ÄOTU ÄE TOMUN 27

1Ká äo ma pásó nde, wusá nyïîña kuka káè nó Itali káà, á äo äuã Pol äená äaña äejóäó nyá wátá kum äesója nde Yuliyus. Yuliyus äená äesója äená äaã ká wátá nyañgwá njóñ äesója te yi äo loma ná ëinó kumande Ogust káà. 2Wusá äendima wátá kuka te yi wátá ëya nde Adramit. Yo äaã nde, kuka te yaêkañgwá kwaã ëuku ná ëuku goñgila mánáti má Asi. Siná äe wátá mbam nde Aristark kwaã, a äaã mó Tesalonik ká Maseduwan. 3Misi pupá á wusá kumá ká Sidón. Yuliyus äaã ná kimó temó suñgwá ná Pol. Á nyá tiká Pol nde, a káên äáñá äesó äená, simande a ta doló mákamna. 4Á wusá nje nyiñá sendi kuka womáte kwaã ná káki Siprá, káto pupó ëikima nje ká mbómbu wusu njañgwá wusá. 5Ká wusá ma si saäiyá nyañgwá ëuku te á kwaã ká káki Silisi ná Pamfili káà, á wusá ëyaã ká Mira ká Lisi. 6Kumó womáte, á kum äesója dolá wátá kuka te yi Aláksañdiri, yo äaã ká káè ká Itali. Á nyá nyinje wusá káte. 7Wusá kándima äuëya mátu tátáki. Wusá wónduma äiriki yïù kumó nó ká káki Nid. Wusá tïì káè se mbómbu puló mate na káto pupó. Á wusá goñgila ná wátá kiriñgira nde Krát yïù káè nó Salmóná. 8Wusá äáñma bóná yïù goñgila ná kiriñgira, há kwañma kumó ká wátá mbáy nde Kimó máäoñ ká káki wátá ëya nde Lase. 9Mátu kwañma äuëyate. Ëukuna kuka njaã äá ná wóã, káto yo äaã ká äeya ñgimó, yite ñgimó kiyna máëye Äeyudán ma siyó. 10Ëete, á Pol kandá lápó nyá äomó nde: "Wuná njóñ, mi ká äáñá nde, kándi ká ta äá äeyate. Máyasi ta äeyó sañna äuëyate. Yo tïù äá ndi kuka náè máyasi nyápó na. Ko wusá sendi, há yakama sañgwa ná sóñ." 11Ko ëete, kum äesója äaã ná äiäina temó ká yi mó ëukuna kuka äená sa kuka kiná láñgwá mátó ká málápi má Pol na. 12Äoñ te tïì äá kimó mbáy tikina kuka káte ká ñgimó abekata na. Yori yi suló äomó lápima nde, ñgá yo yaka, äo kwaêñ womáte yïù saã nje te yi kumó ká wátá äoñ nde Fenis ndi ká Krát, náà äo kwañëye ñgimó abekata womáte. Äoñ te ná nje kwañge yiäa: Puló njámbó pay gare, äuã puló ñgari pay gare sendi. 13Wátá mónó pupó njaã kwaã wulá puló nje njámbó, á äo taká nde, yasi te yi äo lápima káà yakama ndana yáy. Á äo soñá yasi te yi kelá nde, kuka táêma ká äembe sombu káà. Á äo kwaã ná ëuku goñ ná goñ ká káki Krát. 14Yasi wátá, kiná kikó káà, á wátá äeya nyañgwá pupó ëyaã wulá puló kiriñgira. Äo jeàäa pupó te nde Erakilóñ. 15Á pupó mánda ká kuka, ëeti te yi kándó káè nó mbómbu tïì äá se na. Á wusá tiká ëukuna kuka kandá máwowó káè nó. 16Ká wusá ma kumó ká káki wátá mónó kiriñgira nde Koloda káà, á wusá wóndá äiriki yïù sutá ná mónó landi. 17Ká äotu äete äe kelá másay ká kuka äaka ma si äendiëye mónó landi ká to kuka káà, á äo nje äuã mákól máte yi yakama sukó kuka káà kanje nó. Äo gwaã wóã nde, kuka má nje káè nda ká wátá mbáy nde Sirit yi äaã ná másáy káte káà. Ëete, á äo piëyá máyasi máte yi kelá nde, kuka káêndi tátáki káà. Yasi wátá ndana, á pupó äuã wusá ná kuka wowó nó. 18Nyañgwá pupó yinóri kaã mbómbu njañgwá wusá äuëyate. Misi pupá, á äo nyá äó ká soñna mámapi máte yi äaã ká móy kuka káà äetá ká ëuku. 19Ya tu wátá ká kóñte, á äo ná ñguru wan äetá másumba másay má kuka ká ëuku. 20Äuëya mátu kwañma, wusá tïì äáñá misi má yesó ho äesisóã na. Nyañgwá pupó äaã ká kwaã äuëyate. Ëete, wusá tïì taká se nde, wusá ta juã na. 21Njombu yaña, äomó tïì ëyena se na. Á Pol kwaã támá ká äembe äomó lápó nde: "Wuná njóñ, maà wuná wokuma mán mbá, ëiyó ká Krát kiná kwaã na. Wuná maà woku mán mbá ëete, ma wusá tïì sañgwa ná äeya yasi te yiká na, ma máyasi tïì äeyá na. 22Ndana, ko äákó ëete, mi ká kombile lápó nyá wuná nde, wuná wáêëya mátemó mun, káto mumó wátá ná wátá ká njoka yun tïù gwe na, ndi kuka ta yambile. 