ÄOTU ÄE TOMUN 20

1Ká nyañgwá mánjañgwá mánóri ma si siyó káà, á Pol wesiëye äotu äete äe äeñgwá málápi má Yesus Krist äaka kitá äo nyá äo ëeti ká temó. Ká kóñte, á nyá jana ná äo kwaã káè Maseduwan. 2A kándima ká Maseduwan nyá äuëya máñgitá nyá äotu äete äe äeñgwá málápi má Yesus Krist äaka. Ká kóñte, á äo nje kwaã kumó ká mánáti má Äegrák. 3Pol yama ñgwándá yitati mate. Ká ñgimó te yi nyá kwaëya äuã kuka yïù káè nó Siri káà, á nyá woká nde, Äeyudán ma láäiye nyá. Ndana, á nyá pásá nde, a ta yókwá ná kókó nje kwaã ná Maseduwan. 4Sopatár te mónó Pirus te mó Bere kaã káè tikiëye nyá, nje äuã Aristark äená Sekundus te äotu äe Tesalonik náè Gayus mó Dárbá náè Timóte nje äuã sendi Tisik náè Torofim te äotu äe Asi. 5Äotu äaka kwañma mbómbu káè laëye wusá ká Turuwas. 6Wusá njaã támá su äuã kuka ká Filipi ká kóñ jesó ëyena mámampa te yi kiná ñgaã káte káà. Há yama mátu yitan ká nje, á wusá nje kumó ká Turuwas doló äo, á wusá nje ya mátu yitan jó yiäa womáte. 7Ká yesó sóndi ma ëyaã káà, á wusá wesiëya yïù ëye máëye má Njambiyá. Misi pupá Pol äaã ná kándi. Ëete, á nyá lápina nyá äotu äete äe wesiëyama äaka. A lápinama ná ndáñgáláñ kumó äembe tu. 8Málambo äaã äuëyate ká mbáy komá wusá wesiëyama ká wátá toñgari ká tuã kwey ká njenate. 9Wátá mónó gwanjó nde Etis äaã mátiëyá ká wunda. Á nyá kwaã ná nyañgwá jakó ká ñgimó te yi Pol äaã ndi ká lápina káè nó mbómbu káà. Á nyá kátiyá mate ká toñgari yitatite ká kwey äaló ká mánáti, káto jakó kwañma nyá ká misi. Ká äo ma káè kañá nyá káà, äo doàl, a ma gwe. 10Á Pol piyá äutuma ká to ná wuse nyá lápó nde: "Wuná tïî gwaki kañ yaña na, káto sosu ná ndi káte." 11Ká kóñte, á Pol nje äendó yókwá káè mate. Á nyá leká mampa kwaã ëye, lápina sendi kikwá kumó njenamánó. Ká kóñte, á nyá nje tóká kándi kwaã. 12Äo äoñma mónó gwanjó kó ná joñ nje nó. Á temó äomó háná wáyá ná fám. 13Á wusá kwaã su mbómbu ná kuka kumó Asos. Yo mate yi wusá yaêkañgwá äuã Pol, káto nyá ná ñguru wená pásima nde, a ta kwaã ná ná ñgindi ná kol. 14Ká nyá ma nje doló wusá ká Asos káà, á wusá nje nyinje nyá ká kuka kumó nó Mitilán. 15Á wusá nje támá womáte kwaã. Misi pupá, á wusá kumá ká káki wátá kiriñgira nde Kiyós. Ya tu wátá ká kóñte, á wusá kumá ká wátá kiriñgira nde Samós. Misi pupá te, á wusá kumá ká Milá. 16Káto Pol pásima nde, a ta kwaã ká Efás kiná támá na. A pásima ëete, kambó a má nje ëimbiëye ñgimó ká Asi, káto a äaã ká kwaëyá kwaã äeká äeká, simande yesó Pañtekot yakama doló nyá ká Yerusalám. 17Ká ñgimó te yi Pol äaã nó ká Milá káà, á nyá tomá äomó kánjá ká Efás káè jeäa ná äetomba mbanjó Njambiyá. 