MATTHEW 25

1“Ka kɛtɔm ’sɔng baang, Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile ile tɛ̀ttɛ̀ bwanabwanavva zzɔɔp, ba bakɔɔmnɛ itinika bamii kiddu uyini libbeel. 2Ba kubbwɔɔk badɔkɔ bazingizingi, ba bassekenɛ basan a kɔlɔɔk. 3Ba bazizinginɛ, basam itinika abbɛ usseke bannɛ basi lɛkɔɔm, bakeke kwa kɛsaal. 4Ba basannɛ kɔlɔɔk bakɔɔm bannɛ bakeke kwa kɛsaal. 5Uyini libbeel usi lɛkka liffu, bwaan a bwanavva ’bɔng baang, bilaa biyɛkɛlɛbɛ, balaa. 6“Kɛtɔm kɛppwabong ka bappyeenɛ kibungu battɛ, ‘Uyini libbeel uffubong, affu awomomɛyɔng.’ 7Bwanabwanavva ’bɔng baang ba zzɔɔp bafungala bannyɛkɛ itinika abbɛ. 8Ba bazizinginɛ balɔɔk la basannɛ kɔlɔɔk battɛ, ‘Anaangyɔng waan a bannɛ annyiyɔngyɛlɛ bɛɛ? Itinika ayyɔɔt ile ka izumnɛ.’ Bwanabwanavva ba basannɛ kɔlɔɔk bafim battɛ, 9‘Maaye, bannɛ isi lɛkɔɔm ikkwoon kamma annyɔɔng. Amii alɛɛpyɔng ba annyɔɔng biini ka ggwoon-a-kappya’. 10Ɔzzanga bazingizingi a bwanabwanavva ’bɔng baang bafeele bamii kɛlɛɛp a bannɛ. Bamiinɛ, uyini libbeel ɔffɔ. Bwanabwanavva ba kubbwɔɔk ba basannɛ kɔlɔɔk bamal ka ggwoon a libbeel la ammɛ, battulu lɛmma bafɛɛn. 11“Ɔmmɛnɛ bwanabwanavva ’bɔng bakang ba bazingizinginɛ bappyɛlɛ baffu. Bakkwɔɔ battɛ, ‘Dedde, awongoloyɛlɛ lɛmma, imal.’ 12Ammɛ walam ’wɔng baang ɔttɛ, ‘Wɔyɔng ba nsan ka lɔkkwɔɔn.’ ” 13Jesus utele lɛttɔ ɔttɛ, “Akatwɔyɔng kɛyɔɔng ka ussinɛ mung, ka ale asiyɔng livve ’zɔng baang ɔlɔk ɛkɛtɛ ’yɔng baang lɛsan.” 14“Ka kɛtɔm ’sɔng baang, Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile ile tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt wa ule ka ɔgbatanɛ ka ssala umii kɔssɛ. Ɔkkwɔɔ ibɔɔyi ammɛ ɔsam bɛfɛɛn ammɛ usekelebɛ. 15Unnyi ɔlɔɔt ɔlɔɔt tɛ̀ttɛ̀ ule ukkwoong ɔkɔɔm. Unnyi wa vvɔn innɔ-okkpoko zzɔɔppiffa la kufaak. Wa vvɔn unnyimɛ innɔ-okkpoko kubbwɔɔk. Wa ussekenɛ isimi unnyimɛ innɔ-okkpoko iffa la kufaak; ɔgbata, umii kɔssɛ. 16Bɔɔyi ammɛ wa unnyimɛnɛ innɔ-okkpoko zzɔɔppiffa la kufaak ɔkɔɔmyɛ, ɔssɛ kappya, ɔsanga isak a innɔ-okkpoko zzɔɔppiffa la kufaak ɔgbaa. 17Bɔɔyi ammɛ wa unnyimɛnɛ innɔ-okkpoko kubbwɔɔk ɔsanga isak a innɔ-okkpoko kubbwɔɔk ɔgbaa. 18Bɔɔyi ammɛ wa unnyimɛnɛ innɔ-okkpoko iffa la kufaak ufeele umii ɔtɔɔk lubbe, ɔsam ikkpoko ’yɔng baang, ulli. 19“Ulenɛ lɛsak lɛmmɛ, abassɛ ibɔɔyi ’yɔng baang ɔppyɛlɛ. Ɔkkwɔɔbɛ ɔbap isak ya balenɛ lɛyanga ka ikkpoko ya unnyinɛbɛ. 