MATTHEW 26

1Jesus uvvenɛ bɛfɛɛn ’byɔng ɔkkpɛlɛ likopolo, ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, 2“Asanyɔng lɔsan attɛyɔng usseke bɛtɔm bɛffa Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ kassolo. Vvenɛ basam Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ bannyibɛ bakama bɛfɔl ka Cross.” 3Ɔzzánga bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bagɛlɛnya balɔɔt a Jews baffu badudda ka ɛfɛɛn nnyɔn ka ugala Caiaphas, Uzzilɛttɔ-luzɔɔm wa lɛbaang. 4Batini tɛ̀ttɛ̀ bale banaang bakaa Jesus ka wɛɛk bamii bawwɔɔl. 5Balɔɔk abbabbɛ battɛ, “Tɛ̀ttɛ́ inaangyɔngkwɛ ka ɛkɛtɛ kazzi; nzang balɔɔt vvenɛ bàllù.” 6Ka Jesus ulenɛ ka ssala Simon wa ɔffaal ɔnaangmɛnɛ, wa ullunɛ ka Bethany, 7wanavva ussi bakang la bilim a bannɛ ba bakkaamnɛ kappya uffu. Usikili ɔllɔt Jesus ka lɛttɔ, ka ulenɛ baang ka kazzi. 8Balɔɔt a kɔssɛ a Jesus bayɛnnɛ ning baang, kutunbɛ babap battɛ, “Mbɔng tɛ́ttɛ́ abɛpɛ bannɛ ’bɔng mung gbɔɔ ning baang? 9Tɛ nzang asam bannɛ ’bɔng baang ataan ka ikkpoko ggbadam annyi balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ.” 10Jesus uppyeenɛ ning baang, ɔttɛ, “Akatayɔng wanavva ’wɔng baang kɔlɔɔk kwabɔng? Ɔnaang kɔlɔɔk kwa doddo kwa kɔyyɛɛpnɛ lɔyyɛɛp bbit, unnyinɛ. 11Ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ annyɔɔng ale aleyɔng mung la balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ, ɔzzànga anaam la annyɔɔng baala nle ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ. 12Kɛllɔt a bannɛ sa ɔllɔtnɛnɛ mung, ɔlɔngɔlɔnɛ kkwɔɔt ɔkat kɛtɔm-a-kullu anaam. 13Akkeyɔng nkwɔng tɛ! Ɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ ka ɛkpansi ya bale bakopolo lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm, vvenɛ bakke kwa wanavva ’wɔng mung babwɔɔlɔ kwa ɔnaangnɛ.” 14Ɔlɔɔt a kɔssɛ Jesus vvɔn wa ɔzzanganɛ Judas Iscariot ufeele umii ka ɛfɛɛn a bazzilɛttɔ-bassɛɛn-a-luzɔɔm. 15Ɔttɛ, “Ale annyinɛyɔng ’bɔng usseke nkaa Jesus nfeewɔyɔng?” Ɔzzánga bakkwoon lɔlɔp la Naira zzɔɔp, batɔk bannyimɛ. 16Judas ussi ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang ɔggyan ɛtɔk ya ɔfɛɛtnɛ Jesus unnyibɛ bakaa. 17Ka ɔkɔɔm ɛtɔk a kɛtɔm sa banaangnɛ kazzi kwa basinɛ yeast lɛssɛɛn, balɔɔt a kɔssɛ a Jesus baffu babapmɛ battɛ, “Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ kwa annɔ ibama ilokowɔ ka yang!” 18Jesus ɔttɛ, “Amiiyɔng ka tɔkɔlɔ a ssala, ka ssala ɔlɔɔt vvɔn ɔlɔk, abwɔɔlɔmɛyɔng attɛyɔng, ‘Ukopolo-lukopolo ɔttɛ, Ɛkɛtɛ ammɛ ɛffɔbong, balɔɔt a kɔssɛ ammɛ la ammɛ biini vvenɛ bazzi Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ ka ssala annɔ.’ ” 19Balɔɔt a kɔssɛ a Jesus banaang ning baang tɛ̀ttɛ̀ Jesus ɔbwɔɔlɔnɛbɛ. Banaang Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ ’kwɔng baang. 20Kulele kɔnaangnɛ, Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ baffu bataa bazzi kazzi ’kwɔng baang. 21Bale baang ka kazzi: Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ule mung wa ule ka uzzinɛ issɛ anaam.” 22Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ luppyam lɔzzabɛ. Basikili babapmɛ la vvɔn la vvɔn battɛ, “Ka lɔkkwɔɔn anaam lissi ka akkwɔɔnɛ ɔɔ, Uyini?” 