MATTHEW 27

1Lɔfɔm a lɔfɔm, bazzilɛttɔ-bassɛɛn-a-luzɔɔm la bagɛlɛnya balɔɔt a Jews banaang likup za kɛwwɔɔl a Jesus. 2Bassɛɛnmɛ ikpɔkɔlɔ ka labɔɔk, basammɛ bamii ka ɛfɛɛn a Pilate, Uzzilɛttɔ a Rome. 3Judas, wa uzzinɛ Jesus issɛ, ɔsannɛ ɔttɛ bazzabong kɛkaal a Jesus, battɛ ubbe, ɔnaang busannɛ. Ɔzzánga ɔsam lɔlɔp la Naira zzɔɔp, ufee bazzilɛttɔ-bassɛɛn-a-luzɔɔm la bagɛlɛnya ɔttɛ, 4“Nnaangbong bubbi ka nzzinɛ issɛ ɔlɔɔt wa usinɛkwɛ lɛsan, bale ka bawwɔɔlmɛnɛ.” Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Ngkka ’kwɔng baang kule la ayyɔɔt ɔɔ? Uwɔng baang kɔlɔɔk annɔ” 5Judas ɔsam ikkpoko ɔllɔt ka ɛfɛɛn a Labun-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔgbata ɔkɔngɔbɛ baang umii uzzenge. 6Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm battɔng ikkpoko ’yɔng baang battɛ, “Ikkpoko ’yɔng mung, ikkpoko-linnyi. Ɔzzànga mung ule lafɔɔ ka ayyɔɔt kɛsam ikkpoko ’yɔng mung kimii kɛssɛɛn ɛfɛɛn kkwɔn la ya ilenɛ ka libɔngɔlɔ ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 7Balenɛ lɛlɔɔk kɔkaatbɛ, bakɔɔm ikkpoko ’yɔng baang balɛɛp ɛkpansi Ɔfaak-ikkpo ya bale balli ikanakana. 8Kwakkwɛ baang bakkwɔɔnɛ ɛfɛɛn ’kwɔng baang “Ɛkpansi-Linnyi” pyip ka mmwɔɔn mung. 9Kɔlɔɔk kwa uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔzzanganɛ Jeremiah ɔlɔɔknɛ kɔnaangbong ka lɔkkwɔɔn. Jeremiah ɔkkpɔk ɔttɛ, “Basam ikkpoko ’yɔng baang ya balɔɔt a Israel balenɛ kamma liyila battɛ vvenɛ bannyimɛ. 10Bakɔɔmyɛ balɛɛp ɛkpansi Ɔfaak-ikkpo tɛ̀ttɛ̀ Ebinukkpaapi ɛggyannɛ ɛttɛ nnaang.” 11Jesus ubee ka lusso uzzilɛttɔ lusse; ɔbapmɛ ibap. Ɔbap Jesus ɔttɛ, “Annɔ alenɛ ubeet a Jews ɔɔ?” Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Annɔ alɔɔknɛ.” 12Kɔlɔk usi lɛbɛlɛ lɛlɔɔk utum kibbi sa bazzilɛttɔ-bassɛɛn-a-luzɔɔm la bagɛlɛnya bannyimɛnɛ. Ɔzzańga Pilate ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, 13“Appyee mung lilɔɔk ’sɔng ɔkkpɛlɛ sa bakatawɔnɛ ɔɔ?” 14Jesus ufim lɛmmwɔɔl zzɔn gbɔɔ kɛzza. Uzzilɛttɔ lusse kɔkɛɛlɛmɛ. 15Ka kɛtɔm a Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ la kkwɔn, uzzilɛttɔ lusse ɔyanga lakke za kɛsanga ɔlɔɔt duu wa kibbi kɛggyannɛ kɛttɛ ɔsangamɛ ka igbakkɔpɔ. 16Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang ka igbakkɔpɔ wa basanmɛnɛ gaang gaang. Ɔ̀zzànga Jesus Barabbas. 17Keem balɔɔt baggbanɛ ɛfɛɛn kkwɔn, Pilate ɔbapbɛ ɔttɛ, “Aggyan attɛyɔng nsanga nyinɔɔng ka igbakkɔpɔ nnyiwɔyɔng; Jesus Barabbas faa Jesus wa bakkwɔɔmɛnɛ Christ?” 18Ɔggba lɛsan ɔttɛ, bakɔɔm Jesus, bafeemɛ ka banaangnɛ Jesus luleep. 19Ka ɛkɛtɛ ya Pilate ɔdɔkɔnɛ ka ɔdda kɛkaal ka ɔtaanɛ, wanavva ammɛ ɔtɔɔm ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ anaang kɔlɔɔk kɔlɔk la ɔlɔɔt ’wɔng baang tɛ. Ɔlɔɔt ’wɔng baang kwɛ ba ɔsan tɛ. Nlakala kɛtɔm ka nyɛnnɛ akama gaang gaang ka lɛttɔ ɔlɔɔt ’wɔng wa usinɛkwɛ lɛsan.” 20Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bagɛlɛnya badda kibbi ’sɔng baang battɛ babwɔɔlɔ Pilate ɔkkyaa Barabbas ka igbakkɔpɔ ɔfɔngɔ, bawwɔɔl Jesus. 21Ɔzzánga uzzilɛttɔ ɛkpansi ’wɔng baang ɔbapbɛ ɔttɛ, “Mung kwa balɔɔt ba baffa ’bɔng bɛɛ, nyinɔɔng ulenɛ wa nle nsanga ka igbakkɔpɔ ee?” Abbɛ battɛ “Barabbas”. 22Pilate ɔbapnɛbɛ ɔttɛ, “Ngkka nle nnaang nang la Jesus wa bakkwɔɔmɛnɛ Christ?” Bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Kamamɛ bɛfɔl, akaka ka Cross.” 23Pilate ɔbapbɛ ɔttɛ, “Ule bɔkkakkwɛ lɛnaang kwa kɔbbɔlnɛ?” Abbɛ babungu bagaga battɛ, “Akamamɛ bɛfɔl, akaka ka Cross.” 24Pilate, ɔyɛnnɛ ning baang, ɔttɛ ba kɔbɛlɛ lile kwa kɛbbal bɛkaal lɛtta, nzang vvenɛ kullu kɔttɔ kwa lɛbaang; ɔsam bannyi, uyila labɔɔk ka lusso kibbi ’sɔng baang ɔttɛ, “Kɔbɔɔk anaam ba kule ka kɛwwɔɔl ɔlɔɔt ’wɔng, nkwɔng baang kɔlɔɔk annyɔɔng.” 25Kibbi ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Afɔngɔ akama lubbe ammɛ ukupyɛlɛ ayyɔɔt la bwɔɔn ayyɔɔt!” 26Pilate ɔsanga Barabbas ka igbakkɔpɔ. Ɔsam Jesus, unnyibɛ, batup, bamii bakama bɛfɔl, bakaka ka Cross. 27Ɔzzánga isodya Pilate basam Jesus bamii, ka ugala Uzzilɛttɔ-lusse abbɛ. Ɔkkpɛlɛ kɛkaan ssɔn baang baggba bakkpitmɛ. 28Baggbolomɛ iwɔkɔlɔ, basam ukolo-uwɔkɔlɔ bawɔkɔlɔmɛ. 29Banaang kɛttɔpɔ bizze-bizze, battɔpɔmɛ ka lɛttɔ. Bazza lukut bassɛɛnmɛ ka kɔbɔɔkɛlaabɔɔk. Bakunmɛ laddu ka lusso, banyɔɔkamɛ battɛ, “Mgbeede, ubeet a Jews.” 30Bakwula libbaak bavvoongmɛ ka lusso, batɔk lukut batupmɛ ka lɛttɔ. 