ROMANS 16

1Nsan mung Phoebe, akpana ayyɔɔt, la annyɔɔng. Ɔnaang kɛnaang a luzɔɔm ka Cenchreae. 2Uffunɛ, atɔkmɛyɔng ka lɛkɔɔl Uyini assɛɛnyɔng ka kkwɔɔt, tɛ̀ttɛ̀ balɔɔt Ɔlɔɔmɔlɔɔm banaangnɛ. Attelemɛyɔng ka kɔlɔɔk duu kwa ɔbapwɔnɛyɔng. Ammɛ biini ule ɔlɔɔt wa ɔyyɛɛpnɛ bɛnaang la balɔɔt ggbadam ɔbɛtɛ la anaam. 3Nwomobong Priscilla la Aquila bayyɔɔt a kɛnaang ba banaangnɛ kɛnaang a Christ Jesus. 4Basam lafal abbɛ basɔɔk lubbe ka lɛttɔ anaam. Nzɔnɔbongbɛ kɛnaang gaang gaang. Anaam keem kɛyɔɔng lissi ka kuffinɛnɛ, kuffi izɔɔm ya ilenɛ ka ikaan ilɔk ɔgbaa. 5Nwomobong luzɔɔm gwa lɔtaanɛ ka ssala abbɛ ɔgbaa. Nwomobong ɛnngwa anaam Epaenetus wa ɔkɔɔmnɛ ɛtɔk ɔyanga kiyila utum Christ Jesus ka ɛkpansi Asia. 6Nwomobong Mary wa ulenɛ kɛnaang gaang gaang lɛnaang unnyiwɔyɔng. 7Nwomobong Andronicus la Junias bayyɔɔt a Jews ba badɔkɔnɛ ka igbakkɔpɔ la anaam. Bayilabɔtɔɔm a Jesus basanbɛ gaang gaang. Abbɛ battenɛ Christ likup tɛ́ttɛ́ anaam nkupmɛ. 8Nwomobong Ampliatus, ɛnngwa anaam, ya elenɛ ka kɛnaang a bɔkaat Uyini. 9Nwomobong Urbanus wayyɔɔt, ɔlɔɔt a kɛnaang a Christ. Nwomobong ɛnngwa anaam Stachys. 10Nwomobong Appelles wa ilenɛ latele ammɛ za utelenɛ Christ liyila. Nwomobong balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba balenɛ ka kɛkɔɔm a Aristobulus. 11Nwomobong Herodion, wayyɔɔt a Jews ɔbɛtɛ la ikpana ayyɔɔt ba bakupnɛ Christ bale ka kɛkɔɔm a Narcissus. 12Nwomobong Tryphaena la Tryphosa, ba banaangnɛ kɛnaang a Christ la ɛnngwa anaam Persis, wa ulenɛ kɛnaang gaang gaang lɛnaang unnyi Uyini. 13Nwomobong Rufus, wa ɔnaangnɛ kɛnaang Uyini ɔtta balɔɔt balɔk, la abakka wa ɔtɔknɛnɛ tɛ̀ttɛ̀ waan ammɛ. 14Nwomobong Asyncritus la Phlegon la Hermes la Patrobas la Hermas, la ikpana anaam balɔɔt a Christ ɔkkpɛlɛ ba balenɛ la abbɛ. 15Nwomobong Philologus la Julia, la Nereus la etele ammɛ la Olympus la balɔɔt Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkkpɛlɛ ba balenɛ la abbɛ. 16Ɔlɔɔt la vvɔn uwomo wabbɛ, ugbugbamɛ kigbugba bukpana. Izɔɔm a Christ ɔkkpɛlɛ battɛ nwomowɔyɔng. 17Ikpana anaam, nkkpengewɔyɔng nttɛ akatwɔyɔng kɛyɔɔng assekeyɔng balɔɔt ba bassɛɛnnɛ balɔɔt lilɔɔk, banaangbɛ basi kiyila lɛbɛlɛ lɛyanga. Bafimnɛ lukopolo gwa alenɛyɔngbɛ likopolo, agbata assekeyɔngbɛ. 18Balɔɔt ba banaangnɛ bɛssanga lilɔɔk ’sɔng baang, ba banaang bannyi Christ, Uyini ayyɔɔt. Banaang kwa kɔsaapnɛ luppyam abbɛ. Bakɔɔm babeet a lammwɔɔl la lɔggɔ basikili ippyam a balɔɔt ba basinɛ kwɛ lɛsan. 19Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ uppyeebong kɔlɔɔk a latele za atelenɛyɔng Kuttu-Budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Akkwɛ kɔnaangnɛ nggele gaang gaang ntumwɔyɔng. Nggyan nttɛ asanyɔng kɔlɔɔk kwa kɔyyɛɛpnɛ afɔngɔyɔng babbu lilɔɔk. 20Usseke ssup, Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa bɔkaat bussinɛ ka ammɛ ususuku Satan ulokowɔyɔng asingyɔng bukkpɔ. Kɛsaap Uyini ayyɔɔt Jesus kɛtaa la annyɔɔng. 21Timothy wa inaangnɛ kɛnaang la ammɛ ɔttɛ nwomowɔyɔng. Lucius la Jason, Sosipater, bayyɔɔt a Jews battɛ nwomowɔyɔng ɔgbaa. 22Anaam Tertius ɔkkpɔk-a-lɛta a Paul ’wɔng mung, nwomowɔyɔngbong luwomo gwa lussinɛ ka Christ. 23Uyini a ssala Gaius, wa luzɔɔm lududanɛ ka ssala ammɛ ɔttɛ nwomowɔyɔng. Erastus, wa ɔbɔngɔlɔnɛ ikkpoko lɛffɛ, la ɔkpana ayyɔɔt Quartus battɛ nwomowɔyɔng. [ 24Ppyɛɛ Uyini ayyɔɔt Jesus Christ ɔtaa la annyɔɔng ɔkkpɛlɛ. Kulening.] 25Innyiyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm latele. Ukkwoong mung ɔnaangwɔyɔng akkaamyɔng kkɔk ka kiyila annyɔɔng tɛ̀ttɛ̀ Kuttu-Budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kwa nkopolonɛ ntum lɛmmwɔɔl a Jesus Christ, ɔgbaa la kuttu kwa lalup kwa kuddumunɛ kusseke bɛkkpa bya isimi bya isimi. 26Ɔzzànga gedegede mung likkpɔk a bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm lisangabong lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk ’gwɔng baang litta ka pwool ka lakke Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Banaangbong ɔssɛbibit ɔkkpɛlɛ ɔsankwɛ nkwaaning balɔɔt ɔkkpɛlɛ bayanga kiyila batelekwɛ. 27Nssɛbong ka Jesus Christ nnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ulemɛnɛ ammɛ kɛyɔɔng ɔsannɛ lilɔɔk ɔkkpɛlɛ latele kɛfal a kɛfal. Kulening.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\