1 TIMOSEYO 2

1Iyilongolele sose, nikuhananga inhasa, kutasa, utasaji na malumbo figoloseke kosoko ya wanhu wose, 2kosoko ya wandewa na wose awena udaha, uleke chikale mikalile ye toyoyo ye chimulungu ne migendele miswanu 3Imbuli ni swanu, kahi ifumilwa ne Mulungu Mwihula wetu, 4iyekuhananga awanhu wose wehuligwe kahi wamanye ichawelu. 5Kosoko kwina Mulungu yumwedu, kahi kwina mulamusi yumwedu hagati ya Mulungu na wanhu, imunhu Kilisito Yesu, 6iyakilafile imwenyecho yowe mwihula wa wose, uhomelesi uwejile kwa ichigele chakwe. 7Kosoko ino hanisaguligwa nyuwe muhubili kahi mutumigwa (Nikulonga chawelu, Aniye sikudanha), na mwalimu wa Wamembe mwihuwi ne chawelu. 8Nikuhananga awagosi watase chila hanhu, wenule imikono misunhile chaka nyono hegu kugomba. 9Nheigo kahi awanawake wakihambe suke sa usindamafu, hamwedu na chogoho kahi moyo wichaka makulu, si kwa kushuka njili hegu kwa sahabu na mawe gakwakaika hegu kwa suke sa maliho makulu, 10ninga kwa sinhenda siswanu, ifene foiwagile awanawake awekumufuga Mulungu. 11Imwanamuke yefuse muusindamafu na kwa chogoho chose. 12Sikumwingha mwanamuke luneka lwa kufusa hegu kuwalongosa wagosi; yekuhanangigwa yanyamale twi. 13Kosoko Adamu noyakonga kumbigwa, kamei Hawa; 14kahi Adamu siyadanhiliswa, ninga imwanamuke noyadanhiliswa na kugwila muwihi. 15Ninga imwanamuke kodaha kwihuligwa kugendela icheleko chakwe, yanghagendelela mwihuwi na uwendo na usunhile hamwedu na usindamafu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\