23Jesus ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa iddɔknɛ ulɔlɔ vvɔn la anaam, ule ka uzzinɛ issɛ anaam. 24Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ vvenɛ ubbe tɛ̀ttɛ̀ Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ lɔttɛ vvenɛ ubbe. Ɔzzànga ɔlɔɔt wa uzzinɛnɛ issɛ vvenɛ ɔyɛn akama wa ɔsaknɛ. Kɔdɔkɔ kɔyyɛɛp ka ɔlɔɔt ’wɔng baang businɛ kɛfal liffu!” 25Judas, uzzi-issɛ a Jesus, ufeele ɔlɔɔk ɔttɛ, “Ka lɔkkwɔɔn akkwɔɔnɛ anaam ɔɔ Uyini?” Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Annɔ alɔɔknɛ ning.” 26Badɔkɔ baang ka kizzi kazzi, Jesus ɔsam brɛɛd; ɔssɛɛn luzɔɔm a luwomo; ɔlɔmnɛ ɔbbɔk ɔtan balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Atɔk azziyɔng, ’wɔng ulenɛ ɛkkpakkwɔɔt anaam.” 27Ɔsam ommonggo, ɔzɔnɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang, ɔsam unnyi balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Avvayɔng, ɔkkpɛlɛ annyɔɔng. 28Uwɔng ulenɛ linnyi anaam sa lilenɛ kɛbɛtɛ-kɛnnɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Linnyi sa littanɛnɛ ka lɛttɔ kɛsɔɔk a bubbi balɔɔt ggbadam. 29Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ batak ba nbɛlɛ lɛvva tɔttɔt ɔffɔ kɛtɔm sa nle nvva ufaa abbɛ la annyɔɔng ka Itutum a Dedde Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 30Bavvenɛ basoom kisoom bagbata bamii ka libat a lɛttaal Olives. 31Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Ka kɛtɔm sa mmwɔɔn, ɔkkpɛlɛ annyɔɔng vvenɛ amma akɔngɔnɛyɔng nsseke kɛyɔɔng. Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛ, ‘Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔwwɔɔl ɔkat-itɔɔn, itɔɔn ikyakyama.’ 32Ɔzzànga nlenɛ lifungala ka lubbe vvenɛ nkɔɔm ɛtɔk nmii Galilee.” 33Peter ufeele ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Baala nmma nkɔngɔwɔ, mkkpa balɔɔt ɔkkpɛlɛ bamma!” 34Jesus ɔlɔɔk la Peter ɔttɛ, “Akke tɛ! Bong tɛ́ttɛ́ balangkɔkɔ bakɔɔl kɛtɔm-a-mmwɔɔn, vvenɛ akalanɛ bikkpit bɛkkyaat; attɛ, nɛ ba asan.” 35Peter ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Baala nttɛ wɔ ba nsan mkkpa ndɔk ule kibbe la annɔ.” Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔkkpɛlɛ bassɛ balɔɔk tɛ̀ttɛ̀ Peter ɔlɔɔknɛ. 36Nkwɔng kɔsaalnɛ, Jesus ufeele la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ umii ka ɛfɛɛn ya ɛzzanganɛ Gethsemane. Ɔffɔnɛ bakang ɔlɔɔk la balɔɔt ammɛ ɔttɛ, “Ataayɔng mung; anaam nmii kang, nssɛɛn luzɔɔm.” 37Ɔsam Peter la bwaan a Zebedee baffa, ɔkɔɔm umii. Bukee la akama bunaangmɛ. 38Ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Bukee buttalanɛbong ka luppyam naanga buwwɔɔlnɛ. Abeeyɔng mung ikatyɔng.” 39Uzuma ssup umii ka lusso, ɔmɛkɛlɛ ɔttɔ, ukun laddu, ugupu lusso ka lisse, ɔssɛɛn luzɔɔm ɔttɛ, “Dedde, kulenɛ bbwak, asam ommonggo ’wɔng mung assekenɛ, ɔzzànga ba nggyan nttɛ nnaang kwa anaam nggyannɛ, nggyan nttɛ nnaang kwa annɔ aggyannɛ.” 40Uvvenɛ; ɔppyɛlɛ, uffu ukup balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ’bɔng baang bakkyaat, ɔyɛnbɛ ka bilaa. Ɔlɔɔk la Peter ɔttɛ, “Bɔng bunaangwɔnɛyɔng annyɔɔng balɔɔt bakkyaat asiyɔng likkwoong ataayɔng kwetkwet, akatyɔng akalangka vvɔn? 41Akat, akɔɔm, azɔɔmyɔng, nkwaaning basi likkwoong bafɛɛtwɔyɔng bassɛɛn ka kɔlɔɔk. Luttina lulewɔyɔng baang; ɔzzànga kkwɔɔt limɛɛmwɔyɔngbong.” 