20Bɔɔyi wa ɔtɔknɛ innɔ-okkpoko zzɔɔppiffa la kufaak, ɔmal ɔsam ikkpoko umii ukkpelemɛ ɔttɛ, ‘Adɔkɔ annyinɛ innɔ-okkpoko zzɔɔppiffa la kufaak tɛ dedde, ppyɛɛk innɔ-okkpoko ’yɔng zzɔɔppiffa la kufaak ilenɛ isak ya nsanganɛ.’ 21Abassɛ kɔkɛɛlɛmɛ ɔttɛ, ‘Anaang doddo, annɔ alenɛ bɔɔyi wa doddo. Ka akkwoongnɛ akɔɔm bwaan ikkpoko ’yɔng anaang ikkpoko ya lɛbaang, vvenɛ nnyiwɔ ikkpoko ya lɛbaang kɛppyɛɛk. Affu kaang ning ka tɔkɔlɔ, itul laggele anaam, iggele.’ 22Bɔɔyi ammɛ wa unnyimɛnɛ innɔ-okkpoko kubbwɔɔk ɔmal umii ɔttɛ, ‘Dedde anaam, annyinɛ innɔ-okkpoko kubbwɔɔk. Innɔ-okkpoko ya kubbwɔɔk ’yɔng ilenɛ ya nzzinɛ isak tɛ.’ 23Abassɛ abbɛ ɔttɛ, ‘Anaang doddo, annɔ bɔɔyi wa doddo. Ka akkwoongnɛ akɔɔm ikkpoko ya utiti anaang ikkpoko ya lɛbaang, vvenɛ nnyiwɔ ikkpoko ya lɛbaang kɛkɔɔm. Affu kaang ning ka tɔkɔlɔ, itul laggele anaam, iggele.’ 24Bɔɔyi ammɛ wa unnyimɛnɛ innɔ-okkpoko iffa la kufaak ɔmal, umii ɔttɛ, ‘Dedde anaam, nsan lɔsan nttɛ ale ɔlɔɔt wa akoolonɛ eleme. Ayaat liyaat ka ɛfɛɛn a asinɛ liwoop. Affa lakkpo-bɛssɛ ka ɛfɛɛn asinɛ lɛkɔɔn. 25Ɔdɔkɔ ɔbbwɔpɔnɛ lɔbbwɔpɔ ɔzzánga nsam ikkpoko annɔ nlup ka lisse. Yɛn bɔfɛɛn annɔ.’ 26Ɔzzánga abassɛ ɔttɛ, ‘Ubbu bɔfɛɛn, ɔkpɛkkpɛlɛ bɔfɛɛn! Asan mung attɛ nyaat liyaat ka ɛfɛɛn a nsinɛ liwoop, nffa lakkpo-bɛssɛ ka ɛfɛɛn a nsinɛ lɛkɔɔn. 27Kɔyyɛɛp. Tɛ nzang assɛɛn ikkpoko anaam ka bank. Nzang mung isak ittabong issɛɛnnɛ. 28Tɔkyɔng ikkpoko ammɛ, annyiyɔng ɔlɔɔt wa ɔyanganɛ innɔ-okkpoko zzɔɔpiffa la kufaak. 29Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa ɔyanganɛ bɔfɛɛn vvenɛ ɔyanga ɔgbaa, vvenɛ ɔyanga buddumɛ busseke. Ɔzzànga ɔlɔɔt wa usinɛ bulɔk lɛyanga, waan ezuku wa ɔyanganɛ vvenɛ bakup batɔk. 30Kwa uzingizingi a bɔɔyi ’wɔng mung, asammɛ azzɔɔkyɔng ka kisul ka vveeng ɔtaa baang ɔkkwa ɔkɔɔm uzzi lasaal.’ 31“Ka ɛkɛtɛ ya Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ule uffu tɛ̀ttɛ̀ Ubeet la bayilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ule ɔtaa-ɔtaa ka ugbaal a kibeet ammɛ. 32Balɔɔt ɛkpansi ɔkkpɛlɛ vvenɛ baggba ka lusso ammɛ. Vvenɛ ɔbɛngɛlɛbɛ lakup laffa tɛ̀ttɛ̀ ɔkat-itɔɔn ɔssangnɛ itɔɔn usseke bakele-ibal. 33Vvenɛ uloko itɔɔn ka kɔbɔɔk-ɛlaabɔɔk, bakele ibal ka ɛbyakɔm. 