1 WAKOLINTO 2

1Ninga wandugu sangu fonejile ukwenu, sejile niwahubili ichifiso chawelu che Mulungu kwa inonga swamu kahikwa ubala. 2Kahi hanihananga ninghamanye mbuli yoyose ukwenu amba Yesu Kilisito naye kasambasigwa. 3Fonejile ukwenu hanyuwa nichaka ludole na hanyijiligwa na chogoho, 4amafuso ne imbuli fisalafigwe kwa ubala amba kwa konesa uludole lwa Muhe we Mulungu. 5Ninga si ubala we chimunhumunhu ulekile nyeye mumuhuwila Kilisito, amba uludole lwe Mulungu. 6Kahi hena ubala wochikulonga mugati ya waya wakangala, amba lo ubala we chilunga achi, ama wa waya wakuchidima ichilunga, awena indumo; 7amba chikulonga ubala we Mulungu muchifiso, auya ubala ufisigwe, aiya imilungu yoyalamule kulawa kunghonga kosoko ye ditinyo dyetu, 8hechaka Mundewa wa ugele uno yaumanyile, kosoko mhali waumanyile wasowile wakumusambasa iMundewa we ditunyo. 9Ninga fina foitulumigwe; Simbuli sisoneke na meso, ama kuhulika, ama umoyo wa munhu usisidogile, simbuli sekigwe ne Mulungu kwa waya awakumwenda. 10Imulungu kachigubulila seye kwe Muhe. Kosoko iMuhe yakusakula chila chinhu hata amafumbo ge Mulungu. 11No nani muwanhu iyakumanya amadoga ga wanhu nghona si uunhu uwile umwakwe? No nheifo hechaka iyakugamanya togi amadoga ge Mulungu ila Muhe we Mulungu. 12Kahi chisihokele iMuhe we chilunga amba iMuhe iyakulawa kwe Mulungu, kosoko chimanya kutanga fyose fyochinghigwe ne iMulungu. 13Kahi chikulonga kwa simbuli sisifudigwe kwa umanyi wa munhu ninga sifusigwe ne Muhe, chikusitapita simbuli sa kumoyo kwa mbuli sa kumoyo. 14Imunhu we kawayida nghakuhokela simhongesi se Muhe we Mulungu, kosoko ni sa chibwalasi ukwakwe, ne nghakudaha kusimanya kosoko sikoneka chiloho. 15Imunhu muswan yakulamula finhu fyose, ninga imwene nghakulamulwa na yoyose. 16Kosoko no yehoki yagamanyile amadoga ge Mundewa mpaka yamulolese? Amba seye chinago madoga ga Kilisito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\