2 PIYÁR 3

1Wuná njóñ, wuná sóñ temó mbá, mákana yiäate yi mi kátá kánjá wuná káà. Ká mákana máte háná yiäa, mi ká gba ëyanó ëyun, náà wuná káè mbómbu taká máyasi máte yi wuná sima duwá káà. Mi keàl ëete yïù jemá ná wuná, náà wuná taki máyasi máte kimóte ná ñgbeñ ëyanó. 2Mi ká kwaëyá nde, wuná taêka máyasi máte yi pupuna äotu äe punja málápi má Njambiyá kandima lápó ná mbómbu káà. Sendi, mi ká kwaëyá nde, wuná taêka yasi te yi Nyañgwá Kumande, nyá Mó te á joñgwá wusá kó ëikima lápó káà. A kwañëya máyasi máte háná nyá wuná ná nje äotu äe tomun äená äe nyá tomma kánjá wuná äaka. 3Nyañgwá yasi te yi wuná kaênda duwá káà, yo nde, ká mátu máte yi káè nó ká siyna mbokó, äaña äotu äe sárka ta nje, náà äo nje sárke wuná. Äo ta joñna keló máyasi nda yi temó yan kwaëyá. 4Äo ta lápó nde: ''A ti ma láàpi nde, a ta kala nje, ma yo äa we? Ma kandá ná yi äesañmbambó äusu ma gwaàki nó kumó muka máyasi háná ndi ëete nda yi Njambiyá ma kuàsu ná yo káà.' 5Ma äotu äaka äe lápá ëete äaka ká keló nda äo ká leñsa yiña yasi. Yo nde, ná mbómbu ná mbómbu, yo lápi te yi punduma ká numbu Njambiyá káà kusá ëyoäó náè mánáti. A lápinama ëete yïù kusó ná mánáti wulá ká móróku yïù äaká ná mánáti äená móróku. 6Yo ndi sendi ná nje te yite yi Njambiyá girisa ná mbokó te á mbómbu komá nyañgwá mbeñ ëyañma mámiyá ndiñgálá mbokó háná káà. 7Kwey, yo ndi lápi te yi punduma ká numbu ná káà kusá ëyoäó náè mánáti. Ma yo ndi kiya lápi te lápá nde, a ká komó ëyoäó náè mánáti te yi wusá äáñá ndana káà yïù laëye girise yo ná ñgito ká ëitá. A ta girise yo komá nyá ta pásó jósi, girise sendi äotu äete äe kelá ëaã mátó suñgwá ná nyá äaka. 8Ma wuná njóñ, wuná sóñ temó mbá, yo ná yasi wátá, wuná tïî leñsañgwá yo na. Yo nde, ká yi Baba Mbokó, yesó wátá ndi nda másew tomay wátá. Ko másew tomay wátá ndi sendi nda yesó wátá ká misi máná. 9Äaña äomó taàka nde, Baba Mbokó keàl yasi ná kitá kitá kiná keló yasi te yi nyá si kpo káà nádó na. Yeti ëete na, yasi wátá, yo nde, a ná gbisa, a ká káè mbómbu yïù gbisó wuná, káto a yeti ká kwaëyá nde, mumó wátá ná wátá yaêmbila na. A kpaàl kwaëyá nde, äomó háná doêl nje te yi yeñsa temó tikó máäeyó man. 10Ndi nde, Yesó te yi Baba Mbokó ta nje káte káà ta ñgbaká wusá ñgbaka nda mó guäó. Yesó te, ëyoäó ta kwaã yambile ná äeya nyañgwá máëuñ. Máyasi máte yi ëiyá ká kwey káà ta loló kusiyá yambile. Mánáti náè máyasi máte yi ëiyá káte káà ta loló ná ñgito kwaã yambile. 11Ma nda máyasi máte háná ta si yambile ëete káà, wuná yaêkañgwá joñna äa nan? 'Yo yeti ka nde, wuná joêñnañgwá pupunate nda äotu äe Njambiyá, keló sendi máyasi nda yi Njambiyá kwaëyá káà na? 12Wuná joêñnañgwá ëete yïù laëye ná ëyoäó te yi Njambiyá ta jóse ná äotu äe mánáti maka káà, keló sendi ëete yïù nyá ná sosu, yïù saã nje te yi keló nde, ëyoäó te ëyaêñ nádó. Yesó te ëyoäó ta loló kusiyá yambile. Máyasi máte yi ëiyá ká kwey káà ta loló ná ñgito kusiyá. 13Ko ëete, Njambiyá kpoma nyá wusá nde, a ta kusó jónja ëyoäó náè jónja mánáti. Ká jónja mbokó te áte, máyasi ta kelna ndi ná ñgbeñ nda yi Njambiyá kwaëyá káà. Wusá ëïùy su ndana laëye máyasi mánóri. 14Wuná njóñ, wuná sóñ temó mbá, nda yo ëete káà, komá wuná ëiyá ndana yïù laëye máyasi máte káà, wuná nyáêki sosu saã nje nde, Yesus Krist njaêki kweëya wuná kiná mónó äeya yaña na. A kweêëyañgwá wuná kiná mónó äeya yasi te yi Njambiyá yakama ndeyá wuná káte na, kweëya sendi wuná ná temó ná tá. 15Wuná duêkwá kimóte nde, yo gbisa te yi Nyañgwá Kumande wusu äá nó suñgwá ná äomó káà joñgwá äo. Mañ wusu Pol, sóñ temó su kátima sendi ëete kánjá wuná. A kátima yo ná ëyanó te yi Njambiyá nya nyá káà. 16A tapitama káte nda yi nyá ëiki kátó ká mákana máná háná komá nyá lápina ká kasi máyasi mánóri káà. Yo ná yiña mámbáy ëetinate gbate ká móy te yi mumó ti yaka äiye to te nádó na. Äaña äomó yeti ká kumó duwá yasi na, äo tïì pa tikó temó ná ñgbik ká yi Njambiyá na. Äo ká wokó námbá mámbáy máte kótute. Äo ká keló sendi ëete ná äukwá mákana má Njambiyá te yiri háná. Yasi te yi äo kelá ëete káà ta keló nde, äo yaêmbila. 17Wuná njóñ, wuná sóñ temó mbá, nda há kandima si lápó máyasi máte nyá wuná káà, wuná ëïîy ná sósó káè nó mbómbu, kambó äotu äaka äe jatá ká äeya nje, káto äo yeti ká äeñgwá yasi te yi Njambiyá kwaëyá káà, má nje jatiëye wuná ká äeya nje yan keló nde, wuná äaêl kiná tikó se temó ná ñgbik ká yi Njambiyá na. 18Ma ndi nde, wuná ëóêku ëókó káè nó mbómbu ká móy ñgikwa te yi Nyañgwá Kumande wusu Yesus Krist kelá ná wusá káà náè ká móy duwaã ná. Nyá mó te á joñgwá wusá kó. A äáêki ná luksa kumó ká yesó te á ta ëiyó kpo ná kpo, amán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\