23Mi láàpi ëete, káto muka ná tu wátá jaki Njambiyá punja yotu nyá mi nje lápina nyá mi. Njambiyá te á ëiyá ná mi kó, yókó yi mi kelá másay nyá nyá kó, jaki wená njaã lápó nyá mi nde: 24'Pol, wá tïî gwaki wóã yaña na. Yo gbate nde, wá ta támá ká mbómbu Sesar jóse lápi yó. Ëukwá nde, Njambiyá ta joñgwá äomó háná te yi wá kándá wuàná äo ká kuka äaka káto yó.' 25Wuná njóñ, ëete wuná wáêëya mátemó mun, káto mi ká tikó temó ká yi Njambiyá nde, máyasi ta kwañna nda yi nyá lápima nyá mi káà. 26Yasi wátá, yo gbate nde, pupó ta äuã wusá káè äetá ká goñ wátá kiriñgira." 27Mátu kamó jó yitati kwañma, ká tu kamó jó yinite, wusá äaã ndi ká wowó káè wari káè wari ká wátá nyañgwá ëuku nde Adiriya. Ná äembe tu äotu äete äe ëikima keló másay ká kuka äaka takima nde, wusá má ká wuta ná yiña mánáti. 28Á äo äetá yiña yasi ká ëuku yïù äáñá ná ëimó te. Á äo äáñá nde, ëimó te kumma nda máta kamótati jó yitan jó yiäa. Kumó ná mbát mbómbu, á äo äetá sendi doló nda máta kaäa jó yitan jó yitati. 29Äo gwaã kañ nde, kuka nje ëumó yiña mátari. Á äo piëyá máyasi yini te yi äaã ká ñganja kuka yi kelá nde, kuka táêma ká kiya mbáy káà. Äo piëya yo ká ëuku, á äo górá nde, misi puêpu nádó. 30Äotu äete äe ëikima keló másay ká kuka äaka sañma nje te yi kwaã liõ yo. Á äo äuã mónó landi äetá ká ëuku, keló mámbólá nde, äo ká káè piëyá máyasi máte yi kelá nde, kuka táêma ká kiya mbáy káà. Máyasi máte äaã ká ëyoy kuka. 31Á Pol lápá nyá kum äesója, lápó sendi nyá äesója nde: "Ñgá äomó äaka tïù ëiyá ká móy kuka na, wuná tïù juã na." 32Ndana, á äesója pásá mákól máte yi ëikima äiye mónó landi káà tikó yo nde, yo kwaêñ. 33Yite misi tïì pa pupó na, á Pol kombile lápó nyá äomó háná nde, äo ëyeênañgwá. Á nyá lápá nde: "Yo má muka mátu kamó jó yini yi wuná ëiyá nja kiná ëyena, laëye ndi nde, pupó paêñ wáyá káà. 34Ndana mi ká ñgwáta ná wuná nde, wuná ëyeênañgwá káto joñgwá ëyun. Káto ko gbála nyiñó to mumó wátá ná wátá ká njoka yun tïù sañna na." 35Ká nyá ma si lápó ëete káà, á nyá äuã mampa nyá Njambiyá wosoko ká misi má äomó háná nje leká yo kandá ëyenate. 36Á äo háná äuã ëeti kwaã ëyena sendi. 37Wusá äaã háná äomó gómay yiäa jó kamótan jó kaäa jó yitan jó wátá ká móy kuka. 38Ká äomó ma si ëyena yaka káà, á äo soñá mapi máëye te yi äaã ká móy kuka káà äetá ká mañ kayá ná ëitó te. 39Ká misi ma pupó káà, äotu äete äe ëikima keló másay ká kuka äaka tïì duwá mánáti máte na. Yasi wátá, äo äáñma wátá äakwá ná másáy káte. Á äo pásá nde, äo ta äáñá, simande äo yakama keló nde, kuka káên káè nda mate. 40Á äo pásá mákól má máyasi máte yi kelá nde, kuka táêma ká kiya mbáy káà tikó máyasi máte ká móy ëuku, wunjá nyañgwá máyasi máte yi yeñsa ëyoy kuka teëye nje káà. Á äo kañá lambó te yi kelá nde, pupó äoêñ kuka kwaã nó káà kánjá kwey. Ndana, á äo äuã nje ñgindi. 41Yasi wátá, á äo káè sañgwa ná yiña kundu másáy ká sombu. Á yo kelá nde, kuka ndaêki womáte. Ëyoy kuka kókila mánáti kwaã nda, á mákumbó mánda ká ñganji te, á yo kandá posiyate, káto mákumbó äaã ëetinate. 42Äesója kombila nde, äo ta si wo äejóäó, ma mumó nje mókó kwaã äómbó. 43Yasi wátá, kum äesója kwaëya joñgwá Pol. Ëete, á nyá petá äesója nde, äo tïî kel yasi te yi äo kpoma káà na. Á nyá lápá nde, äotu äete äe duwá móku äaka kaênda äaló ká ëuku mókó äendó ñgindi, 44náè äukwá te äari äeêndi máäam ho mápál má kuka. Ëete, á äomó háná äendá ñgindi ná tá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\