18Ká äo ma ëyaã doló nyá káà, á Pol lápá nyá äo nde: "Wuná ná ñguru wun ká duwá nda yi mi joñnama nó siná wuná kandá ká yesó te yi mi ëyañma nó ká Asi káà. 19Mi kelma másay má Nyañgwá Kumande kiná äendiëye yotu yïù lápó nde, mi yaña na. Mi kelma másay ná misiëyá ká misi ká móy mábóná máte yi Äeyudán ëikima keló ná mi ká ñgimó te yi äo ëikima ñgómbile ná mi káà. 20Wuná ká duwá sendi nde, mi lápima máyasi háná te yi yakama kamá wuná ká joñgwá kiná sóëyá yaña na. Mi lápima máyasi háná, teëye sendi wuná máyasi ká misi má äomó náè ká móy mátuã mun. 21Mi pelma nyá Äeyudán, pelá sendi nyá Äegrák nde, äo yeêñsañgwá temó jayá Njambiyá, tikó sendi temó ká yi Kumande wusu Yesus. 22Ná äáêña, ndana Kimó Sisiñ ká jeliyá mi nde, mi káên ká Yerusalám. Mi yeti ká duwá yasi te yi ta ëyaã mi mate káà na. 23Yasi wátá, ká máëya háná te yi mi kwaã te, Kimó Sisiñ ká kandá teëye mi nde, mápoka náè nyañgwá mábóná ká laëye mi. 24Ko äákó ëete, mi yeti ká kambiëya ná joñgwá ëyembá nda yo yiña sulna yasi na. Siya yasi te yembá ndi nde, mi kuêm ká njena yasi te yi mi yaêkañgwá keló káà, siëyá másay te yi Kumande Yesus nya mi káà. Másay máte, yo lápina Kimó Tom nde, Njambiyá ná ñgikwa. 25Mi kwañma äáñá wuná háná pelá máyasi nyá wuná ká kasi Kandó Njambiyá. Ma ndana, mi duwaã nde, wuná tïù äáñá se mbómbu mbá na. 26Yori yi mi kombile lápó nyá wuná ndana nde, ká njoka yun háná, ñgá wátá mumó nje yambile, yite ti äáàña se mi na. 27Káto mi ma si lápó máyasi háná te yi Njambiyá sima si kombile káà nyá wuná, mi tïì sóëyá yiña yaña káte na. 28Wuná koêmbila äakiëye máyotu mun, äakiëye sendi ñgil äomó háná äe Kimó Sisiñ nya wuná másay má äakiëya yan äaka. Wuná äaêkiëya njóñ äotu äete äe tikima temó ká yi Njambiyá äaka kimóte. Njambiyá kolma njóñ äotu äete ná mákiyó má mónó wená. 29Mi duwaã nde, äeñgwáy ta nyiñá ká njoka yun ká kóñ mbá. Äo tïù tikó ñgil ná tá na. 30Sendi, ká njoka yun ná ñguru wun äaña äomó ta támá lápó málápi má jaã yïù ëulá ná äotu äete äe äeñgwá málápi má Yesus Krist äaka nyinje ká njóñ yan. 31Ëete, wuná páêm yasi. Wuná taêka nda yi mi ëikima nyá wuná háná máñgitá tu náè yesó ná misiëyá ká misi ká másew yitati káà. 32Ndana, mi ká diyá Njambiyá nde, a äaêkiëya wuná nda yi Kimó Tom ná lápá nde, a ná ñgikwa káà. Yo nyá yakama nyá wuná ëeti, nyá sendi wuná máyasi máte yi nyá kpoma nyá äomó äená háná äe nyá tókuma äaka. 33Mi tïì äosa móni ho lór ho málambó má wátá mumó na. 34Wuná ná ñguru wun ká duwá nde, mi kelma másay ná máäó mámbá yïù joñna nó, joñgwá sendi äotu äete äe mi äaã siná äo äaka. 35Mi teëya wuná ká máyasi háná nde, wuná keêl másay ëete yïù kamá ná äotu äe kósó taká málápi máte yi Kumande Yesus ná ñguru wená lápima nde: 'Náè mó te á nyá mumó yasi, náè yókó á äuã äoñgó kó, yókó á nyá kó ta äuã mákombila.' " 36Ká Pol ma si lápina ëete káà, á nyá kusá máäóñ ká mánáti ñgwáta ná Njambiyá äená äo háná. 37Á äomó háná lelá äuëyate wuse nyá duló numbu ná. 38Äo äaã ná äuëya mátaká ká lápi te yi nyá lápima nde, äo tïù äáñá se mbómbu ná káà. Ká kóñte, á äo káè tikiëye nyá ká mbáy äendina kuka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\