42Jesus ɔbbal lifeele umii luzɔɔm ka bikkpit bɛffa. Ɔzɔɔm ɔttɛ, “Dedde anaam, attɛnɛ, ommonggo ’wɔng baala asam assekenɛ ntakabong nvva ka ammɛ, nyilabong; kule tɛ̀ttɛ̀ alɔɔknɛ.” 43Ɔppyɛlɛ ɔbbal liffu, ɔyɛn balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ka bilaa. Ba bakkwoong bataa kwetkwet. 44Jesus ɔbbal lɛgbata, ɔkɔngɔbɛ; umii ɔzɔɔm ka bikkpit bɛkkyaat. Ɔzɔɔm kɛssanga ssɔn baang. 45Ɔppyɛlɛ isimisimi umii ka ɛfɛɛn a balɔɔt a kɔssɛ ammɛ, ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Atiiyɔng ka bilaa ’pyɔng ɔɔ? Ppyɛɛkyɔng ɛkɛtɛ ɛffɔbong ya bale ka basamnɛ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ; bamii, bannyi banaang-a-bubbi. 46Afeele imiiyɔng, ɔlɔɔt wa ule ka uzzinɛ issɛ anaam utii mung.” 47Jesus utii baang ka kɛlɔɔk; Judas, ɔlɔɔt a kɔssɛ ammɛ vvɔn, utuma. Ɔdɔkɔ la kɛkaan a balɔɔt ggbadam. Badɔkɔ la iggɛ la ikkpong ka bakɔɔmnɛ. Bazzilɛttɔ-bassɛɛn-a-luzɔɔm la bagɛlɛnya balɔɔt a Jews batɔɔmnɛbɛ. 48Uzzi-issɛ ɔyɔɔbong kɛkaan ’sɔng baang eleme ya ule ɔnaang basan ɔlɔɔt wa baggyannɛ. Ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa nle ka ngbugbamɛnɛ ulenɛ ɔlɔɔt wa aggyannɛyɔng. Akaamɛyɔng!” 49Judas utumanɛ, ɔsak ssɔng, umii ka ɛfɛɛn a Jesus. Ugbugbamɛ, ɔttɛ, “Bɔkaat butaa la annɔ Ukopolo-lukopolo.” 50Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Ɔkkaamwɔ, ɛnngwa anaam.” Ɔzzánga baffu bakaa Jesus balɔmnɛ kkpɔk. 51Ɔlɔɔt vvɔn wa ɔdɔkɔnɛ baang la Jesus uttulu ogge, ɔsanga, ɔkkwɛɛ kɔtɔɔk ubili wa Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm wa lɛbaang ɔzza. 52Jesus ɔlɔɔk la ammɛ ɔttɛ, “Sam ogge annɔ assɛɛn ka uffɔ, ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa ɔkɔɔmnɛ ogge, ullu kullu, ule ubbe lubbe ogge. 53Ba asan attɛ nkkwoong mung nkkwɔɔ Dedde nttɛ ɔyaamnɛ ɔɔ? Nkkwɔɔmɛnɛ nttɛ ɔyaamnɛ, vvenɛ ɔtɔɔm innɔ innɔ bayilabɔtɔɔm ufeenɛ ɔɔ? 54Kulenɛ ning baang kule kɔnaang nang kule ka lɔkkwɔɔn, tɛ̀ttɛ̀ luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ lɔttɛ vvenɛ kɔnaang ning baang.” 55Jesus ɔlɔɔk ka kibbi ’sɔng baang ɔttɛ, “Akɔɔmyɔng igge la ikkpong affunɛyɔng kɛkaa tɛ̀ttɛ̀ nlenɛ kɔlɔɔk lɛzzɔɔk ɔɔ? Kɛtɔm ɔkkpɛlɛ ntaa baang ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm nkopolo, ɔzzànga nɛyɔng ba akaayɔng. 56Mbyɔng ɔkkpɛlɛ bɛnaang nkwaaning kwa bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm bakkpɔknɛ ka Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kule ka lɔkkwɔɔn.” Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔkkpɛlɛ bamma bakɔngɔmɛ. 57Balɔɔt ’bɔng baang bakaanɛ Jesus, basammɛ bamii ka ɛfɛɛn a Caiaphas, Uzzilɛttɔ-bassɛɛn-a-luzɔɔm wa lɛbaang, ka ɛfɛɛn a bakopolo-Lafɔɔ la bagɛlɛnya baggbanɛ ɛfɛɛn nnyɔn. 58Peter ufeele ukup Jesus tɔttɔt ɔffɔ ka ɔdda kɛkaal ka ssala Uzzilɛttɔ-bassɛɛn-a-Luzɔɔm. Umii ɔtaa ka ssala kɛkaal la bakat-ɛfɛɛn; ɔttɛ ɔyɛn tɛ̀ttɛ̀ kule kule. 59Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la ikkansulu ɔkkpɛlɛ babum kɛggyan ɛtɔk ya bale bakkala lɛlaak batum Jesus, nkwaaning bakaamɛ bamii bawwɔɔl. 