1 YOHANA 1

1Chikumutamilani anyeye aiya yowile kulawa kunghonga, yochihuluke, yochonile na meso getu, yochilangile na kuikwafa kwe mikono yetu, muchanhya ya imbuli yo uwumi 2uwumi auno hawonesigwa, na chiwona kahi chiuhomelela, na chikumutamilani ukwenu uwumi wa majuwa gose, uwowile na iBaba ninga hawonesigwa chimesomeso ukwetu 3Chikumutamilani anyeye wochihulike na kona uleke nanye muwe na umwedu na seye; na umwedu wetu ni hamwedu na Baba na hamwedu na Imwanagwe Yesu Kilisito. 4Chiwandika simbuli sino uleke ichinyemi chetu chimemelekele. 5Ayino no mbuli yochihulike kulawa ukwakwe na kutamilisa ukwenu fina iMulungu ni ujelu na umwakwe mwachaka chisa chochose. 6Chinghagamba china umwedu naye ugele chikugenda muchisa chikudanha kahi chisikugolosa ichawelu; 7ninga chinghagenda mu ujelu fina imwene foyowile mu ujeleu, china umwedu chila yumwedu na miyagwe, kahi isakame ya Yesu iMwanagwe ikuchisunha kulawa mu uwihi wose. 8Chinghagamba chichaka wihi, chikidanhilisa chiwecho, na ichawelu isuwile umwetu. 9Chinghalamba uwihi wetu, imwene ni wakuhuwilika na chawelu yakwenda yachinenele uwihi wetu na kusunha na kubana kwetu kose. 10Chinghagamba chisigolose wihi, chikumugolosa imwene fina mudasi, na imbuli yakwe umwetu yamwichaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\