ROMANS 9

1Kwa nlɔɔknɛ kulɛ ka lɔkkwɔɔn, anaam wa Christ, lɛlaak ba nkkala. Luttina anaam ka lulenɛ ka kɛkɔɔm a Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔnaangnɛnɛ nsan nttɛ lɛlaak ba nkkala. 2Akama ɔttalanɛbong. Akama wa ule usinɛ lɛsaal ka luppyam 3utum balɔɔt anaam. Abbɛ balenɛ ɛkkpa-kkwɔɔt la linnyi anaam! Ka lɛttɔ abbɛ, kɔsaapnɛ mung ka nzɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkaanɛnɛ nsi wa Christ lɛbɛlɛ lile. 4Abbɛ balenɛ balɔɔt ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ. Ammɛ ɔnaangnɛbɛ basseke bwaan ammɛ batul laggele la kibeet ammɛ bazzi. Ɔbɛtɛ kɛnnɔ la abbɛ, unnyibɛ Lafɔɔ. Abbɛ bazɔɔmnɛ luzɔɔm gwa lɔkkwɔɔn. Batɔkbong bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm usekelenɛ. 5Bassi ka kikkwu ɔlɔɔt a latele. Christ ka ulenɛ ɔlɔɔt ɔssɛ ussi ka kikkwu abbɛ. Numa kibungu sa kɛfal a kɛfal kile sa Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔkɔɔmnɛ bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ! Kulening. 6Ba nlɔɔk nttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm usibong nsekele wa ɔnaangnɛ liloko; ka usinɛ balɔɔt a Israel ɔkkpɛlɛ lile balenɛ balɔɔt ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ. 7Gɔɔ balɔɔt a kikkwu Abraham ɔkkpɛlɛ lissi balenɛ bwɔɔn Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔk la Abraham ɔttɛ, “Bwaan a kikkwu Isaac bale bakkwɔɔbɛ ba annɔ.” 8Uwɔng ulenɛ kɛttɛ bwɔɔntiti ba bamaatnɛbɛ tɛ̀ttɛ̀ bamaatnɛ bwɔɔntiti ɔkkpɛlɛ lissi balenɛ bwɔɔn Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ba bamaatnɛbɛ ka nsekele Ɔlɔɔmɔlɔɔm balenɛ balɔɔt a kikkwu sa bbwak. 9Ɔlɔɔmɔlɔɔm nsekele ɔdɔkɔ ɔnaang la lɛmmwɔɔl ’zɔng ɔttɛ, “Ka ɛkɛtɛ ya bbwak ya nle nppyɛlɛ nffu, Sarah vvenɛ ɔmaat waanawalam.” 10Ɔzzànga nkwɔng ɔkkpɛlɛ akkwɛ lissi. Bwaan a Rebecca baffa bayanga abassɛ vvɔn wa ulenɛ Isaac, ɔgɛlɛnya ayyɔɔt wa iyɛddɛ-iyɛddɛ. 11- 12Ka kulenɛ kɛttɛ nkwaaning kɛsanga waan vvɔn kile kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔggyannɛ ɔkkpɛlɛ, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔk la Rebecca ɔttɛ, “Utumalɔɔt vvenɛ ɔtaa bubɔɔyi ɔlɔɔt wa utiinɛ waan.” Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔkbong nkwɔng tɛ́ttɛ́ bamaatbɛ. Gɔɔ tɛ́ttɛ́ banaang ubbu-kɔlɔɔk la bɛllɛ. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsangabɛ ka kɔsaapmɛnɛ usibɛ lɛsanga ɔssanga kwa abbɛ biini banaangnɛ. 13Luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛ, “Jacob ɔsaapnɛnɛ, Esau utunnɛ.” 14Ngkka mung ile ilɔɔk nang? Ile ilɔɔk ittɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba ɔyyɛɛp ɔɔ? Ning lissi. 15Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔk la Moses ɔttɛ, “Nle nsɔɔk ɔlɔɔt wa ɔsaapnɛnɛ la ɔlɔɔt wa ule ubbenɛ lɛttɔ.” 16Kibbe-lɛttɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba kɛssanga ka bwa ɔlɔɔt ɔggyannɛ ɔlɔk ɔnaang, kule ka kɛsaap sa isaapnɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 17Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔk la Pharaoh lɔttɛ, “Nnaangwɔ ubeet ka kɔlɔɔk ’kwɔng mung. Nttɛ nkɔɔmwɔ nyɔɔ lakke anaam. Nnaang basannɛ ɔkkpɛlɛ a vveengodde.” 18Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyanga kibbe-lɛttɔ la balɔɔt ba basaapmɛnɛ. Ɔnaang balɔɔt balɔk kwa kɔsaapmɛnɛ basi kɔlɔɔk lɛbɛlɛ lɛgɔpɔlɔ. 19Ɔlɔɔt annyɔɔng ɔlɔk vvenɛ ɔlɔɔk la anaam ɔttɛ, “Nkwɔng kulenɛ ning mung, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaang nang unnyi balɔɔt kibbi? Nyinɛ ule ukkwoong utunu luttina Ɔlɔɔmɔlɔɔm?” 20Ɛnngwa anaam, annɔ alenɛ nnyinɛ wa ale appyɛlɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm kamma. Ekpekele-kɛbat baala ekkwoong ɛbap ɔlɔɔt wa ɔsaaknɛyɛ ɛttɛ, “Anaang nang tɛ́ttɛ́ asaaknɛ ning mung?” 21Ɔlɔɔt wa ɔnaangnɛ ekkpo ukkwoong mung ɔkɔɔm kɛbat-igbele ’sɔng baang tɛ̀ttɛ̀ kɔsaapmɛnɛ. Ukkwoong mung ɔkɔɔm likkpɔ-kɛbat zzɔn ɔnaang ikkpo iffa. Nnyɔn ka kɛtɔm lɛkkɔ za ning, ya nnyɔn bakɔɔmyɛ a gbɔɔ. 22Kɔssɛ kule kɛssanga ssɔn ka lɔkkwɔɔn la kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangnɛ. Ɔggyan ɔttɛ ɔyɔɔ kitun a kɔlɔɔk ammɛ, ɔnaang basan lakke ammɛ. Ubbe luppyam la balɔɔt ba kɔlɔɔk kutunmɛnɛ la abbɛ, ule ka ɔwwɔɔlnɛbɛ. 23Ɔggyan ɔttɛ iyɛn latele ammɛ za lɛbaang za ɔllɔtnɛyɛlɛ ayyɔɔt balɔɔt ba ibbemɛnɛ lɛttɔ, ile lɛbama. 24Ayyɔɔt balɔɔt ba ɔkkwɔɔnɛ, ka balɔɔt a Jews keem lissi ka ɔkkwɔɔnɛ, ɔssɛ ɔkkwɔɔ ka Ikanakana ɔgbaa. 25Nkwɔng kulenɛ kwa ɔlɔɔknɛ ka luvva Hosea ɔttɛ, “Balɔɔt ba badɔkɔnɛ basi ba anaam lile, vvenɛ nkkwɔɔbɛ ‘Balɔɔt-anaam.’ Lɔkaan gwa lɔdɔkɔnɛ lusi lɛsaap, vvenɛ nkkwɔɔgwɛ ‘Bɛsaap-anaam.’ 26Ka ɛfɛɛn nnyɔn ’yɔng baang ya babwɔɔlɔnɛbɛ battɛ, ‘Annyɔɔng balɔɔt anaam lissi.’ Baang ulenɛ ɛfɛɛn a bale bakkwɔɔbɛ bwaan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm-a-kuddu.” 27Isaiah ɔlɔɔk kɔlɔɔk a Israel ppwool ɔttɛ, “Mkkpa balɔɔt a Israel bayipi tɛ̀ttɛ̀ kususuk ka lɔyɔngɔ, bwaan a balɔɔt ssup bale baddu. 28Uyini ule ɔkka kɔlɔɔk ammɛ ɔkkpɛlɛ litini la vveengodde.” 29Kule tɛ̀ttɛ̀ Isaiah ulenɛ lɛlɔɔk ɔttɛ, “Ulenɛ ka Uyini wa ɔyanganɛ lakke ɔkkpɛlɛ usinɛyɛlɛ balɔɔt a kikkwu balɔk liloko, nzang ile itaa tɛ̀ttɛ̀ Sodom la Gomorrah.” 30Ile ilɔɔk ittɛ nang? Ile ilɔɔk ittɛ: balɔɔt ba basinɛ libum battɛ bataa ka budoddo la Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔdɔkɔ ussi ka kiyila bataa bbwak la Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 31Balɔɔt ba basanganɛbɛ ba balenɛ ka kɛggyan a lafɔɔ za lale lalokobɛ bbwak la Ɔlɔɔmɔlɔɔm, basizɛ lɛyɛn. 32- 33Mbɔng bunaangnɛ basizɛ lɛyɛn? Basizɛ lɛyɛn ka kwa banaangnɛ kutumnɛ linaang kusi kiyila litum. Basilibong ka lɛttaal za luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ lɔttɛ, “Pyɛɛk nlokobong lɛttaal ka Zion za lile lɛnaang balɔɔt basili, lɛttaal za lile lɛnaang balɔɔt battɔ. Ɔzzànga ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ kwa anaam baala nfimmɛ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\