BIYSNT 19

1Nkwɔng kɔsaknɛ, nppyee lɔsap tɛ̀ttɛ̀ kɛkaan a balɔɔt ka libat ka balɔɔknɛ battɛ, “Abunguyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Lakke, la ikkala la lɛgabbwɔ bile ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ayyɔɔt. 2Kɛkaal ɔkaal ka lɔkkwɔɔn bbwak. Ɔwwɔɔlbong wa àkkpàlà wa ɔbɛpɛnɛ ɛkpansi la kɛssɛ-kɛzak ammɛ. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyɔɔmɛbong akama ka awwɔɔlnɛ ibɔɔyi ammɛ.” 3Babbal libungu battɛ, “Abunguyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm! Isɔngɔ ya lɛffɛ ’zɔng lɛkkɔmnɛ imiibong ka libat kɛfal a kɛfal!” 4Lɔlɔp la bagɛlɛnya banna la isɛɛn inna ’yɔng baang ittɔ ka lisse iwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔtaanɛ ka ugbaal a kibeet battɛ, “Abunguyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm, kulening.” 5Nppyee lɛmmwɔɔl ka lissinɛ ka ugbaal a kibeet lɛlɔɔk lɛttɛ, “Babili Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkkpɛlɛ, waan gɔɔ ɔgɛlɛnya wa utelemɛnɛ, abunguyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm ayyɔɔt.” 6Ɔzzánga nppyee lɔsap tɛ̀ttɛ̀ lammwɔɔl a kɛkaan a balɔɔt, tɛ̀ttɛ̀ kɛttɔl a bannyi la lɔsap akkpálá. Nppyee ka balɔɔknɛ battɛ, “Abunguyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm, Uyini ayyɔɔt, wa ɔyanganɛ lakke ɔkkpɛlɛ. Ammɛ ulenɛ ubeet. 7Affu iggeleyɔng, ɔwaayɔngyɛlɛ. Ibunguyɔng lakke ammɛ. Ɛkɛtɛ ɛffɔbong ya libbeel a Waan-ɛtɔɔn Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Wanavva ɔbamamɛbong kɛyɔɔng ɔkatsɛ. 8Bannyimɛbong ulata ubba battɛ ukwula.” (Ulata ubba ’wɔng baang ulenɛ linaang a balɔɔt Ɔlɔɔmɔlɔɔm sa bbwak.) 9Uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ’wɔng baang ɔlɔɔk la anaam ɔttɛ, “Akkpɔk ’kwɔng: Laggele lale za balɔɔt ba babwɔɔlɔnɛbɛ libbeel a Waan-ɛtɔɔn Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” Ɔbbal lɛlɔɔk ɔttɛ, “Uwɔng lammwɔɔl za lɔkkwɔɔn, lassi ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 10Nttɔ ka lisse nwomo uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ’wɔng baang. Ɔzzánga ɔttɛ, “Fɔngɔ ning kɛnaang. Anaam nssɛ nle bɔɔyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm tɛ̀ttɛ̀ annɔ la ikpana annɔ la balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba bayilanɛ lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk gwa Jesus ɔbwɔɔlɔnɛ. Atele Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” Lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk gwa Jesus ɔbwɔɔlɔnɛ lɔddanɛ bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 11Lukpaaggbeede luwongolonɛ nyɛn ulata eyim. Ɔlɔɔt wa uttelenɛyɛ bakkwɔɔmɛ ‘Kiyila la Lɔkkwɔɔn.’ Ɔzza bɛkaal la bɔkaat, ullu lakɔɔng ammɛ. 12Zzeen ammɛ lakoot tɛ̀ttɛ̀ lalaak a lɔkɔɔn. Ɔyanga bɛttɔpɔ ggbadam ka lɛttɔ ka kɔttɔpɔnɛ. Ɔyanga lɛkɔɔl baang ka ɔkkpɔknɛ ka kkwɔɔt. Ɔzzànga ɔlɔɔt wa ɔsannɛ lɛkɔɔl ’zɔng baang ɔgbaa la ammɛ biini ba ule. 13Ewuulu ya ɔwɔkɔlɔnɛ ele linnyi linnyi. Bakkwɔɔmɛ ‘Lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm’. 14Isɔgya ya libat ittele ka balata iyim ikupmɛ la balata iwɔkɔlɔ ka kkwɔɔt. 15Ogge wa ɔlamnɛ, wa ule ɔkɔɔm ɔbɛtɛ ifɔɔn ɔkkpɛlɛ ɔttamɛ ka kamma. Vvenɛ ɔkɔɔm ibbyap ɔkɔɔmbɛ. Vvenɛ ɔkaam batak ka ɛfɛɛn Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkaamnɛ batak a binyanga ammɛ. 16Ɔkkpɔk lɛkɔɔl ka ubba ammɛ la kikkpɔ ɔttɛ, “Ubeet a babeet, la Uyini bayini.” 17Nyɛn uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ubeenɛ ka livve-luwee. Ubungu ɔkkwɔɔ bunɔɔn ɔkkpɛlɛ ka libat ɔttɛ, “Affu ataayɔng ɛfɛɛn kkwɔn, azziyɔng libbeel Ɔlɔɔmɔlɔɔm za lɛbaang. 18Affu azziyɔng ikkpa-kkwɔɔt a babeet la bazzilɛttɔ isɔgya, la ikkpa-kkwɔɔt iyim la battele-uttele, la ikkpa-kkwɔɔt a balɔɔt ɔkkpɛlɛ, babili la ba basinɛ babili lile, ba labaang la ba ssup!” 19Ɔzzánga nyɛn ɛsɛɛn ’yɔng baang la babeet ɛkpansi la isɔgya abbɛ ka baggbanɛ ballu ɔlɔɔt wa uttelenɛ ka eyim la isɔgya ammɛ kullu. 20Bakaa ɛsɛɛn ’yɔng baang bassɛɛn igbakkpɔpɔ, la ɔkkala-lɛlaak wa ɔttɛnɛ ammɛ uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔnaangnɛ bɛmaanga ka lusso annyɛ. (Ɔkɔɔm bɛmaanga ’byɔng baang ɔfɛɛt balɔɔt ba bayanganɛ eleme ɛsɛɛn ’yɔng baang la ba batelenɛ ɛlɔɔp annyɛ.) Basam ɛsɛɛn ’yɔng baang la ɔkkala-lɛlaak bassɛɛn ka lɛkam a lɔkɔɔn a ndegeledum. 21Ogge wa ɔttanɛ ka kamma ɔlɔɔt wa uttele ka eyim ɔwwɔɔl isɔgya abbɛ ɔkkpɛlɛ. Bunɔɔn ɔkkpɛlɛ buzzi ɛkkpa-kkwɔɔt abbɛ tɛ̀ttɛ̀ bukkwoongnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\