔ balɔɔt ba bɛtɔm ’byɔng mung.” 37“O, Jerusalem, Jerusalem! Annɔ awwɔɔlnɛ bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm, atɔɔp balɔɔt ba balɔɔknɛ kɔlɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔtɔɔmnɛ ufeewɔ lattaal. Nttɛ nzang nkkwɔɔ balɔɔt annɔ nssɛɛn ka kkwɔɔt ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ tɛ̀ttè bikɔkɔ biwupnɛ bwɔɔn appyɛ. Ɔzzànga ba ayilanɛ. 38Vvenɛ amma Ggwɔɔn-Ɔlɔɔmɔlɔɔm akɔngɔ, lisseke ubbu-a-ssala. 39Nbwɔɔlɔwɔ nttɛ; ka ussinɛ mung umii ka lusso: nɛ ba abɛlɛ lɛyɛn, ning ning alɔɔk attɛ ‘Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangmɛ ammɛ wa uffunɛ ka lɛkɔɔl Uyini ppyɛɛ!’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\