BIYSNT 18

1Nkwɔng kɔsaknɛ, nyɛn uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔk ka ussinɛ ka libat uffu. Ɔyanga lakke za lɛbaang. Lakke ammɛ lanaangnɛ ɛkpansi ɔkkpɛlɛ eppwolo. 2Ubungu ka lɛmmwɔɔl za lɛbaang ɔttɛ, “Ɔttɔbong! Babylon wa lɛbaang ɔttɔbong! Usseke wa labun a babbu ɔkkpɛlɛ la liyeeng sa lisinɛ lɛyyɛɛp. Lilɔɔk ɔkkpɛlɛ sa lisinɛ lɛyyɛɛp, la bunɔɔn a latun bɛppyɛɛ billu baang. 3Unnyimɛ batak ɔttɛ ufee balɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔnaangbɛ bavva bɛ. Batak a kɛssɛ-kɛzak ammɛ. Babeet ɛkpansi bamini la ammɛ. Bakkpɛɛkɔ ɛkpansi, ɔyyɛɛpnɛ ka babbu linaang ammɛ sa usinɛ likkwoong ɔkkyaa ɔfɔngɔ.” 4Nbbal lippyee lɛmmwɔɔl ka lɛlɔɔknɛ ka libat lɛttɛ, “Attayɔng, balɔɔt anaam. Atta assekemɛyɔng! Tɛ̀ttɛ́ akupmɛyɔng anaangyɔng bubbi bwa ammɛ ɔnaangnɛ, tɛ̀ttɛ́ affu atulyɔng akama ammɛ ayɛnyɔng! 5Bakkwonobong bubbi ammɛ buggolo buffɔ ka libat. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ukkebong babbu linaang ammɛ. 6Akɔɔmmɛyɔng tɛ̀ttɛ̀ ammɛ ɔkɔɔmwɔnɛyɔng bbwak. Akatmɛ asakyɔng tɛ̀ttɛ̀ ammɛ ɔnaangwɔnɛyɔng. Ass}e}enmɛyɔng batak ba bakkaamnɛ bayipi ka ommonggo bikkpit ppwap tɛ̀ttɛ̀ ammɛ ɔssɛɛnwɔnɛyɔng. 7Ayɔɔmɛyɔng akama wa lɛbaang ɔsak lakke la bizozo pya ɔnaangmɛnɛ kɛyɔɔng. Ɔtaa uffik kɛyɔɔng ka luppyam ɔttɛ, ‘Anaam mung Ubeet a wanavva. Anaam ɔlɔɔt wa walam ubbenɛ ɔkɔngɔnɛ lissi, bukee ba nbɛlɛ lɛsan!’ 8Ka kulenɛ ning mung, akama la iffaak, la buwɔɔng vvenɛ bɛwwɔɔlmɛ kɛtɔm ssɔn. Vvenɛ bafɔɔpmɛ ka lɔkɔɔn ka Uyini, Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔkaalnɛ kɛkaal ammɛ ɔttanɛ liggbenge.” 9Babeet ɛkpansi ba bassɛnɛ la ammɛ banaang bubbi vvenɛ bakkwa ka bale bayɛn isɔngɔ ya bafɔɔpmɛnɛ ka ittanɛ ittukulu ka lɛffɛ ammɛ. 10Bale babee fulufulu ka akama ammɛ ɔbbwɔpɔnɛ balɔɔt, balɔɔk battɛ, “Kɔbbɔl gaang kɔgbaa ka ɔgabwɔ lɛffɛ ’zɔng baang Babylon bale ka bayɛnnɛ akama!” 11Bassɛ-kappya ka ɛkpansi bakkwa, bataa kullu ka ɔlɔɔt wa ɔlɛɛpnɛbɛ bɛfɛɛn usinɛ lɛbɛlɛ lile. 12Ɔlɔɔt wa ɔbbalnɛ gold la silver, la lattaal za layyɛɛpnɛ, la ibba la iwuu, bɛssɛ la bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya bɛkkaamnɛ kappya lɛlɛɛp usi lɛbɛlɛ lile. 13Ɔlɔɔt wa ɔlɛɛpnɛ bɛfɛɛn bya bɛyyɛɛpnɛ kizoom, bɛfɛɛn bya bɛnaangnɛ ubbu usi lɛddɔlɔ, batak la bannɛ, iwee la igwugwulu, ibal la igɔdɔ, iyim la immutu, babili la balɔɔt, usi lɛbɛlɛ lile. 14Bassɛ-kappya balɔɔk la ammɛ battɛ, “Bɛfɛɛn bya doddo ɔkkpɛlɛ bya aggyannɛ bɛkkyaapbong. Iyyɛɛp annyɔɔng la litaan ɔkkpɛlɛ bɛtaakbong. Ba abɛlɛyɔng byɛ lɛggyan akopoyɔng.” 