34Ubeet ’wɔng baang vvenɛ ɔlɔɔk la balɔɔt ba kɔbɔɔk-ɛlaabɔɔk ɔttɛ, ‘Annyɔɔng alenɛyɔng ba Dedde ulewɔnɛyɔng ppyɛɛ lɛnaang. Affu amal yɔng ka Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ya ulenɛ lɛggba lɛlɔngɔlɔ ulokowɔyɔng ka lutte a vveeng. 35Buwɔɔng busaapnɛ; annyinɛyɔng kazzi nzzi. Bannyi basaapnɛ; annyinɛyɔng nvva. Ndɔkɔ ukekeen; atɔknɛyɔng ka laggele. 36Ndɔkɔ kɛkɔɔ; akwulanɛyɔng ikkwa. Ka ɔffaaknɛnɛ; appyɛɛknɛyɔng. Ka nlenɛ ka igbakkɔpɔ; akoolonɛyɔng.’ 37Balɔɔt ba banaangnɛ kwa bbwak vvenɛ bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, ‘Uyini, ɛkɛtɛ ’yɔyɔng elenɛ ya iyɛnwɔnɛ ka buwɔɔng busaapwɔnɛ, innyiwɔ kazzi. Ɔlɔk ka bannyi basaapwɔnɛ, innyiwɔ bannyi avva? 38Ɛkɛtɛ ’yɔyɔng elenɛ ya iyɛnwɔnɛ tɛ̀ttɛ̀ ukekeen, ittɔngwɔ, issɛɛn ka ssala. Ɔlɔk iyɛnwɔ kɛkɔɔ, innyiwɔ ikkwa, akwula? 39Ɛkɛtɛ ’yɔyɔng elenɛ ya iyɛnwɔnɛ ka ngbakkɔpɔ ɔlɔk usiwɔ lɛppwa; iffu ikoolowɔ?’ 40Ubeet ’wɔng baang vvenɛ ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, ‘Ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ ya anaangnɛyɔng lilɔɔk ’sɔng mung, annyiyɔng bakee-bwɔɔn; anaang annyinɛyɔng anaam.’ 41“Uvvenɛ; usikili, ɔlɔɔk la balɔɔt ba kɔbɔɔk-ɛbyakɔm ɔttɛ, ‘Nsɔɔng amii assekenɛyɔng. Annyɔɔng alenɛyɔng ka nzɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛttɔ. Nsɔɔng amiiyɔng ka akama lɔkɔɔn gwa lɛbaang gwa babamanɛ baloko Ɔnaang-a-kɛsɛɛm a kuyeeng la bayilabɔtɔɔm ammɛ. 42Ndɔkɔ buwɔɔng; kazzi asinɛyɔng linnyi. Bannyi basaapnɛ; afimnɛyɔng kinnyi, nvva. 43Ndɔkɔ ukekeen; afimnɛyɔng kɛttɔng kɛssɛɛn ka ssala. Ndɔkɔ kɛkɔɔ, afimnɛyɔng ikkwa kikwula. Ndɔkɔ ka kisi lɛppwa, asinɛyɔng likoolo. Ndɔkɔ ka igbakkɔpɔ, asinɛyɔng likoolo.’ 44Vvenɛ bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, ‘Uyini, ɛkɛtɛ ’yɔyɔng elenɛ ya iyɛnwɔnɛ ka buwɔɔng busaapwonɛ ɔlɔk iyɛnwɔ ka bannyi basaapwɔnɛ, ɔlɔk iyɛnwɔ ka alenɛ ukekeen ɔlɔk kɛkɔɔ, ɔlɔk iyɛnwɔ ka usiwɔnɛ lɛppwa, ɔlɔk iyɛnwɔ ka tɔkɔlɔ ngbakkɔpɔ tɛ́ttɛ́ isiwɔ littele?’ 45Ubeet ’wɔng baang vvenɛ ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, ‘Ppyɛɛk nbwɔɔlɔwɔyɔng! Ka afimnɛyɔng bakee-bwɔɔn littele, afimnɛyɔng anaam kittele oo.’ 46Vvenɛ ɔggba balɔɔt ’bɔng baang bamii ka akama wa kɛfal a kɛfal. Balɔɔt ba banaangnɛ eleme ya doddo vvenɛ bataa ka kuddu yoyyoyyo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\