WALOMA 5

1Hambiya, kosoko chitaliligwa chawelu kwa njila ya ihuwi, china digoya hamwedu ne Mulungu kulokela Mundewa wetu Yesu Kilisito, 2kulawa muimwene chipata mboto mwiiyo chikwima; na chikitunyila dihuwi dyetu dyo kuhangila ditunyo dye Mulungu. 3Na sididyo muhala, ninga kahi chikitunyila magayo, chimanya fina magayo gakwigala ufinyilisi, 4na ufinyilisi ukwigala kupimigwa, na kupimigwa kukwigala ihuwi, 5na dihuwi hadikudaha kumuleka munhu, kosoko wendo lwe Mulungu witiligwa mumimoyo yetu kwa njila ya Muhe Musunhile wochinghigwe. 6Kosoko chigele fochahungukiligwe, muchigele chiswanu chikafike Kilisito hakofa kosoko ya wanhu awasimumanyile Mulungu. 7Kosoko ni fikugutu munhu yafe kosoko ya muchawelu, ninga kosoko ya munhu muswanu yakudaha kufa. 8Ninga Mulungu yakuchonesa wendo wakwe hata chigele fochowile wehi Kilisito hakofa kosoko yetu. 9Ichikulu lugano hambiya, ni kutaliligwa chawelu kwa sakame yakwe, na chihonyigwa kulokela imwene ne inyono ye Mulungu. 10Kosoko inghowa fochowile wanghondo hachilamuliligwa ne Mulungu kulokela difa dye Mwanagwe, nheifo chawelu lugano, kulamuliligwa, na kuhonyigwa kwa wumi wakwe. 11Si nheifo du, ninga chikitunyila Mulungu kulokela Mundewa wetu Yesu Kilisito, muimwene hambiya chihokela ulamulo. 12No nheifo, kifana wihi fowingile muchilunga kwa njila ya munhu yumwedu, na difa nadyo hadija kwanjila ya wihi, kamei difa hodikwenela kwa wose kosoko wose wagolosa wihi, 13wihi hawuwa muchilunga hata chigele dilagiso disinati dije, ninga wihi usikutaligwa inghowa hechaka ilagiso. 14Ninga difa hadyuwa uko kulawa Adamu mpaka Musa, na hadiwalongosa hata awasigolose wihi ufina wa Adamu umufano wa yuya yakwenda yeje. 15Ninga ichighwa sichifanile wihi uya. Kosoko inghowa matewa wafa kosoko ya kubana kwa munhu yumwedu, nheifo chawelu dihewa dya munhu yumwedu Yesu Kilisito dyongeseka kosoko ya matewa. 16Na ichinghwa chisikifanile wihi uya we munhu yumwedu. Kosoko uliganiso ukwandamila dikosa dye munhu yumwedu na kwigala uliganiso, ninga ichingwa ichene chikwandamila makosa mengi chikwigala kutaliligwa chawelu. 17Kosoko inghowa kwa kubana kwa munhu yumwedu, difa dyenela kosoko ya yuya munhu yumwedu, yokuwa lugano kwawaya wakuhokela dihewa dimemile na chiya ichingwa che chawelu wohala uumi kwayuya munhu yumwedu, Yesu Kilisito. 18Kahi fina uwihi wa munhu yumwedu fowigale difa kuwanhu wose, no nheifo igolosa ya uchawelu wa munhu yumwedu ikwigala uwumi na kulekeleligwa kuwanhu wose. 19Kosoko ya kuleka kuwa na chogoho kwe munhu yumwedu wengi hawagolosa wihi, nheifiya kosoko ya chogoho cha munhu yumwedu wengi wokuwa wachawelu. 20Ninga dilagiso hadingila, hamwedu nadyo ubani hawongeseka, ninga wihi fowongeseke dihewa dye Mulungu hadyongeseka lugano, 21uleke kifana, wihi foukulongosa mudifa, nheifo dihewa nadyo dilongose mukutaliligwa chawelu, kwingila kuwumi wa majuwa gose kulokela Yesu Kilisito Mundewa wetu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\