2 KÓRÁÑT 11

1Ma wuná gbïîsi mi ndana ká máyeró mámbá. Ma wuná gbïîsi mi lalá. 2Temó mbá ná pápápá ká yotu yun. Yo wuàla ká yi Njambiyá ná ñguru wená. Yo nde, wuná nda pupuna äindi ñgóndu te yi mi wandá kañá nyá ndi mbam wátá. Mbam te, yo Krist. 3Yasi wátá, mi ká gwe kañ nde, mumó nje seäile wuná yïù äekiëye mátaká mun. Wuná taêka nda yi nyóñá njaã ná mámbólá nje seäile ná Eva káà. Mi ká gwe kañ nde, wuná má nje jató tikó kiná äeñgwá ndi nje te yi Krist nyápó, kañá máyotu mun nyá nyá, joñna pupunate ká mbómbu wená na. 4Mi ná kañ ëete, káto ñgá mbaña mumó nje pelá yiña yasi dálá nyá wuná ká kasi Yesus, tikó yiká yi wusá pelma káà, wuná ká kóñ mó te. Sendi nde, wuná ká kombile jayá äuã yiña sisiñ dálá, tikó Kimó Sisiñ te yi Njambiyá nya wuná ná mbómbu káà. Ñgá mumó nje lápó yiña kimó tom dálá, tikó yiká yi wuná kandima wokó jayá káà, wuná lalá ká kóñ ná. 5'Wuná taàka ka nde, äotu äete gbate nyañgwá äotu äe tomun? Mi äáàña nde, äo äe lápá lápó ëete ná numbu äaka tïì kwaã mi ná mbát ká yiña yaña na. 6Ko äákó nde, mi yeti ná jáñ duwaã ndapi na, yasi wátá, mi ká kombile duwá yasi te yi mi lápá káà. Wusá teëya ëete nyá wuná ká mánje háná. 7Komá mi lápima Kimó Tom Njambiyá nyá wuná káà, mi tïì diyá wuná yaña na. Mi kpalma piëyá yotu mbá yïù kamá ná wuná, náà wuná ëóku ëókó ká nje tikina temó ká yi Njambiyá. 'Ma yi mi kelma ëete káà, yiña äeya yasi yi mi kelma ri? 8Ká ñgimó te yi mi äaã nó wári káà, mi jayma nde, yiña mánjóñ má äotu äete äe tiká temó ká yi Kumande Yesus ká yiña mámbáy äaka ëiki nyá mi móni yïù kamá ná wuná. 9Ká ñgimó te yite yiña máyasi ëikima äanó mi. Ko ëete, mi tïì kwaëyá soäiëye wuná mapi te na, káto äemañ äusu äe njaã wulá Maseduwan äaka njaã tonjá máyasi máte yi ëikima äanó mi káà. Ká máyasi háná mi tïì kwaëyá soäiëye wuná mapi te na. Mi ta keló ndi ëete káè nó mbómbu. 10Ká yasi te yi mi lápá káà, mi ká lukse yotu mbá káto te. Mi ká kombile lápó gbakasi ká mbómbu Krist te á ëiyá pálá mi kó nde, ká mámbáy háná te yi mi ta kumó káte ká mánáti má Akay mi tïù tikó nde, yasi ká yi kelá nde, mi luàksa yotu mbá káto te káà peêtinañgwá na. 11Mi láàpi ëete káto ñge? 'Mi yeti ká kwaëyá ka wuná? Njambiyá ká kombile duwá nda yi mi kwaëyá ná wuná káà. 12Ma yasi te yi mi kelá ndana káà, mi ta keló ndi ëete káè nó mbómbu, ma äotu äete nje kweëya nje te yi lukse yotu yan yïù lápó nde, siná äo ndi wátá ká kwaló kelna másay máte yan. 13Äotu äete äotu äe jaã. Äo yeti kpasa äotu äe tomun na. Äo ká seäile äomó ká móy másay man. Äo ká äuã tári te yi kpasa äotu äe tomun äe Krist keló ná másay. 14'Mumó yakama ñgbakima ka njál mákele máte yite? Ko na. Káto ko ká yiña máñgimó ko Satan ná ñguru wená ká ëiki yeñsa yotu äuã tári wátá jaki te á ëiyá ká nyañgwá májasi má Njambiyá kó. 15Ëete, wuná tïî ñgbakimañgwá yïù äáñá nde, äónó äe másay äená ká äuã sendi tári kpasa äotu äe kelá másay má Njambiyá ná ñgbeñ äaka na. Yasi wátá, ká siyna joñgwá ëyan Njambiyá ta keló ná äo äeñgwá mákele man. 16Mi ká kala lápó nde: Mumó tïî äoñ mi nda lem na. Ma ndi wuná, ñgá wuná kwaëyá, wuná káên mbómbu yïù äuã mi nda lem, náà mi sendi lukse yotu mbá ná mbát. 17Njál ndapi te yi mi ta tapita ndana yïù lukse ná yotu mbá kiná wóã káà ti wuàla ká yi Nyañgwá Kumande na. Ká yite mi ta tapita nda lem kiná ëyanó na. 18Ma nda yi äuëya äomó ká lukse yotu ká máyasi má mánáti maka káà, mi ta lukse sendi yotu te yembá. 