31Balemɛnɛ livve lɛnyɔɔka; balɔm uwɔkɔlɔ wa bawɔkɔlɔmɛnɛ, baggbolo. Basam iwɔkɔlɔ ya ammɛ biini bawɔkɔlɔmɛ. Basammɛ bamii kɛwwɔɔl ka Cross. 32Ka balenɛ ka ɛtɔk a kimii, baduda ɔlɔɔt vvɔn wa ussinɛ Cyrene wa ɔzzanganɛ Simon. Batutmɛ battɛ ɔtɔkɔ Cross a Jesus. 33Baffu baffɔ ka ɛfɛɛn ya bakkwwɔɔnɛyɛ Golgotha, ning baang ulenɛ “Ɛfɛɛn a Ukɔɔk-a-lɛttɔ.” 34Baffɔnɛ baang bannyimɛ batak ba banɔknɛbɛ la bilɔlɔ battɛ ɔvva. Ɔllɛnɛ, ufim kɛvva. 35Bakamamɛ bɛfɔl bakaka ka Cross. Basam iwɔkɔlɔ ammɛ batta illɔ babɛngɛlɛ abbabbɛ. 36Balenɛ ’kwɔng baang livve bataa-ɔtaa bakatmɛ. 37Bakkpɔk lilɔɔk sa babilimɛnɛ ka libat a lɛttɔ ammɛ battɛ: “Uwɔng ulenɛ Jesus, Ubeet a Jews.” 38Bakama babbyap baffa baang ɛfɛɛn kkwɔn la Jesus. Vvɔn ka kufoom kwa ɛlaabɔɔk, wa vvɔn ka kufoom ɛbyakɔm. 39Balɔɔt basaknɛ baang bammyang lattɔ banɔk Jesus battɛ, 40“Attɛ annɔ vvenɛ atut Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, azzɔɔk, appyɛlɛgwɛ abɔɔk ka bɛtɔm bɛkkyaat! Akkwoongnɛ, akkalawɔ kɛyɔɔng tɛ! Alenɛ Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, asini ka libat a Cross!” 41Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakopolo-Lafɔɔ, la bagɛlɛnya bassɛ banyɔɔkamɛ battɛ, 42“Ɔkkala balɔk, ɔzzànga ammɛ biini ba ukkwoong ɔkkala. Ammɛ lissi ulenɛ ubeet a Israel ɔɔ? Ukkwoongnɛ usini ka Cross gedegede mung, iyila kwa ammɛ. 43Uyila kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ ammɛ ulenɛ Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, kɔyyɛɛp mung, ifɔngɔ iyɛnyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ka ɔkkalamɛnɛ gedegede mung!” 44Gɔɔ babbyap ba bazzengenɛbɛ ɛfɛɛn kkwɔn la ammɛ bassɛ banyɔɔkamɛ ning baang. 45Ɔffɔnɛ kikoon, ɛfɛɛn esikili kɛtɔm tɔttɔt uddum ikalangka ikkyaat. 46Ɔffɔnɛ ikalangka ikkyaat, Jesus ɔfaka lɛmmwɔɔl a kullu ɔttɛ, “Ɛli, Ɛli, lama sabachthani?” Ning baang ulenɛ “Ɔlɔɔmɔlɔɔm anaam, Ɔlɔɔmɔlɔɔm anaam, mbɔng ammanɛ akɔngɔnɛ?” 47Balɔɔt balɔk ba babeenɛ baang bappyeemɛ ka ɔkkwanɛ battɛ, “Ule ka ɔkkwɔɔnɛ Elijah!” 48Ɔlɔɔt vvɔn ɔmmɛ eseese ɔsam okkokkya, ɔssɛɛn ka batak, ɔkpaka ka bissɛ, ububumɛ kinnyi ɔvva. 49Balɔɔt balɔk, battɛ, “Afɔngɔyɔngbong iyɛnyɔng vvenɛ Elijah ule ka uffunɛ, ɔkkalamɛ nsan!” 50Jesus ɔbbal lɛmmwɔɔl a kullu lɛfaka, lɛfɛkɛlɛ lɛzzamɛ. 