15Bassɛ-kappya ba ɔyyɛɛpnɛbɛ ka kɛssɛ-kappya ka lɛffɛ ’zɔng baang vvenɛ babee fulufulu. Akama wanavva ’wɔng baang ɔbbwɔpɔbɛ lɔbbwɔpɔ. vvenɛ bakkwa bataa kullu, 16balɔɔk battɛ, “Kɔttalabong! Kɔbbwɔpɔ kɛlɔɔk la lɛffɛ ’zɔng baang za lɛbaang! Ɔtaa ɔwɔkɔlɔ iwɔkɔlɔ ya ikkaamnɛ kappya, ɔbɛtɛ la gold la lattaal za layyɛɛpnɛ. 17Iyyɛɛp ammɛ itaakbong gbɔɔ sukusuku ɛkɛtɛ nnyɔn!” Bazzilɛttɔ ka ikkpaat la battele-ka-ikkpaat la balɔɔt balɔk ba baddunɛ kwa lɔyɔngɔ basseke ka babeenɛ fulufulu, 18bakkwa ka bayɛnnɛ isɔngɔ ya bafɔɔpmɛnɛ battɛ, “Lɛffɛ lɛlɔk ba lile za lɛbaang ɔgbaa la lɛffɛ ’zɔng mung.” 19Ballɔt ibut ka lattɔ bakkwa battɛ, “Kɔttalabong gaang tɛ. Kɔbbɔlbong gaang la lɛffɛ ’zɔng za lɛbaang tɛ. Azzɛ lilenɛ lɛffɛ za balɔɔt bassɛnɛ lɔssa lɔssa ɔyyɛɛpbɛ. Mung ɔtakabong bɛfɛɛn ammɛ ɔkkpɛlɛ ɛkɛtɛ nnyɔn.” 20Annyɔɔng ba libat, aggeleyɔng ka lubbe ammɛ. Balɔɔt Ɔlɔɔmɔlɔɔm la bayilabɔtɔɔm a Jesus la bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm aggeleyɔng. Ɔlɔɔmɔlɔɔm unnyimɛbong kibbi ka kɔlɔɔk kwa ɔnaangnɛ la annyɔɔng! 21Uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa lɛbaang a lɛbaang ɔttɔngbong lɛttaal za liggbengenɛ tɛ̀ttɛ̀ kukook ɔssɛɛn ka lɔyɔngɔ ɔttɛ, “Uwɔng ulenɛ tɛ̀ttɛ̀ bale bazzɔɔk lɛffɛ a Babylon za lɛbaang ka lɛgabwɔ, ɔlɔɔt usizɛ ka zzeen lɛbɛlɛ lɛyɛn. 22Kisoom a bakkpa-buggɔ la basoom-a-kisoom la bawɔl a lippet la bawɔl iffi ba abɛlɛyɔng lippyee. Ɔssɛ-kappya ɔlɔk ba abɛlɛyɔng lɛyanga, gɔɔ lɔsap a kukook ba abɛlɛyɔng lippyee. 23Buppwolo otinika bulɔk ba bubɛlɛ lile ka tɔkɔlɔ annɔ. Lɛmmwɔɔl a batɔk-a-bwanavva la ballu-bwalam ba abɛlɛyɔng lippyee ka tɔkɔlɔ annɔ. Bassɛ-kappya annɔ badɔkɔ bayanga lakke za lɛbaang ka ɛkpansi. Akɔɔm kɛkkala lɛlaak a bɛmaanga afɛɛt balɔɔt ɔkkpɛlɛ ka ɛkpansi.” 24Babylon ɔyɛn akama ka bayɛnnɛ linnyi bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm la linnyi balɔɔt Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka lɛffɛ ammɛ. Iii, linnyi balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba bawwɔɔlnɛbɛ ka ɛkpansi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\