19Wuná ná ëyanó, nduku? Ma wuná ká nje kombile ëiyó lalá ká kóñ äotu äete äe kiná ëyanó äaka. 20Wuná ká ëiyó lalá ká kóñ yan, jayá nde, äo keêl ná wuná nda äebala, wánjile máyasi ká máäó mun. Wuná ká jayá nde, äo ëóêku ká yotu yun, yáliyá wuná, ko nyá wuná äanji ká pokó. 21Ma mi ta lápó yiká ná gba njón ká misi nde, wusá su ná tákó gbate, káto wusá yeti ná ëeti te yi keló ná wuná nda äo na. Mi ta tapita ndana nda lem gbate. Ñgá mbaña mumó äoäá keló ko kwaló yasi te nda ndana yïù lukse ná yotu ná, mi maà keló ndi sendi ëete yïù lukse ná yembá. 22'Äo Äehebere? Mi sendi mónó Äehebere nda äo. 'Äo äotu äe kandó Isarayál? Mi sendi ñgbak ñgbak mónó kandó Isarayál. 'Äo äenday äe Abaraham? Mi sendi nday wená ná pitik. 23Äo äotu äe másay äe Krist? Mi kwañma äo mátu gómay. Yiká yi mi lápima ëete káà, mi lápinama nda mó äoku. Ká nje te yi másay, mi ká keló másay wóndó äiriki kwaã äo. Ká nje te yi nyiñna jóäó, äo nyinja mi ká jóäó kwaã äo. Ká nje te yi mánjuruna, äo njuruma mi äuëyate kwaã äo. Máñgimó äuëyate mi ëikima wokó tul sóñ. 24Ká joñgwá ëyembá Äeyudán ñgiäila mi ná njambala máñga yitan, njambala kamótati jó yitan jó yini. 25Äo njuruma mi ná ñgbasi máñga yitati. Äo loñma mi ná mátari tu wátá nde, náà äo wo mi. Kuka bimbinama, mi ká móyte kumó máñga yitati. Mi kwañëya ndiñgálá yesó wátá náè ndiñgálá tu wátá ká báñgila siná mákumbó ká mañ. 26Mi ëikima káè mákándi äuëyate ná kol, á mi ëiki sañgwa ná mábóná ká saäiya máëuku, sañgwa ná äeya yasi ká máäó má äotu äe guäó. Äenjóñ äembá Äeyudán náè äaka äe yeti Äeyudán äaka ëikima teëye mi mábóná. Mi ëikima sañgwa ná mábóná ká máëya, ká móy mákoñgor káè nó, äuã sendi ká mañ. Mi ëikima sañgwa sendi ná mábóná ëete ká máäó má äotu äete äe ëikima keló jaã nde, äo äemañ äusu äaka. 27Mi ëikima keló másay äuëyate wóndó äiriki. Mátu äuëyate jakó yeti. Ká yiña máñgimó mi ëikima sañgwa sendi ná nja náè yásiëyá móróku. Mi ëikima kiyó máëye máñgimó äuëyate. Sendi, ëuku náè ëiyó sókárá ëikima kwaã mi. 28Mi sañgwama ná mábóná ëete äuëyate, mi tïù gwe ná lápó háná na. Mi ná yasi ndi wátá yi jeká äiye mi ká temó, yo nde, mátu háná mi ká gwe kañ mánjóñ má äotu äete äe tiká temó ká yi Njambiyá äaka háná. 29Ma mó te nda tákinate, á mi ëiyá kiná nje äá tákinate siná nyá kó? Nda jatima ká äeya nje, á yo ëiyá kiná kwaëye temó mbá kó? 30Ma ñgá äá ndana nde, mi luêksa yotu mbá, mi ta lukse gba yotu mbá ká mátákó mámbá. 31Njambiyá te Sañgwá ná Nyañgwá Kumande Yesus ká duwá nde, mi yeti ká keló jaã na. A ná luksa kpo ná kpo. 32Ká ñgimó te yi mi äaã nó ká Damas káà, Aretas äaã kumande mate. Kum te á äaã nda ajiya wená kó támbiëya äomó ká mánumáy má ndoko te yi litima ëya káà nde, äo páêm yasi, simande äo ta äiye mi. 33Yasi wátá, äotu äe Njambiyá nya mi ká wátá nyañgwá ndókó kwañëye ká wátá wunda te yi äaã ká ndoko te káà piëyá ká kóñ te. Á mi diyá nó ká máäó máná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\