51Ɔzzánga ubba wa ulenɛ ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔfaka bɛfaak bɛffa ka ussinɛ ka libat ɔffɔ ka kuttɔɔk. Ɛkpansi ɛnnyɛkɛ, ikpana ibbum. 52Lalli lawongolo, balɔɔt Ɔlɔɔmɔlɔɔm ggbadam ba baggbanɛ libbe, bafungala bappyɛlɛ bataa ka kuddu. 53Bagbata basseke lalli. Jesus ufungalanɛ ka lubbe, bamii ka Jerusalem ka ɛfɛɛn a balɔɔt ggbadam bayɛnnɛbɛ. 54Uzzilɛttɔ-isodya, la bakat-ɛfɛɛn ba bakatnɛ Jesus, bayɛnnɛ kɛnnyɛkɛ sa ɛkpansi ɛnnyɛkɛnɛ la bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya bɛnaangnɛ ɔbbwɔpɔbɛ gaang gaang battɛ, “Uwɔng Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka lɔkkwɔɔn!” 55Bwanavva badɔkɔ baang ggbadam ka babeenɛ fulufulu bappyɛɛk. Abbɛ bassinɛ Galilee bakup Jesus bakɔɔm bayaammɛ. 56Badɔkɔ Mary Magdalene, la Mary, abakka James la Joseph, la abakka bwaan a Zebedee. 57Kulele kɔnaangnɛ, ɔbbɔssɛ ɔlɔɔt wa ussinɛ Arimathea uffu, ɔzzànga Joseph. Ammɛ ngbaa ɔdɔkɔ ɔlɔɔt a kɔssɛ a Jesus. 58Ɔzzánga umii ɔbap Pilate ɔttɛ ɔfɔngɔmɛ ɔsam Jesus, umii ulli. Keem Pilate unnyi kɔsap ɔttɛ; basam Jesus, bannyi Joseph ulli. 59Ɔzzánga Joseph ɔsam Jesus, ɔgbbɔ ka ufaa ubba. 60Ɔsam umii uloko ka lilli ammɛ sa ussumanɛ lɛtɔɔk ka lufoom akpana. Ɔssang lɛttaal, ugupu ka kamma lilli, ɔgbata ɔkɔngɔ. 61Mary Magdalene la Mary wa vvɔn badɔkɔ baang ka bataanɛ bakat lilli. 62Ɔffɔnɛ libbessolo Livve-kɛfɛkɛlɛ, bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la balɔɔt a Pharisees bamii ka ɛfɛɛn a Pilate 63battɛ, “Dedde, ikkebong ka ɔkkala lɛlaak ’wɔng baang ɔlɔɔknɛ ka utiinɛ ikokolo, ɔttɛ, ‘Vvenɛ nfungala ka lubbe ka bɛtɔm bɛffa ka bɛkkyaat!’ 64Annyi lakke ɔlɔk lilli ’zɔng baang lile la kɛkat doddo tɔttɔt ɔffɔ bɛtɔm ’byɔng baang bɛffa ka bɛkkyaat; tɛ̀ttɛ́ balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bamii bayipmɛ; battɛ ‘Ufungalabong ka lubbe.’ Nzang usseke-isimi lɛlaak ’zɔng mung vvenɛ lɛbbɔl lɛtta ɔkɔɔm-ɛtɔk.” 65Pilate ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Amii akatyɔng lilli tɛ̀ttɛ̀ akkwoongnɛyɔng!” 66Ɔzzánga bagbata bamii basal lilli doddo la lattaal; basanga bakat-ɛfɛɛn, bataa baang ɔkat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\