60Keem ɛtɔk basi lɛyɛn. Uvve balɔɔt ppwap bakkala lalaak batummɛ. Ka lakuma balɔɔt baffa batta babee ka lusso 61battɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng mung ɔlɔɔkbong ɔttɛ ammɛ ukkwoong mung utut Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ’gwɔng mung ɔzzɔɔk, ɔzzànga ka bɛtɔm bɛkkyaat vvenɛ ɔppyɛlɛ ɔbɔɔkgwɛ lɔsaal.” 62Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-Luzɔɔm wa lɛbaang ufeele ubee-ubee ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Ayanga mung kɛppyɛlɛ kamma atum lilɔɔk sa balɔɔknɛ batumwɔ mung ɔɔ?” 63Ɔzzánga Jesus ɔtaa zzum. Uzzilɛttɔ-bassɛɛn-a-luzɔɔm wa lɛbaang ufeele ɔbbal lɛlɔɔk ɔttɛ, “Ka lɛkɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm-a-Kuddu, nggyan nttɛ ayim gedegede mung abwɔɔlɔyɛlɛ, annɔ alenɛ Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm la Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ɔɔ?” 64Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Alɔɔkbong ning baang, ɔzzánga nbwɔɔlɔwɔyɔng, ka ussinɛ mmwɔɔn umii ka lusso, vvenɛ ayɛnyɔng Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ka ɔtaanɛ ka lufɔɔm ɛlaabɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm, vvenɛ ɔppyɛlɛ uffu la ikkpálá ka libat.” 65Nkwɔng kutun Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm wa lɛbaang ɔlɔm iwɔkɔlɔ ammɛ kɛyɔɔng ɔyaak ɔttɛ, “Jesus ɔkkalabong lɛlaak utum Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ittɛɛsɛ ilɔk ba ibɛlɛ lɛggyan ka lɔkkwɔɔn kɔttɛ appyeeyɔngbong babbu lammwɔɔl za ɔlɔɔknɛ baang. 66Attinayɔng nang?” Abbɛ bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Iwwɔɔlmɛ kɔbbɔlmɛbong.” 67Bakwula libaak ballɔtmɛ ka lusso, bakɔɔm batupmɛ. Balɔɔt ba batupmɛnɛ labut 68balɔɔk la ammɛ battɛ, “Ayɛnyɛlɛ biyɛnɛ, Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ! Attina ɔlɔɔt wa utupwɔnɛ.” 69Peter ɔdɔkɔ baang ka ɔtaanɛ ka vveeng ka ssala sa bakaalnɛ kɛkaal. Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang waanawanavva wa ulenɛ bɔɔyi Uzzilɛttɔ-luzɔɔm wa lɛbaang uffu ka ɛfɛɛn a Peter ɔttɛ, “Annɔ ɔgbaa assɛ ale la Jesus wa Galilee.” 70Ɔzzánga Peter ɔkala ka lusso abbɛ ɔkkpɛlɛ ɔttɛ, “Anaam ba nsan bwa alɔɔknɛ atumyɔng.” 71Ɔtta ɔssɛ umii ka lɛmma kikkwu. Wanawanavva ɔlɔk, wa ulenɛ bɔɔyi, ɔbbalmɛ lɛyɛn. Ɔzzánga ɔlɔɔk la balɔɔt ba babeenɛ baang ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng ɔdɔkɔ la Jesus wa ussinɛ Nazareth.” 72Peter ɔbbal lɛkala ɔttɛ, “Nyimbong nttɛ, ɔlɔɔt ’wɔng baang ba nsan.” 73Waan ɛkɛtɛ ssup ɔsaknɛ, balɔɔt ba babeenɛ baang baffu ka ɛfɛɛn a Peter, battɛ, “Mkkpa alɔɔk, alɔɔk gbɔɔ, isan lɔsan ittɛ annɔ ale ka likup. Kwa kɔnaangnɛ isan kussi ka ɛtɔk ya annyinɛ kamma kɛkaal annɔ.” 74Ɔzzánga ɔbbal liyim ɔttɛ, “Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyɔɔnɛ akama nsinɛ ka lɔkkwɔɔn lɛlɔɔk. Ɔlɔɔt ’wɔng baang ba nsan.” Eseese balangkɔkɔ bakɔɔl. 75Peter ukke kwa Jesus ɔbwɔɔlɔmɛnɛ ɔttɛ, “Tɛ́ttɛ́ balangkɔkɔ bakɔɔl, vvenɛ akalanɛ bikkpit bɛkkyaat attɛ, nɛ ba asan.” Ɔzzánga Peter ɔtta ka vveeng ɔkkwa kɔssɔpmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\